15-05-07

De profeet Soeleiman en de koningin van Saba

De Profeet Soeleiman en de Koningin van Saba

 

 

Er werd tegen haar gezegd: “Loop over een glazen oppervlakte met water daaronder maar toen zij het zag, dacht zij dat het een vijver was en zij maakte haar benen bloot, Soeleiman zei: “Waarlijk, het is glad gemaakt met een stuk glas.” Zij zei: “Mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik onderwerp mij, gezamenlijk met Soeleiman aan Allah, de Heer van de wereldwezens

(Qoer-aan Soerah an-Naml: 44)

 

Historische verslagen betreffende de ontmoeting tussen Soelaiman en de Koningin van Saba werden aan het daglicht gebracht door opgravingen die in het oude land van Saba in Zuid-Jemen gedaan zijn. Onderzoek dat op de ruines gedaan is, onthulde dat een “koningin” tussen 1000 en 950 voor Christus in de regio woonde en naar het noorden reisde (naar Jeruzalem).

Details van wat gebeurde tussen deze twee heersers, de economische en politieke macht van hun landen, hun regimes en sommige andere details worden in Soerat an-Naml uitgelegd. Het verhaal, dat een groot deel van Soerat an-Naml beslaat, begint zijn verwijzing naar de Koningin van Saba met het nieuws dat de Hoedhoed (een hop), een lid van Soelaiman’s leger, aan Soelaiman brengt:

 

Maar de hop bleef niet lang weg, hij zei: “Ik heb (de kennis van iets) gekregen wat jij niet hebt gekregen en ik kom van Saba naar jou toe met waar nieuws. Ik vond daar een vrouw die over hen heerste, en zij had alles gekregen wat maar in het bezit kan komen van een leider van de aarde en zij heeft een grote troon. Ik ontdekte dat zij en haar volk de zon aanbaden in plaats van Allah en Sheitan heeft hun daden schoonschijnend voor hen gemaakt, en heeft hen van (Allah’s) weg weggeleid, zodat zij geen leiding hebben, zodat zij Allah niet aanbidden, Die het licht brengt wat in de hemelen en de aarde verborgen is, en weet wat jullie verbergen en openbaar maken. Allah, geen heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij, de Heer van de Verheven troon! (Soelaiman) zei: “Wij zullen zien of jij de waarheid spreekt of dat jij (een) van de leugenaars bent.

 (Qoer-aan Soerat an-Naml: 22-27)

 

Na het ontvangen van het nieuws van de Hop, geeft Soelaiman hem het volgende bevel: Ga met een brief van mij en geef het aan hen, trek je dan van hen terug en zie wat voor (antwoord) zij aan mij teruggeven.”

 (Qoer-aan Soerat an-Naml: 28)

 

Hierna vertelt de Qoer-aan over de ontwikkeling van de gebeurtenissen nadat de Koningin van Saba de brief ontving:

