18-05-07

IK zag angst inde ogen van een ongelovige:lees maar en ervaar het zelf

                                  Bismillahirrahmanirrahim,

Eergisteren op werk praatten we met 3collegas over doodgewone zaken,iets later begon de een over priesters,(op een belachelijke manier),ik vroeg hun 2:zijn jullie katholiek?en ze antwoordden bijden van wel.daarop vroeg ik,waar geloven jullie dan in?de een schudde met zijn hoofd zo van"ik weet het niet",en de andere vroeg terug" wat bedoel je"?

en ik daarop,waar geloven jullie dan in jullie religie?de een zij"niks","er is niks",.

 

de andere:er moet toch iets zijn?als we ziek zijn bidden we toc tot iets?ik heb hun beide een fatsoenlijke uitleg gegeven over alles met bewijzen,en al ik weet met bewijzen van de |Heilige Koran...

met de ene heel discussie gehad die eerst zij dat hij katholiek was en daarna zij dat m van een aap zou afstammen.en hem uitgelegd dat dit een valse theorie van darwin was,zonder enig bewijs,.

 

ik vertelde hun dat zelfs Jezus(a.s),een van de machtigste profeten,in de originele bijbel heeft aangekondigd dat er een andere profeet na hem zou komen.:

Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied… 

Het eerste gedeelte laat zien dat de woorden die de profeet Mohammed (vzmh) gesproken heeft, niet van zichzelf komen, maar van God. Het tweede gedeelte laat zien dat als een profetie niet uitkomt, het niet waar is. Als je kijkt naar de Koran, die staat vol waarheden, wetenschappelijkheden die ze toen nog niet wisten, voorspellingen die reeds zijn uitgekomen, gedrag regels die het leven hier op aarde in goede banen leiden.

 

de een vroeg hierop:en hoofddoek?hoe kan dat? kan toch niet meer in deze tijd?

ik antwoordde hem dat zelfs in de bijbel vermeld is dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.:

Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1Korintiërs 11:4-6 blz. 155…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan…

 

Ik heb hem toen ook verteld dat Profeet Jezus ook bad als een moslim:

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.

 

hij antwoord hierop:ik weet wel dat de bijbel veranderd is en stukken weggelaten,

ik zei hem dat hij gelijk had en dat er in het oud testament de naam van de grootste profeet in rang" Mohammed"(s.a.s) bij naam vermeld is.dit was het eind van de discussie van eergisteren,maar het schoonste komt nog.

 

gisteren stond ik alleen met de een die niet geloofde dat er een god is.

ik had van thuis een paar bewijzen meegenomen:teksten dat wetenschappers onlangs bewezen hebben en een paar fotos waar de naam Allah in het arabisch te zien zijn,

heel wat over andere zaken gepraat en hij begon over geld te praten zoals m veel doet:

 

ik antwoordde hem:geld geld.ik verdien goed,veel geld veel kopzorgen,problemen.

ik ben niet rijk noch arm.ik mag niet klagen,en als ik nog meer zou verdienen zou ik nog meer arme mensen proberen te helpen,,.

 

ik heb fotos waar je een pasgeboren baby ziet,met Allah in arabisch in zijn oor te zien.een boom in een gebedspositie,een rots in een gebedspositie,een wolk waar Allah duidelijk te zien is,.

dat ik een belgische familie ken waarvan de man bij het vissen duidelijk de naam van Allah in het arabisch in de lucht zag,dat hij op dat moment niet wist wat het betekende maar naderhand ontdekte wat het betekende.

ik zag die jongen toen duidelijk van kleur veranderen...

 

ik voegde erbij:een tsunami in sri lanka.waar vooral moslims wonen.

in die tsunami zag je duidelijk de naam Allah in arabisch,op veel plaatsen alles weggeveegd behalve de moskeeen:waarom?om die mensen te laten zien dat ze de Almachtige niet mogen vergeten,zoals wel gedaan word...

 

ik vertelde hem over een vriend van mijn neef in holland die een hersentumor had,en een opeeratie onderging en bij hersenscans zagen ze in arabisch:

Lailaha Illallah Mohammadan rasulallah:er is geen ander god dan Allah en Mohammad is zijn profeet ...

 

ik zag die jongen van kleur naar kleur veranderen.,.

ik voegde er toen nog bij:10 jaar terug ik een rare droom gehad:mn opa die in turkije woonde,lag langs mij in een schoon wit kleed:ogen toe,en ik keek naar hem.toen ik wakker werd zag ik dat beeld nog voor mijn ogen:ik liep naar mn ma en vertelde haar dit en zij belde dadelijk naar turkije en hij zij dat m in goeie gezondheid was. 2 DAGEN later kregen we telefoon dat m gestorven was,.(moge Allah hem met het paradijs belonen)

die jong was totaal sprakeloos:ik zei hem dat al deze zaken naar Allah leiden?kun jij mij dan een ander antwoord hiervoor geven?al deze zaken laten mij zien dat er belangrijkere dingen zijn in het leven als geld.

 

dit zijn zaken dat de mens laat denken over de schepper.

 

ik heb toen een 5tal minuutjes niets van hem gehoord,stilte was er.:

ik zei tegen hem ik heb die fotos bij en bewijzen:wil je ze zien,?

geen antwoord...

wil je echt bewijzen zien?

n  n   n  neee zei m stotterend,. ikzag in zijn gezicht en ogen de angst van zijn leven.

daarop zei ik tegen hem:bang dat je overtuigd zal worden?

geen antwoord.

met een helemaal verkleurde gezicht en stotterend stem antwoordde hij:ik kon m amper horen:hij zei,,ik ik kk moet het zelf met eigen ogen zien,.

 

ik zei m:ja ja dat ga ik je ook laten zien als je me toelaat om je die fotos te laten zien..n nee zei m:echt met eigen ogen.

hij dacht dat ik die fotos met computer zou gemaakt hebben.

 

ik antwoordde hem:een computer kan mijn droom niet laten uitkomen,noch een tsunami sturen met naam van Allah,noch een boom of rots in een gebedspositie zetten,die boom is zelfs gefilmd...of een ander non moslim de naam van Allah laten zien in de hemel,of een pasgeboren baby in zijn oor de naam Allah graveren,...

 

mensen als jij denken dat Allah niet bestaat maar als  ze met ware bewijzen geconfronteerd worden zie je hoe de angst hun doet shaken,je word eraan herinnerd dat je zal sterven en voor Hem zult verschijnen,daarom stoort het u als je Zijn naam hoort.je probeert je hart te sluiten voor god door in deze materialistische leven je bezig te houde met allerhande zaken,en de bewijzen zijn er,en ik zag je alle kleuren v/d regenboog aannemen en sprakeloos en zelfs begon te stotteren.je kunt er niet buitenuit.

 

ik zag hem als het ware door de grond zakken.enn hij bleef zwijgen.

 

volgens mij heeft die 20minuten dat ik tegen hem babbelde hem heeft laten zien hoe leeg dat zijn leven wel is,en dat er een bedoeling is van het leven,

 

ik had een schoon smile op mijn gezicht terwijl hij tot zelfs een half uur later nog altijd met hetzelfde blik op zijn gezicht naar de grond bleef kijken en aan het denken was,want ik had hem aan de dood en Allah doen herinneren.

 

 

moge Allah iedereen de waarheid laten zien....

 

17:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.