23-06-07

De wonderen van de Koran

Veertienhonderd jaar geleden heeft Allah de Qoer'aan als een boek ter leiding aan de mensheid neer gezonden. Hij riep de mensen op zich door de waarheid te laten leiden door zich aan de Qoer'aan te houden. Want het vers zegt immers: Maar het is niets anders dan een overdenking voor allen van de wereldwezens.(Qoer'aan 68:52)

Vanaf de eerste dag dat hij geopenbaard werd tot aan de dag des oordeels, zal dit laatste goddelijke boek de enige gids voor de mensheid blijven.

De ongeëvenaarde taal en stijl van de Qoer'aan en zijn superieure wijsheid zijn beslist een bewijs dat dit het Woord van Allah is. Verder heeft de Qoeraan nog vele wonderbaarlijke eigenschappen die bewijen dat de Qoer'aan het woord van Allah is. Eén van deze eigenschappen is het feit dat een aantal wetenschappelijke waarheden die we nu pas door middel van de technologie van de twintigste eeuw kunnen ontdekken, veertienhonderd jaar geleden in de Qoer'aan genoemd zijn.

Natuurlijk is de Qoer'aan geen wetenschappelijk boek. Maar vele wetenschappelijke feiten die op een bijzondere bondige en gedegen manier in de verzen tot uiting zijn gekomen, zijn pas door middel van de technologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, ontdekt. Deze feiten konden in de tijd dat de Qoer'aan geopenbaard werd niet bekend zijn geweest en dit is dan een nog duidelijker bewijs dat de Qoer'aan het woord van Allah is.

Om het wetenschappelijke wonder van de Qoer'aan te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar het wetenschappelijke niveau van de tijd waarin dit Heilige Boek geopenbaard werd.

In de zevende eeuw, toen de Qoer'aan geopenbaard werd, had de Arabische samenleving, wat de wetenschap betreft veel bijgelovige en ongegronde opvattingen. Omdat ze de technologie niet hadden om het universum en de natuur te onderzoeken, geloofden deze vroegere Arabieren in legenden die zij van hun voorouders gehoord hadden. Zij namen bijvoorbeeld aan dat de bergen de hemel ondersteunden. Zij geloofden dat de aarde plat was en dat er hoge bergen aan beide einden stonden. Men dacht dat deze bergen pilaren waren die het hemelgewelf hoog hielden.

Maar al dit bijgeloof van de Arabische maatschappij werd door de Qoer'aan uitgewist. In soera Rad, vers 13 wordt er gezegd: Allah is Degene Die de hemelen heeft verheven zonder pilaren. (Qoer'aan 13:2) Dit vers verwerpt het geloof dat de hemel zich boven ons bevindt vanwege de bergen. Bij vele anderen onderwerpen werden belangrijke feiten geopenbaard in een tijd waarin men die niet kon weten. De Qoer'aan, die in een tijd werd geopenbaard waarin de mensen heel weinig wisten over astronomie, natuurkunde of biologie, bevat sleutelfeiten over tal van onderwerpen, zoals de schepping van het universum, de schepping van de mens, de structuur van de atmosfeer en het delicate evenwicht dat het leven op aarde mogelijk maakt.

 

23:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (19) |  Facebook |

Commentaren

Masha'allah Moge Allah de broeders/zusters die deze prachtige site heb gemaakt zegenen!

Wa Salaam

Gepost door: Abul Hakeem | 06-08-08

Reageren op dit commentaar

Toch vertelt niemand de waarheid om de simpele reden dat wij mensen de waarheid onmogelijk kunnen kennen. Wanneer men zegt dat het een waarheid is dan ik daar inkomen maar de waarheid is gewoon een leugen. Men is pas in staat om dit te zien als hij over werkelijke kennis beschikt over de materie die koran behandelt. Velen gaan voorbij aan de inconsistentie en incongruentie van de koran. Knap vind ik wel dat men nu langzaam aan beseft dat er geen wetenschappelijke wonderen zijn in de koran. Zodra je dit beweert dien je als waarheidsgetrouwe er ook bij te vermelden dat bepaalde visies (bv. embriology) foutief zijn overgenomen van de grieken. Ieder moslim ontkent dit maar ik ken geen islamitische intellectueel die dit niet beaamt. Alleen mensen met zeer weinig kennis vinden de koran wonderbaarlijk. Het enige wat echt mooi en echt subliem is, is de schoonheid (poezie) maar zodra je de inhoud begrijpend leest, dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dat het zeer vooruitstrevend is voor die tijd maar goddellijk is het allerminst.

Gepost door: machmoed elchalid | 29-01-09

Reageren op dit commentaar

neem dan even de tijd om te lezen "En waarlijk, dit is een openbaring van de
Heer van de werelden."
(Qoer'aan 26:192)

zal ik je ene noemen?als sommige mensen,die Allah[swt] en de Kor'aan als leugen bestempelen, de brandende hel zullen binnentreden,waar hun huid zal smelten van het hevige vuur en telkens zullen huiden vervangen worden met nieuwe huiden,opdat ze de pijn keer op keer blijven voelen,
de wetenschap heeft vandaag de dag aangetoond dat de zenuwen die de pijn voelen,gelegen zijn in de huid,daarom zie je bij een derdegraadswonde,of wanneer het totale huid is verbrand,en de zenuwuiteindes zijn vernietigd,dat de persoon geen pijn meer voelt.dus telkens als hun huid opgebrand is door het hellevuur,zal deze vervangen worden zodat het blijft lijden,
En vreest Allah, zeker, Allah is streng in het straffen.

over het embryologie;
In de Qoer'aan staat dat de mens in drie stadia in de baarmoeder
wordt geschapen:
Hij heeft jullie in de baarmoeders van jullie moeders geschapen,
schepping na schepping in drie sluiers van duisternis, zo
is Allah, jullie Heer. Aan Hem is het Koninkrijk. Geen heeft
het recht om aanbeden te worden, behalve Hij. Hoe kunnen
jullie je dan afkeren? (Qoer'aan 39:6)
Zoals begrepen kan worden, wordt in dit vers verteld dat de mens
in de baarmoeder in drie verschillende stadia geschapen wordt. De
moderne biologie heeft inderdaad ontdekt, dat de embryologische ontwikkeling
van de baby op drie verschillende plaatsen in de baarmoeder
plaatsvindt. Tegenwoordig is dit onderwerp basiskennis geworden,
in alle embryologische
handboeken die op de medische
faculteit bestudeerd worden.
Bijvoorbeeld in Basic
Human Embryology, een
basisboek op het gebied van
de embryologie, wordt dit feit
als volgt beschreven:
"Het leven in de baarmoeder
bestaat uit drie stadia; preembryonisch,
de eerste tweeënhalve
week; als embryo, tot heteinde
van de achtste week; en
als foetus, van de achtste week
tot de bevalling,
Williams P., Basic Human Embryology, 3.
ed. , 1984, p. 64.


