08-08-07

25 de verrichtingen van de profeet(vzmh)in Medina

25. De verichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina
Naar inhoudsopgave

Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zich had gevestigd in Medina begon hij allerlei zaken te coördineren en te regelen; religieuze aangelegenheden maar ook zaken die betrekking hadden op het wereldlijke leven. Daarnaast ging hij gewoon door met de verkondiging van de Islam.

De moskee van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in Medina
De eerste stap die hij nam was het bouwen van een moskee. Hij kocht daarvoor de grond, die eigendom was van twee weeskinderen. Dit was de plek waar zijn kameel neerknielde bij zijn aankomst in Medina. De oppervlakte ervan was ongeveer honderd bij honderd thira'e (een thira'e is ongeveer 60 cm). Er bevonden zich in de grond graven van afgoden-dienaars en palmbomen die werden verwijderd. De grond werd plat gemaakt en de fundamenten van ongeveer drie thira'e werden gelegd. De muren waren van baksteen en aarde terwijl de steun-pilaren van de deur met gewone stenen werden gebouwd. Het plafond was van palmbladeren en de pilaren waren de stammen van de palmbomen. De grond werd bedekt met zand en kleine steentjes. De moskee kreeg drie ingangen en de "qiblah" d.w.z. "de richting waarnaar het gebed verricht wordt" was geplaatst naar het noorden richting de Aqsa-moskee.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam droeg zelf ook stenen tijdens de bouw samen met zijn metgezellen "almuhadjirin" en "al'ansar", respectievelijk de migranten en de bewoners van Medina. Zij motiveerden zichzelf tijdens de bouw door het uitspreken van talloze gedichten.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bouwde naast de moskee twee kamers en bedekte die met palmbladeren; de ene kamer was voor zijn vrouw Sawdah en de andere voor zijn vrouw Aïcha, moge Allah met hen tevreden zijn. Hij huwde Aïcha en trok bij haar in toen zij naar Medina kwam in de maand Chawal van het jaar 1 hijri.

De oproep tot het gebed "al'athaan"
De moslims begonnen hun vijf gebeden in een groep te verrichten en hadden moeite met het bepalen van de tijdstippen, sommigen kwamen te vroeg naar de moskee en anderen weer te laat. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en de moslims bespraken de wenselijkheid van een teken waarmee zij op de hoogte gesteld zouden worden van het tijdstip voor de verrichtingen van het gebed. Sommigen stelden voor om het vuur als teken daarvoor te gebruiken, anderen dachten aan het blazen in een hoorn of het rinkelen van een bel.

Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, stelde voor om een man de straat op te sturen die dan zou roepen: "as-salaat djami'ah" d.w.z. "het gebed wordt zodadelijk in een groep verricht". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam stemde in met zijn mening. Later echter heeft Abdullah, de zoon van Zaid Ibn Abd-Rabbuh Al'ansari, over de "athaan" gedroomd en hij vertelde dat aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waarna de profeet heeft gezegd: ,,Dit is waarlijk een oprechte droom". Hij gaf hem de opdracht de oproep tot het gebed aan Bilal te leren omdat die een mooiere stem had, waarna Bilal de oproep verrichtte. Omar Ibnulkhattaab hoorde Bilal de oproep doen waarna hij haastig kwam en vertelde dat hij dezelfde droom heeft gehad. Dit was een bevestiging van de droom van Zaid en hiermee werd de "athaan" het motto van de Islam.

De broederschap tussen Almuhadjirin en Al'ansar
Al'ansar waren openhartig en gastvrij jegens Almuhadjirin. Zij concurreerden zelfs met elkaar in het ontvangen van Almuhadjirin in hun woningen. Allah, de Verhevene, omschreef hen als volgt:

"En degenen die van hen in de stad (Medina) woonden en geloofden (de Ansar), zij houden van degenen die vanuit Mekka naar hen zijn uitgeweken, zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat aan hen gegeven is. En zij geven aan (hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen." (Surah 59: Ayah 9).

De profeet, Allah's zegen en vrede zij met hen, versterkte deze hartstocht door Al'ansar en Almuhadjirin tot broeders te verklaren. Een ieder onder Al'ansar werd een broeder voor zijn gast.

Het betrof een groep van negentig mannen waarvan de helft uit Al'ansar waren. Zij zijn tot broeders verklaard om elkaar te steunen en zij werden erfgenaam van elkaar, maar dat werd later voor nietig verklaard. De broederschap bleef echter wel in stand. Dit vond plaats in de woning van Anas Ibn Malik, moge Allah met hem tevreden zijn.

Wat hieruit voortkwam was dat Al'ansar bijvoorbeeld hun palmbomen aan de profeet, Allah's zegen en vrede zij met hen, aanboden zodat hij die kon verdelen tussen hen en hun nieuwe broeders. Hij weigerde dat. Toen hebben zij voorgesteld om voor hun levensonderhoud te zorgen en de vruchten van die bomen samen te delen hetgeen de profeet accepteerde.

Sa'd Ibn Ar-rabi'e was een rijke man en stelde voor aan zijn broeder Abdurrahman Ibn A'wf om zijn vermogen met hem te delen. Ook had hij twee vrouwen en stelde aan Abdurrahman voor om een van hen te kiezen. Hij zou haar kunnen afstoten waarna Abdurrahman haar zou kunnen huwen. Abdurrahman zei tegen hem: ,,Moge Allah je geld en je gezin zegenen". Hij vroeg naar de markt en is naar de markt van Beni Qaynuqae' gegaan, waarna hij terugkeerde met een hand vol boter en andere levensmiddelen die hij met de handel kon verdienen. Een paar dagen later kon hij in het huwelijk treden met een vrouw van Al'ansar.

23:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

islam een religie als een ander

Gepost door: Duvel | 09-08-07

Reageren op dit commentaar

Duvel dat is ook zo gelijk jij zegt,Islam is een religie zoals een ander,maar de Koran als enige boek die zijn authenticiteit heeft behouden,de anderen die hunne originaliteit door de eeuwen heen verloren hebben en erna zelf hun boeken opnieuw geschreven hebben,en daarmee onvolledig zijn en soms zelf delen toegevoegd hebben,en de koran door de eeuwen heen geen letter is veranderd.

hoewel de joden in 1god geloven,hebben ze er in sommige tijden,aan Hem menselijke aspecten toegediend,wat zeker geen menselijke trekken heeft,en hebben ze Jezus(a.s)niet willen geloven en Hem verloochend,en mishandeld,
de wereldse en hiernamaalse leven:de joden meer voor de wereldse leven benadrukken,de Katholieken voor de hiernamaalse,en de Islam de twee inhoudt ,

de Katholieken die ook de originaliteit van hun boek verloren en ook delen bijgevoegd hebben,waarvan ik je bewijzen kan laten zien en een boek die veel tegenstrijdigheden bevat,en die Jezus(a.s.)als god zagen,hoewel Hij een profeet is gelijk een ander,

en beide hebben woorden van profeten verloochend of niet willen geloven,
zoals de Islam elke profeet respecteert en eert,omdat ze elk hetzelfde verkondigd hebben,wel in andere talen of spraakklank,.

