08-08-07

hoe ver kan haat gaan?

een deel van de mirakels staan in de voorgaande berichten waar jij een dolfijn zag,en alg en riek,waar de aardbol te zien is,weet niet als je het gezien had,

de sterrenstelsel die in de Koraan gemeld wordt hoedat het als een roos openbloeit.met de koranvers erbij,BIJENKORF WAAR ALLAH TE ZIEN IS,

een deel bomen waar Lailahe Ilallah Muhammadan Rasoulallah staat,wat jij ook niet ziet omdat je ook geen arabisch kent,Jullie ontkennen gewoon alles,tot wanneer?

tot je in een hoek verdreven worden en dan nog leugens,

als je die bewijzen niet gelooft,dan verwerpt gij ook uw "geloof'',die altijd verworpen is door u,en co,want dat zijn bewijzen van het bestaan van Allah,vaste bewijzen.JIj  verwerpt bewijzen wat Allah laat zien,zoals ze ook deden en ze toch naar  een kalf aanbeden en door verschillende profeten vervloekt werden,meer uitleg is er niet meer nodig,zeg gewoon dat je niet wil aanvaarden dat Allah de Islam boven jouw religie gekozen heeft en de bewijzen staan voor ogen.

 

EN DE GROOTSTE BEWIJS IS DAT JIJ HIER OP DEZE BLOG HET LICHT KOMT ZOEKEN OMDAT JE VER VAN HET LICHT ZIT.

 

doe maar voort met je nonsens,JIJ NEGEERT ZOMAAR MIRAKELS VAN ALLAH?JIJ MAG DAT OOK IN JOUW RELIGIE ZEKER,EN RESPECT TONEN,EEN ANDER RESPECTEREN,ELKAAR LIEFHEBBEN BESTAAT NIET BIJ JOUW,ZOALS JE ALLAHS WOORDEN OOK VERDRAAIDE EN JOUW BOEK EEN GESCHIEDENISBOEK OVER JE HAATVOLLE VOLK MAAKTE DIE ZICH IN GEEN ENKEL RICHTLIJN VAN ALLAH HIELD EN PROFETEN VERMOORDDE DIE ALLAH HEN STUURDE,

GEEN DOEKJES OMWINDEN,WAAROM HAAT?JOUW VOLK WERD BEDREIGD DOOR FARAO,DOOR HITLER,

JULLIE MOETEN BETER WETEN DAT HAAT HET ERGSTE IS WAT ER KAN ZIJN.

WAAROM BLIJF JE MET ZOVEEL HAAT?ZELFS ALS EEN ANDER ZEGT JOUW TE RESPECTEREN?

IK ALS MOSLIM HEB JE ALTIJD GERESPECTEERD,MAAR JIJ LIEGT ZELFS OVER ALLAHS MIRAKELS EN ZEG JE DAARNA DAT JE IN EEN GOD GELOOFT?KON MOZES(A.S)JOUW NU MAAR HOREN,HIJ ZOU JE NOGMAALS VERVLOEKEN,

WOU JE DIE FILM VAN DIE ENE JOOD DIE MOSLIM WERD NOGMAALS ZIEN?

http://www.youtube.com/watch?v=g6nuy5ESsLw

 

KIJK MAAR EENS GOED,

 

IEDER ZIEL ZIET JOUW ONGELOOF EN DAT JE ENKEL HAAT BEZIT

 EN HEB IK JE BIJ ELKE BERICHT GEZEGD DAT IK JE RESPECTEER,

MAAR JOUW HAATGEVOELENS WERDEN GEWOON ERGER EN ERGER,HIER ZUL JE ALLEEN MAAR HET LICHT ZIEN WAT JIJ NIET KENT,

EN JE HEBT JE RELIGIE NIET 1/100STE LIEF ZOALS IK DE MIJNE LIEFHEB,ANDERS WAS JE GESTOPT MET JE HAAT,WAT BEVAT JOUW RELIGIE DAN NOG?

 

 Moge Allah jouw de waarheid in je hart geven

 

18:12 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

Schijn bedriegt!!!!! Ter verduidelijk voor het geval de lezer niet meer weet waar het hem echt om te doen is, en niet de verdraaiingen van ons Moslimske vermeld bij deze commentaar nogmaals wat ik reeds eerder aanhaalde. Het zijn reacties op een paar miles verder downwards commentaren.

