08-08-07

24 De Emigratie van de Profeet(s.a.s)naar Medina

24. De emigratie van de Profeet (Vrede zij met hem) naar Medina
Naar inhoudsopgave

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verliet zijn woning terwijl de mannen het omsingelden. Hij pakte wat aarde van de grond en gooide het naar hun hoofden terwijl hij het volgende uit de Koran zei:

"En Wij hebben voor hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt zodat zij niet kunnen zien"

Allah, de Verhevene, had hun gezichtsvermogen afgenomen waarna zij niets hadden gemerkt toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het huis verliet. Hij ging richting het huis van Abu Bakr en daarna vertrokken zij naar een grot dat zich in de berg Thawr bevindt op een afstand van ongeveer vijf mijlen richting Jemen.

Drie nachten in de grot
Abu Bakr ging als eerste de grot in om de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te beschermen. Als er zich iets in de grot zou bevinden dan trof het hem en niet de profeet. Hij inspecteerde de grot en vond gaten in de muren die hij met stukjes stof van zijn kleding dichtmaakte; zo bleven er maar twee gaatjes over, die hij met zijn voeten dichtmaakte. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam liep daarna naar binnen en sliep met zijn hoofd op de schoot van Abu Bakr. Hij werd gebeten in zijn voet maar bewoog niet om de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam niet wakker te maken. De tranen van Abu Bakr kwamen op het gezicht van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waardoor hij wakker werd en vroeg wat er aan de hand was. Hij vertelde hem dat hij gebeten was. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam spoog op de plek waarna de pijn verdween. Zij verbleven drie dagen in de grot. Abdullah, de zoon van Abu Bakr, sliep ook bij hen. Hij was een inteligente jongeman en vertrok vroeg naar Mekka alsof hij daar ook de nacht had doorgebracht. Hij beluisterde ook de plannen en complotten van Quraish en vertelde die 's nachts aan hen door.

A'amir Ibn Fahirah, de slaaf van Abu Bakr, was een schapenherder. Hij ging met zijn schapen aan het begin van de avond naar de profeet en Abu Bakr zodat zij van de melk konden drinken. Op zijn terugkeer volgde hij met zijn schapen de sporen van Abdullah zodat die onvindbaar werden.

De mannen van Quraish stonden nog steeds op de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te wachten toen het ochtend werd. 's Ochtends stond Ali op die op het bed van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had geslapen. Zij grepen hem vast en vroegen hem naar de profeet. Ali vertelde de mannen dat hij niet wist waar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was waarna zij hem sloegen en naar de Ka'bah brachten. Daar hebben zij hem een uur lang opgesloten zonder iets te hebben gezegd. Daarna zijn ze naar de woning van Abu Bakr gegaan en vroegen aan zijn dochter Asma'e naar hem. Zij vertelde hen dat ze niets wist, waarna Abu Djahl haar een klap gaf waarbij haar oorbel uitviel. Daarna zijn zij overal met een zoektocht begonnen en kondigden een beloning van honderd kamelen aan voor een-ieder die hem levend of dood zou terugbrengen. Zij hebben in hun zoektocht de ingang van de grot ontdekt zodat als iemand van hen met zijn hoofd naar beneden had gekeken, ze de voeten hadden kunnen zien van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Het verdriet van Abu Bakr werd erg groot maar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam stelde hem gerust en zei: ,,Abu Bakr, wat dacht je van twee mensen die Allah steunt. Wees niet droevig, Allah is met ons".

Onderweg naar Medina
Op de nacht van maandag op dinsdag aan het begin van de maand Rabi'e I in het jaar 1"hijri" d.w.z. "de migratie jaartelling", kwam de gids Abdullah Ibn Uraiqit zoals afgesproken en bracht de twee dieren mee naar de berg Thawr. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en Abu Bakr ver-trokken vergezeld van A'amir Ibn Fahirah. De gids nam hen een heel eind op weg naar het zuiden, richting Jemen. Daarna richting het westen, d.w.z. richting de kust van de rode zee, vervolgens gingen zij weer richting het noorden langs de kust. Zo namen ze een weg die vrijwel onbekend was bij de mensen. Zij hebben de hele nacht en de daaropvolgende dag hun reis voortgezet. Toen het rustig werd aan het begin van de middag, hebben zij een pauze genomen waarbij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam rust nam onder de schaduw van een grote steen. Abu Bakr verkende de omgeving en zag een herder waaraan hij melk vroeg. Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wakker werd, kreeg hij te drinken waarna zij weer verder trokken.