De Islam is in 1god geloven,die geen gelijke kent en die geen behoefte heeft aan een zoon,dochter of vrouw,die alles geeft en ook neemt,die al gecreeerd heeft,en ook in staat is om alles weer te laten stoppen met functioneren,die elk ziel elke nacht laat sterven en hun ziel teruggeeft tot wanneer dit is voorgeschreven,en Hij kan ook stoppen met de zuurstof die Hij elk ziel geeft.maar is geduldig,genadevol,machtig,
die geen menselijke trekken kent,die liefdevol is voor ieder,als Hij de mens zou bestraffen in deze leven voor hun fouten?dan zou er geen ziel lang leven,maar dat doet Hij niet,Hij geeft ieder een kans,dat is ook een teken hoe Machtig Hij is.

De Koran die geen letter veranderd is in al die tijden is ook het grootste bewijs van zijn bestaan.


grtz,...

Gepost door: Islam is de waarheid | 09-08-07

Reageren op dit commentaar

Denk eerst eens na voordat je iets schrijft Nu heb je weer eens je zelf verraden in je reacties in de vorige post. Je bewijst er alleen maar je schijnheiligheid mee, en dat je ook geen greintje respect hebt voor een ander geloof, zeker niet Zijn woord, Zijn Licht der Mensheid gezien je het als een onwaarheid beschouwd. Zijn woord is in de Torah nooit veranderd geworden, maar ja, je kent geen Hebreeuws, zo spreek niet over iets waar je niets van afweet en duidelijk alleen maar verneemt van personages die zichzelf haten zoals uzelf dagdagelijks bewijst.

Zoals ik reeds zei: Uw posts zijn doorspekt van haat jegens ieder die niet denkt volgens uw zienswijze. Dat bewijs je door toedoen van je uiterst selectieve keuzes in wat voor versen je wenst online te plaatsen. Ja, alleen een geoefend oog kan dat bemerken in hoe je je lezer in feite dagdagelijks wenst te vernederen zodat je jezelf zou kunnen voorliegen als een hoogst voorname persoonlijkheid, maar in werkelijkheid gewoon racistisch bent en je de Koran gebruikt om dit te verhullen.

Je hoeft de mensen niet te vertellen hoe de Islam is. Voor één verhaal van u zijn er honderden anderen waarbij het uwe volledig in het niets bij zal verdwijnen, of besef je niet hoevele Moslim liefdadigheidsorganisaties er niet welig tieren die het terrrorisme steunen. Die mensen gedragen zich ook zoals u zich hier probeert te gedragen jegens westerlingen, in het bijzonder westerlingen en dus ook alle niet-Moslims, maar schijn bedriegt en een geluk dat er toch nog politionele geheime diensten zijn die het aan de kaak kunnen stellen, en uiteindelijk ingrijpen wanneer de zaak gebakken is en hun infiltranten zich er veilig en wel uit kunnen wegtrekken.

Zoals ik reeds zei: Het Christendom en de Islam is gedoemd tot verdwijnen. En ieder oprechte Christen en Moslim die zijn religie in alle oprechtheid kent zal dat volmondig beamen, maar je moet het natuurlijk willen zien. Spijtig alleen voor u dat je dat alleen maar kunt bemerken wanneer je je een grondige studie zou aanvatten van de Torah. En dat op zich bewijst hoe onveranderd het gebleven is. De Koran is wanneer je het in alle oprechtheid van zijn leest en bestudeerd duidelijk een boek afkomstig van een valse profeet, een persoonlijkheid die zijn willeke willen doordrijven heeft, en niet wou luisteren naar rede.

En ja, je bent een uiterst doorgewinterde extremist, want dat merk je zeer duidelijk aan je posts en replieken. Moslims die ik ken, en een oprecht respekt betonen voor Joden en anders-gelovigen, zelfs de Torah als het hoogste religieuse goed beschouwen, hoger dan hun eigen Koran, die reageren kompleet op een tegenovergestelde manier dan die jij hanteert. En dat zegt meer dan genoeg.

Zolang dat je dus G-d's Licht der Mensheid blijft verwerpen en als een onwaarheid bestempelen, en zijnde veranderd/aangepast, zul je bewijzen hoe sluw en vals je wel bent in het proberen te misleiden van je lezers.

En hier nog een G-dsgeschenk op het juiste moment, van oprechte mirakels gesproken, en hedentendage dan nog. Ik kan me geen beter tijdstip inbeelden. Ja, een link die weer eens bewijst wie je daadwerkelijk bent daar dit artikel gaat over Saoudi-Arabië, het land bij uitstek, en waar de Islam uit de grond gestampt geworden is met harde hand via geweld en moorden, en uitermate veel bloedvergieten.

De link is:

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1186557401034

De titel:

Saudis might take Bibles from tourists


Despite a series of initiatives aimed at generating foreign tourism, the Saudi Arabian government continues to bar Jews and Christians from bringing items such as Bibles, crucifixes and Stars of David into the country and is threatening to confiscate them on sight, The Jerusalem Post has learned.

(gewoon eventjes de link kopiëren in je browser zo je wenst)

Een zeer verhelderend artikel die menig ogen kan doen openen. Maar ja, de uwe denk ik niet want die zijn klaarblijkelijk met secondenlijm toegelijmd me dunkt.

Daarmee bewijs je hoe jij een gewiekste leugenaar bent, maar bevestig je wel over uzelf wat ik allemaal reeds neergeschreven heb. Je hebt zelfs zo een grote eigendunk van jezelf dat je er haast kompleet in verstikt, en dag na dag naar adem behoort te happen. Je moet wel lef hebben om in iemands anders plaats te gaan denken waarom dit of waarom dat. Maar ja wat kan je verwachten van iemand die in de wildernis van Islambomen het oprechte Licht niet meer ziet.