Het volgende voorbeeld gaat over een groep mannen in Riyadh, en een paar jaar geleden verzamelden zij alle ayat (verzen) in de Qor’aan die embryologie, oftewel de groei van een kind in zijn moeder, bespreken. Zij gingen naar een geleerde toe en zeiden “Dit is wat we hebben, dit staat in de Qor’aan, klopt het?” Ze pakten dus het advies uit de Qor’aan – “vraag het aan degenen met kennis.” Zij kozen een niet-Moslim die lesgeeft op de Universiteit van Toronto. Zijn naam is Keith Moore, en hij is de auteur van het belangrijkste basisboek op het gebied van Embryologie. Hij wordt beschouwd als de grootste embryoloog op deze aardbol. Ze nodigden hem uit en zeiden “Dit is wat de Qor’aan zegt over jouw vakgebied, wat weet jij hierover?” Terwijl hij in Riyadh was gaven ze hem alle hulp die hij nodig had bij het vertalen van deze verzen en ze gaven hem alle medewerking waar hij om vroeg. Toen hij klaar was met zijn onderzoek was hij zo verbaasd dat hij zijn wereldberoemde boeken veranderde. In de tweede editie van zijn boek “Before We Are Born” had hij wat dingen toegevoegd die er in de eerst editie niet waren door wat hij was tegengekomen in de Qor’aan. Dit is een heel mooi voorbeeld dat de Qor’aan ver zijn tijd vooruit is, en dat degenen die in de Qor’aan geloven dingen weten die anderen nog niet weten.
Ik had het genoegen om Dr. Keith Moore voor een TV presentatie te interviewen, en we hebben dit onderwerp uitgebreid besproken. Hij had dia’s en van alles meegenomen. Hij noemde een aantal zaken met betrekking tot de groei van de mens die pas sinds een aantal jaar bekend zijn. Hij noemde de Qor’aanische beschrijving van een embryo in een bepaald stadium als een bloedzuiger-achtige prop (het woord ‘alaqah wat in de Qor’aan gebruikt wordt is een Arabisch woord wat drie betekenissen heeft; bloedzuiger, klonterige bloedprop, en een object dat zich ergens aanvast klemt – zie Soerat al-‘Alaq). Toen hij dit had onderzocht bleek dat dit precies klopte, dus hij voegde dit toe aan zijn boek… “Ik had het nooit zo bekeken” zei hij, en hij ging naar de zoölogie afdeling waar hij een plaatje opvroeg van een bloedzuiger. Toen hij erachter kwam dat dit precies lijkt op een menselijk embryo besloot hij om deze foto’s allemaal in zijn boeken te stoppen. Hij schreef ook een heel nieuwe boek over klinische embryologie, en het was nog niet uitgebracht of een discussie stak de kop op. Meerdere grote kranten in Canada hadden grote koppen in hun kranten, en sommige waren best grappig, zoals “VERBAZINGWEKKEND FEIT ONTDEKT IN OUD BOEK!” Het bleek toen wel dat veel mensen niet helemaal snapten waar het over ging. Eén krant vroeg Dr. Moore zelfs “Denkt u niet dat die Arabieren dit al lang wisten, dat over die embryo, hoe het eruitziet en hoe het groeit? Misschien was er dan wel geen wetenschap, maar wellicht sneden ze hier en daar wat vrouwen open, gewoon lichamen opensnijden en verminken en dan kijken wat erin zit…”
De professor maakte hem echter gelijk duidelijk dat hem (de verslaggever) een cruciaal punt was ontgaan – Alle dia’s van de embryo die waren getoond waren foto’s die gemaakt waren door middel van een microscoop. Hij voegde hieraan toe dat het niks uitmaakt of je het 1400 eeuwen geleden wilde onderzoeken of niet, het is simpelweg onmogelijk om de embryo ook maar te zien in de genoemde stadia! Je hebt een microscoop nodig om het te zien, en we moeten niet vergeten dat zo’n apparaat slechts iets meer dan 200 jaar bestaat. Dr. Moore is een beetje sarcastisch, maar goed, hij had wel gelijk toen hij zei dat “Misschien sommige mensen in het geheim een microscoop hadden gemaakt en deze onderzoeken hadden gedaan zonder fouten te maken, en dat ze toen deze kennis aan Mohammed leerden en hem overtuigden dat dit in zijn boek moest komen… En dat ze daarna de microscoop weer hebben vernield zonder sporen achter te laten en het voor altijd een geheim te laten blijven. Zou je dat geloven? Dat zou je echt niet moeten doen want het is een belachelijk theorie!” Toen hem werd gevraagd “Dr. Moore, hoe leg jij dan deze ontdekkingen uit die men vindt in de Qor’aan?” Dr. Moore antwoordde met; “Het kan alleen maar door God geopenbaard zijn!”
Alhoewel dit voorbeeld van een mens die informatie uit de Qor’aan onderzoekt een niet-Moslim betreft, is het toch geldig omdat hij een expert is in het onderwerp dat hij onderzoekt. Als een leek had gezegd dat wat de Qor’aan zegt over embryologie klopt, dan was het niet nodig om zijn woord te accepteren. Echter, vanwege de hoge positie, het respect, en de waardering die men voor geleerden heeft, gaat men er vanuit dat wanneer zij iets onderzoeken en gebaseerd daarop een conclusie trekken gebaseerd op dat onderzoek, dat deze conclusie dan geldig is. Een van Professor Moore’s collega’s, Marshall Johnson, verricht diepgaande studies aan de Universiteit van Toronto.
Hij raakte erg geïnteresseerd in het feit dat de Qor’aan’s uitspraak over embryologie zo exact waren, en dus vroeg hij Moslims om alles te verzamelen uit de Qor’aan op het gebied van zijn specialiteit. Wederom waren mensen erg verbaasd over de ontdekkingen. Aangezien er een groot aantal onderwerpen ter sprake komen in de Qor’aan, zou het ongetwijfeld veel tijd kosten om elk onderwerp uit te diepen. Het is genoeg voor deze discussie om te zeggen dat de Qor’aan erg duidelijke en exacte uitspraken doet over verschillende onderwerpen, terwijl de lezen tegelijkertijd wordt aangespoord om dit uit te diepen en te onderzoeken en op zoek te gaan naar geleerden in deze onderwerpen. En zoals we hebben aangegeven, blijkt de Qor’aan keer op keer weer bevestigd te worden door de feiten en de uitspraken van wetenschappers en geleerden. Zonder twijfel heerst er in de Qor’aan de houding die men nergens anders tegenkomt. Het is interessant om te zien dat wanneer de Qor’aan informatie geeft, het de lezer vaak min of meer zegt: “Je wist dit nog niet.” Er is geen enkel geschrift die zo’n claim maakt. Alle andere oude geschriften die mensen vandaag de dag in hun bezit hebben, geven zeker een hoop informatie, maar er is altijd af te leiden waar de informatie vandaan kwam.


ik heb niet alles over embryologie aangehaad,is ook niet nodig als je voorgaande tekst gelezen had,
de Koran is op zichzelf een wonder,die geen fouten noch tegenstrijdigheden bevat en geen letter is veranderd sinds 1400jaar,AllahuAkbar,

Dit is het boek (de Koran) waaraan geen twijfel is.

wat nog een wonder is,ben jijzelf,kijk maar eens in de spiegel,
en Allah[swt] weet het het beste,

Gepost door: Islam is de waarheid | 30-01-09

Reageren op dit commentaar

wonderen Beste,Islam is reeds vervolmaakt,zonder twijfel,jij niet,probeer er dus deel van uittemaken,Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen .

de profeet[sas] zijn reputatie rijkt tot aan de hemelen,die van jouw is niet noemenswaardig;

O Jij,die met zijn hoofd tegen de bergen bonkt,Stop ermee,dit uit medelijden met je hoofd,en niet dat de bergen iets overkomt, Muhammad[sas] zijn reputatie is feilloos,onschendbaar, Allah[swt] heeft zijn Rasoel[sas]beschermd tegen kwaadwillige uitspraken en bespottingen,Hij[swt] zegt namelijk;''Voorwaar,We hebben Jou beschermd tegen het kwaad van diegenen die de spot met Jou drijven'',en ook,''Voorwaar,diegene die Jou haat,hij is het die afgesneden is,die kleinzielig is,miezerig,en afgesneden is van ieder gezond verstand,weldenkendheid en fatsoen''. Woorden van een Arabische dichter; Bij Allah,zij kunnen niet aan Je tippen,en zelfs niet aan één zandkorrel,die Jij met je voet hebt vertrapt,zij zijn qua niveau gelijk aan hinderlijke ongedierte,en Jouw niveau reikt tot aan de hemel,dus wie kan Jouw naderen,wie kan Jouw bereiken? En Hassaan[ra] zegt; O,Muhammad[sas],Mooier dan Jou heeft mijn oog niet mogen aanschouwen,en beter dan Jouw heeft geen vrouw ter wereld gebracht,Jij bent vrij van gebreken naar deze wereld gekomen,net alsof Jij mocht bepalen in welke gedaante Jij op deze wereld wordt gezet, Muhammad[sas] zijn Eer,staat boven die van mij,en die van mijn vader en die van mijn moeder en die van mijn kinderen,en die van iedereen.Zeg ik tegen eenieder;blijf af van Muhammad[sas],Leider der profeten.

ik heb jouw anndere reacties verwijderd,omdat je puur uit onwetendheid praat,
ik heb je niet enkele voorbeelden van de wonderen gegeven,jij blijft hangen bij embryologie,
weet jij dan dat de grootste embryologiegeleerde,deze wonder v/d koran zag,hij dit exact in zijn boeken opnam,wat stel jij voor bij deze grote geleerde?
de Koraan is geen letter gewijzigd en in originele vorm,
wat betreft het wonder van het huid die ik in vorige post noemde,dat staat jou in djahannam te wachten inshaAllah.