De volgende dag zijn ze langs de tenten van Oum Ma'bad gekomen in Qadid dat op 130 kilometer afstand van Mekka ligt. Zij hebben haar naar voedsel gevraagd waarna zij haar excuses aanbood en hen vertelde dat de schapen niets te eten hadden. Vlakbij de tent was er een lam dat van vermoeidheid niet met de rest van de kudde mee kon op zoek naar voedsel, ook deze kon geen druppel melk geven. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vroeg om toestemming haar te melken waarna hij een groot vat vol molk dat de mensen maar met moeite konden dragen. Zij dronken er allemaal van en gaven Oum Ma'bad ook te drinken en konden het vat weer vol melken, waarna zij vertrokken zijn. De man van Oum Ma'bad kwam later thuis en reageerde verbaasd toen hij de melk zag. Zij vertelde hem het verhaal en omschreef uitvoerig de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Abu Ba'bad zei: ,,Hij is de man van Quraish, ik wil hem graag vergezellen op zijn reis en zal het zeker doen als het kan".

Op de derde dag hoorden de bewoners van Mekka een stem vanuit het zuiden tot aan het noorden en volgden hem maar zij konden niemand zien. Hij zei in een gedicht: "Moge Allah, de Heer der mensen, de twee kameraden belonen.

Zij bezochten Oum Ma'bad in haar tenten, belandden daar ter land en vertrokken ter land. Wie een kameraad van Mohammed is geworden, heeft alle voorspoed kunnen bereiken.
O mensen van Qusay, door hem heeft Allah jullie veel onheil onthouden en beschermt hij jullie tegen zaken die jullie anders niet tegen konden houden."

Nadat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en Abu Bakr de plaats Qadid voorbij waren, volgde hen Suraqah Ibn Malik Almadladji op een paard. Hij hoopte op de beloning die Quraish hadden beloofd. Toen hij hen naderde struikelde zijn paard en viel hij op de grond. Hij stond op en zwoer bij Al'azlaam (de goden van de mensen van Quraish). Hij verzocht aan hen of hij verder mocht gaan om de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en Abu Bakr te benadelen. Hij was echter in zijn eigen denken al ongehoorzaam aan Al'azlaam, omdat zijn paard steeds struikelde en hij gewoon doorging. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam las uit de Koran en draaide zich niet om terwijl Abu Bakr dat vaker deed.

Op dat moment zakten de voorpoten van zijn paard in de grond tot aan de knieën en viel hij op de grond. Hij probeerde het nog eens en zwoer bij Al'azlaam en er kwam op een gegeven moment een enorme wolk waarvoor hij bang werd en ervan overtuigd werd van het feit dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de bescherming van Allah geniet. Toen kondigde hij aan dat hij geen kwaad wilde, waarna zij stopten. Suraqah vertelde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam over de plannen van Quraish en wilde hem voedsel en goederen geven maar de profeet weigerde dat aan te nemen. Suraqah vroeg hem deze gebeurtenis geheim te houden en schriftelijk vast te leggen dat hij veilig zou zijn. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf A'amir Ibn Fahirah de opdracht dit ook te doen. Op zijn terugreis vertelde Suraqah aan de mensen die hij tegenkwam en die op zoek waren naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam dat hij het hele gebied had uitgekamd en dat zij terug konden gaan.

Onderweg ontmoette de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Buraidah Ibn Alhusaib Alaslami, moge Allah met hem tevreden zijn. Deze was samen met zeventig anderen die allen moslim waren geworden. Ze hebben het avondgebed samen met de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verricht.

Bij de vallei Batn Rim ontmoetten zij Az-zubair Ibn Al'awam in een groep moslims die vanuit het Shaam-gebied kwamen. Az-zubair gaf ze witte kleding om te dragen.

De aankomst in Qubaa'e
Op maandag 8 Rabi'e I van het jaar 14 na het gezantschap en dus het eerste jaar van de migratie, kwam de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aan bij Qubaa'.