Je bent een anti-Semiet. En kom niet zeggen dat dat niet kan omdat je van afkomst semitisch bent. Eén ding vergeet je dan wel, en dat is dat elke Semiet zonder problemen ook anti-Semitisch kan zijn. Dat bewijzen de Moslims onder mekaar zelf meer dan genoeg dagdagelijks.


En hieronder voor de lezer nog eventjes een herhaling van het relaas van vorige reacties aangaande de chitchat:


En nog een klein addendumje
Ik heb allah's waarheid in mijn hart niet nodig daar ik G-d's licht in mijn hart draag!!!!!

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 20:17:06
Oprechtheid troef
En vergis je ook niet, want ik haat je niet. Ik respecteer je zoals je bent en waarvoor je gekozen hebt te leven, namelijk dat je een leven als Moslim extremist wil zijn.

Daar heb je voor gekozen, en dat respecteer ik, maar je zul er dan ook de gevolgen behoren voor te dragen voor uw keuzen. Zo simpel is het.

Het enige wat je bewijst is dat je de publieke opinie naar uw hand probeert te zetten naar het voorbeeld van uw vriendjes in Iran, Syria, en de Hezbollah in Libanon om daarna te kunnen volbrengen wat je daadwerkelijk wilt bereiken, maar wel verzwijgt.

Trouwens je disrespect voor het Jodendom en hun profeten bewijs je door te blijven door te draven over die één enkele Jood dat dan nog subtiel gefabriceerd kan zijn zoals ook Moslims in de Elders van Zion de rollen van de Joden speelden in de serie die men quasi in de gehele Moslim wereld op televisie vertoonde. En dat beweert men aldaar gematigd te zijn. Extremisme kent er duidelijk geen schaamte, een Islam die ook meer en meer aan terrein wint bij menig Moslim in het Westen trouwens daar het Westen niet beseft hoe ze in slaap gewiegd wordt.

Lezers kunnen daar en andere zaken meer over te weten komen zo ze dit wensen via deze link:

http://www.pmw.org.il/


http://www.memri.org/


Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 19:49:13
Oh, en nog iets
Ik zit hier niet het licht te zoeken op deze blog, daarvoor kom ik hier niet daar ik het oprechte Licht der Mensheid al lang gevonden heb.

U bewijst alleen maar alles wat ik neergeschreven heb. Weer eens bevestigd u uw eigen besef dat u twijfelt aan uw geloof. Je weet goed genoeg dat je niet behoort tot het uitverkoren volk, en dat knaagt aan je, dat knaagt aan ieder Moslim en Christen die de oprechtheid van het Licht der Mensheid niet kan aanvaarden zoals het daadwerkelijk is, en er daarom ook alles aan doen om die rollen om te draaien, hoofdzakelijk via geweld, moord, doodsbedreigingen en noem maar op, maar ook via uiterst subtieler wijze zoals geweld jegens de oprechtheid door aan openlijk revisionisme te doen en zelfs te prediken.

De Islamitische wereld is in zijn geheel genomen op dit eigenste moment één van de allergrootste geloof der dieven die er bestaan, want ze kan niet aanvaarden dat de Joodse profeten geen Moslims waren daar ze anders hun kinderen behoren duidelijk te maken wat de Torah is, en ook hen behoren de kennis mee te geven van wat er in staat van de eerste Hebreeuwse letter tot de allerlaatste.

Maar ja, dat valt nogal moeilijk niet, daar de kinderen dan zullen zien hoe hun eigen ouders hen al die ganse tijd zitten te misleiden hebben. En alleen het Katholicisme probeert daar moedig als men is toch iets aan te doen, en ondanks het risico op het besef dat men het Evangelie zal behoren aan te passen, ja toch de stap moedig zet om in het reine te komen met wat ze het Jodendom allemaal ten onrechte hebben aangedaan, want zoals ik reeds zei: Geen enkele Jood, ja geen enkele heeft ooit maar één enkele profeet gedood!!!!!

GEEN ENKELE JOOD!!!!!!

Maar ja, hoe kun je dit ook weten wanneer je je alleen blind staart op je Koran, of uw versie ervan althans.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 19:35:27
Schijn bedriegt!!!!!
Ter verduidelijk voor het geval de lezer niet meer weet waar het hem echt om te doen is, en niet de verdraaiingen van ons Moslimske vermeld bij deze commentaar nogmaals wat ik reeds eerder aanhaalde. Het zijn reacties op een paar miles verder downwards commentaren.

Maar blijkbaar heeft hij weer zijn bril niet op gehad, anders zou hij nu beseft hebben hoe absurd hij weer bezig is. Trouwens weet je: In die aardbol hé zie je zeer duidelijk de vorm van een hart, niets met allah te maken hoe dan ook. De natuur is er nu eenmaal om er dingen in te zien die men er wil in zien. Uiteindelijk blijft het maar een foto van een paar wolken en niets meer of minder is daar achter te zoeken, alleen heeft de mens het recht en de vrijheid gekregen om in zijn natuur in lichaam er vanalles bij te fantaseren en te zoeken. Dat zijn geen G-d's mirakelen trouwens. Dat is wat men noemt gezichtsbedrog.

U als Moslim zou toch zeker behoren te weten wat fata morgana's zijn, niet?

Blijkbaar ben je er wat te letterlijk in gaan geloven in dat het ook echt is wat je ziet, of wat anderen je doen geloven wat je erin behoort te zien. Trouwens, ik kan met één haal van een pen alles tot gruis herleiden van wat je misleidend en valselijk beweerd. Heb je nog niet gemerkt dat ik reageer met mijn naam nota bene. Weet dan dat je zoiets niet doet wanneer je de oprechtheid niet eert, ook wetende en goed beseffende hoe enorm het risico is jegens een haatdragend en extreem individu zoals u al duidelijk bewezen hebt zelfs al verhul je het subliem moet ik wel toegeven.