Gepost door: Islam is de waarheid | 03-02-09

Reageren op dit commentaar

De profeet was een mens zoals bedoeld door Allah. Hij is de enige, die het gelukt is om de arabische stammen te verenigen, terwijl heel veel leiders het ook hebben geprobeerd zonder enig resultaat. Het verschil zit hem in de intentie. De intentie van de profeet was zuiver en had weinig met machtwellust te maken, zoals de andere zogenaamde profeten(valse) in zijn tijd. Jammer dat hadieth zo veel negatiefs over deze prachtige persoon te melden heeft (ook heel veel positieve uiteraard). Minder goed vind ik de metgezellen behalve abu bakr (deze is subliem betreffende zijn hart en heette niet voor niets assadieq). Maar dit voorgaande is alleen maar zo als hadieth waar is en helaas op dit punt denk ik dat hadieth niet de waarheid verteld. In de de tijd van de profeet mocht iedereen zijn religie belijden en iedereen die in één God geloofde hoefde niets te vrezen. Dat moslims dit eeuwen later wel deden en doen is niet des islam's. De ware islam is zuiver en staat los van politieke en economische belangen. De politieke tendens van de islam is van eeuwen later. In de tijd van de profeet waren er in principe heel veel sektes. Versimpeld gezegd had je dus gelovigen, ongelovigen en de veelgodenaanbidders. Gelovigen in één god waren allen die zich hadden overgegeven aan God. Dit waren dus ook Christenen en joden. Omdat de joden de profeet van valsheid betichtten omdat ze vonden dat de boodschap van de profeet niet voor 100% overeenkwam met hun geschriften, heeft God de profeet geboden om te breken met de ongelovigen (mensen die zijn profeetschap verwierpen) en heeft hem laten zien waarom de geschriften niet overeenkomen...namelijk veranderd en gecorrumpeerd in tijden die achter het heden liggen. De vraag is dus wie heeft er gelijk? aangezien in die tijd de profeet met een gigantische macht en kracht wat alleen door God/Allah gegeven kan worden, dan mag je er wel van uitgaan dat God met de waarachtigen is en dus in dit geval met de profeet met als gevolg dat de waarheid aan zijn kant is. Jammer voor de joden en Christenen, maar de islam is de voltooiing van alles wat er voor was...willen ze dan niet begrijpen dat het hele leven slechts schijn is. O broeders weet dat de profeet Noeh zowat 950 jaar op aarde heeft geleefd en toen die stierf vroeg Allah hem hoe heb je het ervaren waarop hij antwoordde: 950 jaar is alsof ik door die deur binnen ben gekomen en vervolgens uit die deur ben weggegaan. Hij stelde het hele leven als een kamer met twee deuren. Via de ene deur kom je binnen en via een andere deur ga je weer terug naar je schepper.

Gepost door: hamza azeem | 06-02-09

Reageren op dit commentaar

Beste Hamza,ik denk dat je het wat mis heb over de metgezellen,Abu Bakr is uiteraard de beste na de profeten,dan heb je Umar[ra]hij liep over van Imaan zoals ons geliefde profeet ook over Hem vertelde,Uthmaan[ra],van wie zelfs de engelen zich schaamden tegenover hem,Hij[ra] trouwde 2dochters v/d profeet[sas],de één na de dood van de ander,dan heb je Ali[ra],de krijger,ook schoonzoon v/d profeet[sas],Ali[ra] was een vooraanstaand metgezel ivm zijn kennis,er zijn verschillende verzen waar Allah[swt] te kennen geeft dat Hij[swt] tevreden is v/d metgezellen bij strijd van badr ca 300metgezellen en bij eedaflegging Hoedaybiyah ca 1500 metgezellen,
dus laten eerst op onderzoek gaan vooraleer uitspraken te doen over metgezellen,ik wil je aanraden,de hadithboeken te bestuderen,dat je een beter beeld hebt over ahadeeth,

Joden en christenen kwamen bij ons geliefde profeet[sas] en zeiden,ya Muhammad[sas],wij hebben Allah[swt] ook lief,hierop daalde de Ayaah neer,'

kul In kuntum tuhibbune-llahe fettebiuni juhbibkumu-llahu ve jegfir lekum zunubekum

Zeg Indien u Allah liefhebt volgt mij Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven Allah is Vergevensgezind Genadig Imraan31,
dus Mohammad[sas] is degene die gevolgd dient te worden en de Koran als het woord van Allah[swt],die de voorgaande boeken heeft opgeheven,nietig verklaard,Allah[swt] zegt ook;
Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen .

Vrede zij met degenen die zich laten leiden door deze grootse Geloof,

Gepost door: Islam is de waarheid | 06-02-09

Reageren op dit commentaar

Bedankt broeder. Voor de toelichting, je getoonde inzet, je geduld en moeite. Allah zal jou belonen.

Gepost door: HAMZA AZEEM | 06-02-09

Reageren op dit commentaar

Volgens de orthodoxe visie is de gebedsrichting ergens in 624 n.c. (namelijk 18 maanden na de Hijra), maar pas in 630 n.c. is de ka'ba ontdaan van heidense beelden etc. Betekent dit dan dat de profeet met de metgezellen bijna 7 jaar naar een heidens gebouw (op dat moment dan) heeft staan bidden. Ik geloof het niet en laat des temeer zien dat de orthodoxe visie een aanzet is geweest om de koran in een juist context te plaatsen. Wellicht heeft iemand hier meer kennis over. Bijvoorbaat dank

Gepost door: Machmoed elchalid | 04-03-09

Reageren op dit commentaar

Beste ma[c]hmoed De Ka’bah is noch het graf van de Profeet , noch een voorwerp van aanbidding,
De Ka'bah is de Qiblah, oftewel de richting die de moslims hanteren in hun gebeden. Het is belangrijk om te vermelden dat ondanks dat de moslims richting de Ka'bah bidden, zij de Ka'bah niet aanbidden. Moslims aanbidden en buigen enkel voor Allah. Dit staat vermeld in Soerah al-Baqarah:Waarlijk, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich voortdurend tot de hemel wendde. Daarom wenden Wij jou (nu) naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht dus in de richting van de Gewijde Moskee. En waar jullie je ook bevinden, wend jullie gezichten in de richting ervan.
[Koran 2:144]De Islam gelooft in het aanmoedigen tot een eenheid


Als de moslims het gebed willen verrichten, is het mogelijk dat sommigen richting het noorden willen bidden, terwijl anderen wellicht richting het zuiden willen bidden. Om de moslims te verenigen in hun aanbidding van de Enige Ware God dienen moslims, waar zij zich ook bevinden, zich tot één richting te wenden, namelijk richting de Ka'bah. Als sommige moslims ten westen van de Ka'bah wonen, dan bidden zij richting het oosten. Wonen zij ten oosten van de Ka'bah, dan bidden zij richting het westen.zo wordt het duidelijk dat Moslims,enkel en alleen,Allah aanbidden,ook al bevonden er toendertijd in en rondom de Kabah,beelden,

Gestaag raakte de verering van Allah, de enige God, in verval en werd ze door de pelgrims aangevuld met afgodische praktijken, zodat Mohammed werd gezonden om hun driehonderdzestig afgodsbeelden te vernietigen.

En zeg: "Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.


En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn .


