29-07-07

The perished Nations.

http://www.perishednations.com/

13:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Moslim propaganda (herdruk) http://esther-wisdom.skynetblogs.be/

U haat het goede, en ik haat het kwade, maar haat jegens het kwade is niet echt de juiste omschrijving. Het is eerder een liefde om u alsdusdanig te doen inzien hoe duister uw leven wel geworden is, een zware duisternis waarin u menig ander wenst in te laten tuimelen, verkeerdelijk denkende dat die u het licht zal bezorgen om aan de wereld waarin u vertoeft te kunnen ontsnappen. Alleen beseft u niet dat enkel mensen die buiten uw eigenste duisternis verblijven u en menig ander die u erin geluisd hebt kunnen bevrijden uit uw penibele situatie. U hebt uw eigenste licht verstoten door de blindheid van uw hebzucht, de blindheid van de Islamitische hebzucht der macht naar het voorbeeld van de Christelijke waaruit de Islam toendertijd onstaan is, om nog maar te zwijgen van de heersende Romeinse zienswijze die toen nog welig tierde in beide geloofsgroepen, en menig harten der gelovigen, evenzo, en in het bijzonder de religieuze leiders.

Zoals ik kon verwachten dat een Moslim die films gemaakt heeft, en ook de Palestijnse autoriteiten er alles aan deden via de media om met hun propaganda de mensen een rad voor de ogen te draaien.

Ja mensen, wat de meerderheid van de Moslims in de wereld wil bereiken is een Islamitisch kalifaat waarin niemand nog het recht heeft om nog in een ander geloof te geloven, laat staan in de ware en enige G-d. Vergeet niet dat de meerderheid van de Moslims zich bevind in het gebied dat Iran omgeeft, namelijk het Midden-Oosten en delen van Azië. Komt daar nog bij dat menig Moslim in het Westen hun visie op dat kalifaat is toegewijd zoals u onomwonden bewijst.

De reden waarom ze met hand en tand daarvoor willen strijden in alle mogelijke vormen, zelfs zich gedragen als schijnbaar de goedheid zelve zoals die marokkanen in spanje, is om zo voor eens en voor goed de gehele mensengeschiedenis naar hun hand te zetten, dat is naar de hand van de Koran, want ze weten dat zolang dat niet gebeurd is, er mensen zullen zijn die hen de spiegel voor de neus zullen duwen.

Om die redenen ook wil men dat Israel en het gehele Joodse volk van de aardbodem verdwijnt, in het bijzonder hun geloof in G-d, de ene G-d, de G-d van het Licht. Ja, zolang zij en hun geschiedenis niet volledig uitgewist worden van deze wereld zullen de Moslims met een immense angst leven dat vroeg of laat het Licht hen zal omsingelen, en hun duisternis aan de kaak zal stellen tot de vernietiging à la Haman van hun wereld, maar gelukkig de mensheid niet zal verhinderen de verlossing door het LICHT te omarmen zoals ze die kans nu ook verkrijgen, en altijd verkregen hebben zolang het Jodendom al bestaat.

In het Jodendom bestaat daarom ook geen hel daar ieder er mag zijn wie hij/zij daadwerkelijk is, ook wanneer men gehandicapt is, evenzo gevallen is door de epileptische ziekte. Daar word de vrouw geëerd als zijnde het licht der woning, en is ze vrij te handelen naar goeddunken om het behoud van het welzijn van ieders gezinslid, in het bijzonder het licht in hen allen, het licht dat menig niet-Jood al de gehele geschiedenis der mensheid proberen te doven heeft daar ze het niet verdragen te behoren te aanvaarden dat ze een ziel hebben, die hun lichaam het licht verschaft om zich uit hun duisternis te redden.

Daarom zoals u als Moslim duidelijk bewijst probeert men alles te verdraaien om het zo te doen gelijken alsof men gelijk heeft, maar niets is minder waar.