Voor een geoefend oog in de materie is het geen enkel probleem. Het is ook een bewijs dat ik via mijn naamsvermelding het volste vertrouwen heb in wat ik schrijf daar het volledig onderbouwd is. Ik zeg u toch dat ik de Koran gelezen heb, en te licht bevonden heb. Trouwens die Jood zal vroeg of laat terugkeren naar het Licht der Mensheid, en niets zal deze Jood verweten worden van wat in onwetendheid begaan is. Het bewijst alleen maar weer eens hoe haatdragend je zelf bent daar je weer uiterst subtiel dingen verzwijgt, en de lezer niet informeert dat men ook in het Jodendom seculiere Joden heeft, mensen zoals in elk geloof die niet echt meer geloven in wat dan ook, en dus zeer zwak zijn, zeer gemakkelijk te vermurwen zijn om hen zelfs te overhalen te bekeren om zo een gebruikvoorwerp te geworden, een slaaf om het huis dat men verlaten heeft te kunnen ten gronde te richten. Want daarvoor heeft men Joodse bekeerlingen in de Islam nodig, als gebruiksvoorwerpen, een slaaf, geen mens meer, maar een slaaf van een god, niet G-d.

Ik kan daarom menig lezer aanraden om eens de verhalen te vernemen over al die Joodse Israëlische vrouwen die zich lieten misleiden en overhalen om met een Palestijnse Moslim te trouwen en kinderen te krijgen. Het is een schrijnend voorbeeld van hoe men verplicht iemands geloof de rug toe te keren, en dan pas beseft in wat voor een gevangenis men als voormalige Joodse vrouw terechtgekomen is, en waar men dan met de dood bedreigd wordt zo je het huis durft te verlaten, inclusief met de kinderen zo die er zijn. Gelukkig zijn er enkelen die toch de moed gevonden hebben om uit dat web van intriges te vluchten, en een veilig onderkomen gevonden hebben, terug in het huis van vertrouwen beseffende wat ze gedaan hebben en waar hun echte thuis al altijd geweest is.

Zoals een bekende Joodse Amerikaanse zangeres eens zei: Ze behoorde eerste verzeild te geraken in het Christendom om te beseffen waar het oprechte licht daadwerkelijk zich bevind, namelijk in het huis van haar ouders, en is ze zich nu aan het verdiepen in het Joodse geloof. Weet dus dat elke Jood terug naar huis zal keren. Het is alleen maar een kwestie van tijd in onze natuurlijke wereld, maar in de spirituele is tijd irrelevant. De één zal dus rapper terugkeren dan de ander, maar uiteindelijk terugkeren hoe dan ook.

En een woord zoals respecteren is gemakkelijk neergeschreven. Het oprecht geloven is iets heel anders. En oprechtheid staat niet in je woordenboek. Maar de dag zal komen dat ieder niet-Jood de ogen zal geopend worden en zien hoe verdwaald men was, en hoe religieuze leiders ieder een dwaalpad, een dwaalleer lieten bewandelen uit hebzucht, machtswellust, en vooral haat.

Het Jodendom heeft dat nooit gekend, anders zou ze nu de enige godsdienst geweest zijn over de gehele wereld. En dat is ze niet, ze is bescheiden gebleven en in alle bescheidenheid van zijn zal ze Zijn oprecht Licht der Mensheid blijven beschermen voor mensen als u en gelijkgestemden.

Menig mens weet ook niet dat Moslims verplicht zijn de Koran van buiten te leren. Hamas belooft zelfs aan Palestijnse gevangen in de Gaza strook dat ze in ruil voor het van buiten kunnen opzeggen van 5 hoofdstukken van de Koran ze één jaar strafvermindering kunnen krijgen. Hoe absurd kan men worden, er zijn blijkbaar geen grenzen, want een oprecht geloof in G-d leer je niet van buiten. Dat is het allergrootste geheim van het Licht der Mensheid die ik u niet zal verklappen trouwens, maar het is er wel één die u leert uw mannetje te staan jegens duistere personages van uw slag.

Maar ja , hoe kan je het ook weten daar dit geheim niet verteld wordt in de Koran, in geen enkel vers trouwens kun je het terugvinden, en zelfs niet in het Evangelie vind je het. En dat bewijst genoeg waar die twee boeken voor staan, en ook waarom men het Jodendom wou zien verdwijnen wat u ook predikt trouwens al ontkent u het met klem. Je bewijst het constant in elke commentaar die je online plaats. En de reden is simpel: Wis alles uit wat maar enigzins de mens terug naar het oprecht pad zou kunnen leiden. Wat een luxe, alleen nog de Koran, een nietsbeduidend boek waarin men niets meer kan te weten komen van wie G-d daadwerkelijk was, en altijd behoorde te wezen. Gelukkig zal dat maar een utopie blijken hoe hard dat men ook in de Islamwereld en zelfs ook nog in het Christendom er alles aan probeert te doen om alsnog de slag thuis te halen, een laatste stuiptrekking als het ware, alleen gedoemd om te falen zoals altijd gebeurd is daar men niet wenst te aanvaarden dat alleen het Joodse volk uitverkoren geworden is om als priesters te fungeren van dat Licht der Mensheid, niet om machthebbers te zijn dus over de gehele wereld zoals sommigen valselijk de mensheid ervan proberen te overtuigen en u hier ook constant doet trouwens. Dat bewijst hoe haatdragend en schijnheilig je wel bent. En elke lezer die oprecht van hart is zal dat kunnen beamen.

Dus hieronder voor de lezer de betreffende reachties dienaangaande op basis van enkele commentaren een paar miles downwards dus:


08-08-2007, 17:26:19
En oh ja, nog een uiterst interessant artikel
De link er naar toe is:

http://blogcentral.jpost.com/index.php?cat_id=7&blog_id=64&blog_post_id=1386

Zulke Moslims heeft de wereld nodig, die die niet dag in dat uit met de wereld met de Koran rond hun oren slaan, en van blogland geen Madrassah wensen te maken, maar in alle oprechtheid van zijn een mens willen zijn, ja een Jood als het ware.

Weer een G-d's geschenk, een mirakel zou men kunnen zeggen, want het kan niet op een beter moment online gezet geworden zijn.


Ja, waar zijn nu uw mirakels??? Ze verdwijnen allen in het niets, maar bewijzen wel hoe jij compleet de verkeerde weg bent ingeslagen en zeker niet de Islam aanbid die deze Moslim in dit artikel aanbid, en bewijst wat ik schreef over de Syriër.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 17:09:06
Even ter verduidelijking
De twee reacties hieronder zijn er die ik eventjes terug hier geplaats heb, maar er zijn aangaande een reactie van betreffende Moslim blogger die het weerom eens nodig achtte om te proberen de lezer te misleiden en hopend dat die ze niet zou komen te lezen en zo bemerken wie hij wel degelijk is diep van binnen, maar extreem verhuld hier in deze blog.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 17:05:34
Juist uw uitleg
Wat heb ik geschreven als uitleg aangaande mijn voorbeelden die ik aanhaal. Leest het nog maar eens, want je bewijst alleen maar hoe je mensen probeert te misleiden daar je weer uiterst secuur te werk gaat door welbepaalde zaken weg te laten en dus de gegeven reactie te verdraaien om ze naar uw hand te zetten, typens een extremistisch Moslimtrekje. Maar doe maar, je bent gewoon van de ene val in de andere aan het lopen, en het zijn dan nog allemaal uw eigen vallen die je opgezet hebt voor uw lezers. Het bevestigd alleen maar wat ik al allemaal geschreven heb.