Alle lof is aan Allah[swt] Die ons deed deel uitmaken van dit groots,Volmaakt Geloof,

mvg...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 04-03-09

Reageren op dit commentaar

gestaag raakte de verering van allah in verval. Weet jij dit heel zeker...volgens mij loop je hier sprookjes te vertellen. Allah was de oppergod bij de arabieren en was de heer van Ka'ba en had drie dochters vandaar de maansikkel met drie sterren erin die de dochters van allah simboliseerden. Later is dat vervangen door één ster met vijf punten de zogenaamde vijf zuilen. Allah was altijd een van de belangrijkste goden. De andere belangrijke god voor de arabieren was Hoebal (Baal in het perzisch e.o.) en stond ook in het teken van almanat (een van de dochters van allah). Allah betekent maangod en is gebombardeerd toen de propfeet kwam tot de grootste en enige god vandaar ook Allahuakbar (Allah is de grootste) en laat destemeer zien dat wat jij verteld een onzinnigheid opzich is. Allah is nooit als enige aangebeden voor de tijd van Rasoel. Je zou je moeten verdiepen in de feiten i.p.v. onzin verkopen. Ik weet nu dat moslims ook leugens vertellen omdat ze denken dat ze hiermee Allah/God dienen. Ook weet ik dat deze post wordt verwijderd...geeft niet als jij het maar weet...je moet niet onzin gaan vertellen. Iedereen weet dat de heidense arabieren 360 goden in de ka'ba hadden zitten waaronder Allah. De vader van Rasoel (vzmh)zou Abdellah heten...da's vreemd. Allah was al een bestaande god en Rasoel heeft slechts deze tot de enige volgens joodse en christelijke elementen gebombardeerd...meer niet.

Gepost door: Machmoed elchalid | 03-04-09

Reageren op dit commentaar

Beste ma(c)hmoed, ik zie dat jij veel doorelkaar gooit en niet de feiten opzoekt,maar juist probeert onzin op deze blog te zetten,ik zal je 1 van de kleinste verzen uit de Edele Koraan geven,wat jouw Allah(swt) zal doen kennen inshaAllah,


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

denk eens na over deze verzen,enkel deze zinnen geven aan dat je mis bent,

inderdaad zat de kabah met 360afgodsbeelden gevuld,maar werden opgeruimd met de komst van de zuivere Tawheed,Abdallah=dienaar van Allah,deze naam was zeker gekend onder de arabieren,daarom werd hun een Boek neergestuurd in hun eigen taal,waar ze meesters in waren,
als hetgeen ik vertel onzin is,ik verplicht je niet dagelijks op deze blog te komen met negatieve commentaar,je zou beter vragen om ingelicht te worden over hetgeen je niet weet en dat ik je help met de wil van Allah(swt),


En zeg: "Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.


En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn .


Alle lof is aan Allah[swt] Die ons deed deel uitmaken van dit groots,Volmaakt Geloof,

mvg...Gepost door: Islam is de Waarheid | 03-04-09

Reageren op dit commentaar

Beste ma(c)hmoed "Wij" in de Koran slaat op Allah, de Verhevene. Dit wil niet zeggen dat er meer goden zijn of dat het slaat op meervoudsvormen van Allah, of dat Hij, de verhevene, metgezellen heeft of wat dan ook. De "Wij" in de Koran is een manier om te laten zien dat Allah, de Verhevene, niet altijd in de ‘ik’ vorm tegen de mensheid praat en dat wij, mensen, hier van kunnen leren. Het herhaaldelijk spreken in de ik-vorm door de mens, kan immers voor de mens duiden op arrogantie.

Een rationele verklaring dus. Dus van de Koran kunnen we leren hoe wij mensen, het beste kunnen communiceren. Jij zegt ook liever: "wij hebben dit en wij zijn dat van plan" etc., terwijl in werkelijkheid alleen jij iets bijzonders voor elkaar hebt gekregen. Uiteraard kunnen wij, de mensen, ons absoluut niet vergelijken met Allah of onze boeken met de Koran.

En Allah, de Verhevene, en ZIJN boodschapper (sallallahoe alayhie wa selaam) weten het ’t best
Het was een zorg van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) de Qor-aan te laten leren. Hij motiveerde iedereen die de Islaam omhelsde om zich te richten naar iemand die hem de Qor-aan kon onderwijzen. Overgeleverd door ‘Oebaadah Ibn S-saamit (moge Allah tevreden met hem zijn), dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bezig was en op het moment dat er iemand emigreerde naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), dat hij hem aanzette om direct bij één van hen in te trekken om de Qor-aan te leren." (Overgeleverd door Ah'mad)

Er was een grote groep metgezellen die de Qor-aan uit hun hoofd leerde en het is voor ons niet mogelijk om hun aantal te weten te komen omdat zij met zo velen waren. Tot hen behoorden de kholafaa-e ar-raashiedoen (de vier rechtgeleide leiders), Talh'ah, Sa'd, Ibn Mas'oed, H'oedhayfah ibnoe l-Yamaan, Aboe Moesa Al-Ash'arie, Saaliem de bediende van Aboe H'oedhayfah, ‘Abdoellah ibn ‘Amr en vele anderen.

En tot de vrouwelijke metgezellen die de Qor-aan hadden verzameld behoorde o.a.: Oem Waraqah (moge Allah tevreden met haar zijn). De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebood haar om de bewoners van haar huis voor te leiden. De h'adieth is te vinden in Moesnad Ah'mad.

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zorgde er ook voor om zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) te gebieden om de Qor-aan op te schrijven, om als tweede bescherming tegen verlies te zijn. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) gebood in de beginfase om niets anders dan datgene wat hij vertelde op te schrijven van de Qor-aan.

In Sah'ieh' Moesliem is van Aboe Sa'ied Al-Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd, dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Schrijf niets op wat ik zeg, en degene die iets anders dan Qor-aan opschrijft dient het weg te vegen."

An-Nawawie zei: "Hij (vrede en zegeningen zij met hem) was bang dat de Qor-aan gemengd zou worden met andere zaken, toen hij erop vertrouwde dat het niet fout kon gaan, gaf hij toestemming om andere zaken te schrijven. Ibn H'adjar zei: "Het verbod gold in tijden waarop de Qor-aan neerdaalde, uit vrees om iets anders dan dat op te schrijven."

Zijn zorg over de Qor-aan ging zover dat wanneer iets van de Qor-aan op hem neerdaalde hij direct iemand riep en gebood om datgene wat hem geopenbaard was op te schrijven.


lees volledig:

http://islam-waarheid.skynetblogs.be/post/6685822/de-qoraan-werd-verzameld-tijdens-het-leven-va


de Koraan was volledig neergezonden tijdens het leven v/d Profeet(sas),daar is geen twijfel over mogelijk,dus dat verwerpt direct uw tweede misverstand,over het naderhand gebouwd zijn van Al-Aqsa,

De Wetenschap van de Hadith


Een inleiding gebaseerd op klassieke bronnen
Sheikh Abdur-Rahman ibn Yusuf `Ilm al-hadīth is de wetenschap van de bestuderen van de Hadīth. Wat onder de definitie ‘Hadīth’ valt wordt later besproken, maar om te beginnen zou ik graag willen benadrukken dat de wetenschap van de Hadīth één van de vele religieuze wetenschappen is. Als we slechts kijken naar de primaire wetenschappen, kunnen we vaststellen dat er sprake is van usūl al-qur’ān (beginselen van de Koran), usūl al-hadīth (beginselen van de Hadīth), lugha (taal, inclusief balagha en fasaha) en usūl al-fiqh (de beginselen van de fiqh). De wetenschap van de Hadīth is een wetenschap die onafhankelijk is van de wetenschap van de Koran maar, ook een wetenschap die noodzakelijk is voor een goed begrip van de Koran.
Een punt dat ik nu zou willen maken is dat er mensen zijn die de noodzaak van de Hadīth in twijfel trekken. Sterker nog, Koranieten beweren dat de Hadīth irrelevant is en dat zij alleen de Koran zullen bestuderen [en dat dit voldoende is]. Dit is een belachelijke bewering. Allah zegt in de Koran:

“Onze Heer! En zend tot hen een Boodschapper van hun eigen volk, die hen Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) en de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”


(Koran, Sūrat al-Baqara 2:129)

Het sleutelwoord hier is dat de Boodschapper er is om hen de boodschap te leren en hen wijsheid te verschaffen. Zelfs de Sahāba hadden problemen om bepaald taalgebruik in de Koran te begrijpen. In Sūrat al-Hashr vertelt Allah ons: “En wat de Boodschapper jullie ook geeft, aanvaard het, en wat hij jullie ook verbiedt, zie daar van af.”