Maar blijkbaar heeft hij weer zijn bril niet op gehad, anders zou hij nu beseft hebben hoe absurd hij weer bezig is. Trouwens weet je: In die aardbol hé zie je zeer duidelijk de vorm van een hart, niets met allah te maken hoe dan ook. De natuur is er nu eenmaal om er dingen in te zien die men er wil in zien. Uiteindelijk blijft het maar een foto van een paar wolken en niets meer of minder is daar achter te zoeken, alleen heeft de mens het recht en de vrijheid gekregen om in zijn natuur in lichaam er vanalles bij te fantaseren en te zoeken. Dat zijn geen G-d's mirakelen trouwens. Dat is wat men noemt gezichtsbedrog.

U als Moslim zou toch zeker behoren te weten wat fata morgana's zijn, niet?

Blijkbaar ben je er wat te letterlijk in gaan geloven in dat het ook echt is wat je ziet, of wat anderen je doen geloven wat je erin behoort te zien. Trouwens, ik kan met één haal van een pen alles tot gruis herleiden van wat je misleidend en valselijk beweerd. Heb je nog niet gemerkt dat ik reageer met mijn naam nota bene. Weet dan dat je zoiets niet doet wanneer je de oprechtheid niet eert, ook wetende en goed beseffende hoe enorm het risico is jegens een haatdragend en extreem individu zoals u al duidelijk bewezen hebt zelfs al verhul je het subliem moet ik wel toegeven.

Voor een geoefend oog in de materie is het geen enkel probleem. Het is ook een bewijs dat ik via mijn naamsvermelding het volste vertrouwen heb in wat ik schrijf daar het volledig onderbouwd is. Ik zeg u toch dat ik de Koran gelezen heb, en te licht bevonden heb. Trouwens die Jood zal vroeg of laat terugkeren naar het Licht der Mensheid, en niets zal deze Jood verweten worden van wat in onwetendheid begaan is. Het bewijst alleen maar weer eens hoe haatdragend je zelf bent daar je weer uiterst subtiel dingen verzwijgt, en de lezer niet informeert dat men ook in het Jodendom seculiere Joden heeft, mensen zoals in elk geloof die niet echt meer geloven in wat dan ook, en dus zeer zwak zijn, zeer gemakkelijk te vermurwen zijn om hen zelfs te overhalen te bekeren om zo een gebruikvoorwerp te geworden, een slaaf om het huis dat men verlaten heeft te kunnen ten gronde te richten. Want daarvoor heeft men Joodse bekeerlingen in de Islam nodig, als gebruiksvoorwerpen, een slaaf, geen mens meer, maar een slaaf van een god, niet G-d.

Ik kan daarom menig lezer aanraden om eens de verhalen te vernemen over al die Joodse Israëlische vrouwen die zich lieten misleiden en overhalen om met een Palestijnse Moslim te trouwen en kinderen te krijgen. Het is een schrijnend voorbeeld van hoe men verplicht iemands geloof de rug toe te keren, en dan pas beseft in wat voor een gevangenis men als voormalige Joodse vrouw terechtgekomen is, en waar men dan met de dood bedreigd wordt zo je het huis durft te verlaten, inclusief met de kinderen zo die er zijn. Gelukkig zijn er enkelen die toch de moed gevonden hebben om uit dat web van intriges te vluchten, en een veilig onderkomen gevonden hebben, terug in het huis van vertrouwen beseffende wat ze gedaan hebben en waar hun echte thuis al altijd geweest is.

Zoals een bekende Joodse Amerikaanse zangeres eens zei: Ze behoorde eerste verzeild te geraken in het Christendom om te beseffen waar het oprechte licht daadwerkelijk zich bevind, namelijk in het huis van haar ouders, en is ze zich nu aan het verdiepen in het Joodse geloof. Weet dus dat elke Jood terug naar huis zal keren. Het is alleen maar een kwestie van tijd in onze natuurlijke wereld, maar in de spirituele is tijd irrelevant. De één zal dus rapper terugkeren dan de ander, maar uiteindelijk terugkeren hoe dan ook.

En een woord zoals respecteren is gemakkelijk neergeschreven. Het oprecht geloven is iets heel anders. En oprechtheid staat niet in je woordenboek. Maar de dag zal komen dat ieder niet-Jood de ogen zal geopend worden en zien hoe verdwaald men was, en hoe religieuze leiders ieder een dwaalpad, een dwaalleer lieten bewandelen uit hebzucht, machtswellust, en vooral haat.