Zij zei: “O leiders! Waarlijk! Hier is een edele brief aan mij afgegeven, waarlijk! Het is van Soelaiman en waarlijk! Er (staat): “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle; Wees niet minachtend over mij, maar kom tot mij als moslims.” Zij zei: “O leiders! Adviseer mij in deze zaak van mij. Ik wil niet besluiten tot jullie bij mij zijn.” Zij zeiden: “Wij hebben veel kracht en grote kwaliteiten voor de oorlog, maar jij bent het die het bevel moet voeren, denk dus na wat je zult bevelen.” Zij zei: “Waarlijk! Koningen plunderen een stad als zij die binnentreden en verlagen de eerbaarste onder haar volk. En dat doen zij ook. Maar waarlijk! Ik ga hem een cadeau sturen en zal dan zie met wat voor (antwoord) de boodschappers terugkeren.” Dus toen (de boodschapper met het cadeau) bij Soelaiman kwam, zei hij: “Zul jij mij in de weelde helpen? Wat Allah mij heeft gegeven is beter dan wat Hij jullie heeft gegeven! Nee, jullie verheugen jullie in je gave!” “Keer naar hen terug. Wij zullen zeker tot hen komen met legers die zij niet kunnen weerstaan en wij zullen hen hier vandaan jagen in ongenade en zij zullen vernederd worden.” Hij zei: “O leiders! Wie van jullie kan mij haar troon brengen voordat zij tot mij komen en zichzelf in gehoorzaamheid overgeven? Een ‘Ifriet’ van de djinns zei: “Ik zal hem tot jou brengen voordat je van je plaats (raad) opstaat. En waarlijk ik ben zeker sterk en betrouwbaar voor zulk werk.” Eén die kennis van het Boek had zei: “Ik zal het tot u brengen voordat je met je oog geknipperd hebt!” – toen (Soelaiman) het toen voor zich geplaatst zag, zei hij: “Dit is door de gunst van mijn Heer – om mij te beproeven of ik dankbaar of ondankbaar ben! En iedereen die dankbaar is, waarlijk zijn dankbaarheid is voor zichzelf en iedereen die ondankbaar is. Zeker! Mijn Heer is Rijk, Overvloedig.” Hij zei: “Verberg haar troon voor haar zodat wij kunnen zien of zij geleid wordt of dat ze één van degenen zal zijn die niet geleid is.” Toen zij dus kwam werd er (tegen haar) gezegd: “Lijkt uw troon hierop?” Zij zei: “(Het is) alsof het hetzelfde is.” En (Soelaiman zei): “Kennis was ons gegeven vóór haar en wij waren aan Allah onderworpen. En dat wat zij gewend was naast Allah te aanbeden heeft haar weerhouden, want zij was van het ongelovige volk. Er werd tegen haar gezegd: “Loop over een glazen oppervlakte met water daaronder maar toen zij het zag, dacht zij dat het een vijver was en zij maakte haar benen bloot, Soelaiman zei: “Waarlijk, het is glad gemaakt met een stuk glas.” Zij zei: “Mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik onderwerp mij, gezamenlijk met Soelaiman aan Allah, de Heer van de wereldwezens.

(Qoer-aan Soerat an-Naml: 29-44)

 

 

Het Paleis van Soelaiman

 

In de hoofdstukken en verzen die naar de Koningin van Saba verwijzen, wordt de profeet Soelaiman ook genoemd. Terwijl in de Qoer-aan wordt verteld over zijn magnifieke paleis en koninkrijk, worden ook vele andere details gegeven.

Volgens deze beschikte Soelaiman over de meest geavanceerde technologie van zijn tijd. In zijn paleis waren opvallende kunstwerken en andere kostbare objecten, die indruk maakten op iedereen die hen zag. De ingang van zijn paleis was van glas gemaakt. De Qoer-aan beschrijft dit paleis en het effect die het op de Koningin van Saba had in de volgende verzen:

Er werd tegen haar gezegd: “Loop over een glazen oppervlakte met water daaronder maar toen zij het zag, dacht zij dat het een vijver was en zij maakte haar benen bloot, Soelaiman zei: “Waarlijk, het is glad gemaakt met een stuk glas.” Zij zei: “Mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik onderwerp mij, gezamenlijk met Soelaiman aan Allah, de Heer van de wereldwezens.

 (Qoer-aan Soerat an-Naml: 44)

 

Het paleis van de profeet Soelaiman wordt in de joodse literatuur “de Tempel van Salomo” genoemd. Vandaag de dag staat alleen de “Westelijke muur” van deze zogenaamde tempel of paleis er nog en dit is tegelijkertijd de plaats die door de joden de “Klaagmuur” genoemd wordt. De reden dat dit paleis en vele andere plekken in Jeruzalem later vernietigd werden, is vanwege het boosaardige en arrogante gedrag van de latere joden. De Qoer-aan informeert ons als volgt hierover:

 