(Koran, Sūrat al-Hashr 59:7) Hij zegt ook: “Maar nee, bij jouw Heer! Zij geloven niet totdat zij jouw rechter maken over een meningsverschil tussen hen, en vinden dan geen engte in harten omtrent wat jij beslist en onderwerpen zich met volledige overgave.”
(Koran, Sūrat al-Nisā 4:65)

Tenslotte zegt Allah: “O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen uit jullie midden die gezag dragen; en als jullie ergens ruzie over maken, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper, als jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. Dit is het beste en geschikter om het doel te bereiken.”
(Koran, Sūrat al-Nisā 4:59)

Alles omvattend geloof ik dat het godslasterlijk is om te geloven dat Hij een onbelangrijke of onvolmaakte Boodschapper heeft gestuurd. Als de Boodschapper onbelangrijk was en niets aan de religie heeft toegevoegd, waarom heeft Allah dan niet het boek in één keer neer gezonden? Waarom werd het doorgeven via een Boodschapper? Laten we nu kijken naar de terminologie die gebruikt wordt in verband met deze wetenschap: Hadīth Linguïstisch gezien betekent Hadīth, mededeling of verhaal.Vanuit een technisch perspectief (verwant aan de wetenschap van de Hadīth) gezien, is het is de verzameling van de daden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), zijn verklaringen en concessies. Bovendien, alle overleveringen die een beschrijving van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), zijn uiterlijke beschrijving en eigenschappen bevatten worden als Hadīth beschouwd, zoals al-shamā’il al-Muhammadiyah. In de Koran wordt ook het woord Hadīth gebruikt. Allah verwijst naar de Koran als zijnde ahsan al-hadīth (Koran 39:23), hetgeen de beste der berichten betekent of de beste woorden. Hij waarschuwt ook: “Laat daarom diegene die deze Boodschap loochent aan Mij over. Wij zullen hen langzaam maar zeker vernietigen, op een manier dat zij het niet merken.”
(Koran, Sūrat al-Qalam 68:44)

Sunnah
Hadīth wordt ook vaak aangeduid als al-sunnah. Het woord Sunnah wordt afwisselend gebruikt met het woord Hadīth, in het bijzonder als we spreken over de bronnen van de Islamitische Jurisprudentie (als eerste de Koran, en als tweede de Hadīth of de Sunnah). Sunnah slaat ook op de levenswijze van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Sunnah is verder ook een aanduiding of classificatie binnen de fiqh om de regelingen met betrekking tot diverse zaken van elkaar te onderscheiden. Als een bepaalde daad of handeling als Sunnah wordt aangeduid, dan betekent dit dat het aanbevolen of benadrukt wordt.
Het Belang van de Hadīth
De Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) was een wandelende Koran. Hij was de manifestatie van de Koran op aarde, en de metgezellen waren zich hier zeer van bewust; daarom vergezelden ze hem. Om die reden dragen zij de titel “Metgezellen van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede)”. Het begrip ‘metgezel’ wordt niet te pas en te onpas gebruikt. Niet iedereen die een gelovige werd ten tijde van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) is een metgezel. Alleen diegenen die hem ontmoetten (met uitzondering van 1 man die door de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, als metgezel werd beschouwd, ondanks het feit dat hij niet kon komen om de Profeet, Allah zegenen hem en geve hem vrede, te ontmoeten.)
De metgezellen van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) realiseerden zijn waarde en derhalve staken er zij ongelofelijk veel moeite in om in zijn gezelschap te verkeren, en alles wat hij zei en deed te bewaren en te koesteren.

`Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) had een afspraak met een andere metgezel dat ze elkaar zouden afwisselen. De één zou er op uitgaan om te gaan werken om zo in het onderhoud van zijn familie te voorzien, terwijl de ander bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zou blijven en alles zou onthouden wat hij zei en deed. Op het einde van de dag deelden met ze elkaar wat ze geleerd hadden.


Abū Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) is een ander voorbeeld. Alhoewel hij betrekkelijk laat in de jaren van het Profeetschap van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een Moslim werd, heeft hij toch het meeste overgeleverd van alle metgezellen. Dit komt doordat zodra hij Moslim werd, hij één van de ahl al-suffah (arme metgezellen die bij de moskee van de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem] verbleven) werd en zijn leven weidde aan het vergezellen van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede), en aan het leren van hem. Dit deed hij zoveel dat enkele metgezellen hem hebben getest vanwege zijn vele overleveringen, en hij doorstond al die testen.
Deze traditie werd zo nauwgezet gehandhaafd dat wanneer de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) in de oorspronkelijke overlevering iets deed, de overleveraars gedurende de loop der tijd precies hetzelfde deden. Er is een hele categorie van Hadīth genaamd al-musalsalāt, waarin de overleveraar zei, “en toen deed de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) dit ...” en vervolgens deed hij precies hetzelfde wat de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) deed. Bijvoorbeeld glimlachen, het schudden van handen of tashbik (het ineenstrengelen van de vingers met de vingers van een ander). Dit geeft aan hoe nauwkeurig deze mensen die overleveringen handhaafden, dat zelfs wanneer de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) een bepaalde geste deed, zij het zeker zouden vermelden en herhalen.De Noodzaak van de Wetenschap van Hadīth

De wetenschap van de Hadīth is een zeer specifieke en exacte wetenschap. De wetenschap van de jarh wa-ta`dīl (onderzoek naar de overleveraars) is er één die erg specifieke en heldere regelingen en beginselen kent die we zullen bespreken. De Hadīths van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) waren zeer vergaand en breed. De metgezellen van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) kwamen ver weg van Medina terecht. Sta er bij stil dat het leger dat Mekka veroverde 10.000 man sterk was en dat er slechts enkele duizenden metgezellen in Medina waren ten tijde van `Umar (moge Allah tevreden met hem zijn). Als u er bij stilstaat dat iedere metgezel waarschijnlijk de Hadīth niet slechts aan 1 persoon overleverde, maar aan een groep van studenten, dan kunt u zich voorstellen dat de boom breder en breder wordt. En zo wordt ook de noodzaak om deze overlevering te verzamelen duidelijk.De Verzameling van de Hadīth

De vroegste verzamelingen van Hadīth werden door de metgezellen zelf bijgehouden. Sommige metgezellen bewaarden (papieren) rollen met Hadīth. We weten dat Abū Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) een verzameling van Hadīth bewaarde. Toch werd het merendeel van de overlevering van Hadīth in mondelinge vorm overgedragen. De eerste verzameling van Hadīth werd samengesteld door Abū Bakr ibn Hazm onder toezicht van `Umar ibn `Abdul `Azīz. Daaropvolgend werden vele beroemde verzamelingen samengesteld, waarvan de eerste en meest prominente de muwatta van Imam Mālik is, gevolgd door vele anderen zoals de musnad van Imam Ahmad, Sahīh al-bukhārī, mustadrak al-hakīm enzovoorts.Overdracht van Hadīth

Er zijn acht manieren waarop een Hadīth kan worden overgedragen van de ene persoon aan de andere, zoals de Hadīthgeleerden deze hebben onderscheiden.


[1] Luisterend: de ontvanger van de Hadīth luisterde naar degene die de Hadīth overbracht en memoriseerde deze.


[2] Presenterend: de ontvanger van de Hadīth vertelde het na in de aanwezigheid van de overleveraar die de overlevering goedkeurde. Dit is in het bijzonder belangrijk in onze tijd, we leven immers in het informatietijdperk. Er is een overvloed aan informatie, maar er is een gebrek aan kennis. Informatie wordt zo maar overgedragen zonder acht te slaan op bepaalde regels. Het is belangrijk om te vermelden dat diegenen die Hadīths vertelden als zijnde overgeleverd van anderen, zonder hun toestemming, bekend stonden als “Dieven van Hadīth”.


[3] Toestemming: degene die de Hadīth overdroeg had de ontvanger toestemming gegeven om Hadīths te vertellen die afkomstig waren van hem.


[4] Geven: een boek met Hadīth werd door degene die de Hadīth overdroeg gegeven aan de ontvanger, en deze werd toegestaan om de Hadīth daarin te vertellen.


[5] Geschreven: Een geschreven boodschap met daarin een Hadīth werd door degene die de Hadīth overdroeg naar de ontvanger gestuurd.


[6] Bekendmaking (i`lām): het informeren over Hadīths . Dit betekent dat de informant iemand informeert over het feit dat hij toestemming heeft om een bepaald boek met Hadīths over te dragen, op grond van de autoriteit van een bepaalde geleerde. Sommige geleerden staan dit toe terwijl anderen dit verwerpen.


[7] Erfenis: degene die de Hadīth overdroeg vermeldde de Hadīth in zijn testament zodat vaststond dat de ontvanger deze zou ontvangen.