Toen de bewoners van Medina het bericht van het vertrek van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hadden gehoord zijn ze elke dag aan de rand van de stad gaan wachten maar gingen terug als het erg heet werd. Op een dag na hun terugkeer naar hun woningen kwam een joodse man een kasteel uit en zag de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zijn metgezellen aankomen met witte kleren aan. Deze man riep luid: "O Arabieren, daar komt jullie fortuin aan waar jullie lang op hebben gewacht". De moslims grepen naar hun wapens en uitten van vreugde de "takbier". Zij verlieten hun woningen om hem te verwelkomen bij Dhahr Alhurrah. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ging richting Beni Amr Ibn Awf in Quba'e waarbij de mensen hem volgden.

Toen hij in Qubaa' aankwam ging hij stil zitten. De moslim-bewoners van Medina al'ansaar die nog niet eerder de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hadden gezien begonnen Abu Bakr te begroeten, zij dachten dat hij de profeet was omdat hij grijs haar had. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kreeg last van de hete zon waarna Abu Bakr hem schaduwde met zijn kleed. Toen wisten de mensen dat hij de profeet moest zijn.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verbleef in Qubaa' vier dagen bij Kalthoem Ibn Alhadm of bij Sa'd Ibn Khaithamah. In deze dagen stichtte hij de Qubaa'-moskee waar hij ook het gebed verrichtte. Op de vijfde dag, dat was op vrijdag, bevool Allah, de Verhevene, hem om te vertrekken. Hij zadelde zijn kameel samen met Abu Bakr en stuurde naar zijn ooms van zijn moeders kant Beni An-nadjaar. Zij kwamen gewapend naar hem toe. Daarna vertrok hij met hen richting Medina.

Toen hij het gebied van Beni Salem Ibn A'wf had genaderd, brak het tijdstip van het vrijdagmiddaggebed aan. Daar verrichtten zij het gebed in een groep van honderd man.

De aankomst in Medina
De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naderde Medina terwijl de bewoners massaal de straat op waren gegaan om hem te verwelkomen. De huizen trilden van loftuiting en verering voor hem. De vrouwen en kinderen zeiden in een gedicht:

"De volle maan verscheen boven ons, boven de op elkaar gestapelde groeten uit. Wij zijn verplicht dankbaarheid te tonen, zolang nog iemand Allah aanroept. O, u die naar ons toegezonden bent, Uw opdracht wordt gehoorzaamd."

Bij elke woning waar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam langskwam trokken de mensen van Al'ansar aan zijn kameel en vroegen hem om bij hen in te trekken en zij beloofden dat zij zouden instaan voor zijn bescherming. Hij zei tegen hen: ,,Laat de kameel zijn weg gaan, want het is hem opgedragen". De kameel knielde neer toen hij bij de plek van de moskee van de profeet was aangekomen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bleef zitten, waarna de kameel opstond en verder liep waarna hij weer terugkeerde naar dezelfde plek. De profeet stapte toen af en de mensen vroegen hem om bij hen in te trekken. Abu Ayoeb Al'ansari, moge Allah met hem tevreden zijn, nam zijn bagage naar zijn huis waarop de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,Men gaat waar zijn bagage naar toe gaat". As'ad Ibn Zurarah nam de kameel mee. De moslimbewoners van Medina "al'ansar" waren gastvrij jegens de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Elke avond kreeg hij meerdere schalen gevuld met eten van hen.

De migratie van Ali, de zoon van Abu Talib, naar Medina
Ali is na het vertrek van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam drie dagen in Mekka gebleven. Daarna vertrok ook hij, nadat hij onderpanden had teruggegeven die de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam nog van sommige bewoners van Mekka in zijn bezit had. Hij vertrok lopend en haalde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bij Qubaa' in. Hij trok daar in bij Kalthoem Ibn Alhadm.

De migratie van de familieleden van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam "ahl albayt"
Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zich had gevestigd in Medina stuurde hij Zaid Ibn Harithah en Abu Rafi'e naar Mekka om zijn familie te halen. Zij brachten de dochters van de profeet Fatima en Oum Kalthoem mee en zijn vrouw Sawdah. Ook waren Oum Ayman en Ousama Ibn Zaid meegekomen. Samen met hen was Abdullah, de zoon van Abu Bakr met enkele andere kinderen van Abu Bakr; voorts Oum Roeman, Asma'e en Aïcha, moge Allah met hen allen tevreden zijn. Dit gebeurde zes maanden na de migratie van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam .

De migratie van Suhaib
Suhaib immigreerde na de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De afgodendienaars hielden hem tegen in Mekka bij zijn vertrek en lieten hem pas gaan toen hij zijn grote vermogen achterliet. Toen hij bij zijn aankomst in Medina zijn verhaal deed aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei de profeet: ,,Deze ruil heeft jou veel opgeleverd, Abu Yahia". Abu Yahia was een bijnaam van Suhaib.

De zwakke mensen
De afgodendienaars hielden de zwakke moslims die wilden immigreren tegen, zij mishandelden hen en stoorden hen in het beoefenen van hun religie. Onder deze mensen waren: Alwalid Ibn Alwalid, I'yash Ibn Rabi'ah en Hisham Ibn Al'as. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam riep Allah voor hen aan in zijn gebeden en verwenste degenen die hen tegenhielden. Dit is de oorsprong van het qunut-gebed geworden. Na zekere tijd heeft iemand onder de moslims moedig actie ondernomen en heeft hen uit de greep van de ongelovigen kunnen bevrijden waarna zij alsnog naar Medina konden immigreren.

Het klimaat van Medina
De migranten raakten in Medina bezorgd en bedroefd omdat zij hun land en huizen waar zij op waren gegroeid hadden verlaten. Zij dachten hier voortdurend aan en kregen heimwee. Het feit dat er veel ziektes in Medina waren maakte het alleen maar erger. Zij werden hiervan niet gespaard. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam riep toen zijn Heer, de Verhevene, aan en zei:

"O Allah, maak Medina geliefd bij ons zoals Mekka of nog geliefder, maak het in ieder geval gezonder. Schenk het Uw zegeningen en verplaats de koorts-ziekte naar Aldjuhfah".

Allah, de Verhevene, verhoorde zijn verzoek, waarna de moslims ongestoord konden verblijven en daadwerkelijk meer van Medina zijn gaan houden.

16:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Een rotzooi tot en met dat je nu schrijft Wat je bewijst is enkel en alleen wie je zelf nu bent. Want als je nederlands kon lezen dan zou je beseft hebben dat ik niet sprak over riet, maar over riek. Trouwens wat ik aanhaalde als voorbeeld was niet over de cactus. Maar in elk geval geef je nu wel toe dat er niets in te zien valt in je foto's dan wat ze werkelijk gewoon simpel zijn, en zoals je zelf zegt, namelijk een cactus en een paar bomen, niets meer dat er valt aan te omschrijven. Hoe iemand in zijn eigen val trapt waarin hij anderen probeerde in te doen vallen via misleidingen. Ja, ik heb bewust niet verteld op welke foto's een voorbeeld betrekking had, en ik heb er duidelijk goed aan gedaan daar het je ware gelaat nu toont in wie diegene is die haat, en wie niet, een prinses van de liefde als het ware die optreed jegens de koning van de haat, de anti-god. Maar voor je die zin verkeerd interpreteert wil ik er wel bij vermelden dat het één in een ietwat poetische zin geschreven is, en toch een diepgang heeft dat veel verklaard.

Nu zie je eens mensen waar het hem werkelijk om te doen is bij ons Moslimske. Hij wordt eventjes kwaad en in zijn woede is hij regelrecht in zijn eigen val gelopen die hij voor menig ander wou uitzetten. Dat komt ervan als een blinde andere blinden, in zijn ogen dan wel te verstaan, wil leiden.

In elk geval is er wel een groot verschil me dunkt tussen het woord riet en riek. Maar zonder het te beseffen ben je in je eigen val gelopen die je voor anderen openzette. Zij zijn er niet in getrapt, maar u wel in uw eigen val.

Lees maar uw eigen reactie nog eens uiterst grondig door, en dan zul je misschien inzien wat ik bedoel. Zo je dit niet kunt, dan heb je zelfs geen recht om hier op deze blog uw haatgevoelens te uiten jegens ieder die niet gelooft in de Islam, want dat doe je voor 100%.

Weet dat het Jodendom zich niet verheft in zijnde het superieure ras. Voor hen is ieder gelijk, maar voor de Islam en het Christendom is dat niet. Men hoeft dat niet te zeggen, de handelingen over de eeuwen heen bewijzen maar al te goed waar de Islam en het Christendom daadwerkelijk voorstaan.