Het Jodendom heeft dat nooit gekend, anders zou ze nu de enige godsdienst geweest zijn over de gehele wereld. En dat is ze niet, ze is bescheiden gebleven en in alle bescheidenheid van zijn zal ze Zijn oprecht Licht der Mensheid blijven beschermen voor mensen als u en gelijkgestemden.

Menig mens weet ook niet dat Moslims verplicht zijn de Koran van buiten te leren. Hamas belooft zelfs aan Palestijnse gevangen in de Gaza strook dat ze in ruil voor het van buiten kunnen opzeggen van 5 hoofdstukken van de Koran ze één jaar strafvermindering kunnen krijgen. Hoe absurd kan men worden, er zijn blijkbaar geen grenzen, want een oprecht geloof in G-d leer je niet van buiten. Dat is het allergrootste geheim van het Licht der Mensheid die ik u niet zal verklappen trouwens, maar het is er wel één die u leert uw mannetje te staan jegens duistere personages van uw slag.

Maar ja , hoe kan je het ook weten daar dit geheim niet verteld wordt in de Koran, in geen enkel vers trouwens kun je het terugvinden, en zelfs niet in het Evangelie vind je het. En dat bewijst genoeg waar die twee boeken voor staan, en ook waarom men het Jodendom wou zien verdwijnen wat u ook predikt trouwens al ontkent u het met klem. Je bewijst het constant in elke commentaar die je online plaats. En de reden is simpel: Wis alles uit wat maar enigzins de mens terug naar het oprecht pad zou kunnen leiden. Wat een luxe, alleen nog de Koran, een nietsbeduidend boek waarin men niets meer kan te weten komen van wie G-d daadwerkelijk was, en altijd behoorde te wezen. Gelukkig zal dat maar een utopie blijken hoe hard dat men ook in de Islamwereld en zelfs ook nog in het Christendom er alles aan probeert te doen om alsnog de slag thuis te halen, een laatste stuiptrekking als het ware, alleen gedoemd om te falen zoals altijd gebeurd is daar men niet wenst te aanvaarden dat alleen het Joodse volk uitverkoren geworden is om als priesters te fungeren van dat Licht der Mensheid, niet om machthebbers te zijn dus over de gehele wereld zoals sommigen valselijk de mensheid ervan proberen te overtuigen en u hier ook constant doet trouwens. Dat bewijst hoe haatdragend en schijnheilig je wel bent. En elke lezer die oprecht van hart is zal dat kunnen beamen.

Dus hieronder voor de lezer de betreffende reachties dienaangaande op basis van enkele commentaren een paar miles downwards dus:


08-08-2007, 17:26:19
En oh ja, nog een uiterst interessant artikel
De link er naar toe is:

http://blogcentral.jpost.com/index.php?cat_id=7&blog_id=64&blog_post_id=1386

Zulke Moslims heeft de wereld nodig, die die niet dag in dat uit met de wereld met de Koran rond hun oren slaan, en van blogland geen Madrassah wensen te maken, maar in alle oprechtheid van zijn een mens willen zijn, ja een Jood als het ware.

Weer een G-d's geschenk, een mirakel zou men kunnen zeggen, want het kan niet op een beter moment online gezet geworden zijn.


Ja, waar zijn nu uw mirakels??? Ze verdwijnen allen in het niets, maar bewijzen wel hoe jij compleet de verkeerde weg bent ingeslagen en zeker niet de Islam aanbid die deze Moslim in dit artikel aanbid, en bewijst wat ik schreef over de Syriër.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 17:09:06
Even ter verduidelijking
De twee reacties hieronder zijn er die ik eventjes terug hier geplaats heb, maar er zijn aangaande een reactie van betreffende Moslim blogger die het weerom eens nodig achtte om te proberen de lezer te misleiden en hopend dat die ze niet zou komen te lezen en zo bemerken wie hij wel degelijk is diep van binnen, maar extreem verhuld hier in deze blog.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 17:05:34
Juist uw uitleg
Wat heb ik geschreven als uitleg aangaande mijn voorbeelden die ik aanhaal. Leest het nog maar eens, want je bewijst alleen maar hoe je mensen probeert te misleiden daar je weer uiterst secuur te werk gaat door welbepaalde zaken weg te laten en dus de gegeven reactie te verdraaien om ze naar uw hand te zetten, typens een extremistisch Moslimtrekje. Maar doe maar, je bent gewoon van de ene val in de andere aan het lopen, en het zijn dan nog allemaal uw eigen vallen die je opgezet hebt voor uw lezers. Het bevestigd alleen maar wat ik al allemaal geschreven heb.

