04-08-07

17 Het jaar van verdriet

17. Het jaar van verdriet
Naar inhoudsopgave

De dood van Abu Talib
De ziekte van Abu Talib werd steeds erger, waarna hij is overleden. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liep bij hem naar binnen, terwijl Abu Djahl en Abdullah Ibn Abi Umayah bij hem waren, en zei tegen hem: ,,O oom, zeg dat er geen god is dan Allah, een uitspraak waarmee ik veel voor je kan betekenen bij Allah." De aanwezige mannen zeiden:,,O Abu Talib, wens je de religie van Abdulmuttalib te verlaten? Zij spraken verder met hem en als laatste heeft hij gezegd: ,,...de relige van Abdulmuttalib."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei daarna: ,,Ik zal vergiffenis voor je vragen, behalve als Allah mij dat af zou raden". Allah, de Verhevene, openbaarde toen:

"Het past de profeet en degenen die geloven niet dat zij de veelgoden-aanbidders om vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het hen duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de Hel zijn." (Surah 9: Ayah 113).

Ook is in dit verband geopenbaard:

"Voorwaar, Jij kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven." (Surah 28: Ayah 56).

Abu Talib overleed in de maand Radjab (of Ramadan) van het jaar 10 na het gezantschap, zes maanden na het vernietigen van het verdrag en het opheffen van het uitwijzingsbevel. Hij steunde en beschermde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De verkondiging van de Islam heeft onder zijn hoede de tegenwerking van velen kunnen doorstaan, maar hij hield vast aan de religie van zijn voorouders en miste daardoor de gehele voorspoed.


Al'abbas vroeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam : ,,Kon je niets voor je oom betekenen? Hij behoedde en beschermde je". Hij antwoordde: ,,Hij bevindt zich in een ondiepe laag van de hel, als ik er niet geweest was dan had hij in de laagste verdieping gezeten."

De dood van Khadija
Voordat het verdriet om de dood van Abu Talib verwerkt was, is de moeder der gelovigen Khadija, moge Allah met haar tevreden zijn, ook overleden. Dit gebeurde in de maand Ramadan van hetzelfde jaar (10) waarin Abu Talib was overleden; twee maanden en drie dagen later. Zij steunde oprecht de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in zijn boodschap om de Islam te verkondigen. Ze hielp hem met haar geld en inzet en deelde zijn zorgen.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,Zij geloofde in me toen de mensen mij ongelovig waren, zij vertrouwde me toen de mensen vonden dat ik onwaarheden vertelde, zij deelde haar geld met mij toen de mensen mij alles ontnamen en Allah heeft mij aan alleen van haar kinderen geschonken en niet van een andere vrouw." Van haar goedgunstigheden is er overgeleverd dat de engel Jibriel, vrede zij met hem, tegen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,O gezant van Allah, daar komt Khadija aan, ze draagt wat eten of drinken bij zich. Als zij komt doe haar "salaam" (de groeten) van haar Heer en feliciteer haar met een huis van riet in het paradijs, waar noch lawaai noch vermoeidheid bestaat."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam noemde haar voortdurend en vroeg om genade voor haar en was altijd emotioneel en vol met mededogen als hij over haar sprak. Hij slachtte af en toe een schaap en stuurde het naar haar vrienden. Zij had enorm veel goede karaktertrekken.

Het verdriet stapelde zich verder op
De beproeving werd de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te zwaar van de kant van de mensen van Quraish, na het overlijden van zijn oom Abu Talib en zijn vrouw Khadija, moge Allah met haar tevreden zijn. Zij durfden het aan om hem te beledigen en openlijk te kwetsen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd hierdoor kwetsbaar ondanks het feit dat het minder erg was dan het overleden van zijn oom en zijn vrouw. Het was zo erg dat een dwaze man uit Quraish aarde op zijn hoofd wierp; een dochter van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verwijderdde dat terwijl ze aan het huilen was. Hij zei tegen haar: ,,Niet huilen dochter, Allah beschermt je vader wel". Hij voegde er aan toe: ,,De mensen van Quraish hebben mij pas na de dood van Abu Talib veel pijn aangedaan'.

04:09 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

As-salaam oe alaikoem broeder/zuster

MashaAllaah een hele mooie site. Ik vraag me alleen af of er enige authenticiteit is bij de overleveringen en verhalen, ik bedoel eigenlijk bronnen. Het verhaal van Khadija ra is echt heel mooi MashaAllaah.Maar waar haal je dat vandaan?
Ik hoor inshaAllaah van jullie.

Fi amani Laah!
Ummu Imraan

Gepost door: Oum Imraan | 16-05-08

Reageren op dit commentaar

Wa Alaikoem Salaam warahmatoellahi wabarakatoehoe,moge Allah(swt) u rijkelijk belonen inshaAllah,ik zal hieronder een paar bronnen vermelden inshaAllah,


Ali (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd dat de profeet Mohammed profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:
"De beste van de vrouwen in de wereld is: Maryam (de moeder van Jezus) (tijdens haar leven), en de beste van de vrouwen in de wereld is Khadidja (tijdens haar leven). (Boekharie)

Allah de Verhevene heeft Khadidja (moge Allah tevreden zijn met haar) een beloning aan gegeven in het Paradijs. Abou Hoerayra (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: "Djibriel (vrede zij met hem) kwam naar de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem en zei: “O Allah's boodschapper! Dit is Khadidja die met een schotel vlees (of enig voedsel of drinken) naar je komt. Wanneer ze jou bereikt, groet haar namens haar Heer (Allah) en namens mij, en geef haar het blijde nieuws van het hebben van een paleis van riet in het Paradijs, waarin er noch enig lawaai noch enige vermoeidheid zal zijn."
(Boekharie).

Khadidja (moge Allah tevreden met haar zijn) was heel dierbaar voor Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en tijdens haar leven is Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem)alleen met haar getrouwd gebleven. ‘Aischa (moge Allah tevreden zijn met haar) vertelde dat Allah Zijn boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem) niet met enige andere vrouw trouwde tot haar (Khadidja moge Allah tevreden zijn met haar) dood. (Moeslim)

Tevens heeft ‘Aischa (moge Allah tevreden met haar zijn) het volgende overgeleverd: "Op een keer vroeg Halaa’ bint Khoewaylid, Khadidja’s (moge Allah tevreden met haar zijn) zuster, toestemming van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) binnen te komen. Bij dat, herinnerde de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de manier waarop Khadidja gewend was toestemming te vragen, en dat maakte hem van streek. Hij zei: “O Allah! Halaa’!” Dus werd ik jaloers en zei: “Wat doet je herinneren aan een oude vrouw (met een tandeloze mond) met rood tandvlees wie lang geleden stierf, en in wiens plaats Allah je iemand beter heeft gegeven dan haar?” (Boekharie)

Khadidja (ra) de dochter van Khoewaylid en de vrouw van onze geliefde profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), was een oprechte, Godsvruchtige, verstandige, lieve vrouw die de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) oprecht steunde en in hem geloofde en vertrouwde, ze was zich heel bewust van zijn edele karakter en benijdbare eigenschappen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) noemde haar voortdurend en vroeg genade voor haar was altijd emotioneel en vol met mededogen als hij over haar sprak.


in de verhalen zelf is niet altijd de bronnen vermeld maar die kunen we nagaan zoals je boven ziet,

djazakiellaah,
Wassalaam

Gepost door: islam is de waarheid | 17-05-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.