Ik kan het ieder met een oprecht hart ten stelligste aanbevelen om grondig en diepgaand de Torah, de gehele Joodse Tanakh te bestuderen, liefst via begeleiding van een Rabbijn. Maar daarnaast ook de Mishnah en de Talmud ter hand te nemen, evenzo de Zohar en menig ander religieus boek geschreven door de Joodse Sagen. Het loont meer dan de moeite zo je hunkert naar het Licht in jezelf, en je hulp, je Chava naar je verlossing uit de cirkel van geweld.

Want daar is het hem Iran en in het bijzonder Ahmadinejad hem om te doen, namelijk Israel wegvegen van de kaart van de wereld, een code dat vertaald betekent dat hij en menig volgeling in zijn zienswijze wil dat het gehele Joodse volk en hun geloof, hun Torah, de gehele Joodse Tanakh uitgewist wordt uit de annalen der mensengeschiedenis, de ultieme Holocaust, de Holocaust waar tegenover de vorige volledig in het niets door verdwijnt. Dat is waar u als Moslim ook voor staat en volledig in bewustzijn van zijn aan meewerkt zoals u ook wenst van allen die in uw val lopen dat ze uw zienswijze volledig zouden volgen en ondersteunen tot ieders ondergang.


Maar zij gerust, ik ga nu in verlof, en toch heb ik zo goed als alles bewaard van wat ik als reactie opgetekend heb. En het zal zijn weg wel vinden, maar niet persé op deze blog of welke andere blog ook. Dus u kan gerust uw gang gaan in het blijven misleiden van menig mens die geen enkel diepgaand besef heeft over waar je hem/haar probeert naar toe te leiden, als ware het een afspiegeling van het verhaal van Hansje en Grietje alwaar jij de afspiegeling van de heks vertegenwoordigd.

Aan de lezer: Lees ook zo u dit wenst de reactie hieronder. Het is zeer verhelderend en verlichtend.
En zo u wilt moogt u gerust mijn blog ESTHER'S WISDOM een bezoekje brengen alwaar meerder hoofdstukken reeds een studie ondergaan hebben.

Dank bij voorbaat.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 29-07-07

Reageren op dit commentaar

Eén vraag aan u de bezoeker Denkt u dat een geloof dat het nodig acht de gehele wereld naar haar hand te zetten zoals zij dat wenst, niet G-d, er één is van het LICHT????


Alleen Christendom en Islam wensen dat te bereiken!!!


Geen enkel ander geloof, zeker niet het Joodse geloof, wil een ander zijn geloof opdringen als zijnde de waarheid. Iedereen is zo vrij als een vogel om te mogen zijn wie hij/zij is, namelijk een lichtende ziel.

Waarom??


Omdat het Joodse geloof geen waarheid is, maar LICHT. Zoals men zegt dat de Joden het licht der volkeren zijn. De Joodse ziel is hun licht!!!!

Maar ieder mens bezit dat licht!!!

Stof genoeg tot nadenken dunkt me, maar liefst via de Torah en de Joodse Tanakh want ook het Hinduïsme en het Buddhisme vinden hun oorsprong terug in de Torah via afstammelingen die naar de streken alginds geëmigreerd zijn.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 29-07-07

Reageren op dit commentaar

en goed was de torah tot hun het hebben aangepast naar hun geschiedenisboek en haat zaaidenn naar elk andere volkeren,accepteer dan toch dat de torah waarvan ik de originele meer als uw heel natie respecteer,is met de komst van profeet Jezus[as],gestuurd door ALLAH[SWT],de joodse volk ontnomen van deze deels aangepaste boek,en ook later wat met de bijbel gebeurde,kwam de laatste profeet met de koran diie eeuwig ongewijzigd zal blijven en de voorgaande boeken vervolledigd.

Ik[swt] heb vandaag uw religie vervolmaakt en de islam boven alle religies gekozen.

ook het enige religie wat bij naam door Allah[swt] vernoemd is.
ik hoop dat deze atwoord voldoende is voor uw misvattingen.

Gepost door: islam is de waarheid | 25-11-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.