In het Midden-Oosten zijn we dat gewoon, en die gewoonte mensen neemt zelfs in het Westen dramatische vormen aan. Zo erg zelfs dat politiekers en extreem linkse groeperingen al niet meer weten hoe ze nog het kaf van het koren behoren te scheiden, verblind als men is om op alles en nog wat te kunnen rebelleren jegens de maatschappij, niet beseffen dat de Islam ook hun kopje wenst, alhoewel niet als een koppensneller ondanks dat er niet veel verschil is qua eindresultaat voor diegene wiens kop gesneld wordt wel te verstaan.

Maar om het allemaal nog wat meer te verduidelijk wil ik hier nog de link meegeven naar een online artikel dat toch wel ook iets zeer goed verduidelijkt aangaande het absurde gedrag van mensen zoals u en gelijkgestemden:

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/7319

(gewoon de link in uw browser kopiëren)

Titel van het artikel is:

BRITAIN, BEWARE OF THE TROJAN HORSE

Many a fake doctor has brought about the death of a patient. But one does not have to be a member of the medical profession to fraudulently pretend to have a remedy for one or
...unimaginable damage to Britain's economy.
another shortcoming in a particular body. The body politic has always had, and will have, false messiahs, men, and lately also women, who profess to have the answer to a nation's, or even the world's, ills.


Het is een artikel dat op geen beter moment kan komen gezien ik er nog maar recent over geschreven heb in één van mijn reacties, als dat geen G-ddelijk mirakel is jegens uw haatdragende gedoe jegens ieder ander medemens die niet in de Islam gelooft, en beschouwd wordt als een minderwaardige, alleen het recht om een slaaf te zijn.

Hoe G-d mensen help die oprecht van hart zijn, en niet het kwade, maar het goede aanhangig zijn, en Zijn Licht in alle eenvoud van zijn willen bewaren en beschermen voor het menselijk nageslacht jegens welke vorm van verkrachting ook, als van waar ook.

Want ja, de Islam en het Evangelie hebben G-d's woord verkracht.

Bernadette Schaepdryver
08-08-2007, 17:04:16
Een rotzooi tot en met dat je nu schrijft
Wat je bewijst is enkel en alleen wie je zelf nu bent. Want als je nederlands kon lezen dan zou je beseft hebben dat ik niet sprak over riet, maar over riek. Trouwens wat ik aanhaalde als voorbeeld was niet over de cactus. Maar in elk geval geef je nu wel toe dat er niets in te zien valt in je foto's dan wat ze werkelijk gewoon simpel zijn, en zoals je zelf zegt, namelijk een cactus en een paar bomen, niets meer dat er valt aan te omschrijven. Hoe iemand in zijn eigen val trapt waarin hij anderen probeerde in te doen vallen via misleidingen. Ja, ik heb bewust niet verteld op welke foto's een voorbeeld betrekking had, en ik heb er duidelijk goed aan gedaan daar het je ware gelaat nu toont in wie diegene is die haat, en wie niet, een prinses van de liefde als het ware die optreed jegens de koning van de haat, de anti-god. Maar voor je die zin verkeerd interpreteert wil ik er wel bij vermelden dat het één in een ietwat poetische zin geschreven is, en toch een diepgang heeft dat veel verklaard.

Nu zie je eens mensen waar het hem werkelijk om te doen is bij ons Moslimske. Hij wordt eventjes kwaad en in zijn woede is hij regelrecht in zijn eigen val gelopen die hij voor menig ander wou uitzetten. Dat komt ervan als een blinde andere blinden, in zijn ogen dan wel te verstaan, wil leiden.

In elk geval is er wel een groot verschil me dunkt tussen het woord riet en riek. Maar zonder het te beseffen ben je in je eigen val gelopen die je voor anderen openzette. Zij zijn er niet in getrapt, maar u wel in uw eigen val.