In het Midden-Oosten zijn we dat gewoon, en die gewoonte mensen neemt zelfs in het Westen dramatische vormen aan. Zo erg zelfs dat politiekers en extreem linkse groeperingen al niet meer weten hoe ze nog het kaf van het koren behoren te scheiden, verblind als men is om op alles en nog wat te kunnen rebelleren jegens de maatschappij, niet beseffen dat de Islam ook hun kopje wenst, alhoewel niet als een koppensneller ondanks dat er niet veel verschil is qua eindresultaat voor diegene wiens kop gesneld wordt wel te verstaan.

Maar om het allemaal nog wat meer te verduidelijk wil ik hier nog de link meegeven naar een online artikel dat toch wel ook iets zeer goed verduidelijkt aangaande het absurde gedrag van mensen zoals u en gelijkgestemden:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/7319

(gewoon de link in uw browser kopiëren)

Titel van het artikel is:

BRITAIN, BEWARE OF THE TROJAN HORSE

Many a fake doctor has brought about the death of a patient. But one does not have to be a member of the medical profession to fraudulently pretend to have a remedy for one or
...unimaginable damage to Britain's economy.
another shortcoming in a particular body. The body politic has always had, and will have, false messiahs, men, and lately also women, who profess to have the answer to a nation's, or even the world's, ills.


Het is een artikel dat op geen beter moment kan komen gezien ik er nog maar recent over geschreven heb in één van mijn reacties, als dat geen G-ddelijk mirakel is jegens uw haatdragende gedoe jegens ieder ander medemens die niet in de Islam gelooft, en beschouwd wordt als een minderwaardige, alleen het recht om een slaaf te zijn.

Hoe G-d mensen help die oprecht van hart zijn, en niet het kwade, maar het goede aanhangig zijn, en Zijn Licht in alle eenvoud van zijn willen bewaren en beschermen voor het menselijk nageslacht jegens welke vorm van verkrachting ook, als van waar ook.

Want ja, de Islam en het Evangelie hebben G-d's woord verkracht.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 17:04:16
Een rotzooi tot en met dat je nu schrijft
Wat je bewijst is enkel en alleen wie je zelf nu bent. Want als je nederlands kon lezen dan zou je beseft hebben dat ik niet sprak over riet, maar over riek. Trouwens wat ik aanhaalde als voorbeeld was niet over de cactus. Maar in elk geval geef je nu wel toe dat er niets in te zien valt in je foto's dan wat ze werkelijk gewoon simpel zijn, en zoals je zelf zegt, namelijk een cactus en een paar bomen, niets meer dat er valt aan te omschrijven. Hoe iemand in zijn eigen val trapt waarin hij anderen probeerde in te doen vallen via misleidingen. Ja, ik heb bewust niet verteld op welke foto's een voorbeeld betrekking had, en ik heb er duidelijk goed aan gedaan daar het je ware gelaat nu toont in wie diegene is die haat, en wie niet, een prinses van de liefde als het ware die optreed jegens de koning van de haat, de anti-god. Maar voor je die zin verkeerd interpreteert wil ik er wel bij vermelden dat het één in een ietwat poetische zin geschreven is, en toch een diepgang heeft dat veel verklaard.

Nu zie je eens mensen waar het hem werkelijk om te doen is bij ons Moslimske. Hij wordt eventjes kwaad en in zijn woede is hij regelrecht in zijn eigen val gelopen die hij voor menig ander wou uitzetten. Dat komt ervan als een blinde andere blinden, in zijn ogen dan wel te verstaan, wil leiden.

In elk geval is er wel een groot verschil me dunkt tussen het woord riet en riek. Maar zonder het te beseffen ben je in je eigen val gelopen die je voor anderen openzette. Zij zijn er niet in getrapt, maar u wel in uw eigen val.

Lees maar uw eigen reactie nog eens uiterst grondig door, en dan zul je misschien inzien wat ik bedoel. Zo je dit niet kunt, dan heb je zelfs geen recht om hier op deze blog uw haatgevoelens te uiten jegens ieder die niet gelooft in de Islam, want dat doe je voor 100%.

Weet dat het Jodendom zich niet verheft in zijnde het superieure ras. Voor hen is ieder gelijk, maar voor de Islam en het Christendom is dat niet. Men hoeft dat niet te zeggen, de handelingen over de eeuwen heen bewijzen maar al te goed waar de Islam en het Christendom daadwerkelijk voorstaan.

Het is dankzij het Jodendom dat men terug wat meer reden gebracht heeft in deze twee religies, wat meer zingeving in wat het daadwerkelijk betekent om een humaan mens te zijn of te worden naar G-d's gelijkenis. Alleen één enkel probleem, namelijk dat het indruist jegens de Koran en het Evangelie. Hoe de Joodse Tanakh het anti zijn bewijst van die twee!!!!

En u zegt dat ik de Koran niet ken. Je zou nog wel eens raar kunnen opkijken me dunkt. Maar het is niets hoor. Soms behoort men eerst en vooral eens goed in de soep te blijven roeren, en het daarna lang genoeg laten sudderen.

Trouwens om de puntjes of de i te zetten: Welke Koran versie heb je wel?

Ja versie mensen, want er zijn er verschillende. En ze wijken allen van elkaar af. Ik weet welke dat ik heb, en zelfs die gematigde Koran is op bepaalde punten uiterst extreem, alleen is het verhuld achter het gebruik van een wat meer gematigde vorm van vertaling naar het nederlands. In het Arabisch is alles hetzelfde, of dat zou het althans behoren te zijn. En als jij of wie anders ook wil beweren dat de Moslim terroristen niet de ware Islam aanbidden dan lieg je dat de aarde ervan op haar grondvesten zou gaan daveren tot aan het uiterste einde der aarde, want Mohammed was nog geen seconde dood, was nog warm bij wijze van spreken of de poppen gingen al aan het dansen in zijnde het bemachtigen van de alleenheerschappij over de gehele mensheid in naam van de Islam. De Islam zou en moet het nieuwe Romeinse Imperium worden, of Perzische naar het voorbeeld van de grote heerser van weleer.

