25-05-07

Bijgeloven en feiten

BIJGELOVEN EN FEITEN

 

 

In de hele geschiedenis, heeft de mens met succes aan vele schijnbaar hardnekkige problemen het hoofd geboden. Maar de dood is onontkoombaar gebleven. Iedereen die op deze aarde verschijnt, wanneer dan ook, is voorbestemd om te sterven. De mens leeft slechts tot een bepaalde dag en sterft dan. Sommigen sterven zeer jong, terwijl zij nog babies zijn. Anderen gaan door alle fasen van het leven en ontmoeten de dood in hun latere jaren. Niets wat een mens bezit, noch eigendommen, succes, status, bekendheid, pracht, vertrouwen, noch schoonheid kunnen de dood afweren. Alle mensen zijn zonder uitzondering hulpeloos tegen de dood en zij zullen zo blijven.

De meerderheid van de mensen vermijdt het om over de dood na te denken. Het komt nooit in hen op dat dit absolute einde hen op een dag zal overkomen. Zij herbergen de bijgelovige overtuiging dat als zij de gedachte ervan vermijden, dit hen immuun voor de dood zal maken. In dagelijkse gesprekken, worden degenen die van plan zijn om over de dood te spreken abrupt onderbroken. Degene die over de dood begint te spreken, opzettelijk of niet, herinnert anderen aan een teken van God en zelfs als deze slechts van een zeer lichte aard is, verwijdert dit de dikke wolk van onachtzaamheid die de ogen van de mensen bedekt. Desalniettemin voelt een meerderheid van mensen die een onverschilige manier van leven leiden, zich ongemakkelijk wanneer dergelijke "verontrustende" feiten aan hen worden voorgesteld. Maar toch, hoe meer zij proberen om aan de gedachte van dood te ontsnappen, des te meer zal het ogenblik van de dood hen obsederen. Hun wat-kan-mij-het-schelen houding zal de intensiteit van de verschrikking en de verbijstering bepalen die zij op het ogenblik van de dood, op de dag des oordeels en tijdens de eeuwige kwelling ervaren.

De tijd werkt de mens tegen. Heeft u ooit van een mens vergehoord die zich tegen het verouderen en de dood heeft verzet? Of, kent u iemand die niet zal sterven? Dit is vrij onwaarschijnlijk! Onwaarschijnlijk omdat de mens hoe dan ook geen invloed heeft op zijn lichaam of op zijn eigen leven. Dat hij zelf niet over zijn geboorte heeft besloten maakt dit feit duidelijk. Ander bewijsmateriaal is de wanhoop tijdens de ontmoeting met de dood. De eigenaar van het leven is Degene Die het aan de mens verleent. En wanneer Hij wilt, neemt Hij het terug. God, de Eigenaar van het leven, informeert de mens hierover in het vers dat hij aan Zijn Profeet heeft geopenbaard:

 

En Wij hebben geen mens voor jou onsterfelijkheid gegeven. En als jij zou sterven, zouden zij dan eeuwig leven? (Surah al-Anbiya ': 34)

 

Op dit ogenblik, leven er miljoenen mensen op de wereld. Hieruit concluderen wij dat er talloze mensen zijn verschenen en overleden sinds de schepping van de eerste mens op aarde. Zij zijn allen gestorven zonder uitzondering. De dood is een zeker einde: zowel voor mensen in het verleden als voor de momenteel levende. Niemand kan dit onvermijdelijke eind vermijden. Zoals de Qur'an het weergeeft:

 

Elke ziel zal de dood ondergaan. En voorzeker zal u op de Dag der Opstanding uw beloning ten volle worden uitbetaald. Wie daarom van het Vuur wordt verwijderd en de Hemel binnengelaten, heeft inderdaad zijn doel bereikt. Het leven dezer wereld is niets dan een middel tot bedrog. (Surah Al ` Imran: 185)

23:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

de Feiten Geef mij de feiten.. de Tekens.. de bewijzen!!
Dat de Islam de waarheid is.
Alvast Bedankt