Lees maar uw eigen reactie nog eens uiterst grondig door, en dan zul je misschien inzien wat ik bedoel. Zo je dit niet kunt, dan heb je zelfs geen recht om hier op deze blog uw haatgevoelens te uiten jegens ieder die niet gelooft in de Islam, want dat doe je voor 100%.

Weet dat het Jodendom zich niet verheft in zijnde het superieure ras. Voor hen is ieder gelijk, maar voor de Islam en het Christendom is dat niet. Men hoeft dat niet te zeggen, de handelingen over de eeuwen heen bewijzen maar al te goed waar de Islam en het Christendom daadwerkelijk voorstaan.

Het is dankzij het Jodendom dat men terug wat meer reden gebracht heeft in deze twee religies, wat meer zingeving in wat het daadwerkelijk betekent om een humaan mens te zijn of te worden naar G-d's gelijkenis. Alleen één enkel probleem, namelijk dat het indruist jegens de Koran en het Evangelie. Hoe de Joodse Tanakh het anti zijn bewijst van die twee!!!!

En u zegt dat ik de Koran niet ken. Je zou nog wel eens raar kunnen opkijken me dunkt. Maar het is niets hoor. Soms behoort men eerst en vooral eens goed in de soep te blijven roeren, en het daarna lang genoeg laten sudderen.

Trouwens om de puntjes of de i te zetten: Welke Koran versie heb je wel?

Ja versie mensen, want er zijn er verschillende. En ze wijken allen van elkaar af. Ik weet welke dat ik heb, en zelfs die gematigde Koran is op bepaalde punten uiterst extreem, alleen is het verhuld achter het gebruik van een wat meer gematigde vorm van vertaling naar het nederlands. In het Arabisch is alles hetzelfde, of dat zou het althans behoren te zijn. En als jij of wie anders ook wil beweren dat de Moslim terroristen niet de ware Islam aanbidden dan lieg je dat de aarde ervan op haar grondvesten zou gaan daveren tot aan het uiterste einde der aarde, want Mohammed was nog geen seconde dood, was nog warm bij wijze van spreken of de poppen gingen al aan het dansen in zijnde het bemachtigen van de alleenheerschappij over de gehele mensheid in naam van de Islam. De Islam zou en moet het nieuwe Romeinse Imperium worden, of Perzische naar het voorbeeld van de grote heerser van weleer.

En je bewijst nog meer uw diepgewortelde haat jegens andere religies, in het bijzonder het Jodendom daar je menig lezer probeert te misleiden in hem/haar valselijk te doen denken dat je in elke profeet gelooft, maar mij één bewijs voor de dag wilt doen brengen over een mirakel dat Hij naar het Jodendom gezonden heeft waarmee je aangeeft zelfs het allerhoogste mirakel in de Joodse geschiedenis niet te willen erkennen, namelijk de Torah. Is het te Joods soms, te oprecht, te gevaarlijk voor een Moslim in dat het ieder de ogen zal openen?

Wel, die vraag naar mij toe bewijst hoe je in geen enkele profeet van de Joodse Tanakh gelooft. Het bewijst alleen maar hoe de 'waarheid' van de Koran er één is van een valse profeet, want in de Moslimwereld worden alle profeten beschouwd als zijnde Moslims. In die wereld zijn ze als het ware gestript van hun menselijke waardigheid in zijnde een Hebreeuwer. In de Islam heeft zelfs een profeet geen recht meer op zijn oprechte afkomst. Ja, zelfs de Joodse profeten worden er geïslamiseerd als het ware en ontdaan van hun Joodse afkomst alsof ze het nooit of te nimmer geweest zijn en er ook nooit een Jodendom bestaan heeft. U bewijst daarmee dat u ronduit een REVISIONIST bent van de harde lijn en u enkel en alleen veschuilt achter uw schijnbaar verhullende gematigde nederlands taalgebruik. Maar in deze recente reactie van uwentwege bewijst u wie er werkelijk schuilt gaat achter de verhulling.

Ja, een mens mag in de Islam de oprechtheid niet beleiden zoals men dat ook niet mocht in het Christendom, want dat zou neerkomen op het verwerpen van de Islam, zelfs het evangelie als men in alle oprechtheid van zijn in de Hebreeuwse/Joodse profeten zou gaan geloven volgens het Licht der Mensheid. De Islam verbied dit, en het Christendom heeft dat ook eeuwenlang verboden. Weerom een bewijs dus waar Mohammed zijn boter daadwerkelijk vandaan heeft gehaald doordrongen als hij was van de Christelijke Romeinse overheersing in zijn tijd.