En je bewijst nog meer uw diepgewortelde haat jegens andere religies, in het bijzonder het Jodendom daar je menig lezer probeert te misleiden in hem/haar valselijk te doen denken dat je in elke profeet gelooft, maar mij één bewijs voor de dag wilt doen brengen over een mirakel dat Hij naar het Jodendom gezonden heeft waarmee je aangeeft zelfs het allerhoogste mirakel in de Joodse geschiedenis niet te willen erkennen, namelijk de Torah. Is het te Joods soms, te oprecht, te gevaarlijk voor een Moslim in dat het ieder de ogen zal openen?

Wel, die vraag naar mij toe bewijst hoe je in geen enkele profeet van de Joodse Tanakh gelooft. Het bewijst alleen maar hoe de 'waarheid' van de Koran er één is van een valse profeet, want in de Moslimwereld worden alle profeten beschouwd als zijnde Moslims. In die wereld zijn ze als het ware gestript van hun menselijke waardigheid in zijnde een Hebreeuwer. In de Islam heeft zelfs een profeet geen recht meer op zijn oprechte afkomst. Ja, zelfs de Joodse profeten worden er geïslamiseerd als het ware en ontdaan van hun Joodse afkomst alsof ze het nooit of te nimmer geweest zijn en er ook nooit een Jodendom bestaan heeft. U bewijst daarmee dat u ronduit een REVISIONIST bent van de harde lijn en u enkel en alleen veschuilt achter uw schijnbaar verhullende gematigde nederlands taalgebruik. Maar in deze recente reactie van uwentwege bewijst u wie er werkelijk schuilt gaat achter de verhulling.

Ja, een mens mag in de Islam de oprechtheid niet beleiden zoals men dat ook niet mocht in het Christendom, want dat zou neerkomen op het verwerpen van de Islam, zelfs het evangelie als men in alle oprechtheid van zijn in de Hebreeuwse/Joodse profeten zou gaan geloven volgens het Licht der Mensheid. De Islam verbied dit, en het Christendom heeft dat ook eeuwenlang verboden. Weerom een bewijs dus waar Mohammed zijn boter daadwerkelijk vandaan heeft gehaald doordrongen als hij was van de Christelijke Romeinse overheersing in zijn tijd.

Er zijn trouwens geen enkele mirakels de Moslimwereld ten deel gevallen. Het bewijst eens te meer in dat je je Koran niet kent. Trouwens de Koran prijst het veelgodendom aan. Iets wat u subtiel probeert uw lezers van weg te houden.

Maar u zit wel het Jodendom de huid vol te scheren en Moshe zwaar oneer aan te doen met betrekking tot het gouden kalf zonder zelfs maar echt te beseffen wat de oprechte diepgang van dat verhaal is, anders zou je wel beter wegen en zwijgen met je haatdragende taal hoe verhuld ook.

En ja, je zit zo vol haat dat je zelfs niet beseft hoe Moslims aangeprezen worden via hun Koran om meer dan één gouden kalf te aanbidden, en wat menig Moslim ook daadwerkelijk doet al beseft qua geeneen dit daar ze door hun religieuze leiders uiterst gewiekst misleid geworden zijn sinds de tijd dat hun voorouders onder dwang en bedreigingen de Islam als hun godsdienst aanvaard hebben.

Hieronder een paar engelstalige algemene voorbeelden van waar ik het over heb:

A lot of married people really do love one another. They will perhaps love their children even more than themselves, as they will have been born out of a sincere love for one another. It's a treasure they cherish very deeply. Most will even keep themselves attached intensively to the well-being of the entire family, even family-in-law. Their love for their neighbors is often one that deserves a price of nobility. There is thus nothing wrong or bad to be said about it. Only, some to even many of them, depending on the place a person lives, don't love everyone as should be. They have alienated themselves from the source that made it all to become a reality within their own lives. The people of that source transmitted it to the world entire, but many in that same world took it, and threw away the guide. They began to divulge it without really knowing what they've acquired. And it became another word, not a word of G-d anymore. It walked, and talked like G-d in a manner of speaking, but it surely didn't act like Him. Yes, they divulged very sensitive spiritual matters not with their soul. They only knew the language of their body, and within that capacity did they transmitted it to all those who wanted to hear it. And many became mislead with all the dare consequences attached to it for Jew, and yes gentile. Often, people were forced to accept it as being what it was, and is. In their case, it are the generations thereafter who became mislead without realizing it, without being aware anymore of how their forefathers and -mothers had embraced their new life. True, they mostly, as said above, will have a very seemingly sincere and deep rooted love for those of their own kind, and everything seems okay, but for as long as they will throw away the guide of light who made it all to become a reality, nothing within their world will be really real, only a mirror of what could have been when divulging the matter with only their soul, their personal light, and a guide nonetheless.


En:

For centuries, even millenniums, the world of man has been engulfed not so much with a choice between right and wrong, or good and bad, rather with good and evil. And there is nothing wrong with these three choices available within our lexicon. However, man has started to cultivate a habit of expanding the notion of evil. Yes, due to a wrong Hebrew translation, or perception of what the word really was referring to, gentiles have made within their religious worlds no real tangible efforts in changing their ancient old habit of believing in what is widely known as hell. But what many perhaps aren't aware of is that such a fiction became a manmade creation due to his fear of what flows beneath the earth man lives on, namely magma, and especially his tremendous fear when a volcano erupted in those times which preceded the one of the one G-d believing Adom, even beyond it within the gentile world. Yeah, the immense heat, higher than whatever man knew at that time, became a matter of great concern he couldn't find a plausible explanation for. And so he created a god for it, but at the same time didn't realized what kind of god it would become over time, namely the one of a self-created manmade fictive world, the anti-G-d with his gods in a way of speaking, or positive and negative. But if there is to be a positive pole and a negative one, then it reflects in our religious world merely on the spiritual and the natural thing, and nothing else. Yeah, all the rest is just the work of human imagination, mostly, as said, out of fear for what man didn't comprehend about his nature, even the one all around him. Therefore, we do have a Heaven, and a world below as well, the one we live in right now that is, nothing lower. But it's not hell in any way. It's just simply nature, a nature we can enlighten by being light, or make it as dark as can be, a grave(!) alike. It's our free choice between right and wrong, good and bad, or even good and evil. There's nevertheless only one path that will guide us rightly no matter how diverse we are culturally and otherwise.