Gepost door: nico | 28-11-09

Reageren op dit commentaar

Beste nico, Beste nico,in feite is dit een mooie vraag,waarvan de antwoorden reeds op vele plaatsen op deze blog staan maar ik zal je met alle plezier toch de antwoorden geven inshaAllah,
alseerst wil ik je zeggen dat indien een mens rond zich kijkt in de schepping of naar zijn eigen,hij niet zou kunnen twijfelen hoe elk onderdeel van de schepping afstemt op het ander,hoe elk lichaamsdeel en zelfs in het lichaam,dat alles in harmonie is met het ander onderdeel,als we kijken naar de hemelen,de zon de maan de sterren,hoe al deze objecten bewegen volgens een vaste regel,moest de zon een paar meters dichterbij staan,zou er niets overleven op aarde,moest het een paar meters verder staan,zou er niets overleven op aarde,dit reeds genoemde zal de mens alzeker tot staat stellen om zijn verstand te gebruiken dat hetgeen hij ziet en ervaart,ongetwijfeld er een macht is die al deze werkzaamheden schiep in perfectie en het in werking houdt,stel je voor,je komt een fabriek binnen waar er werkzaamheden gebeuren,lopende band,eindafwerking machinaal enz,moet toch een ontwerper zijn?of een schip volgeladen met goederen die over zee vaart,ergens de goederen uitlaadt en terug vaart naar zijn beginpunt zonder enig personeel of uitvoerder,dit zou toch absurd zijn om te geloven of niet?dus als we de feit bekijken dat er niets voort komt uit het niets,kan ook niet,dan moet elk begin een schepper hebben,dit is Allah(swt),
hij heeft vele boodschappers gestuurd naar de mensheid doorheen de vele eeuwen met een en dezelfde boodschap,nl,La ilaha IllaAllah,nl,Tawheed:dit betekent:niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah(swt),dit is een totale onderwerping aan de wil van Allah,er zijn zeker volkeren geweest die dit verloochenden en verwierpen,de boodschappers niet accepteerden,de boeken met de regels en wetgevingen naar hun eigen zinnen veranderden,vervolgens stuurde Allah(swt) een laatste boodschapper,Muhammad(vzmh),met een laatste der boeken,De Qur´aan,een boek dat een eeuwige wonder is en het woord van Allah(swt),een boek dat neerdaalde op een plaats en tijd waar de arabieren het top waren van welbespraaktheid en poezie,maar versteld stonden tegen de verheven schoonheid van dit boek,de besten van hun moesten zich overgeven eraan,een boek die geen fouten bevat en geen letter is veranderd sinds 14eeuwen,een boek dat hand in hand gaat met de wetenschap,zoals de grootste embryologiegeleerde wereldwijd,met zijn grote werken erover en boeken,toen hem de Qur´aanverzen voorgschoteld werden,het enige wat hij kon zeggen was:dit zijn de woorden en bewijzen wat ik zocht en niet kon vinden,heeft erna zijn boeken aangepast,als de Quraan praat over de bergen dat ze diep in de grond gepind zijn,dus onder de grond bevindt zich het tegenovergestelde van de berg,de Quraan vertelt het al,deze Boek,het Woord van Allah(swt) vertelt ons nog veel meer zaken wat de Grote geleerden van de wetenschap zich erbij moeten neerleggen,dit is een boek voor de gehele mensheid,niet voor een bepaalde ras of een streek,het is een boek bedoeld als Licht,Leiding,Genezing van de Zieke Harten,enz...
Allah(swt) vertelt ook waarom Hij ons schiep,om Zijn aanbidding,de mens is eigenlijk in een test in deze leefwereld,de mens krijgt een eigen wil,krijgt een verstand,hem wordt verduidelijkt wat het goede en slechte is om het test te behalen of te verliezen,dat men bij het terechtstelling niet kan zeggen ,´´ik wist het niet``.dus de mens zet zelf de stappen en zal ook hierdoor naargelang de uitslagen beloond of bestraft worden,een eeuwige paradijs dat niet te beschrijven is of een eeuwige hel dat niet te beschrijven is,
en Allah(swt) is niet onrechtvaardig,Hij is de meest Barmhartige en Genadevolle tegenover de dienaren die zich totaal aan Hem onderwerpen en niets verenigen in Zijn Eenheid,
nu,beste nico,hier heb ik in het kort wat uitleg gegeven over Islaam,de feiten,tekens,bewijzen,er zijn nog veel meer bewijzen,moest je verder achter info willen zoeken,ik ben zeker bereid je te helpen hierbij,je kunt me altijd contacteren op mailadres:

islam-waarheid@hotmail.com

moest je gratis islamboeken wensen,ik stuur het je zelfs op,
hierbij vraag ik Allah(swt) je hart te opnenen en te vullen met de schoonheid van de Islam,Islam is reeds volmaakt,laat je leefwereld(wereldse)-en eeuwige verblijfplaats(hiernamaals) inrichten,opbouwen door de Islaam,want het ware Religie voor Allah(swt) is de Islaam,

mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 29-11-09

Reageren op dit commentaar

1 Zo daagt Allah de mensheid en de djinns uit om te komen met iets gelijks aan de Koran, maar zij waren hiertoe niet in staat. Hierna daagde Hij hen uit om te komen met slechts tien verzen zoals in de Koran en ook hiertoe waren zij niet in staat. Tenslotte daagde Hij hen uit om te komen met slechts één vers zoals in de Koran en zelfs hiertoe waren zij niet in staat, ondanks het feit dat zij de meest welbespraakte mensen waren en de Koran in hun eigen taal was geopenbaard. Zij gaven dit zelfs toe.

Deze uitdaging staat nog steeds, tot op de dag van vandaag. Niemand is echter ooit in staat geweest om te komen met iets zoals de Koran. Als de Koran het woord van een mens was, dan zouden er mensen zijn geweest die iets soortgelijks zouden kunnen produceren of het bij benadering zouden kunnen evenaren. In de Koran staat (interpretatie van de betekenis)

Zeg: “Als de mensen en de Djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken dan kunnen zij niet met het gelijke daaraan komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (Soerat al-Israa’: 88)

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft het (de Koran) verzonnen.” Zeg: “Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah indien jullie waarachtigen zijn.” (Soerat Hoed: 13)

En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben nedergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een gelijkwaardige Soerah (vers) voort en roep jullie getuigen buiten Allah op, indien jullie waarachtigen zijn. (Soerat al-Baqarah: 23)

2 Ongeacht hoeveel kennis en inzicht de mens verkrijgt, toch zal hij fouten maken, dingen vergeten of tekortkomingen hebben. Als de Koran daarom niet het Woord van Allah zou zijn dan zou men daarin vele tekortkomingen tegenkomen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Als het (de Koran) van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er zeker veel tegenstrijdigheden in tegenkomen. (Soerat an-Nisaa’: 82)

De Koran is echter vrij van elke vorm van tekortkoming, onjuistheid of tegenstrijdigheid. Werkelijk elk deel ervan is wijsheid, genade en rechtvaardigheid. Wie van mening is dat er tegenstrijdigheden in de Koran te vinden zijn, dit komt door zijn eigen zieke gedachten en foutieve interpretatie. Zou deze persoon de geleerden raadplegen, dan zouden zij hem uitleggen wat de correcte interpretatie is en dan zouden zij hem duidelijk maken datgene wat onduidelijk is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning (de Koran) geloven, nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Waarlijk, het is zeker een verheven Boek. De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) nedergezonden door de Alwijze, de Geprezene.” (Foessilat: 41-42)

3 Allah heeft gegarandeerd dat Hij over deze Koran zal waken:

Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (de Koran) neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover waken. (Soerat al-Hidjr: 9)

De Koran is door de geschiedenis heen van mensen op mensen overgedragen, zonder dat maar één letter ervan is gewijzigd. Als iemand probeerde iets eraan te veranderen of toe te voegen, dan zou hij gelijk blootgelegd worden. Dit omdat Allah Degene is Die over de Koran waakt, in tegenstelling tot de andere geopenbaarde goddelijke Boeken die Allah heeft geopenbaard aan het volk van een bepaalde profeet en niet aan de gehele mensheid. Het behouden en het beschermen van de andere boeken heeft Allah overgedragen aan de volgelingen van de profeten, maar zij deden dit niet en brachten er veranderingen in aan waardoor het grootste deel van de ware betekenis verloren is gegaan. De Koran daarentegen is door Allah geopenbaard aan de gehele mensheid tot het einde der tijd. De Boodschap van Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste boodschap en de Koran is bewaard gebleven in de harten van de mensen en in schriftvorm, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd de verzen van de Koran te wijzigen om daarmee de moslims te bedriegen, maar zij werden snel blootgelegd en hun valsheid werd ondekt, zelfs door moslimkinderen.

Andere duidelijke tekenen voor het feit dat de Koran niet is gemaakt door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), maar dat het geopenbaard is door Allah, zijn:

4 De vele wonderen die de Koran bevat qua regelgeving, verhalen en geloof, die niet door een ander schepsel gemaakt kunnen zijn, ongeacht hoe intelligent deze persoon is en hoeveel kennis hij heeft. Hoe hard mensen ook bezig zijn met het bekend maken van nieuwe wetten, nooit zullen zij slagen zolang zij ver weg blijven van de leerstellingen van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Hoe verder zij hiervan verwijderd zijn, des te groter is hun mate van mislukking. Dit is iets wat door de ongelovigen zelf is bewezen.

