26-07-07

 

En zoals jij mij altijd in 3 delen antwoordt zul jij ook op 3plaatsen het pijn tot in je botten voelen,1het graf waar je er alleen bent als de engelen naar je toe zullen komen en je vragen:Wie is je God,wat is je geloof,en fout zul jij antwoorden,en zal het graf je ineen persen,waar wij met het menselijk oog niets van merken,.en hoedanook zie je dieren die langs een graf passeren altijd een blik werpen naar die graf en ze horen het en beginnen altijd een stap sneller te lopen.

2Dag des Oordeels als je je moet verantwoorden voor Allah,zal de zon een paar meter van je staan waardoor jouw hersenen zullen koken,

3De Hel:dat is je eindbestemming:dat zal een blijvende pijn voor je blijven,.

 

Het is toch raar hoe dat jij me altijd in 3delen berichten post he,denk maar eens goed na over mijn woorden dan koppig zitten te doen want je woorden zijn een teken van je ongeloof,en je blijft vuurspuwend haat uitspuwen,geraak daar vanaf.

Moge Allah je de waarheid laten zien.

05:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Loontje komt om zijn boontje U bewijst met uw reactie hoe gelijk ik heb over wat ik schrijf aangaande uzelf. Trouwens, u zou mijn reacties eens goed en aandachtig behoren te lezen daar je dan zou bemerken dat ik u niet altijd in 3 keren van antwoord dien.

U bewijst er alleen maar mee hoe u achter vanalles en nog wat dingen zit te zoeken die er niet zijn, en in de psychologie heeft men daar een welbepaalde benaming voor, namelijk schizofreen. Maar ja, als u zo'n gedrag uit de Islam haalt, dan zal die Mohammed dat ook wel geweest zijn zeker gezien je zijn voorbeeld tot op de letter letterlijk wil opvolgen.

Toch mag je gerust zijn hoor, want dank zij de Joodse Tanakh weet ik dat er in principe geen enkele psyhologische ziekte bestaat. Elk van deze zogezegde ziekten kan simpelweg teruggebracht worden tot lichamelijk innerlijke veranderingen, mogelijks zelfs veroorzaakt door genetische afwijkingen. Er is dus niets duivels aan, zoals dat ook niet het geval was met dat meisje in het Evangelie dat gewoon aan epilepsie leed, niets meer.

Het bewijst allemaal hoe die boeken de duisternis, de rijkelijke negatieve fantasie van het menselijke egoisme, zijn ego, eerder aanhangig zijn dan dat ze het G-ddelijke licht naar voren willen brengen in het lichaam van de gentile. Uw gedrag bevestigd did ook overduidelijk gezien u al sinds u deze blog gestart bent elke niet-Moslim quasi elke dag met de dood bedreigd, mezelf incluis. U beseft toch dat daar gevangenisstraffen voor uitgevaardigd worden die toch wel niet onaardig zijn.

Maar natuulijk zult u beweren dat dit niet waar is, zoals dit eenzelfde repliek is die men kan verwachten van iemand als een Haniyeh, een Ahmadinejah, en een Nasrallah want zij willen dat anderen voor hen het vuile werk opknappen zodat zijzelf kunnen blijven mensen zand in de ogen strooien en hen alzo blijvend blind houden, alsof ze constant hun handen in onschuld willen wassen, maar meer bloed aan hun handen hebben dan een vampier kan verorberen in zijn/haar gehele leven, en dat is zeer lang volgens de fictie.

De waarheid bestaat niet, en evenmin de onwaarheid dus. En gezien ze niet bestaat kun je ook hier in deze blog geen waarheid verkondigen. Waarheid is een begrip door mensen uitgevonden, maar het is gewoon een hersenspinsel want ook voor de Romeinen was hun leven waarheid, evenzo voor de oude Grieken. Voor de Joden daarentegen bestond er geen waarheid. Iemand die dus beweerd de waarheid te verkondigen is de grootste leugenaar die er bestaat, en u bent er één van de velen die die weg bewandelen samen met Mohammed en Jezus.

VOOR HEN (DE JODEN) WAS HET LICHT. ZIJ LEEFDEN EN LEVEN HUN LEVEN IN HET LICHT!!!!!

Trouwens , u hebt duidelijk schrik om dat licht ter hand te nemen. Maar ik zal de link er naartoe nog even vermelden:

http://www.breslov.com/bible/

Daar kun je de gehele Joodse Tanakh lezen zonder dat het u ene Eurocent kost. U hoeft er zelfs niet voor uit uw luie stoel bij wijze van spreken. En alle Joodse, met nadruk op Joodse, profeten staan erin vermeld. Hun gehele profetische leven staat er van A tot Z in opgetekend, zowel de positieve kanten alsmede de negatieve daar het Jodendom licht is en niets verzwijgt, hoe negatief en beschamend het ook moge gewezen zijn, men kwam en komt er voor uit, zelfs al weet men dat de tegenstander er zwaar misbruik kan van maken van die eerlijkheid, die oprechtheid komende vanuit het diepste van het Joodse hart, een licht, een engel gelijk.