Het is dankzij het Jodendom dat men terug wat meer reden gebracht heeft in deze twee religies, wat meer zingeving in wat het daadwerkelijk betekent om een humaan mens te zijn of te worden naar G-d's gelijkenis. Alleen één enkel probleem, namelijk dat het indruist jegens de Koran en het Evangelie. Hoe de Joodse Tanakh het anti zijn bewijst van die twee!!!!

En u zegt dat ik de Koran niet ken. Je zou nog wel eens raar kunnen opkijken me dunkt. Maar het is niets hoor. Soms behoort men eerst en vooral eens goed in de soep te blijven roeren, en het daarna lang genoeg laten sudderen.

Trouwens om de puntjes of de i te zetten: Welke Koran versie heb je wel?

Ja versie mensen, want er zijn er verschillende. En ze wijken allen van elkaar af. Ik weet welke dat ik heb, en zelfs die gematigde Koran is op bepaalde punten uiterst extreem, alleen is het verhuld achter het gebruik van een wat meer gematigde vorm van vertaling naar het nederlands. In het Arabisch is alles hetzelfde, of dat zou het althans behoren te zijn. En als jij of wie anders ook wil beweren dat de Moslim terroristen niet de ware Islam aanbidden dan lieg je dat de aarde ervan op haar grondvesten zou gaan daveren tot aan het uiterste einde der aarde, want Mohammed was nog geen seconde dood, was nog warm bij wijze van spreken of de poppen gingen al aan het dansen in zijnde het bemachtigen van de alleenheerschappij over de gehele mensheid in naam van de Islam. De Islam zou en moet het nieuwe Romeinse Imperium worden, of Perzische naar het voorbeeld van de grote heerser van weleer.

En je bewijst nog meer uw diepgewortelde haat jegens andere religies, in het bijzonder het Jodendom daar je menig lezer probeert te misleiden in hem/haar valselijk te doen denken dat je in elke profeet gelooft, maar mij één bewijs voor de dag wilt doen brengen over een mirakel dat Hij naar het Jodendom gezonden heeft waarmee je aangeeft zelfs het allerhoogste mirakel in de Joodse geschiedenis niet te willen erkennen, namelijk de Torah. Is het te Joods soms, te oprecht, te gevaarlijk voor een Moslim in dat het ieder de ogen zal openen?

Wel, die vraag naar mij toe bewijst hoe je in geen enkele profeet van de Joodse Tanakh gelooft. Het bewijst alleen maar hoe de 'waarheid' van de Koran er één is van een valse profeet, want in de Moslimwereld worden alle profeten beschouwd als zijnde Moslims. In die wereld zijn ze als het ware gestript van hun menselijke waardigheid in zijnde een Hebreeuwer. In de Islam heeft zelfs een profeet geen recht meer op zijn oprechte afkomst. Ja, zelfs de Joodse profeten worden er geïslamiseerd als het ware en ontdaan van hun Joodse afkomst alsof ze het nooit of te nimmer geweest zijn en er ook nooit een Jodendom bestaan heeft. U bewijst daarmee dat u ronduit een REVISIONIST bent van de harde lijn en u enkel en alleen veschuilt achter uw schijnbaar verhullende gematigde nederlands taalgebruik. Maar in deze recente reactie van uwentwege bewijst u wie er werkelijk schuilt gaat achter de verhulling.

Ja, een mens mag in de Islam de oprechtheid niet beleiden zoals men dat ook niet mocht in het Christendom, want dat zou neerkomen op het verwerpen van de Islam, zelfs het evangelie als men in alle oprechtheid van zijn in de Hebreeuwse/Joodse profeten zou gaan geloven volgens het Licht der Mensheid. De Islam verbied dit, en het Christendom heeft dat ook eeuwenlang verboden. Weerom een bewijs dus waar Mohammed zijn boter daadwerkelijk vandaan heeft gehaald doordrongen als hij was van de Christelijke Romeinse overheersing in zijn tijd.

Er zijn trouwens geen enkele mirakels de Moslimwereld ten deel gevallen. Het bewijst eens te meer in dat je je Koran niet kent. Trouwens de Koran prijst het veelgodendom aan. Iets wat u subtiel probeert uw lezers van weg te houden.

Maar u zit wel het Jodendom de huid vol te scheren en Moshe zwaar oneer aan te doen met betrekking tot het gouden kalf zonder zelfs maar echt te beseffen wat de oprechte diepgang van dat verhaal is, anders zou je wel beter wegen en zwijgen met je haatdragende taal hoe verhuld ook.