[8] Gevonden: de ontvanger kwam een werk tegen van een overleveraar die de Hadīth bevatte.


Dit werd opgeschreven door de Hadīthgeleerden, en de manier waarop de Hadīth werd overgedragen droeg bij aan de authenticiteit van de Hadīth. Bijvoorbeeld, wanneer over Hadīths wordt verteld, zul je de auteurs van de boeken met betrekking tot Hadīth vaak hadathanā of akhbaranā zien schrijven, en soms schreven ze slechts an fulān `an ilān (het woord ‘an’ betekent dat de Hadīth ‘door die en die werd overgeleverd). Dit zijn geen willekeurige woorden en worden niet zonder enig belang gebruikt. Bijvoorbeeld, hadathanā wijst erop dat de leraar het aan de student voorlas en dat de student dat overlevert, terwijl akhbarana betekent dat de student het zelf voorlas aan de leraar, en dat de wijze waarop hij het memoriseerde werd goedgekeurd.

De Studie van de Hadīth
Geleerden hebben grote waarde gehecht aan de studie van de Hadīth. Ze hebben gediscussieerd over de vraag hoe vroeg iemand kan beginnen met het bestuderen ervan, en hoe iemand dit kan perfectioneren. Sommigen hebben gezegd op zijn vroegst al vanaf 10 jaar, anderen hebben 12, 15 of 20 jaar gezegd. Eén geleerde heeft zelfs gezegd dat een kind kan beginnen met het leren van Hadīth zodra hij het verschil weet tussen een koe en een ezel. Een voorbeeld van hoe vroeg je kan beginnen is Imam Shāfi`ī die de muwatta van Mālik al op 10-jarige leeftijd uit zijn hoofd had geleerd.
Verificatie van Hadīth
Waarom werd een Hadīth geverifieerd? Waarom werden alle verschillende classificaties en standen nagegaan en iedere overleveraar onderzocht? De belangrijkste reden was om de Hadīth te behoeden tegen corruptie en wijziging vanwege ideologische en politieke invloeden, om zo de Hadīth te beschermen tegen verzinsels. Er waren veel redenen voor verzinsels, sommigen waren politiek van aard, anderen waren eenvoudigweg uit persoonlijk belang. Desondanks, toen de angst voor mensen die Hadīths verzonnen en ze aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toeschreven werkelijkheid werd, begonnen geleerden van de religie zich toe te weiden aan het behoud van de profetische overleveringen.


Classificatie van Hadīth

De classificaties van de Hadīths werden bedacht door de Hadīthgeleerden om de keten en het geheel van de Hadīth te waarderen, en om ze te classificeren om zodoende de verzonnen Hadīths te verwijderen. Opgemerkt dient te worden dat zelfs deze classificaties niet absoluut zijn. Sommige Hadīthgeleerden waren strikter dan anderen. De Hadīth-geleerden zelf kunnen gerangschikt worden als mu`tadil (gematigd) zoals al-Dhahābī, mutashaddid (strikt) zoals Ibn al-Jawzī en al-Daraqutnī, en mutasahil (mild) zoals al-Hakīm. Om de authenticiteit van een Hadīth vast te stellen onderzoeken de geleerden het geheel van de Hadīth en de keten van overleveraars. De keten wordt op twee dingen getoetst, herhaling van de overlevering en een onafgebroken verloop terug naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Bovendien wordt iedere overleveraar in de keten beoordeeld op zijn eerlijkheid en de sterkte van zijn geheugen.

Herhaling van de Overlevering
(a) Mutawātir: een mutawātir Hadīth is er een die is overgeleverd door een groep mensen op ieder niveau van zijn keten. Een voorbeeld van tawātur is het feit dat Antarctica bestaat. Het is iets dat door een grote groep mensen is waargenomen (in het echt of op satelliet foto’s) en vermeld aan een grotere menigte mensen die het vervolgens opschreven in boeken voor de rest van ons. mutawātir bestaat uit twee soorten: [1] Letterlijk: Dit betekent dat we veel kopieën hebben van de Hadīths die overgeleverd zijn door verschillende mensen, maar allemaal in precies dezelfde woorden. Deze zijn zeldzaam in de verzameling van profetische overleveringen.
[2] Contextueel: Dit houdt in dat de Hadīth door veel mensen is overgeleverd op ieder niveau van de keten, maar niet in precies dezelfde woorden. Er zijn veel van dergelijke Hadīths en de meeste ervan vormen de basis voor de fundamenten van de Islamitische geloofsleer en jurisprudentie.


(b) Ahad: Dit type behelst de meerderheid van de profetische overleveringen. Het is de Hadīth die slechts enkele eenstemmige overleveraars heeft op ieder niveau van zijn keten. Deze kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in enkele subgroepen. Het is belangrijk om te begrijpen dat in de onderstaande categorieën het gegeven nummer, het geringste aantal van eenstemmige overleveraars vertegenwoordigt op ieder niveau van de keten. Dus als bijvoorbeeld een Hadīth 6 overleveraars onder de metgezellen telt (dat is niveau 1) en dan 8 overleveraars onder de tabi’īn (niveau 2), en dan 2 overleveraars op niveau 3 en dan nog 12 overleveraars op niveau 4, dan is de breedte van de keten van de Hadīth ‘2’, welke de breedte is van de keten op niveau 3 omdat dit het smalste punt is van de keten. Deze Hadīth zou dan `azīz zijn (keten breedte 2), alhoewel deze is overgeleverd door 6 Metgezellen en uiteindelijk 10 mensen. Hieronder volgen de verschillende soorten ahad Hadīths:
[1] Mashhūr (beroemd): dit betekent niet beroemd onder de mensen, maar vaak gezien. Dit is de Hadīth die een minimum ketenbreedte heeft van drie.
[2] `Azīz: (waardevol of zeldzaam): de Hadīth die een minimum ketenbreedte heeft van twee.
[3] Gharīb (vreemd): de Hadīth die een minimum keten breedte heeft van één.
[4] al-Fard (enkel): deze bestaat uit twee types: fard mutlaq, waarbij deze bijzondere Hadīth werd doorgegeven door die speciale persoon alleen. Of fard nisbī: dit heeft verschillende betekenissen:
I. geen van de betrouwbare overleveraars heeft deze Hadīth doorgegeven behalve deze persoon, of (we kunnen zeggen) anderen hebben het ook overgeleverd maar ze waren niet betrouwbaar.
II. geen van de geleerden van enige andere regio heeft het doorgegeven behalve de geleerden van één regio.

