27-05-07

Het Vervormde Begrip van het Lot

Het Vervormde Begrip van het Lot

 

De mensen onderhouden vele misvattingen over het lot, vooral wanneer de dood aan de orde is. De onzinnige ideeën, b.v. dat men "zijn lot kan verslaan” of "zijn lot kan veranderen" zijn overheersend. Denkend dat hun verwachtingen en veronderstellingen voorbestemd zijn, geloven sommige onintelligente en onwetende mensen dat het lot verandert wanneer gebeurtenissen niet te werk gaan zoals zij voorzien of voorspellen. Zij nemen een onverstandige houding aan en handelen alsof zij het lot vooraf hebben gelezen en dat de gebeurtenissen niet te werk zijn gegaan overeenkomstig wat zij gelezen hebben. Een dergelijke vervormde en tegenstrijdige reden is zeker het product van een beperkte geest, verstoken van een adequaat inzicht in het lot. Het lot is God’s perfecte schepping van alle afgelopen en toekomstige gebeurtenissen tot in de oneindigheid. God is Degene Die de concepten tijd en ruimte uit het niets creëert, Die tijd en ruimte onder Zijn controle houdt en Die niet aan hen is gebonden. De opeenvolging van gebeurtenissen die ervaren werd in het verleden of die zal worden ervaren in de toekomst, wordt per ogenblik gepland en gecreeërd door God.

God creëert de tijd, dus wordt hij er niet door beperkt. Derhalve is het onwaarschijnlijk dat Hij de gebeurtenissen volgt die Hij zelf heeft gecreeërd, samen met degenen die Hij heeft gecreeërd. In deze context is het niet nodig om te zeggen dat God er niet op wacht om te zien hoe de gebeurtenissen eindigen. Vanuit Zijn oogpunt zijn zowel het begin als het einde van een gebeurtenis duidelijk. Op dezelfde manier is er geen twijfel over waar deze gebeurtenis gelegen is in het vliegtuig der eeuwigheid. Alles heeft reeds plaatsgevonden en is geëindigd. Dit is vergelijkbaar aan de beelden op een filmband; net zoals de beelden van een film geen invloed op de film kunnen uitoefenen en het veranderen, kunnen de mensen die hun individuele rollen in het leven spelen de stroom van gebeurtenissen niet beïnvloeden die op de lot-band worden geregistreerd. De mensen hebben geen enkele invloed op het lot. Juist het tegendeel is waar, het is het lot dat de bepalende factor in het leven van de mensen is. De mens, een absoluut component van het lot, is hier niet afzonderlijk en onafhankelijk van. De mens kan niet verdergaan dan de grenzen van het lot, laat staan het lot veranderen. Voor een beter begrip kunnen we een parallel tussen een mens en een acteur in een film trekken. De acteur van de film kan er niet tussen uit knijpen, een fysiek bestaan verwerven en veranderingen in de film beginnen te maken door ongunstige scènes te schrappen of door enkele nieuwe toe te voegen. Dit zou zeker een irrationele suggestie zijn.

Derhalve zijn de begrippen om de voorbestemming te verslaan of de stroom van gebeurtenissen een andere wending te geven louter denkfouten. Wie zegt, "Ik versloeg mijn lot", bedriegt slechts zichzelf-en het feit dat hij dit doet is een kwestie van zijn lot. Een persoon kan dagenlang in coma blijven. Het kan onwaarschijnlijk lijken dat hij zal bijkomen. Maar als hij toch herstelt, betekent dit niet dat "hij zijn lot versloeg" of de "artsen zijn lot veranderden." Dit is slechts een aanwijzing dat zijn tijd nog niet voorbij is. Zijn herstel is niets dan een component van zijn eigen onvermijdelijk lot. Zijn lot is als dat van alle andere menselijke wezens die door God worden bepaald.

 

... En de leeftijd van iemand wordt niet verlengd, en zijn leeftijd wordt niet verkort, of het staat in het Boek vermeld. Voorwaar, dat is gemakkelijk voor God. (Surah al-Fatir: 11)

 

Onze Profeet (vrede zij met hem) zei het volgende tegen een gelovige, die tot God bad om haar in staat te stellen voordeel uit haar geliefden te verkrijgen: Jij hebt God gevraagd over de duur van het leven hetgeen reeds bepaald is, en over de lengte van de reeds toegewezen dagen en voorzieningen en waarvan het aandeel is bepaald. God zou niets eerder doen dan op de gepaste tijd, of Hij zou niets uitstellen tot na de gepaste tijd. (Boek 33, Nummer 6438, Sahih Moslim) Dergelijke incidenten zijn de middelen waarmee God aan de mens de eindeloze intelligentie, wijsheid, verscheidenheid laat zien en de zegeningen die inherent zijn aan Zijn schepping en de manier waarop Hij de mens test. Dergelijke verscheidenheid vergroot de waardering, verbazing en uiteindelijk het geloof van mensen. Bij ongelovigen veroorzaken zij echter sensaties ergens tussen onzekerheid, verbazing en perversie in, die hen ten gevolge van hun onwetende mentaliteit, een opstandige houding doet aannemen ten opzichte van God. Ondertussen, zorgt de bewustwording van dergelijke onachtzame vooruitzichten door de ongelovigen ervoor, dat de gelovigen zich meer dankbaarder jegens God voelen voor het hen toestaan om geloof en wijsheid te hebben, hetgeen hen superieur maakt aan de ongelovigen.

