28-07-07

Het Welbehagen

Ridhaa betekent letterlijk “welbehagen”,

Hiermee wordt bedoeld het hebben van welbehagen aan wat Allah (SWT) tot

beschikking heeft gesteld. Wanneer een dienaar van Allah getroffen wordt door

onheil, dan dient hij geen gevoel van ongenoegen te hebben. Hij moet altijd een

positieve voorstelling van Allah hebben, m.a.w. alleen het goede over Allah denken.

Dit wordt “hoesnoedz-dzann” genoemd. Het koesteren van hoesnoedz-dzann is

slechts mogelijk wanneer de gelovige overtuigd is van Allah ‘s goede voornemens

met zijn dienaren en wanneer hij of zij meer waarde hecht aan Allah’s

eeuwigdurende beloningen in het hiernamaals, dan aan een zorgeloos en prettig

bestaan op aarde.

De ware gelovige is er van overtuigd, dat wanneer onheil hem treft, Allah nabij is en

volledig op de hoogte is van alle gebeurtenissen en dat de engelen smeekbeden

verrichten voor iedere dienaar die sabr (geduld) en ridhaa (welbehagenheid) toont.

In soera al hadied vers 22 zegt Allah (SWT):

“ Geen onheil voltrek zich op aarde of bij jullie zelf, of het staat in

een boek voordat Wij het laten gebeuren. Dat is voor Allah

gemakkelijk.”

De volgende overlevering van de Boodschapper van Allah geeft een duidelijk beeld

over ridhaa:

“Gelukkig zijn degenen die de rechte leiding naar de Islam volgen en van wie de

voorzieningen beperkt zijn en daar welbehagen aan hebben “

12:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.