Eén ding staat vast, en dat is dat er duidelijk niet meer in de soep behoort geroerd te worden, maar dat ze gerust mag


Bernadette Schaepdryver

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 09-08-07

Reageren op dit commentaar

Getrukeerde foto's Trouwens uw foto's bewijzen niets gezien ze allen van trucage voorzien zijn, en dus zoals uw eigenste Koran aangepast zijn aan het willeke van diegene die ze gemaakt heeft, maar ook vervormt.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 09-08-07

Reageren op dit commentaar

Jammer maar in je vorige 4reacties heb je constant hetzelfde gepost,4maal komt hetzelfde voor.

en altijd zeg je dat ik je haat?

hoe kom je daar toch bij?dan had ik met duidelijke woorden gezegd dat ik je haatte,maar heb je dat dan ergens gezien?als ik je haatte of een ander,dan zou ik moeten beginnen te twijfelen over mijzelf dat ik mijn religie niet correct naleef,

het duidelijke verschil in onze

berichten,is ook duidelijk te merken in onze religies,anders werd de jodendom niet beeindigt met de komst van profeet Jezus(a.s),maar die profeet is ook niet waar voor jou,hoewel de hooggeleerden de komst van een profeet bevestigden en Jezus(a.s) de profeetschap kreeg en de Joden verwees op hun grote fouten met Allahs hulp,werd Hij verloochend,mishandelt,...

en een volk nadien die Hem de zoon van Allah begonnen te noemen,en dieper in hun fouten begonnen te zinken en Hem nadien Godzelve noemden,en deze twee volkeren die diep in hun zonden en fouten duidelijk een laatste profeet verwachtten uit hunne volkeren,en misleid werden door Allah,die de laatste profeet uit een totaal ander volk tevoorschijn bracht,waar ze ook barbaarse zaken deden zoals elders,

Mozes(a.s)werd door Allah gestuurd om een volk die onder farao leefden waarvan hun kinderen vermoord werden,hun vrouwen verkracht,en Mozes(a.s)leidde deze volk weg uit egypte,,,en erna met duidelijke tekenen nog hem de rug toekeerden,,,Noah,waarschuwde ook een volk die barbaars leefden,en hun verwittigde voor Allahs vloedgolf,

Jezus(a.s)kwam tot een volk die de originaliteit van hun geloof aangepast hadden en er hun eigen geschiedenis boek van gemaakt hadden,Jezus(a.s)wees hun fouten aan,daarom dat ze Hem ook niet het profeetschap gunnen,:lees deze tekst eens:

The Qur'an states that the Gospel was revealed as a confirmation of the Torah:And We sent Jesus son of Mary following in their footsteps, confirming the Torah that came before him. We gave him the Gospel containing guidance and light, confirming the Torah that came before it, and as guidance and admonition for those who guard against evil. (Surat al-Ma'ida: 46)By proclaiming this revelation, Prophet Jesus (pbuh) corrected the errors that had crept into the Torah. The Qur'an, revealed to Prophet Muhammad (may God bless him and grant him peace), states that both the Gospel and the Torah are true, but that their original forms have been corrupted. One of its verses reveals that the Qur'an confirms and conserves:And We have sent down the Book to you with truth, confirming and conserving the previous Books. So judge between them by what God has sent down and do not follow their whims and desires, deviating from the Truth that has come to you. We have appointed a law and a practice for every one of you. Had God willed, He would have made you a single community. But He wanted to test you regarding what has come to you. So compete with each other in doing good. Every one of you will return to God, and He will inform you regarding the things about which you differed. (Surat al-Ma'ida: 48)The quality of the Qur'an revealed in the above verse is of the greatest importance. Not only does the Qur'an confirm the original purity of the revelations sent to Prophet Moses (pbuh) and Prophet Jesus (pbuh), it also conserves them. Revealing their subsequent corruption and then calling Jews and Christians to the true path is a manifestation of that attribute.

Christianity's place is very different at this point, because our Lord reveals that:…You will find the people most affectionate to those who believe [Muslims] are those who say: "We are Christians." That is because some of them are priests and monks, and because they are not arrogant. (Surat al-Ma'ida: 82)The truth of this verse has been seen throughout the history of Islam. The close relationship between Christians and Muslims began in the earliest days of Islam, and was further reinforced when some of the first Muslims sought refuge from Makkan persecution in Christian Ethiopia. Christians living in Muslim lands have always lived in peace, tolerance, and justice. (For detailed information, see Harun Yahya, A Call for Unity [Istanbul: Global Publishing, 2004])

Our Lord states that the Gospel was sent down as "guidance and light… and as guidance and admonition for those who guard against evil" (Surat al-Ma'ida: 46) and "as guidance" (Surah Al 'Imran: 4) to Prophet Jesus' (pbuh) people. Some verses actually invite Christians to abide by the truth revealed in the Gospel:The people of the Gospel should judge by what God sent down in it. Those who do not judge by what God has sent down are deviators. (Surat al-Ma'ida: 47)Say: "O People of the Book. You have nothing to stand on until you implement the Torah and the Gospel and what has been sent down to you from your Lord..." (Surat al-Ma'ida: 68)Other verses extend a very warm welcome to Christians. In fact, the Qur'an praises Christian moral values and invites those who possess them to become even more godly. Several verses also reveal the error of believing in the trinity. For example:People of the Book. Do not go to excess in your religion. Say nothing but the truth about God. The Messiah, Jesus son of Mary, was only the Messenger of God and His Word, which He cast into Mary, and a Spirit from Him. So believe in God and His Messengers. Do not say: "Three." It is better that you stop. God is only One God. He is too glorious to have a son! Everything in the heavens and in Earth belongs to Him. God suffices as a Guardian. The Messiah would never disdain to be a servant to God, nor would the angels near to Him. If any disdain to worship Him and grow arrogant, He will, in any case, gather them all to Him. (Surat an-Nisa': 171-72)With these words, our Lord reveals just how mistaken belief in the trinity is and warns its proponents that they will be held accountable on the Day of Judgment.