 

Volgens een ander stuk ontvangen wijsheid, is de dood van een persoon die in zijn tachtiger jaren sterft "het lot" terwijl de dood van een baby, een mens van jonge of middelbare leeftijd een "ontzettende gebeurtenis" is. Door de dood als een natuurlijk fenomeen te kunnen aanvaarden, proberen zij om de dood passend te maken aan door hun bepaalde criteria. Na een lange en hevige ziekte, lijkt de dood aldus aanvaardbaar te zijn, terwijl de dood door een plotselinge ziekte of ongeval een ongelegen ramp is! Dat is waarom zij vaak de dood in een opstandige geest ontmoeten. Een dergelijke houding is een duidelijk teken van het te zijn beroofd van een ultiem geloof in het lot, en derhalve in God. Degenen die een dergelijk gemoedstoestand koesteren zullen worden veroordeeld om in constante zorg en onrust in dit leven te leven. Dit is eigenlijk het begin van de eeuwige kwelling die uit ongelovigheid voortvloeit.

 

13:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Het nut van het lot Als god alles weet. Dus ook hoe ik ga eindigen en hoe ik mijn leven heb geleeft, dan weet hij ook of ik naar de hel of de hemel ga. Wat heeft het dan voor nut dat ik allah bijvoorbeeld om vergiffenis vraag of om hulp. Of wat heeft het dan voor zin om doe'as op te zeggen om me te helpen bij bepaalde sitauaties. Kort gezegd: wat heeft het leven voor zin als alles van te voren al is vastgesteld?
Ik zit hier al een tijdje mee, en ik hoop ik iemand me er mee kan helpen...

Gepost door: lala | 10-12-09

Reageren op dit commentaar

Beste
Alseerst wil ik je bedanken voor je reactie,verder zeg ik dat inderdaad Allah(swt) Alwetend is,het openlijke en verborgene,zichtbare en onzichtbare,Hij(swt) weet ongetwijfeld hoe we handelen en leven,we worden Getest door Hem(swt).In het wereldse kunnen we onze bekwaamheden en vaardigheden verbeteren door verantwoordelijkheid te nemen zoals Hij(swt) ons opdraagt.Hij onderwees de mensheid het goede en het kwade door Profeten te zenden en boeken,uit Zijn Genade en liefde naar ons toe,Hij liet inderdaad het goede en het slechte kennen en gaf de mens een vrije wil,dat niet buiten de wil van zijn Heer kan treden,dus de mens moet een test afleggen,door kennis te vergaren over zijn Heer en Zijn welbehagen te zoeken,kan de mens zich verbeteren tov Hem en zijn Imaan en Achlaaq tot een hoge positie brengen,zich volwassen maken,zuiveren zoals bv Goud,kijk naar de Metgezellen van de Profeet(sas),je kunt ze 24Karaats Goud noemen,hoewel vandaag de dag de mens tot 1karaats goud is gedaald of nog lager,
nu:wel Allah(swt) weet hoe goed of slecht we onze test afleggen,het is niet zo dat Hij het resultaat niet kent en het door een test wenst te kennen,Allah(swt) weet het resultaat en beproeft de mens met zichzelf en met andere mensen.
Als we ernstige inspanningen doen om onszelf te verbeteren,om te weten en te tonen wat we waard zijn en wat we hebben,of we waardevol of waardeloos zijn,ijzer of Goud zijn,dan handelen we slechts om te bekomen wat Allah(swt) reeds in eeuwigheid weet.
Wij worden getest in ons streven en inspanningen en in wat we onszelf opleggen,zo zullen we in de nabijheid van Allah(swt) treden en rekenschap afleggen:´´Maar hun handen zullen tot ons spreken,en hun voeten zullen getuigen van al hun daden``(soerah36/65).
´´handen en voeten``zijn hier de symbolen van al onze hulpmiddelen van handelen,onze ledematen,vermogens en kansen.Zo zijn er in andere verzen de Ogen,Oren en Huiden vermeld als Getuigenis tegen ons als we ze misbruikt hebben.

De test ´´tegen onszelf`` betreft alles wat we hebben en elke mogelijkheid van gebruik.Allah(swt),Geprezen is Hij,test ons opdat we onszelf zouden ontdekken en kennen zodat we weten dat de test plaatsvindt. als we een bepaalde film zouden zien,dan weten we ook niet wat er zich gaat afspelen in de film,maar de regisseur ervan weet het heel goed,wij weten pas als de film is afgespeeld wat het ook inhoudt,dan kunnen we ook de film beoordelen,zo kun je ook een voorbeeld geven,Allah(swt) heeft alle kennis.

ik heb getracht het te verduidelijken,nu,jij moet in wereldse streven om het welbehagen en eeuwige paradijs te winnen inshaAllah,moge Allah(swt) me vergeven voor eventuele fouten inshaAllah,.

Gepost door: Islam is de Waarheid | 11-12-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.