02-08-07

1:S'ochtends opstaan

HOOFDSTUK I 24 UUR UIT HET LEVEN VAN EEN

MOSLIM VOLGENS DE LEER VAN DE KORAN

’s Ochtends opstaan

 

Eén van de grootste verschillen tussen moslims die hun leven leiden volgens de leer van de Koran, en degenen die Allah verwerpen, is het volgende: de wijsheid die Allah geeft aan degenen die hun geweten gebruiken en eerbied hebben voor de macht van Allah. Vanwege hun wijsheid zijn gelovigen zich onmiddellijk bewust van de reden achter gebeurtenissen die niet-gelovige mensen, en degenen die de waarheid niet kunnen begrijpen, zien als voorvallen zonder achterliggende betekenis.

Vanaf het moment dat een gelovige ‘s ochtends opstaat, weet hij dat er (zoals Allah het in de Koran noemt) een “teken” zit in iedere ervaring die iemand gedurende de dag heeft. Het woord “teken” wordt gegeven aan die gebeurtenissen die voorvallen en die duidelijke bewijzen zijn voor het bestaan, voor de eenheid en voor de eigenschappen van Allah. Verder is het de naam van een vers uit de Koran (het Arabische woord hiervoor is aaya). Een ander idee met dezelfde betekenis is “de feiten die leiden tot geloof”. Dit kan men omschrijven als de feiten die iemand laten geloven en op hetzelfde moment zijn geloof laten groeien, ontwikkelen en versterken. Maar alleen degenen die zich oprecht tot Allah wenden, kunnen deze “tekens” en feiten die tot geloof leiden, herkennen. Het 190ste vers van Soerah Aal-‘Imraan is hiervan een voorbeeld:

Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. (Aal-'Imraan 3:190)

Voor degenen die geloven en leven volgens de leer van de Koran, is iedere dag vol van nieuwe bewijzen voor Allah’s bestaan en vol van feiten die tot geloof leiden. Bijvoorbeeld, je ogen open doen en de dag beginnen is één van Allah’s zegeningen aan de mensheid en één van de feiten die tot geloof leiden en iets waarbij je zou moeten stil staan. Dit omdat men ’s nachts buiten bewustzijn is en omdat alles wat men zich kan herinneren van deze vele uren slaap slechts enkele onduidelijke dromen zijn, die 3 tot 5 seconden duurden. Op deze momenten slaapt men en heeft men geen contact met deze wereld. Lichaam en ziel zijn niet langer samen op dat moment. Achteraf denkt men dat men aan het slapen was, maar in zekere zin was men dood. Allah onthult in de Koran dat mensenzielen worden weggenomen wanneer ze slapen.

Allah neemt de zielen weg bij hun sterven en bij degenen die niet sterven in hun slaap. Dan houdt hij degenen waarvoor Hij de dood heeft beslist achter, en stuurt Hij de overigen (terug) tot een vastgestelde tijd.”(az-Zoemar 39:42)

Hij is degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie gedurende de nacht verricht hebben; Hij doet jullie er weer in ontwaken opdat een vastgestelde periode vervuld wordt”. (al-An'aam 6:60)

In deze verzen zegt Allah dat de zielen van de mensen tijdens het slapen worden weggenomen, maar dat ze steeds teruggegeven worden tot het vastgestelde uur van de dood aanbreekt. Als iemand slaapt, is hij zich gedeeltelijk onbewust van wat er om hem heen gebeurt. Om te ontwaken uit de “dodemansslaap” en het bewustzijn terug te krijgen en precies zo te zijn als de dag ervoor, om te kunnen zien, horen en voelen, is een wonder waarover we zouden moeten nadenken. Iemand die ’s avonds naar bed gaat, weet nooit zeker of deze onvergelijkbare zegeningen hem de volgende ochtend weer worden gegeven. We weten nooit zeker of er niet iets rampzaligs zal gebeuren, of dat we toch weer gezond wakker worden.

Een gelovige die zijn dag begint, denkt aan deze dingen en dankt Allah dat Hij hem heeft bedekt met Zijn grote genade en bescherming. Hij kijkt naar de dag als een nieuwe kans die Allah hem heeft gegeven om Hem te behagen en het Paradijs te verdienen. Op het moment waarop hij zijn ogen opent in de vroege ochtend, gaan zijn gedachten uit naar Allah en begint hij met een oprecht gebed: het ochtendgebed van de Islam.

