04-08-07

Betreffende de bewijsvoering dat de Koran Allahs woord is

Het is bekend dat de Koran

eenArabische boek is, dat geopenbaard

is tot Mohammed (vzmh), de

Boodschapper van Allah. Dus, de

Koran is of afkomstig van de

Arabieren, of Mohammed, of van

Allah (SWT). Het is uitgesloten dat

het buiten deze drie afkomstig zou

kunnen zijn, omdat de taal en stijl

van de Koran in het Arabisch is.

De bewering dat de Koran afkomstig

is van de Arabieren is onjuist, omdat

de Koran de Arabieren uitdaagde

om een gelijksoortige voort te brengen.

“...Zeg: "Breng dan tien soortgelijke

verzen voort...”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van

soerat Hoed: 13)

“...Zeg: "Brengt dan een hieraan

gelijke Soerah voort...”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van

soerat Yoenes: 38)

Ze zijn de uitdaging, om een gelijksoortige

voort te brengen aan

gegaan, maar dat is hen niet gelukt.

Dus, deze boek zijn niet hen woorden,

omdat ze niet eens in staat

waren om een gelijksoortige voort te

brengen. Hoewel de Koran hen uitdaagde

om een gelijksoortige voort

te brengen zijn zij er niet in geslaagd

dit te doen.

De bewering dat de Koran afkomstig

is van Mohammed (vzmh) is ook

onjuist, want Hij (vzmh) was ook één

van de Arabieren. Hoe genius hij ook

was, hij was een mens en een deel

van zijn samenleving en natie.

Aangezien dat de Arabieren niet in

staat waren om een gelijksoortige

voort te brengen, geldt dit ook voor

Mohammed (vzmh), want hij was

ook een Arabier. Dus, het is niet

afkomstig van Hem (vzmh).

Hierboven op heeft Mohammed

(vzmh) “hadith sahih” en “hadith

Mutawa’ter” achtergelaten, diens

authenticiteit onomstootbaar is, en

verheldering geeft over deze zaak.

Als één van deze ahadith vergeleken zou worden met een vers uit de

''De Koran is het woord van Allah

(SWT) en Zijn Goddelijke

regels, en omdat niemand

Allah’s Goddelijke regels brengt

behalve de profeten en boodschappers,

dan moet Mohammed

(vzmh) volgens verstandelijke

bewijsvoering zeker een Profeet

en een Boodschapper zijn.''

 

Koran, zou er duidelijk te zien zijn

dat er geen overeenkomst is met

betrekking tot de stijl, ook al werden

de woorden van zowel de geopenbaarde

verzen als de hadith

op hetzelfde moment uitgesproken.

Wanneer iemand

zou pogen om zijn woorden

onherkenbaar te maken, zal

zijn stijl toch overeenkomst

tonen, want deze woorden

zijn een onderdeel van hem.

Aangezien er geen

overeenkomst bestaat tussen de stijl

van de hadith en de stijl van de

Koranische verzen, is het onmogelijk

dat de Koran Mohammed’s (vzmh)

Woord is. Hiernaast heeft geen van

de Arabieren, die het meest bekend

waren met de Arabische taal en zijn

stijl, beweerd dat de Koran niet

Mohammed’s (vzmh) Woord was.

Het enige wat zij beweerden was dat

Mohammed (vzmh) het gebracht had

van een Christen genaamd Jdaber.

Allah (SWT) weerlegde wat zij zeiden,

en gaf een antwoordt.

“En Wij weten inderdaad dat

zij zeggen dat het slechts een

man is, die hem (de profeet)

onderwijst. De taal van hem

die zij bedoelen is vreemd, terwijl

dit de duidelijke Arabische

taal is.”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van

soerat An-Nahl: 103)

Aangezien het bewezen is dat de

Koran noch het Woord van de

Arabieren is, noch het Woord van

Mohammed (vzmh), is het zeker het

Woord van Allah (SWT). Dus, een

wonder voor degene die het heeft

gebracht. Mohammed (vzmh) bracht

de Koran, en de Koran is het Woord

van Allah (SWT) en Zijn Goddelijke

regels, en omdat niemand Allah’s

Goddelijke regels brengt behalve de

profeten en boodschappers, moet

Mohammed (vzmh) volgens verstandelijke

bewijsvoering zeker een

Profeet en een Boodschapper zijn. Dit

is een verstandelijke bewijs voor het

geloof in Allah (SWT) en in de boodschap van

Mohammed (vzmh), en dat de Koran

het Woord van Allah (SWT) is.