The belief that Prophet Jesus (pbuh) is God is also clearly rejected in the verses. (Surely God is beyond that!) Our Lord reveals that those who hold such a belief have become unbelievers:Those who say that the Messiah, son of Mary, is God are unbelievers. The Messiah said: "Tribe of Israel. Worship God, my Lord and your Lord. If anyone associates anything with God, God has forbidden him the Garden and his refuge will be the Fire." The wrongdoers will have no helpers. (Surat al-Ma'ida: 72)As revealed in this verse, Prophet Jesus (pbuh) is a servant created by God, a prophet who has submitted to God, possesses superior moral values, and is made superior to the worlds. In telling people of the true religion, he spoke of our Lord's infinite might and power and stated that he was His servant. Another verse reveals that those who ascribe divinity to Prophet Jesus (pbuh) do not fully appreciate God and His might:Those who say: "God is the Messiah, son of Mary," do not believe. Say: "Who possesses any power at all over God if He desires to destroy the Messiah, son of Mary, and his mother, and everyone else on Earth?" The kingdom of the heavens and Earth, and everything between them, belongs to God. He creates whatever He wills. God has power over all things. (Surat al-Ma'ida: 17)As revealed in the verse, everyone is helpless and needy in our Lord's presence. God, Who created everything from nothing, possesses absolute power and dominion over all animate and inanimate entities. Thus, Prophet Jesus (pbuh) is the servant and messenger of God, a human being created by and submitted to Him.

It is also revealed in Surat al-Ma'ida that Prophet Jesus (pbuh) himself rejected all claims concerning his supposed "divinity":And when God asks: "Jesus son of Mary! Did you say to people: 'Take me and my mother as deities besides God?'" he will respond: "Glory be to You! It is not for me to say what I have no right to say! If I had said it, You would have known it. You know what is in my self, but I do not know what is in Your Self. You are the Knower of all unseen things." (Surat al-Ma'ida: 116)Other verses reveal the true message that Prophet Jesus (pbuh) imparted to his people:He said: "I am the servant of God. He has given me the Book and made me a Prophet. He has made me blessed wherever I am and directed me to perform prayer and give the alms as long as I live…" (Surah Maryam: 30-31)I come confirming the Torah I find already there, and to make lawful for you some of what was previously forbidden to you. I have brought you a Sign from your Lord. So have fear of [and respect for] God and obey me. God is my Lord and your Lord, so worship Him. That is a straight path. (Surah Al 'Imran: 50-51)Another verse reveals the essence of the message imparted by the prophets:It is not right for any human being that God should give him the Book and Judgment and Prophethood, and then that he should say to people: "Worship me rather than God." Rather, he will say: "Be people of the Lord because of your knowledge of the Book, and because you study." (Surah Al 'Imran: 79)

Our Lord is unsullied by these erroneous beliefs, and the Qur'an reveals some of His titles:Say: "He is God, Absolute Oneness; God, the Everlasting Sustainer of all. He has not given birth and was not born. And no one is comparable to Him." (Surat al-Ikhlas: 1-4)This is the truth. God is One and Prophet Jesus (pbuh) is His servant and prophet, as were Prophet Abraham (pbuh), Prophet Moses (pbuh), Prophet Muhammad (may God bless him and grant him peace), and all of the other prophets (peace be upon them all).

In the following chapters, all aspects of belief associated with the trinity will be set out in detail based upon the Qur'an, the Bible, and other Christian sources.

en Mohammed(s.a.s)die kwamvoor het hele wereldvolk,met de Koran die de Torah en de Bijbel vervolledigde,

En dit is het probleem met de haatvolle reacties die ik constant krijg die ten eerste Jezus(a.s)niet accepteren,die de komst van Mohammed(s.a.s)voorspelde met zijn woorden,bewijs staat in de bijbel,en Mohammed(s.a.s)accepteren ze helemaal niet omdat dt regelrecht hun onmacht,hun onwaarheden,hun fouten,hun zwakheden weergeeft, en daarom DE REACTIES van die bepaalde personen al weken alleen maar haatvol is,mensen die denken een God te kennen maar in feite alleen maar haat weergeven met hun geloof,wie di niet gelooft moet maar eens naar de afgelopen weken naar de reacties kijken,waar ik niets van gewist heb als een groot bewijs van hun zwakheden,en arrogante verwoordingen,onlangs het respect,die ze bij mij vonden,.maarja,hun geschiedenis zit vol haat,meer kan ik er niet aan toevoegen,

en toch roep ik ze op voor respect voor elkaar,als ze dat niet terug kunnen vinden in hun religie?dan moeten ze dringend stoppen met te zeggen dat ze in een god geloven,en dat ze een religie op web verkondigen,want dit is niet wat mozes(a.s)verkondigde,noch Lot(a.s),noch Noah(a.s),noch abraham(a.s),noch David(a.s),noch Solomon(a.s),noch Jezus(a.s) en noch Mohammed(s.a.s),dus als je in geeneen van deze groep behoort?ben je totaal VERKEERD bezig,broeder of zuster,

Ondervraag jezelf voordat je veroordeelt gaat worden,kijk naar uw fouten,en corigeer jezelf want elke haatvolle sekonde die voorbijstreeft is tennadele van jou,

Laat die haatgevoelens eens aan de kant,want jij bent hier de verliezer,ik zeg niet dat ik mister perfect ben?

ik maak ook fouten,en als ik deze zie pas ik me aan,zoals ik me ook mijn excuses gevraagd heb bij sommigen,maar jij kan dit niet,dat heb ik gezien,jij zult dan ook nooit door je fouten leren,

alles heeft een positieve kant en ook een negatieve,als er een engel bestaat,bestaat er ook een duivel,als er een hemel bestaat,bestaat er ook een hel,als er water is,is er ook vuur,als er een wereldse leven is,is er ook een hiernamaalse,zoals bij een examen:als je goed gestudeerd hebt zul je ook goede punten behalen en dit zal je naar een betere plaats doorsturen,en als je niets leert,zul je ook niet slagen,wat je ook naar de minder goede of slechtere plaatsen zal doorsturen,en als je het leerstof zelf wat aanpast en verandert ben je niet meer zeker van je zaak want het is niet meer 100procent hetzelfde als wat ze jou opgedragen hebben en 1verandering kan het hele leerstof veranderen of bepalen,en je basisideeen volledig ondersteboven gooien,zodat je eigenlijk niets meer in de hand hebt,en zul je uit jaloezie diegene die het wel als juist probeert te doen,constant zal proberen een stok in de wiel te steken,maar omdat die ene zeker is van zijn zaak zul JIJ falen,en niemand anders hoor.

hulp kun je hier altijd krijgen en antwoorden evenzeer,

Moge Allah jou de waarheid in je hart geven,...

Gepost door: islam is de waarheid | 30-09-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.