Er zijn trouwens geen enkele mirakels de Moslimwereld ten deel gevallen. Het bewijst eens te meer in dat je je Koran niet kent. Trouwens de Koran prijst het veelgodendom aan. Iets wat u subtiel probeert uw lezers van weg te houden.

Maar u zit wel het Jodendom de huid vol te scheren en Moshe zwaar oneer aan te doen met betrekking tot het gouden kalf zonder zelfs maar echt te beseffen wat de oprechte diepgang van dat verhaal is, anders zou je wel beter wegen en zwijgen met je haatdragende taal hoe verhuld ook.

En ja, je zit zo vol haat dat je zelfs niet beseft hoe Moslims aangeprezen worden via hun Koran om meer dan één gouden kalf te aanbidden, en wat menig Moslim ook daadwerkelijk doet al beseft qua geeneen dit daar ze door hun religieuze leiders uiterst gewiekst misleid geworden zijn sinds de tijd dat hun voorouders onder dwang en bedreigingen de Islam als hun godsdienst aanvaard hebben.

Hieronder een paar engelstalige algemene voorbeelden van waar ik het over heb:

A lot of married people really do love one another. They will perhaps love their children even more than themselves, as they will have been born out of a sincere love for one another. It's a treasure they cherish very deeply. Most will even keep themselves attached intensively to the well-being of the entire family, even family-in-law. Their love for their neighbors is often one that deserves a price of nobility. There is thus nothing wrong or bad to be said about it. Only, some to even many of them, depending on the place a person lives, don't love everyone as should be. They have alienated themselves from the source that made it all to become a reality within their own lives. The people of that source transmitted it to the world entire, but many in that same world took it, and threw away the guide. They began to divulge it without really knowing what they've acquired. And it became another word, not a word of G-d anymore. It walked, and talked like G-d in a manner of speaking, but it surely didn't act like Him. Yes, they divulged very sensitive spiritual matters not with their soul. They only knew the language of their body, and within that capacity did they transmitted it to all those who wanted to hear it. And many became mislead with all the dare consequences attached to it for Jew, and yes gentile. Often, people were forced to accept it as being what it was, and is. In their case, it are the generations thereafter who became mislead without realizing it, without being aware anymore of how their forefathers and -mothers had embraced their new life. True, they mostly, as said above, will have a very seemingly sincere and deep rooted love for those of their own kind, and everything seems okay, but for as long as they will throw away the guide of light who made it all to become a reality, nothing within their world will be really real, only a mirror of what could have been when divulging the matter with only their soul, their personal light, and a guide nonetheless.


En:

For centuries, even millenniums, the world of man has been engulfed not so much with a choice between right and wrong, or good and bad, rather with good and evil. And there is nothing wrong with these three choices available within our lexicon. However, man has started to cultivate a habit of expanding the notion of evil. Yes, due to a wrong Hebrew translation, or perception of what the word really was referring to, gentiles have made within their religious worlds no real tangible efforts in changing their ancient old habit of believing in what is widely known as hell. But what many perhaps aren't aware of is that such a fiction became a manmade creation due to his fear of what flows beneath the earth man lives on, namely magma, and especially his tremendous fear when a volcano erupted in those times which preceded the one of the one G-d believing Adom, even beyond it within the gentile world. Yeah, the immense heat, higher than whatever man knew at that time, became a matter of great concern he couldn't find a plausible explanation for. And so he created a god for it, but at the same time didn't realized what kind of god it would become over time, namely the one of a self-created manmade fictive world, the anti-G-d with his gods in a way of speaking, or positive and negative. But if there is to be a positive pole and a negative one, then it reflects in our religious world merely on the spiritual and the natural thing, and nothing else. Yeah, all the rest is just the work of human imagination, mostly, as said, out of fear for what man didn't comprehend about his nature, even the one all around him. Therefore, we do have a Heaven, and a world below as well, the one we live in right now that is, nothing lower. But it's not hell in any way. It's just simply nature, a nature we can enlighten by being light, or make it as dark as can be, a grave(!) alike. It's our free choice between right and wrong, good and bad, or even good and evil. There's nevertheless only one path that will guide us rightly no matter how diverse we are culturally and otherwise.