Dus het geloof in Allah (SWT) komt

voort door een verstandelijke wijze

en deze Imaan (geloof) moet volgens

de verstandelijke weg geschiedden,

en omdat het zo is, wordt dit de basis

voor het geloof in alle zaken die

buiten onze zintuigen vallen, en voor

alles waar Allah (SWT) ons erover

heeft geïnformeerd. Omdat we

geloven in de Allerhoogst, die de

Goddelijke attributen bevat, moeten

we zeker geloven in alles, waarover

Hij (SWT) ons erover heeft geïnformeerd,

hetzij verstandelijk begrijpbaar,

of buiten de capaciteit

van het begrip. Dus wij

moeten geloven in de Dag

des oordeel, in het Paradijs

en Hel, in beloning en

bestraffing, in Engelen, in

Jdinn, in Satan, en in al het

andere dat genoemd wordt

in de Koran en Hadith

Mutawa’ter. Hoewel dit geloof auditief

en door middel van overleveringen

gebracht is, is de oorspronkelijk

ervan verstandelijk, omdat het oorspronkelijke

vastgelegd is door een

verstandelijke redevoering. Hierdoor

moet de credo van een Moslim

berusten op wat verstandelijk

bewezen is, of op hetgeen waarvan

de oorspronkelijke, verstandelijk

bewezen is. Het is dus verplicht voor

een Moslim om in hetgeen te geloven

wat verstandelijk bewijsbaar is, of in

de waarheidsgetrouwe overleveringen,

welke is bevestigd door de

Heilige Koran en de Hadith

Mutawa’tir. Het geloof in al zijn

facetten dat niet afgeleid is van deze

twee wegen (het verstand, de

Koranische teksten en de zekere

hadith), is verboden, omdat de Credo

moet berusten op zekerheid en

waarheid.

Daarom, moet er imaan (geloof) zijn

in wat er voor het leven was,

Allah(SWT), en wat er na het leven

komt, De dag des oordeels. Omdat de

bevelen van Allah (SWT) de relatie

vormen met de huidige leven en wat

er daarvoor was, naast de relatie met

de creatie, en de vergelding van

iemands daden in het wereldse leven.

Is de relatie van het hiernamaals met

het wereldse leven aanvullend tot de

relatie met de dag des oordeels. Dus

er moet een relatie zijn tussen het

wereldse leven met wat er hiervoor

was, en wat er hierna zal komen.

 

Dus het geloof in Allah (SWT) komt voort door

een verstandelijke wijze en deze Imaan (geloof)

moet volgens de verstandelijke weg geschiedden.

De situatie van de mens in dit leven moet bepaald worden

door de voorheen genoemde relatie’s m.a.w. de

mens moet zijn leven voortzetten in overeen stemming

met de systeem van Allah (SWT), en hij moet geloven dat

hij voor al zijn daden verantwoording moet afleggen op

de dag des oordeels.

Door deze discussie wordt het verlicht denken gerealiseerd

m.b.t. wat er buiten het heelal, de mens, het

leven is, en over wat voor deze leven was en wat er na

komt, en dat er een relatie bestaat met wat ervoor is en

wat erna is. Hieruit volgt dat het grootste probleem in

zijn totaliteit is opgelost door de Islamitische credo.

Wanneer de mens deze oplossing heeft verwezenlijkt,

kan hij overgaan tot het denken over het leven op aarde,

en het realiseren van solide en productieve concepten

erover. Deze oplossing op zich wordt de basis waarop de

ideologie is gebouwd, welke dient als de weg voor de

renaissance, als de basis waarop de beschaving van deze

ideologie rust, de basis waarvan de systemen ervan uit

vloeien, en de basis waarop de staat wordt gerealiseerd.

Dus de basis waarop de Islam gevestigd is, zowel in het

denken als methode van de Islamitische credo.