En ja, je zit zo vol haat dat je zelfs niet beseft hoe Moslims aangeprezen worden via hun Koran om meer dan één gouden kalf te aanbidden, en wat menig Moslim ook daadwerkelijk doet al beseft qua geeneen dit daar ze door hun religieuze leiders uiterst gewiekst misleid geworden zijn sinds de tijd dat hun voorouders onder dwang en bedreigingen de Islam als hun godsdienst aanvaard hebben.

Hieronder een paar engelstalige algemene voorbeelden van waar ik het over heb:

A lot of married people really do love one another. They will perhaps love their children even more than themselves, as they will have been born out of a sincere love for one another. It's a treasure they cherish very deeply. Most will even keep themselves attached intensively to the well-being of the entire family, even family-in-law. Their love for their neighbors is often one that deserves a price of nobility. There is thus nothing wrong or bad to be said about it. Only, some to even many of them, depending on the place a person lives, don't love everyone as should be. They have alienated themselves from the source that made it all to become a reality within their own lives. The people of that source transmitted it to the world entire, but many in that same world took it, and threw away the guide. They began to divulge it without really knowing what they've acquired. And it became another word, not a word of G-d anymore. It walked, and talked like G-d in a manner of speaking, but it surely didn't act like Him. Yes, they divulged very sensitive spiritual matters not with their soul. They only knew the language of their body, and within that capacity did they transmitted it to all those who wanted to hear it. And many became mislead with all the dare consequences attached to it for Jew, and yes gentile. Often, people were forced to accept it as being what it was, and is. In their case, it are the generations thereafter who became mislead without realizing it, without being aware anymore of how their forefathers and -mothers had embraced their new life. True, they mostly, as said above, will have a very seemingly sincere and deep rooted love for those of their own kind, and everything seems okay, but for as long as they will throw away the guide of light who made it all to become a reality, nothing within their world will be really real, only a mirror of what could have been when divulging the matter with only their soul, their personal light, and a guide nonetheless.


En:

For centuries, even millenniums, the world of man has been engulfed not so much with a choice between right and wrong, or good and bad, rather with good and evil. And there is nothing wrong with these three choices available within our lexicon. However, man has started to cultivate a habit of expanding the notion of evil. Yes, due to a wrong Hebrew translation, or perception of what the word really was referring to, gentiles have made within their religious worlds no real tangible efforts in changing their ancient old habit of believing in what is widely known as hell. But what many perhaps aren't aware of is that such a fiction became a manmade creation due to his fear of what flows beneath the earth man lives on, namely magma, and especially his tremendous fear when a volcano erupted in those times which preceded the one of the one G-d believing Adom, even beyond it within the gentile world. Yeah, the immense heat, higher than whatever man knew at that time, became a matter of great concern he couldn't find a plausible explanation for. And so he created a god for it, but at the same time didn't realized what kind of god it would become over time, namely the one of a self-created manmade fictive world, the anti-G-d with his gods in a way of speaking, or positive and negative. But if there is to be a positive pole and a negative one, then it reflects in our religious world merely on the spiritual and the natural thing, and nothing else. Yeah, all the rest is just the work of human imagination, mostly, as said, out of fear for what man didn't comprehend about his nature, even the one all around him. Therefore, we do have a Heaven, and a world below as well, the one we live in right now that is, nothing lower. But it's not hell in any way. It's just simply nature, a nature we can enlighten by being light, or make it as dark as can be, a grave(!) alike. It's our free choice between right and wrong, good and bad, or even good and evil. There's nevertheless only one path that will guide us rightly no matter how diverse we are culturally and otherwise.

Eén ding staat vast, en dat is dat er duidelijk niet meer in de soep behoort geroerd te worden, maar dat ze gerust mag voortsudderen.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

Juist uw uitleg Wat heb ik geschreven als uitleg aangaande mijn voorbeelden die ik aanhaal. Leest het nog maar eens, want je bewijst alleen maar hoe je mensen probeert te misleiden daar je weer uiterst secuur te werk gaat door welbepaalde zaken weg te laten en dus de gegeven reactie te verdraaien om ze naar uw hand te zetten, typens een extremistisch Moslimtrekje. Maar doe maar, je bent gewoon van de ene val in de andere aan het lopen, en het zijn dan nog allemaal uw eigen vallen die je opgezet hebt voor uw lezers. Het bevestigd alleen maar wat ik al allemaal geschreven heb.