En Wij hebben voor de Kinderen van Israël in het Boek bepaald dat jullie inderdaad twee maal ellende zullen verrichten op aarde en dat jullie tirannen en bijzonder arrogant zullen worden! Dus toen de belofte van de eerste van de twee in vervulling kwam, stuurden Wij tot jullie Onze slaven die jullie een verschrikkelijke oorlog gaven. Zij kwamen in het allerbinnenste van jullie huizen. En het was een belofte die vervuld werd. Toen gaven Wij jullie opnieuw een overwinning over hen. En Wij hielpen jullie met welvaart en kinderen en maakten jullie talrijker in mankracht. “Als jullie goed doen, doen jullie goed voor jullie zelf, en als jullie kwaad doen (doen jullie dat) tegen jezelf.” Toen de tweede belofte kwam voor de vervulling, (stonden Wij het jullie vijanden toe) om jullie gezichten verdrietig te maken en de Moskee binnen te treden, zoals zij het reeds eerder binnentraden, en om alles wat in hun handen viel volledig te vernietigen.”

(Qoer-aan Soerat al-Isra: 4-7)

 

Alle mensen uit de voorgaande hoofdstukken, verdiende bestraffing vanwege hun opstandigheid en ondankbaarheid tegenover de gunsten van Allah en daarom ondergingen zij zulke rampen. Eeuwenlang van de ene plaats naar de andere dwalend, zonder enig land of staat en uiteindelijk, in de tijd van Soelaiman, een thuis vindend in het Heilige Land, werden de joden opnieuw vernietigd vanwege het schenden van alle regels en vanwege hun corruptie en ongehoorzaamheid. Moderne joden, die zich in hetzelfde gebied als het recente verleden hebben gevestigd, zorgen opnieuw voor corruptie en zijn “opgetogen met verbazende arrogantie” precies zoals zij deden voor de eerste waarschuwing.

 

 


20:31 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

saba ik heet ook saba

Gepost door: saba | 20-03-08

Reageren op dit commentaar

Je kan je natuurlijk alles toe-eigenen, zelfs de grote Joodse koning Salomo, alsof hij gezegd zou kunnen hebben "in de naam van ****de barmhartige........ Dat kan toch helemaal niet! en dan ook diens Tempel - zogenaamde Tempel- ontkennen en de haat prediken tegen - natuurlijk- de joden, wie anders. Treurig gewoon. Ik zal de enige waarachtige God bidden je inzicht te geven. Waarbij voor mij zeker niet vaststaat dat Jouw Allah en Mijn God, Jaweh niet een en dezelfde kunnen zijn.

Gepost door: Arjuna | 25-10-09

Reageren op dit commentaar

Wie is er hier nu arrogant?

Gepost door: Shemper | 25-10-09

Reageren op dit commentaar

Beste,weet dat alle profeten met dezelfde uitspraak zijn gekomen,nl:La Ilaha IllaAllah,:er is geen ware aanbedene,die het verdient aanbeden te worden,dan Allah,de meest Verhevene.ze kwamen naar verschillende volkeren met hun eigen taal maar met hetzelfde boodschap,wij hebben elk profeet lief en respecteren ze allen,zelfs profeet Soeleiman(Salomon vzmh),wij maken geen onderscheid tss hun,de Koraan vertelt ons meermaals over deze grote profeet,maar de uiteindelijke weg naar de waarheid is de weg van Muhammad(vzmh),de laatste der boodsschappers en profeten,hierbij nodig ik je uit de Islam te bestuderen en vraag ik Allah(swt) je hart te vervullen met de Islam,

mvg...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 26-10-09

Reageren op dit commentaar

Salaam
Aleikoem wat een mooi verhaal! En echt heel mooi geantwoord op het rare gedrag. Ma sha allah

Gepost door: Magdy | 26-07-14

profeet sulaiman subhana'allah de profeet sulaiman was een eerlijke en een bijzondere profeet hij was de profeet die met de dieren en insecten en de djins praten kon de macht die allahoe swt heeft gegeven subhana'allah

Gepost door: nadia | 24-12-09

Reageren op dit commentaar

La Hawla Wala Quwata Illa Billah

Gepost door: Lina | 03-05-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.