5 Vermeldingen van zaken over het Ongeziene, zowel uit het verleden maar ook uit de toekomst. Geen mens kan hier op basis van eigen wetenschap over spreken, ongeacht hoeveel kennis hij bezit, zeker in een tijd die als primitief wordt gezien op het gebied van de technologie en moderne wetenschappenlijke apparatuur. Vele zaken waren nog niet ontdekt en andere zaken zijn pas ontdekt na lang en zwaar onderzoek met de meest moderne wetenschappelijke apparatuur, terwijl Allah ons hierover vertelt in de Koran die Hij bijna vijftienhonderd jaar geleden heeft geopenbaard aan Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Voorbeelden hiervan zijn: De ontwikkelingsstadia van het embryo, de aard van de oceanen en andere zaken. Deze zaken hebben ertoe geleid dat sommige ongelovigen hebben verklaard dat deze kennis alleen van God afkomstig kan zijn, zoals dit het geval is met de ontwikkeling van het embryo:

Slecht zestig jaar geleden hebben wetenschappers bevestigd dat de mens niet in één keer ontstaat, maar dat hij verschillende ontwikkelingsstadia doorgaat. Pas zestig jaar geleden kwam de wetenschap achter dit feit dat in de Koran reeds vermeld wordt.

Sheich al-Zindaani zei: “Wij ontmoetten een Amerikaanse professor, één van de grootste Amerikaanse geleerden, zijn naam was Professor Marshall Johnson en wij vertelden hem dat de Koran vermeldt dat de mens in stadia is geschapen. Toen wij hem dit vertelden zat hij, waarop hij opstond en zei: ,,In stadia?” Wij zeiden: ,,En dit was in de zevende eeuw! Dit Boek kwam en vertelde ons dat de mens in stadia is geschapen.” Hij antwoordde: ,,Dit is onmogelijk!” ,,Onmogelijk?”, zeiden wij ,,Waarom zeg je dat?” Dit Boek zegt (interpretatie van de betekenis):

Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in drie duisternissen. (Soerat az-Zoemar: 6)

Wat is er met jullie, dat (jullie Allah’s Bestraffing niet vrezen, en) jullie niet hopen op een beloning van Allah. Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen. (Soerat Noeh: 14)

Daarna ging hij weer op zijn stoel zitten en zei iets later: ,,Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is dat Mohammed een grote microscoop had die hem in staat stelde deze zaken te onderzoeken waardoor hij op de hoogte was van zaken waar de mensen geen kennis over hadden, waarna hij hen hierover vervolgens zou vertellen. De tweede is dat dit per toeval gebeurde. De derde is dat hij de Boodschapper is van God.” Wij zeiden: ,,Met betrekking tot de eerste mogelijkheid, dat hij een microscoop en andere apparatuur zou hebben, weet je dat een microscoop lenzen nodig heeft en lenzen hebben glas nodig, technische expertise en ander gereedschap. Kennis over deze zaken vereist in veel gevallen het gebruik van een electronenmicroscoop. Een electronenmicroscoop heeft op z’n beurt weer electriciteit nodig en electriciteit vereist weer aanwezige kennis van voorgaande generaties. Het is onmogelijk dat al deze kennis tijdens één generatie bij elkaar is vergaard. De vorige generaties zouden hard gewerkt moeten hebben om deze kennis te ontwikkelen en vervolgens over te dragen aan de volgende generaties enz. Om echter te beweren dat dit het werk is van één man, zonder dat er iemand was die hem qua kennis voorging of na hem kwam, noch in zijn eigen land, noch in één van de omringende landen, is onlogisch. De Romeinen, Perzen en Arabieren hadden deze kennis immers ook niet.” Hij zei: ,,Dat klopt, dat zou erg moeilijk zijn.” Wij zeiden: ,,En om nu te beweren dat het toeval is. Wat zou u ervan denken als wij u zouden zeggen dat de Koran dit niet slechts in één vers zegt, maar in meerdere verzen en dat daarnaast elk stadium in details wordt beschreven. Zou dit toeval kunnen zijn?” Toen wij hem over al de details in de verschillende stadia vertelden, zei hij: ,,Het is verkeerd om te beweren dat dit toeval is.” Wij vroegen hem daarop: ,,Hoe valt dit dan te verklaren?” Hij zei: ,,Hier is geen uitleg voor, behalve dat het een openbaring van boven moet zijn!”