Eén ding staat vast, en dat is dat er duidelijk niet meer in de soep behoort geroerd te worden, maar dat ze gerust mag

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

Oh, en nog iets Ik zit hier niet het licht te zoeken op deze blog, daarvoor kom ik hier niet daar ik het oprechte Licht der Mensheid al lang gevonden heb.

U bewijst alleen maar alles wat ik neergeschreven heb. Weer eens bevestigd u uw eigen besef dat u twijfelt aan uw geloof. Je weet goed genoeg dat je niet behoort tot het uitverkoren volk, en dat knaagt aan je, dat knaagt aan ieder Moslim en Christen die de oprechtheid van het Licht der Mensheid niet kan aanvaarden zoals het daadwerkelijk is, en er daarom ook alles aan doen om die rollen om te draaien, hoofdzakelijk via geweld, moord, doodsbedreigingen en noem maar op, maar ook via uiterst subtieler wijze zoals geweld jegens de oprechtheid door aan openlijk revisionisme te doen en zelfs te prediken.

De Islamitische wereld is in zijn geheel genomen op dit eigenste moment één van de allergrootste geloof der dieven die er bestaan, want ze kan niet aanvaarden dat de Joodse profeten geen Moslims waren daar ze anders hun kinderen behoren duidelijk te maken wat de Torah is, en ook hen behoren de kennis mee te geven van wat er in staat van de eerste Hebreeuwse letter tot de allerlaatste.

Maar ja, dat valt nogal moeilijk niet, daar de kinderen dan zullen zien hoe hun eigen ouders hen al die ganse tijd zitten te misleiden hebben. En alleen het Katholicisme probeert daar moedig als men is toch iets aan te doen, en ondanks het risico op het besef dat men het Evangelie zal behoren aan te passen, ja toch de stap moedig zet om in het reine te komen met wat ze het Jodendom allemaal ten onrechte hebben aangedaan, want zoals ik reeds zei: Geen enkele Jood, ja geen enkele heeft ooit maar één enkele profeet gedood!!!!!

GEEN ENKELE JOOD!!!!!!

Maar ja, hoe kun je dit ook weten wanneer je je alleen blind staart op je Koran, of uw versie ervan althans.

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

Oprechtheid troef En vergis je ook niet, want ik haat je niet. Ik respecteer je zoals je bent en waarvoor je gekozen hebt te leven, namelijk dat je een leven als Moslim extremist wil zijn.

Daar heb je voor gekozen, en dat respecteer ik, maar je zul er dan ook de gevolgen behoren voor te dragen voor uw keuzen. Zo simpel is het.

Het enige wat je bewijst is dat je de publieke opinie naar uw hand probeert te zetten naar het voorbeeld van uw vriendjes in Iran, Syria, en de Hezbollah in Libanon om daarna te kunnen volbrengen wat je daadwerkelijk wilt bereiken, maar wel verzwijgt.

Trouwens je disrespect voor het Jodendom en hun profeten bewijs je door te blijven door te draven over die één enkele Jood dat dan nog subtiel gefabriceerd kan zijn zoals ook Moslims in de Elders van Zion de rollen van de Joden speelden in de serie die men quasi in de gehele Moslim wereld op televisie vertoonde. En dat beweert men aldaar gematigd te zijn. Extremisme kent er duidelijk geen schaamte, een Islam die ook meer en meer aan terrein wint bij menig Moslim in het Westen trouwens daar het Westen niet beseft hoe ze in slaap gewiegd wordt.

Lezers kunnen daar en andere zaken meer over te weten komen zo ze dit wensen via deze link:

http://www.pmw.org.il/


http://www.memri.org/

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

En nog een klein addendumje Ik heb allah's waarheid in mijn hart niet nodig daar ik G-d's licht in mijn hart draag!!!!!