Allah (SWT) zei:

“O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper

en in het Boek dat Hij Zijn boodschapper

heeft geopenbaard, en in het Boek,

dat Hij voordien openbaarde. En wie Allah en

Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers

en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk ver

afgedwaald.”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van soerat An-Nisa: 103)

Nadat dit is bevestigd, en de imaan een onvermijdelijke

deel ervan is, wordt elke Moslim verplicht te geloven in

de Islamitische Wetgeving als een geheel, omdat het een

onderdeel is van de Koran, en omdat de Boodschapper

(vzmh) dit heeft medegedeeld. Anders zou hij een

ongelovige worden. Daarom is het Koefer (ongeloof) om

een Shari’a (Goddelijke) wet te ontkennen. Ook al zijn

deze oordelen verbonden aan ibaadah, transactie, straffen,

voedsel,… zoals het verwerpen van de vers.

“En verricht het gebed...”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van soerat El-Bakara: 43)

Dit is hetzelfde als het verwerpen van de vers.

“...en Allah de heeft de handel wettig, en de

rente onwettig heeft verklaard...”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van soerat El-Bakara: 275)

En dit is hetzelfde als het verwerpen van de volgende

verzen.

“En snijdt de dief en de dievegge de hand af...”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van soerat El-Maide: 38)

En

“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het

varkensvlees en al waarover een andere naam

dan die van Allah is aangeroepen...”

De aanhankelijkheid tot de shari’a is niet alleen

gebaseerd op het verstand, maar men moet zich geheel

overgeven aan alles wat door Allah (SWT),de

Superieure, de Hoogste geopenbaard is. Ook al als het

voor ons redelijk lijkt of niet.

“Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen

zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter

maken over al hun geschillen en in hun hart

geen aarzeling vinden aangaande

hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al

onderwerpen.”

(Zie de vertaling v.d. betekenissen van soerat An-Nisa: 65)

Vanuit dit gezichtspunt is het concept "vrijheid" geboren

19:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

opmerkingtje die paars gekleurde tekst is onleesbaar. en heb ik dus niet kunnen lezen.
de koran is in het Arabisch! ten minste oorspronkelijk: hebben we dan toch niet het geluk gehad dat god dan Arabisch sprak tegen zijn profeten en verkondigers. hebben we dan toch weer het geluk gehad dat de koran dan wel in het Arabisch is geschreven want anders hadden ze het boek niet kunnen lezen, maar om dan de logica verder te trekken, dan is mijn conclusie: god is een racist: god heeft enkel de koran in het Arabisch doen verschijnen, god heeft dus enkel de Arabieren aanzien als zijn ware onderdanen, als zijn ware geloofsmannen. of bestond er destijds maar één taal? en waarom heeft god dan wel zijn boekje neer getoverd terwijle nog géén 1% van de hele wereld kon lezen? ach, ja daarom zij er die profeten nodig, zij moeten tenslotte de bevolking in bedwang kunnen houden ten voordele van de machthebbers en rijken
wat betreft die westerse onderzoekers: was geen onderzoek naar de waarheid, maar een onderzoek in de koran binnen zijn context. (maar het blijft wel interessant ook al ben ik een niet gelovige varken eter)
ps: het siert u dat ge geen haat hebt tegenover niet-moslims of niet koran-volgende mensen (de meeste moslims die ik persoonlijk ken zijn niet zo), waarvoor dank.

Gepost door: watje | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

ter verduidelijking uit alle eerbied en respect (trouwens ieder zijn geloof hé), maar tot nu toe heb je nog niks bewezen, enkel de eigen interpretatie van het schrift, enkele beweringen gezocht die passen in het schrift en ga zo maar door.
dat de koran nog niet is herschreven zoals jezelf zegt is ook waarschijnlijk als ik alle moslims mag gaan geloven nog een vrij jong schrift in vergelijking met het oude testament.
zoals ik al eerder heb gezegd, ook ik heb eerbied voor andermans mening en zal ook geen haat hieromtrent verwekken.

Gepost door: watje | 05-08-07

Reageren op dit commentaar

salam alaikoem en hallo

Ik denk dat deze uitleg vooral van toepassing is op de moslims. Kan dienen als een bevestiging of als een verduidelijking. De niet gelovigen zouden eerder overtuigd worden door de wonderen die in de Koran staan vermeld. Zoals bv. wetenschappelijke zaken die reeds 14 eeuwen geleden in de koran stonden en waar men in het westen pas in deze eeuw zijn achter gekomen. En zo zijn er nog meerdere wonderbaarlijke zaken aan de Koran, die een normaal verstandig mens aan het denken zou moeten zetten.

Gepost door: Abu bakr | 12-02-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.