02-08-07

KOrte Levensbeschrijving van de profeet(s.a.s)

Korte Levensbeschrijving van de

profeet

Mohammed “vzmh” werd in het jaar 570 A.D in

de stad Mekka in arabie geboren. Hij was afkomstig

van een edele familie en hij ontving zijn

eerste openbaring op veertigjarige leeftijd. Zodra

hij de Islam begon te verkondigen werden hij en

zijn volgelingen vervolgd en moest hij grote

moeilijkheden trotseren. Hij kreeg daarom van

Allah (SWT) de opdracht naar Madinah, een andere

stad in Arabie, te migreren. Gedurende de

korte periode van 23 jaar vervulde hij de missie

van het profeetschap, hij stierf toen hij 63 was.

Hij leidde een volmaakt leven en was omdat zijn

leven een belichaming van de Koranische leer

was, een voorbeeld voor de gehele mensheid.

(Uit: Introductie tot de Islam, blz.8)

Wat ze zeggen over Mohammed (vzmh)

Lees de volgende commentaren van Westerse

schrijvers ;

"Als een groot streven, karige middelen, en verbazingwekkende

resultaten, de drie voorwaarden

zijn voor menselijk genie, wie zou dan durven

welke grote man uit de moderne geschiedenis

dan ook, te vergelijken met Mohammed ?

The beroemdste mensen maakten alleen wapens,

wetten en imperiums. Zij stichten, als ze

dat al deden, alleen materiële machten die vaak

voor hun ogen afbrokkelden. Deze man verroerde

niet alleen hele legers, wetten, imperiums,

mensen en dynastie’s, maar miljoenen mensen,

een derde van de toen bewoonde wereld; en

meer dan dat hij verroerde de altaars, de goden,

de religies, de ideeën, de overtuigingen en zielen...

zijn geduld, zijn ambities, welke totaal toegewijd

waren aan een idee en op geen enkele manier

gebaseerd waren op een streven naar een imperium,

zijn voortdurende gebeden, zijn mysterieuze

gesprekken met God, zijn dood en zijn

overwinningen zelf daarna; alle deze zaken getuigen

niet van een bedrieger,, maar van een

vastberaden overtuiging die hem de kracht gaf

een dogma te herstellen. Deze dogma was

tweevoudig, de eenheid van God en de immaterialiteit

van God; het eerste vertelt wat God is en

de laatst wat God niet is; beiden zijn een verwerping

van de valse goden.

"filosoof, orator, apostel, wetgever, krijger, veroveraar

van ideeën, hersteller van ratiotionele

dogma's, van een cultuur zonder beelden; de

stichter van twintig wereldse imperiums en een

spirituele imperium, dat is Mohammed. Met betrekking

tot alle maatstaven waaraan menselijke

grootheid wordt gemeten, kunnen we ons wel

afvragen, is er een groter man dan hij ?"

Lamartine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris,

1854, Vol. II, pp. 276-277.

"Het is niet de verspreiding van zijn religie die

onze bewondering verdient, dezelfde onbesmette

en perfecte indruk die hij in Mekka en Medina

maakte, zijn behouden gebleven, na de revoluties

van de afgelopen twaalf eeuwen door de Indiase,

Afrikaanse en Turkse bekeerlingen tot de

Koran... The volgelingen van Mohammed zijn er

in geslaagd de verleidingen te weerstaan om het

voorwerp van hun overtuiging en toewijding, te

verlagen tot menselijke zintuiglijke verbeeldingen.

"I getuig dat er geen God is dan Allah en

dat Mohammed Zijn boodschapper is," is de

eenvoudige en onveranderlijke getuigenis van

Islam. Het intellectuele beeld van een Godheid

is nooit verlaagd tot een zichtbaar afbeelding; de

eerbiedwaardigheid van de profeet is nooit verheven

geworden, boven de maatstaven van het

menselijke en zijn volgelingen maken nog

steeds dankbaar gebruik van zijn voorschriften"

Edward Gibbon and Simon Ocklay, HISTORY

OF THE SARACEN EMPIRE, London,.

"Hij was een keizer en een paus ineen; maar hij

was een paus zonder pauselijke pretenties,een

keizer zonder keizerlijke legioenen: zonder een

leger, zonder een bodyguard, zonder een paleis,

zonder een vast inkomen; als ooit een mens terecht

kon beweren dat hij bij goddelijke-machte

regeerde,dan wat het Mohammed, want hij had

'alle' macht zonder de instrumenten of de

steun." --Bosworth Smith, MOHAMMAD AND

MOHAMMADANISM, London, 1874, p. 92.

"Het is onmogelijk dat iemand die het leven en

karakter van de grote Profeet van Arabië heeft

bestudeerd, en die weet hoe hij dacht en hoe hij

leefde, geen ontzag krijgt voor deze machtige

Profeet, een van de grote boodschappers van

de Verhevene. Ik zelf vind steeds hernieuwde

bewondering, bij het weer lezen over het leven

van deze machtige arabische leraar." --Annie

Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF

MUHAMMAD, Madras, 1932, p. 4.

"Zijn bereidwilligheid om vervolging omwille van

zijn overtuiging te doorstaan, het hoge morele

karakter van de mensen die in hem geloofden

en naar hem opkeken als een leider, en de

grootheid van wat hij bereikt heeft - alle getuigen

van zijn onfeilbare integriteit. Het is onbegrijpelijk

dat Mohammed in het westen zo onder gewaardeerd

wordt." --W. Montgomery Watt,

MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953, p. 52.

"Mijn keuze van Mohammed als nummer een op

mijn lijst van 's werelds meest invloedrijke personen

zal sommige lezers verbazen en anderen

zullen er vraagtekens bij plaatsen, maar hij is de

enige mens in de geschiedenis die uiterst succesvol

was op religieus en seculier niveau." --

Michael H. Hart, THE 100: A RANKING OF

THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY,

New York: Hart Publishing Company,

Inc., 1978, p. 33.

Bron: The Institute of Islamic Information and Education

P.O. Box 41129 Chicago, IL 60641-0129 U.S.A.

11:38 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Wat een onzin Als Mohammed zo perfect was waarom moest hij dan strijden om zijn gelijk te halen?Waarom stierf hij zonder duidelijke erfgenamen achter te laten en vechten soenieten en sji'iten er nog steeds om?Mohammed kwam uit een arme bedoeïenstam en was een karavaandrijver..Hij pikte uit de Joodse religie(Abraham werd Ibrahim)en mengde dat met bedoeïen wetten..Mohammed plunderde karavaans,doodde complete Joodse stammen,huwde met de negenjarige dochter van een verslagen Joodse stamhoofd...enz..Onfeilbare integriteit...wat een onzin zeg!Geloof je echt die onzin?Triestig...Het enige wat Mahomet ,de Arabische Hitler bracht is bloed,oorlog en haat.Kijk maar eens rond naar de wereld..

Gepost door: Daniël | 02-08-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.