07-08-07

De vijf Pilaren van de Islam

De vijf pilaren van de islam


Het geloof in de Islam steunt op vijf pilaren.
Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in.Bij het volgen van de juiste weg in de islam en om te kunnen zeggen: ' ik ben moslim ', is het dus noodzakelijk dat je in je geloof voldoet aan alle vijf de pilaren van de islam.
Hieronder vindt je de vijf pilaren met bij ieder een beschrijving van wat het inhoud.

1. Geloofsbelijdenis
2. Gebed
3.Armenbelasting
4. Vasten

5. Bedevaart


1. Geloofsbelijdenis:

Surat Al Fatiha
Geloof begint met de sjahadah (getuigenis).
“Ashadoe ella Ilaha Illa Allah, wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh”.
Dit houdt in het getuigen dat: Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn dienaar en profeet.
Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde.
Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah een is.
Hij is de enige, niet tweeledig noch driedelig of meervoudig, die het verdient om gehoorzaamd en aanbeden te worden. 
(Dit dus in tegenstelling tot de christenen die geloven in de drie-eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest) 

Voordat men de Sjahadah kan uitspreken moet men geloven in een aantal andere zaken waarover je meer kunt lezen op de pagina waarin geloven moslims.

 


2. Gebed:

Moskee bij zonsopgang
De tweede zuil van de Islam is het verrichten van het gebed (Salaat).
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht.
Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts.
Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert.
Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.

Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.
Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen.
Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen.
Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren.
Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allah's bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling:  Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent. Elke praktiserende moslim kan een gezamenlijk gebed leiden.


3. Armenbelasting

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens.
Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran.
Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.
De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid.
Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.
Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven.
Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.


4. Vasten

Kaligrafie van Ramadan
Het meest bekend is de vastenperiode in de maand Ramadan.
In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims.
In deze maand onthoudt je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden.
Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah.
In deze maand werd de heilige koran neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de profeet Mohammed (vrede zij met hem).

In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :
Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten.
Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden.
De afsluiting van de vastenmaand wordt ook wel het 'suikerfeest' genoemd.

 


5. de Bedevaart

Ka'bah in Mekkah
Het is iedere moslim verplicht om een keer in zijn of haar leven op bedevaart te gaan (hadj) naar de heilige stad Mekka.
(mits zij zich dit financieel kunnen veroorloven en hier fysiek toe in staat zijn).
Hier staat het huis van Allah, de Ka'bah.

Het is een samenkomst van mannen en vrouwen van alle rassen en regio’s, in Mekka, Mina en ‘Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar.
Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand.

Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt. Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel.

11:42 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.