Zoals men zegt bij een trouw tussen man en vrouw: Je zult elkaar lief hebben in goede en kwade (slechte) dagen. En daar staat de Joodse G-d voor garant. Hij zal Zijn volk altijd blijven steunen, en hen begeleiden in het zijn van een waardig Licht der natiën. Dat is op huidig moment duidelijk niet voor u weggelegd, en zelfs voor menig Moslim niet wanneer men er het nieuws bijhaalt.

Maar weet dat het de oorzaak is van de Islam en het Christendom dat de mensheid al eeuwen in een veel zwaardere duisternis vertoefd dan dat dit het geval was ten tijde van de Romeinse overheersing, zelfs de Oude Griekse, evenzo de Perzische.

En waarom?

Simpel, gezien in werkelijkheid religies niet echt de oorzaak ervan zijn, wel wat sommigen religies meer gaan aanbidden zijn, namelijk een eigen menselijke gefantaseerde creatie der onderwereld die nooit bestaan heeft, maar waarbij ze voor zichzelf wel de macht toeëigenden om het te gebruiken om volkeren te vermoorden, uit te roeien. Ja, men leende zich het recht toe om mensen te slicen met het zwaard, hen te onthoofden zonder één enkel greintje compassie, gewoon gewoontjes ijskoud een kogel door het hoofd, kinderen, ja Moslimkinderen dan nog wel, door een mijnenveld sturen.

Dat is waar de Islam en het Christendom al eeuwenlang voor garant staan, in het bijzonder de Islam in het instand houden van die duisternis zodat de zielen van de mensen kunnen gevangen blijven en zij met de mens kunnen doen wat ze willen naar eigen believen terug op stroopjacht gaan wanneer het weer eens te fel jeukt ergens op een welbepaalde plaats achteraan het menselijk lichaam.

Er kan alleen maar een allesomvattende en altijddurende wereldvrede tot stand komen wanneer de mensheid komaf maakt met het religieuze fabeltjeskrant eigen aan de Islam en het Christendom die het overgenomen heeft van wat men gaan noemen is het heidendom, een geloof der mensheid die nog geen weet had dat hij een ziel bezat. En de religieuze leiders van beide godsdiensten wensten dat ook zo te houden, want zij hielden deze zielen gevangen, en doen dat nog steeds.

Zoals u misschien maar niet wil begrijpen dat je mij gerust moogt bedreigen zoveel als je wilt met je hellewereld waarin je zelf vertoeft, mij deert het niets gezien ik alleen geloof in het Licht, het G-ddelijke licht en niets meer dan dat.

De mens van weleer, toen hij nog niet bewust was van zijn ziel, en de wereld rondom hem niet begreep, heeft van die wereld een eigen gecreëerde hel gemaakt, en er de bijbehorende gefantaseerde figuranten ingevoegd. Weet dat er geen duivels bestaan. Er bestaan wel engelen, maar zelfs dat is niet echt een juiste benaming voor deze personages. Wat ze zijn in zijn gewoon een afspiegeling van wat we zelf zijn, namelijk gewoon licht, als engelen gelijk.

Ik heb geen schrik van de Dag des Oordeels, daar ik dank zij de Joodse Tanakh weet dat mijn ziel veilig is daar ik haar bescherm zoals zij mij beschermd jegens opdringeringe mensen zoals jij zodat ik een licht kan blijven, en niet in uw duisternis dreig te belanden waar ik gewoon een speelbal dreig te worden van uw ziekelijke maniën waar u geen blijf mee weet omdat u ze niet erkend, een eerste broodnodige stap om zo uw ziel te bevrijden van haar gevangenschap.Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

Het loont de moeite En voor de mensen die het nog niet mochten gelezen hebben.

Het loont de moeite om het ellenlang scrollen te ondernemen om onze Moslim zijn vorm van censuur te omzeilen om alzo mijn vorige reacties alsnog te kunnen lezen zo u dit wenst in alle vrijheid.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

Hey, Mr. Mahoo does it again Drie keer is scheepsrecht zoals men wel eens zegt.

En oh ja, weet u hoeveel pagina's de Koran telt?


Weet u dan ook hoeveel de Joodse Tanakh er telt?


Ik denk dat dit wel genoeg zegt, en elke mens met een ziel van licht en wijsheid zonder meer duidelijk maakt waar hij het Licht zal in terug vinden om er voor te zorgen dat hij-/zijzelf sterker kan worden om de ziel te blijven beschermen jegens aanvallen van mensen die hoegenaamd niet willen dat de gehele mensheid kan komen te baden in een immense zee van licht.

Want vergeet niet, waarheid bestaat niet!!!!

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 26-07-07

Reageren op dit commentaar

ik dacht dat jij hier op deze blog zocht achter alles wat,en een feit is dat je hier reklame probeert te maken door nu ineens je adres meermaals te vermelden,maar ik gun het je hoor,ik zal niet egoistisch doen,
ps;de mensen hebben alle vrijheid op deze blog zoals jij ook hebt,veel plezier...

Gepost door: islam is de waarheid | 28-09-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.