Continuïteit van Overlevering
[1] Marfu`: teruggaand tot aan de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede). Dit betekent dat de metgezel die overlevert specifiek verklaard heeft dat de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) dit gezegd heeft.
[2] Hukm al-Marfu`: verbonden door redenering. Als de metgezel dit niet heeft genoemd als een gezegde van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede), terwijl het iets is dat alleen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had kunnen komen.
[3] Musnad/Mutassil: volledig verbonden, dit betekent dat er geen gaten zijn in de keten en dat iedereen in de keten het direct van de persoon voor hem in de keten gehoord heeft.[3] Mawqūf (gestopt): de Hadīth is een gezegde van een metgezel.
[4] Maqtu` (afgesneden): de Hadīth is een gezegde of les van een tabi’ī .
[5] Mursal: de tabi’i verhaalt dat de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) dit heeft gezegd, zonder de metgezel te noemen die hem dit vertelt heeft.
[6] Mu`alaq (hangende): er is een onderbreking in het begin van de keten.
[7] Munqatī: er is een onderbreking in het midden van de keten.
[8] Mu`dal: er is een gat tussen twee overleveraars in de keten.
[9] Mu’an`ān: overgeleverd door het gebruik van an zoals hiervoor uitgelegd.
[10] Musalsal: overgeleverd met een gebaar of daad door de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) die in de overlevering is opgenomen.
Classificatie van Hadīth
Nu onderzoeken we de verschillende classificaties van Hadīth die, zoals we zeiden, zowel een middel vormen om de keten van de Hadīth alsmede het geheel van de Hadīth te onderzoeken.
(a) Maqbūl (geaccepteerd): dit betekent dat de Hadīth wordt geaccepteerd als bewijs in de Islamitische jurisprudentie. Aldus kan een geleerde in het Islamitische recht dit aan zijn gelijken laten zien als een bewijs voor zijn standpunt. Dit wordt onderverdeeld in:
[1] Sahīh (authentiek): dit is de hoogste rang van authenticiteit en heeft twee subrangen:
I. Intrinsieke Sahīh: het is dan sahīh omdat zijn keten en geheel alle noodzakelijke toetsingsmomenten hebben doorstaan.
II. Sahīh door andere middelen: Dit betekent dat de Hadīth enkele kleine gebreken heeft in zijn keten, die er eigenlijk toe zou moeten leiden dat de Hadīth gekwalificeerd zou dienen te worden als hassan (zie hieronder); maar omdat andere Hadīths de bedoeling ervan kunnen weerklinken, wordt de Hadīth verheven tot de classificatie van sahīh.
[2] Hassan (goed): deze kan eveneens worden onderverdeeld in intrinsieke hassan en hassan door andere middelen, terwijl het oorspronkelijk eigenlijk een zwakke Hadīth zou kunnen zijn. (b) Mardūd (verworpen): dit houdt in dat de Hadīth serieuze fouten in zijn keten of geheel bevatten, die voorkomen dat ze een bewijs kunnen vormen in de jurisprudentie en recht. Ze worden onderverdeeld in twee soorten: [1] Da`īf (zwak): dit zijn Hadīths die fouten in hun keten bevatten die niet rechtgezet kunnen worden. Dit houdt echter niet noodzakelijk in dat de Hadīth niet waar of verzonnen is. Het betekent eenvoudigweg dat deze Hadīth, in zijn keten, niet waarheidsgetrouw de woorden van de Profeet (Allah zegene hem en geve hem vrede) weergeeft. [2] Mawdu` (verzonnen): dit is een Hadīth die een duidelijke aanwijzing bevat van verzinsels in zijn keten of geheel. Hier volgt een lijst met criteria om een Hadīth als sahīh te kwalificeren:[1] Geen strijdigheden met de Koran of andere bestaande Sahīh Hadīth. [2] Continuïteit in de keten van overleveraars. [3] Geen Illa (gebreken). Er zijn vele werken over de “Gebreken van Hadīth” verschenen, geschreven door vooraanstaande geleerden als al-Tirmīdhī en al-Daraqutnī. [4] Voorts dient iedere overleveraar in de keten `adil (rechtvaardig), waarheidgelievend en thābit (van sterk geheugen) te zijn. Als een sahīh Hadīth aan sommige van deze voorwaarden niet voldoet, wordt deze gedegradeerd tot de rang van hassan. Echter, bepaalde fouten zouden de Hadīth verlagen tot de rang van da`īf. Ik zou hier graag een opmerking willen maken over het gebruik van de da`īf Hadīth. Sommige mensen behandelen de da`īf Hadīth tegenwoordig alsof ze helemaal niet bruikbaar zouden zijn. Wanneer iemand een Hadīth aanhaalt zeggen ze “Oh, ik heb gehoord dat deze da`īf is,” alsof dit de Hadīth op de een of andere manier waardeloos maakt. Dit is een onjuiste benadering, als een da`īf Hadīth onbruikbaar was, waarom bewaarden al die Hadīthgeleerden ze dan 1400 jaar lang? Waarom verwijderden ze hen niet gewoon? Da`īf heeft veel waarde in ons leven en het is algemeen geaccepteerd dat je een zwakke Hadīth kan volgen op het gebied van fadā’il (morele aanmoediging/spiritualiteit). Er zijn werken van grote Hadīthgeleerden over hoe en wanneer een da`īf Hadīth te gebruiken. Soms kan een da`īf Hadīth zelfs worden gebruikt in de jurisprudentie, als een tekst. Een voorbeeld hiervan is de Hadīth van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dat “er geen legaat is voor een erfgenaam” hetgeen betekent dat je een gedeelte van je bezit niet kunt nalaten aan iemand die van jou erft op natuurlijke wijze. Dit is een da`īf Hadīth, terwijl het er wel één is die gebruikt werd door geleerden of het gebied van het erfrecht, omdat deze breed geaccepteerd is en in praktijk gebracht wordt.

Terminologie van de Hadīthgeleerden

Om een beeld te krijgen van de hoeveelheid inzet en toewijding die deze geleerden in hun werk hebben gestopt, nemen we een kijkje naar de titels en rangen die ze hebben. Een geleerde die een “Hujja” met betrekking tot Hadīth wordt genoemd, is diegene die op zijn minst 300,000 Hadīths uit zijn hoofd leert. Een Hakīm is diegene die alle bekende Hadīths uit zijn hoofd kent. Als je deze aantallen verbazingwekkend vindt, denk dan eens over het volgende na: Imam Ahmad leerde 1 miljoen Hadīths uit zijn hoofd, en hij zei dat 700.000 daarvan sahīh waren. Abū Zar`a al-Rāzī leerde 700.000 Hadīths uit zijn hoofd. Muslim leerde er 140.000 over tafsir (uitleg van de Koran) uit zijn hoofd en 300,000 Hadīths in totaal. Imam Bukhārī leerde 100.000 sahīh Hadīths uit zijn hoofd, en 200.000 die niet sahīh waren. Een laatste punt ter overdenking is dat ondanks al hun werk, de Hadīthgeleerden nog steeds (slechts) Hadīth-geleerden zijn. Het zijn van een Hadīth-geleerde maakt iemand niet automatisch een geleerde in de fiqh (Islamitische Jurisprudentie). Een duidelijk voorbeeld hiervan is al-Amāsh, die één van de grootste Hadīthgeleerden ten tijde van Abū Hanīfa was. Wanneer hem een vraag gesteld werd over een bepaalde kwestie, zei hij dat hij geen Hadīth kende hierover. Abū Hanīfa echter gaf een fatwa over deze zaak, gebaseerd op een Hadīth die hij beweerde gehoord te hebben van Al-Amāsh. Toen Al-āsh hierover bij Abu Hanifah informeerde, legde de Imam hem uit hoe hij één van de Hadīths gebruikte die Al-Amash hem had verteld hierover, en Al-Amash zei: “Wij (de geleerden van Hadīth) zijn als apothekers en jullie (de geleerden van de fiqh) zijn als artsen.”

Vraag: Zit er een zekere wijsheid verscholen achter de benaming van de Hadīthboeken, zoals sahīh van Bukhārī of de musnad van Ahmad? Antwoord: Ja, er is een specifieke terminologie voor het benoemen van de Hadīthboeken:

[1] Sahīh: Dit betekent dat het boek alleen sahīh Hadīths bevat. Een voorbeeld hiervan is de sahīh al-bukhārī

[2] Sunan: dit betekent dat het boek wordt geordend op de manier zoals de juridische boeken worden geordend (dat wil zeggen dat het begint met tahāra [reinheid] en dan het gebed, vasten, liefdadigheid, enzovoorts).

[3] Al-Jāmi`: dit betekent dat het boek acht specifieke hoofdstukken bevat in zijn inhoudsopgave. Deze bevatten de sīrah (het leven de Profeet, Allah zegene hem en geve hem vrede) en tafsīr (Koranexegese).

[4] Musnad: dit betekent dat het boek is samengesteld aan de hand van de Sahāba (dat wil zeggen een hoofdstuk met Hadīths overgeleverd door A`īsha, dan éen met Hadīths overgeleverd door `Umar, enzovoorts).

[5] Mustadrak: een voortzetting van een werk door een voorafgaande geleerde. Een voorbeeld zou zijn een geleerde die alle sahīh Hadīths over de sīrah trachtte te verzamelen. Een latere geleerde zou dan een boek schrijven en hieraan Hadīths toevoegt waarvan hij gelooft dat de oorspronkelijke auteur ze weg liet of niet kende.

De 99 namen van Allah (Subhana Wa Ta'ala)
Zeg: "Roept Allah aan of roep Rahman aan. Waarbij jullie hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. En verricht je salat niet met luide stem, en spreek er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen." (Surah 17 : Ayah 110)

Namen en Eigenschappen dus,

http://islam-waarheid.skynetblogs.be/post/5422430/tawheed

dus beste ma(c)hmoed,discussieren hoeft niet,ik geef je de ware info,te nemen of te laten,
Er is geen twijfel over de Koraan of de Soennah,

En zeg: "Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.


En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn .


Alle lof is aan Allah[swt] Die ons deed deel uitmaken van dit groots,Volmaakt Geloof,

mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 06-04-09

Reageren op dit commentaar

beste Ma(c)hmoed Ik wist het zeker wel over deze majesteitsvorm,maar ik probeer het simpel te houden voor je,omdat ik zie dat je gewoon niet wil inzien dat Islaam de Waarheid is,Volmaakt is en niet aangetast kan worden door Ongelovigen zoals jij,die naam wat jij gebruikt is maar een schild,om je als moslim voor anderen te tonen,zo de fitnah te proberen te zaaien,weet je?er wordt niets gelezen van je reacties,en verwijderd,ik geef je de info,maar je accepteert het toch niet,
Moge Allah(swt) jouw hart leiden,
Islam is altijd al aangevallen door ongelovigen en Moenaafiqoen,zie hoe de Islam de harten verovert,
blijf maar proberen,zolang je in contact blijft met Islam,zal je het misschien ooit wel accepteren,
en bedank ik je ook voor je reacties,ook al zijn ze steeds negatief,het helpt deze blog om in de toplijst,één na,hoogste niveau te bezitten,en zo ook anderen blijft aantrekken,dat is de profijt die ik aan jouw heb,Bedankt...


mvg

Gepost door: Islam is de Waarheid | 17-04-09

Reageren op dit commentaar

Gewis de ware godsdienst voor Allah is de Islam

En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn,

Natuurlijk komt de leiding van Allah(swt),wij kunnen enkel een Sabap(middel) zijn om de mensen in contact te brengen me de Islam,Islam verovert de harten,daar hoeven we geen bewijzen voor op te halen,we hoeven enkel rondom ons te kijken,
we hebben een vrije wil natuurlijk om te kiezen tussen het goed en het slecht,en de grenzen zijn door Allah(swt),
het is juist hoe jij de Koraan nadert,nader je de Koraan met Geloof,dit zal enkel je Imaan vermeerderen,nader je het in ongeloof,het zal je ongeloof vermeerderen,dus beter als we een Ayah van de Koraan lezen,overpeinzen,de Tafseer ervan lezen,achter de Ahadeeth zoeken die ook een uitleg geven over de Koraan,


De Koraan is ook gekomen om de voorgaande boeken te vervolledigen,zoals ook ons Geliefde Profeet(sas),als Zegel der Profeten is gekomen,door Hem(sas) te volgen zullen we de Koraan begrijpen en de weg naar Allah(swt) vinden,of beter gezegd,Allahs liefde verkrijgen inshaAllah,Zoals Allah(swt) ook zegt in Zijn Edele Koraan,

Zeg(O Mohammad): "Indien u Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig."
De waarheid is van uw Heer, behoort daarom niet tot degenen, die twijfelen.

"Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.

Alle lof is aan Allah[swt] Die ons deed deel uitmaken van dit groots,Volmaakt Geloof,

mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 22-04-09

Reageren op dit commentaar

Als het je werkelijk niets interesseert,de geloofskwesties,waar maak je je dan druk om?wij maken ons er niet druk om wat jullie denken over Islam,wij weten immers dat de Islam volmaakt is,wij geloven er zonder enige twijfel in,
Als jij gelijk zou hebben,dan heb ik een Goed leven gehad en niets verloren,Als ik gelijk heb(is ook zo),dan heb jij een eeuwige bestraffing zonder een terugkeer,wiens afloop is beter?oordeel maar zelf,
ik verwijder je negatieve kritiek,deze blog is geen discussieblog,voor discussies vraag ik je naar de mailadres,ik vrees enkel Allah(swt),alles staat duidelijk op mijn blog,inclusief mijn mailadres,k heb niets te verbergen,jij gebruikt wel telkens een islamitische naam en verbergt je echte naam,waar ik eigenlijk ook niets aan heb,

over de romeinen,is te zien dat je de Islam(Quraan-Soennah) niet probeert te bestuderen,bestudeer het en zie de antwoord,je zult de Quraan niet begrijpen zonder de Ahadeeth,je zult zien dat je het antwoordt in de Soennah vertaald krijgt,


laat me even nog dit zeggen,de Moslims twijfelen niet aan Quraan en Soennah,hierbij zien we dat het westen/Amerika en veel meer dagelijks de Islam omarmen,hiertussen zitten archeologen,dokters,hooggestudeerden,mindergestudeerden,mensen van kennis,astronauten,priesters,joden enz...
valt er dan nog enig twijfel over de Islam?de Islam verovert de harten van de mensen,niet hun geld,bezit en eer zoals anderen,de mensen vinden hun eigen ik en tevredenheid,zelfs als ze honger moeten lijden,dan nog zeggen ze,Alle Lof is aan Allah(swt),

dit zal genoeg zijn als antwoord voor jou beste x,

voor discussies nodig ik je uit naar mijn mailadres,hier zal je kritiek anders verwijderd worden,dat moet je toch niet erg vinden,omdat geloofskwesties je toch niet zo interesseren,zoals je bevestigde,.
mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 11-06-09

Reageren op dit commentaar

Beste Blogger,

Ik heb in de moskee de 99 schone namen van allah uit mijn hoofd geleerd. Het zijn prachtige namen en alleen Allah is ze waardig. Ik heb altijd begrepen dat de 99 namen ook goede eigenschappen betekenen en inhouden. Bij het reciteren van de namen komt je hart tot rust...masha'allah! Alleen er zitten een aantal namen tussen die ik in eerste instantie niet begreep, maar het blijken eigenschappen te zijn die wij vaak toedichten aan een slecht iemand, zoals de vernederaar, de vergelder etc. Heeft dit een andere betekenis of kan allah ook slechte eigenschappen hebben zoals sommige namen zelf aangeven? ik hoop dat je mij een antwoord kunt geven.

Gepost door: Mimoen | 21-10-09

Reageren op dit commentaar

Beste,Alseerst wil ik zeggen mashaAllah op deze prachtige daad van je,om jezelf zo in te zetten om deze mooiste namen te leren,verder wil ik zeggen dat de mooiste namen behoren toe tot Allah(swt),laat me je dit verduidelijken,zoals je aanhaalde de Vernederaar(al-Khafid),je moet deze namen samennemen met hun tegengestelden,zoals de Verheffer(ar-Rafi),Allah(swt) vernedert sommige mensen in doenya en/of Aghirah,kijk maar naar firawn.en Allah(swt) Verheft anderen in rang in doenya en Aghirah inshaAllah,zoals de Metgezellen van de Profeet(sas) bv.,

ook zelfde voor Vergelder(al-Muntaqim),deze kun je samennemen met bv:Al-Barr(bron van alle goedheid) of al-Afuw(schenker van vergiffenis) of at-Tawwaab(de berouwaanvaardende) enz...

als we de naam vernederaar alleen nemen,kan het bij sommigen inderdaad een verkeerd beeld geven,verheven is Allah,aan Hem behoren de schoonste namen,maar als we de 2tegengestelde namen bijeen nemen,maakt het ons duidelijk wat het voor een betekenis heeft,Hij is de bron van alle goedheid,maar Hij heeft ook een zware bestraffing voor diegenen die Zijn regels en wetten in de wind slaan,
en Allah(swt) weet het het beste,
ik hoop dat het een beetje duidelijkheid heeft gebracht op je vraag inshaAllah,


Moge Allah(swt) je belonen met het beste in doenya en Aghirah,

Gepost door: Islam is de Waarheid | 21-10-09

Reageren op dit commentaar

Shukran ya agie. Het is inderdaad logisch en je hebt het goed uitgelegd. Mijn dank daarvoor.

wassalaam,
Minoen

Gepost door: Mimoen | 22-10-09

Reageren op dit commentaar

Ik heb geen vragen te stellen, maar na ik deze site grondig heb bekeken ben ik helemaal onder de indruk, ik vind dat je alles zeer goed kunt uitleggen, dat je zelfs stukken uit de koran erbij neemt, ik ga eerlijk zijn, er stonden veel dingen dat ik zelf niet eens wist en ik ben je zeer dankbaar dat je dat allemaal schreef zodat ik ze allemaal las en meer over mijn geloof teweten ben gekomen.

Moge Allah(swt) je belonen met het beste in doenya en Aghirah

Gepost door: Esra | 14-11-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.