24-05-07

De waarheid kwetst.maar moet gezegd worden.

ik zit in een vervolmaakt religie,ik geloof in Allah"god",
ik geloof in profeet Adam,profeet Noah,profeet Abraham,profeet Jezus die in ons Heilige Koran op liefst 25 plaatsen verteld wordt en we weten ook dat Hij 1 van de machtigste profeten was,en ik geloof in profeet Mohammed,die alle voorgaande religies vervolledigde,.Hij die kwam als een Licht voor het heelal.
zie wat Jezus over Hem zij:
Johannes 16:5-15 blz. 99…En nu ga ik heen tot hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…

…Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…

Dit gedeelte bevat vele aanwijzingen dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal komen.

De Koran is aan de Profeet geopenbaard door de Engel Gabriël. Die in opdracht van God tot de profeet Mohammed gesproken heeft. Jezus (vzmh) zegt dit ook:…Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort…

Lees ook Deuteronomium 18:18-22 blz. 163…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied… 

…Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord , dat de Here niet gesproken heeft…

in de originele oud testament in het hebreeuws wordt profeet Mohammed bij vermeld en Jezus zegt met Zijn woorden dat Hij zal komen:de trooster.

toen Allah ons creeerde en de hemelen en aarde zijn we allemaal voor Hem(Allah)geweest
en iedere profeet heeft Profeet Mohammed gezien,niet als geest maar als een fel licht en dat is de bedoeling van Heilige geest wat elk profeet heeft vermeld.

ik heb hier ook een bewijs van enkele verschillende bijbels die elkaar als fout aangeven en tegenspreken,die zal ik je sturen als je de waarheid wilt zien zoals de machtige profeetJezus ook de waarheid zij,.

wist je ook dat Jezus bad als een moslim?

Ook het gebed verrichtte hij als een moslim.

Matteüs 26:39 blz. 27 …Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…

Meerdere verzen beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islam gebeurd.

Numeri 20:6 blz. 130 …en zij wierpen zich neder op hun aangezicht…

1 Koningen 18:39 en 42 blz. 303…wierpen zij zich op hun aangezicht… en …boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën…

Psalmen 96:9 blz. 531 …Buigt u neder voor de Here…

De volgende verzen laten Islamitische gebruiken zien.

2 Korintiërs 7:1 blz. 163 …laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes…

Voor het bidden, wast een moslim zich. Zijn lichaam moet rein zijn en hij moet ook rein zijn van geest. Tijdens het bidden, of als je een moskee bezoekt, trekt men de schoenen uit. Dit om de schone, heilige plaats niet te verontreinigen. De Bijbel zegt hierover:

Exodus 3:5 blz. 45…doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond…


wist je ook dat de bijbel verplicht de vrouw een hoofddoek te dragen?
Ook de hoofddoek die een moslimvrouw verplicht is om te dragen wordt in de Bijbel bevolen om te dragen.

1Korintiërs 11:4-6 blz. 155…Iedere man, die bidt of profeteert met bedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan…

Nu zul je ook zeggen zoals een andere dat islam terroriseert?
ieder mens weet dat het puur politiek is van die terroristen,er staat nergen maar nergens in de koran daarover:daarentegen islam verbiedt dit.
zoals ook pedofilie te zien is in kerken door sommige "heiligen" als ze het zo mogen noemen...dit is ook verboden bij godsdienst...,

Wetende de torah en bijbel tussenfasen waren zoals Jezus ook zei:ik heb nog veel te zeggen maar je zult het nu nog niet begrijpen,ik zal gaan dan zal ik de trooster sturen die de wereld zal leiden naar de waarheid,Hij zal niet spreken uit zijn eigen maar de woorden zullen in de mond gelegd worden,en zo zal Hij spreken,
dit  verwijst alleen maar aan profeet Mohammed,hoe kan anders een ongeletterd man een koran uitvinden waarin bewijzen staan dat door wetenschappers uit deze eeuw "uitgevonden" worden?...

de Koran vermeld ook dat Jezus zal terugkomen...eind der tijden en zal die mensen beantwoorden die Hem voor god hielden of zoon van god,...

LEES HET ANTWOORD MAAR HET STAAT ER DUIDELIJK IN VERMELD,JE HOEFT HET MAAR OPEN TE DOEN EN TE LEZEN,DE ENIGE BOEK VAN GOD DIE GEEN LETTER NOCH PUNT IS VERANDERD....

 


dank je voor het lezen,

 nu weet je waarom wij moslims weten dat we in een vervolmaakte religie zitten.,de koran vervolledigd de torah en bijbel en wij geloven in alle profeten.ik zie overal dat de katholieken mensen kwijtraken omdat mensen beginnen in te zien wat de waarheid is,ik zag zelfs een pasgeboren baby dat in zn oor de naam Allah in arabisch staat,een jongen die ik ken die een hersentumor had en die een operatie onderging,en door hersenscans zagen ze in zijn hersenen in arabisch la ilaha illallah,mohammadan rasulallah.ik heb nog een heleboel bewijzen die Allahs naam laten zien,.maar het grootste wonder van Allah ben jijzelf natuurlijk,je hoeft maar in de spiegel te kijken,.je moet gewoon iets verder kijken en niet in een tussenfase blijven zitten,...
MOGE ALLAH JE DE WAARHEID IN JE HARTEN GEVEN,AMIN

00:08 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.