Met betrekking tot de uitspraken van de Koran over de zee, hierover zijn vele wetenschappelijke feiten pas recentelijk ontdekt en veel is er nog onbekend over. Veel van deze feiten zijn ontdekt nadat honderden marine onderzoeksstations opgericht zijn en na het maken van opnamen door satelieten. Degene die dit zei was professor Schroeder, één van de grootste oceanografen van Duitsland. Hij zei altijd dat als de wetenschap vooruit gaat, religie zich zou moeten terugtrekken. Toen hij echter de vertalingen van de Koran hoorde, stond hij versteld en zei: ,,Dit kunnen niet de woorden zijn van een menselijk wezen.”

Professor Dorjaro, een professor in oceanografie vertelde ons over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen toen hij de volgende vers hoorde (interpretatie van de betekenis):

Of (de toestand van de ongelovige is) als de duisternis in de diepe zee, bedekt door golf op golf, waarop donkere wolken zijn, (lagen) duisternis bovenop duisternis. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. (Soerat an-Noer: 40)

,,In het verleden kon de mens niet verder duiken dan een diepte van meer dan twintig meter vanwege het gebrek aan gepaste uitrusting. Nu kunnen wij echter, door middel van deze uitrusting, tot de bodem van de oceaan duiken en vinden we intense duisternis op een diepte van tweehonderd meter.” De vers spreekt over de duisternis in de diepe zee. De ontdekkingen die hier zijn gedaan, scheppen duidelijkheid over de vers ‘(lagen) duisternis bovenop duisternis’. Het is bekend dat het kleurenspectrum zeven kleuren kent, waaronder: rood, geel, blauw, groen, oranje enz. Wanneer men duikt in de diepte van de oceaan verdwijnen deze kleuren één voor één en het verdwijnen van steeds een kleur leidt tot meer duisternis. Rood verdwijnt als eerst, daarna oranje, vervolgens geel en de laatste kleur die verdwijnt is blauw, dit gebeurt op een diepte van tweehonderd meter. Elke kleur die verdwijnt, draagt bij aan de duisternis totdat er sprake is van totale duisternis. Met betrekking tot het zinsdeel ‘golf op golf’, is het wetenschappenlijk bewezen dat er een scheiding bestaat tussen de bovenste en onderste laag van de oceaan en dat deze scheiding gevuld is met golven. Het is net alsof er golven zijn op de rand van de duisternis; de onderste laag van de oceaan, die wij niet kunnen zien. En er zijn golven aan de kusten, die wij wel kunnen zien. Er kan dus gesproken worden van golven op golven; dit is ook een wetenschappenlijk bewezen feit en professor Dorjaro zei dan ook met betrekking tot deze verzen, dat de kennis hierover niet afkomstig kan zijn geweest van een mens. En er zijn nog vele van dit soort voorbeelden.

6 In sommige verzen in de Koran wordt de Profeet (vrede zij met hem) vermaand en wordt zijn aandacht door Allah op bepaalde zaken gevestigd. Enkele van deze zaken waren beschamend voor de Profeet (vrede zij met hem). Als de Koran afkomstig zou zijn geweest van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), dan zou hier geen behoefte aan zijn geweest. Als hij een deel van de Koran zou hebben verzwegen, dan zou hij enkele van deze verzen achtergehouden hebben, waarin hij wordt vermaand of zijn aandacht wordt gevestigd op zaken die hij niet had moeten doen. Als voorbeeld hiervoor dient de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

En toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde (vanwege het feit dat de mensen zouden zeggen dat Mohammed, vrede zij met hem, getrouwd was met de gescheiden vrouw van zijn vrijgelaten slaaf), terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. (Soerat al-Ahzaab: 37)

Na dit alles; kan er nog twijfel bestaan bij een intelligente persoon over het feit dat de Koran het Woord is van Allah en dat de Boodschapper (vrede zij met hem) datgene wat aan hem was geopenbaard volledig heeft overgebracht?

Verder vertellen wij deze persoon; probeer het zelf maar. Neem een betrouwbare vertaling van de Koran en gebruik je verstand om na te denken over de regels en voorschriften ervan. Er bestaat geen twijfel dat elke intelligente persoon met een onderscheidingsvermogen het verschil ziet tussen deze Woorden van Allah en de woorden van een willekeurige persoon op deze aarde.

Gepost door: t.a.v nico | 04-05-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.