In het Midden-Oosten zijn we dat gewoon, en die gewoonte mensen neemt zelfs in het Westen dramatische vormen aan. Zo erg zelfs dat politiekers en extreem linkse groeperingen al niet meer weten hoe ze nog het kaf van het koren behoren te scheiden, verblind als men is om op alles en nog wat te kunnen rebelleren jegens de maatschappij, niet beseffen dat de Islam ook hun kopje wenst, alhoewel niet als een koppensneller ondanks dat er niet veel verschil is qua eindresultaat voor diegene wiens kop gesneld wordt wel te verstaan.

Maar om het allemaal nog wat meer te verduidelijk wil ik hier nog de link meegeven naar een online artikel dat toch wel ook iets zeer goed verduidelijkt aangaande het absurde gedrag van mensen zoals u en gelijkgestemden:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/7319

(gewoon de link in uw browser kopiëren)

Titel van het artikel is:

BRITAIN, BEWARE OF THE TROJAN HORSE

Many a fake doctor has brought about the death of a patient. But one does not have to be a member of the medical profession to fraudulently pretend to have a remedy for one or
...unimaginable damage to Britain's economy.
another shortcoming in a particular body. The body politic has always had, and will have, false messiahs, men, and lately also women, who profess to have the answer to a nation's, or even the world's, ills.


Het is een artikel dat op geen beter moment kan komen gezien ik er nog maar recent over geschreven heb in één van mijn reacties, als dat geen G-ddelijk mirakel is jegens uw haatdragende gedoe jegens ieder ander medemens die niet in de Islam gelooft, en beschouwd wordt als een minderwaardige, alleen het recht om een slaaf te zijn.

Hoe G-d mensen help die oprecht van hart zijn, en niet het kwade, maar het goede aanhangig zijn, en Zijn Licht in alle eenvoud van zijn willen bewaren en beschermen voor het menselijk nageslacht jegens welke vorm van verkrachting ook, als van waar ook.

Want ja, de Islam en het Evangelie hebben G-d's woord verkracht.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

Even ter verduidelijking De twee reacties hieronder zijn er die ik eventjes terug hier geplaats heb, maar er zijn aangaande een reactie van betreffende Moslim blogger die het weerom eens nodig achtte om te proberen de lezer te misleiden en hopend dat die ze niet zou komen te lezen en zo bemerken wie hij wel degelijk is diep van binnen, maar extreem verhuld hier in deze blog.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

En oh ja, nog een uiterst interessant artikel De link er naar toe is:

http://blogcentral.jpost.com/index.php?cat_id=7&blog_id=64&blog_post_id=1386

Zulke Moslims heeft de wereld nodig, die die niet dag in dat uit met de wereld met de Koran rond hun oren slaan, en van blogland geen Madrassah wensen te maken, maar in alle oprechtheid van zijn een mens willen zijn, ja een Jood als het ware.

Weer een G-d's geschenk, een mirakel zou men kunnen zeggen, want het kan niet op een beter moment online gezet geworden zijn.


Ja, waar zijn nu uw mirakels??? Ze verdwijnen allen in het niets, maar bewijzen wel hoe jij compleet de verkeerde weg bent ingeslagen en zeker niet de Islam aanbid die deze Moslim in dit artikel aanbid, en bewijst wat ik schreef over de Syriër.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

Hou toch op met je onzinverhaalen Bernadette en ga iets nuttigs doen!

Gepost door: H | 14-03-08

Reageren op dit commentaar

moge Allah hun leiden dank u bezoeker,hoe vriendelijk en respectvol ik ook was tegen deze vrouw,ze bleef maar hetzelfde zeggen,dat ik ieder niet moslim haatte,en een terorrist ben en noem maar op,hoewel ik niet eenmaal op haar blog ben geweeest,kwam ze meerdere malen op deze blog zware woorden gebruiken,maarja,ik heb haar haatvolle reacties laten staan zodat mensen kunnen zien waar de haat zit,en degene die het Licht bezit,zal niet ergens anders naar het licht zoeken he:),door deze gedragen zijn ze toch ook door Allah[swt] vervloekt en kwam de Koran als vermaner,en ziet hoe diep ze in een dwaling zitten.

Gepost door: islam is de waarheid | 15-03-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.