Gepost door: Bernadette Schaepdryver | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

lees eens volledig als je een beetje respect bevat,niet veel,beetje maar dus kon je jouw onware licht gemakkelijk op je eigen blog vertellen aan de anderen,maar zo te zien ben je alle dagen op het juiste adres zonder dat ik eenmaal je adres betreden heb omdat ik daar ook niets zal vinden,
ik zal je binnenkort een tekst hier op mijn blog zetten van een joods vrouw die van duitsland naar israel gaat en dan bij 2palestijnse families logeert en die mensen weten dat zij een joodse is en wordt met respect behandeld en gaat weer de grens over en wordt door die joodse politie gefouilleerd en uiterst mishandeld en zelfs tot in haar...... gefouilleerd,alleen omdat ze bij palestijnse families gelogeerd heeft,wat een haat,onwijsheid,degoutante mensen,
ik zal die tekst soon op mijn blog zetten en de naam hou ik hier bij mij achter,hoeft niet bekend te geraken want dat is het probleem niet,het probleem is het feit dat ik zal verwoorden.

dan zou ik toch een hele lieve extremist zijn of niet?die iedereen eert en respecteert en die alle profeten eert en respecteert,en die mensen die mij alleen haat vertonen en mij een extremist of terorrist noemen,zelfs die mensen respecteer,?en hun zelfs na al hun haatvolle berichten nog de hand toereik en hun vergeef voor hun fouten,ook al laten ze alle waarheden en feiten en bewijzen vallen,en ware bewijzen nog proberen te verdraaien in andere dingen,

Dan kan ik zeggen dat mijn religie het toppunt is der mensheid,.Waarheid,Licht,religie die boven alle andere uitsteekt,pracht,schoonheid,respect,liefde,
tevredenheid,eerlijkheid,bedaardheid,onderdrukken van woede,bescheidenheid,betrouwbaarheid,genade,rechtvaardigheid,dapperheid,geduld,kuisheid,vergeving,dankbaarheid,enz....
Voila,geen enkel woord van jou kan eraan tippen wat mijn religie inhoudt,en jij praat alleen omdat je onwetend bent en de echte Islam niet kent,en mij een extremist noemt of terorrist,

een extremist die zulke mooie woorden zegt,heb je dan waarschijlijk nooit gezien.als we elkaars berichten vergelijken,zie je respect en liefde bijna op alle berichten,en haat en zware woorden aan jouw kant,

WIE IS NU HIER DE EXTREMIST OF TERORRIST;

Ik raad je aan eerst je te excuseren bij mij,en de Islam eens grondig bestudeert met de ware info erover,en je haat aan de kant te zetten want dat zal alleen jouw verwonden of pijn doen,

Want zoals ik zei heb ik hier de waarheid of Licht in pacht,en jouw reacties laten mij koud en kan ik jouw reacties als ik wou zo wegdoen,maar doe ik niet omdat ik je respecteer en jou ook de kans geef mijn blog te laten betreden om jou zelfs het ware Licht te laten zien.

En elk weldenkende mens ziet da er overal Allah staat op die beelden.

Ik zal je ook niet zeggen mijn blog te verlaten,dan zou ik een ziel wegsturen van het ware Licht en zal ik mij moeten verantwoorden hiervoor.ik ben zelfs blij dat je mijn blog betreedt,en hopelijk bljif je het doen en wie weet praten we als Allah het wil samen over hetzelfde Licht en waarheid dat hier te zien is,

We verkondigen hetzelfde "'RELIGIE'''' :jij met haat en zware woorden,zonder respect,zonder liefde,-
En mijne kant heb ik boven vermeld,waar jij helemaal niet in de verste verte langs passeert,

Doe er iets aan,...en als je het niet meer weet heb jij mijn blog het eerst betreedt,


Moge Allah jouw hart vervullen van het ware waarheid of Licht.

Gepost door: Islam is de waarheid | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

RIEK OF RIET riek of riet,maakt niet uit wat het is,het probleem is dat jij niet ziet wat er staat en niet wil geloven dat daar en overal duidelijk Allah staat,zoals er ook niet een hart te zien is op het aardbol,

en wat dan van het bijenkorf?wat daar te zien is?is dat een tijger dan?ik weet niet in wat je dat gaat verdraaiien...

kijk ook eens hier aan de linkse kant van mijn blog naar de fotos:ziedaar een pasgeboren baby met in zijn oor de naam van Allah,is er nog een groter bewijs dan dit nodig?of is dat geen baby en ga je dat ook verdraaiien,
en op een paar fotos lager zie je hoe er bijen bezig zijn met Zijn naam,nl:Allah te creeeren zijn.
Heb je nog meer bewijzen nodig?

Je hebt het nu gezien en je ziet zeer duidelijk dat je ze niet kan verdraaiien,

Moge Allah jouw de waarheid in je hart geven,en lees de volgende bericht maar eens volledig...

Gepost door: Islam is de waarheid | 08-08-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.