Gedurende de dag doet hij alles met in zijn achterhoofd dat Allah altijd naar hem kijkt. Hij doet zijn best om Zijn goedkeuring te winnen, door Zijn geboden en Zijn raad op te volgen. Hij heeft een hechte band opgebouwd met Allah door de dag te beginnen met het ochtendgebed (fadjr). Op deze manier is het onwaarschijnlijk dat hij overdag vergeet om Allah tevreden te stellen of dat hij Zijn grenzen negeert; de hele dag zal hij zich gedragen met het besef dat Allah hem in deze wereld aan het testen is.

Iemand die oprecht aan Allah denkt, zal geholpen worden om te zien dat hij zorgvuldig moet nadenken over de zegeningen die aan hem gegeven worden en dat niemand anders dan Allah de macht heeft om deze te geven. In de Koran zegt onze Heer dat mensen over dit onderwerp moeten nadenken.

Zeg: “Wat vinden jullie indien Allah jullie horen en jullie zien wegnam en jullie harten verzegelde: welke andere god dan Allah zou jullie die teruggeven? (al-An’aam 6:46)

Het is zeer zeker de Almachtige en de Alwetende Allah die de slaap maakt tot een rustperiode voor de mensen en die ’s ochtends Zijn zegeningen aan hen terug geeft. Degenen die dit weten, voelen Allah’s nabijheid vanaf het moment waarop zij hun dag beginnen en zij genieten van de onvergelijkbare zegeningen die zij hebben gekregen.

Degenen die het geloof afwijzen en weigeren om over deze werkelijkheid na te denken, zullen zich nooit volledig bewust zijn van de zegeningen die zij hebben of plezier beleven zoals gelovigen dat doen. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om ’s ochtends uit hun warme bed te komen en voelen ze zich ongemakkelijk, uit angst voor wat er die dag allemaal gaat komen. Sommigen zijn bezorgd en voelen zich rot door de dingen die ze iedere morgen moeten doen. Ze willen niet uit bed komen; er speelt zich een strijd af in hun hoofden: opstaan of nog één minuutje langer blijven liggen? Vaak voelen zulke mensen zich geïrriteerd, gestresst en gedragen ze zich nors wanneer ze opstaan.

Mensen zonder geloof in God kunnen niet genieten van het plezier van de zegeningen van Allah; vanaf het moment dat ze ’s ochtends opstaan gaan ze verder met hun monotone, saaie leven dat iedere dag weer terugkeert. Maar er is ook nog een ander soort mensen dat zich niet ervan bewust is dat een nieuwe dag wel eens de laatste kans zou kunnen zijn die Allah hem heeft gegeven. Hij bereidt zich voor om de dag snel te beginnen om meer geld te verdienen, om bij anderen op te kunnen scheppen over bezittingen of uiterlijk, om de aandacht van anderen te trekken en om geliefd te zijn.

Zij die de feiten negeren die Allah in de Koran heeft geopenbaard, kunnen hun dag dan wel beginnen op hun eigen manier, maar er is over het algemeen een gebrek aan wijsheid te zien in de manier waarop zij zich gedragen: ze staan er niet bij stil dat Allah hen geschapen heeft, dat ze de verantwoordelijkheid dragen om Hem te dienen, Zijn instemming moeten zien te krijgen en dat de dag die voor hen ligt misschien wel de laatste kans is die ze hebben om hun plicht jegens Allah na te komen. Allah beschrijft hun situatie met de volgende woorden:

Voor de mensen is de afrekening dichterbij gekomen en toch wenden zij zich in achteloosheid af. (al-Anbiyaa' 21:1)

Het is duidelijk dat degenen die op deze manier leven, een grote fout begaan. Men moet niet vergeten dat iedere ochtend een begin kan zijn van de laatste dag van het aardse leven dat iemand is toebedeeld. De dood kan ieder moment komen; door een verkeersongeluk bijvoorbeeld, een onverwachte ziekte of één van ontelbaar andere oorzaken. Daarom moeten we, zoals we eerder al zeiden, nadenken over wat we moeten doen om de dag die voor ons ligt goed door te brengen, om zo Allah’s goedkeuring te verdienen.

00:12 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.