12-08-07

De eigenschappen van de Profeet(vzmh)

23. Moeddassir (De Omhulde, De geduldige t.o.v. zijn onderdrukkers)
Naar boven

De naam komt voor in het eerste vers van de vierenzeventigste soera. Volgens sommigen betekent het woord 'tadsier' het maken van een nest door een vogel. De hele wereld was slechts een nest voor de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam maakte dit nest ordelijk en stabiel. Hiermee wordt bedoeld dat hij verbeteringen bewerkstelligde op alle gebieden, met name op het materiële, morele en spirituele vlak. Anderen menen, dat de naam het beschermen van de fysieke omstandigheden impliceert. Het leven van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was geheel en al rein. Hij verkondigde de goddelijke boodschap om het leven van de mensen edel en verheven te maken. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je geduld te tonen als men je slecht behandelt, je treitert en je vervolgt.

[Qoer'aan 74:1-4 O, jij die jezelf omhult! Sta op en waarschuw. En verheerlijk je Heer. En reinig je kleding.]


24. Rasoel (De Boodschapper)
Naar boven

Op vele plaatsen in de Qoer'aan wordt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zo genoemd. Zijn taak bestond eruit de goddelijke boodschap, die aan hem was toevertrouwd, aan de mensheid te verkondigen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je op oprechte wijze de boodschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te volgen en de boodschap aan anderen door te geven, zodat deze aan hun ten goede komt.

[Qoer'aan 36:3 Jij bent inderdaad één van de boodschappers.]


25. Nabiey (De Profeet)
Naar boven

Allah spreekt Zijn boodschapper herhaaldelijk als 'Nabiey' aan in de Qoer'aan. De letterlijke betekenis is de 'gever van nieuws'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hield zich bezig met het doorgeven van Allah's boodschap aan de mensheid. De plichten die met het Profeetschap samenhangen, zijn het waarschuwen van ongehoorzame mensen en hen ontzag en vrees in te boezemen, de mensen bekend te maken met de verhevenheid, de heerlijkheid en de almacht van Allah, Die geen metgezellen heeft, de mensen moreel en geestelijk te hervormen, het de mensen bijbrengen van de waarde van goed gedrag, een goed leven en van goede gedachten, het de nadruk leggen op zaken als reinheid en ingetogenheid, het leidinggeven, het verstrekken van leringen en het geven van inspiratie aan de mensen, en het verkondigen van de goddelijke boodschap zonder hierbij aan enige beloning te denken. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te 'hervormen', hen te leiden naar de bron van gelukzaligheid en vrede, de boodschap van de waarheid aan hun te verkondigen en hen op onbaatzuchtige wijze te leiden naar het rechte pad.

[Qoer'aan 7:157 Degenen die de boodschapper, de ongeletterde Profeet volgen...]


26. Djami' (Verzamelaar, Degene in wie alle kennis is samengebracht)
Naar boven

Djami' is één van de namen van Allah'. Allah heeft deze naam aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geschonken. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een belichaming van alle deugden en goede eigenschappen. Wat anderen afzonderlijk bezaten, was bij de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gecombineerd te vinden in zijn volkomen persoonlijkheid. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je persoonlijkheid zodanig te vormen, dat daarin de deugden samenkomen. Je moet proberen iemand te worden die goede uiterlijke eigenschappen weet te verenigen met innerlijke kwaliteiten.

[Qoer'aan 3:9 Onze Heer! U bent het, Die de mensen zal verzamelen...]


27. Kamil (De Volmaakte)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was een uitverkorene van Allah. Hij was volmaakt. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je te proberen om goede eigenschappen te verwerven en alles wat met een verkeerde levensstijl samenhangt te vermijden.

[Qoer'aan 33:21 Voorwaar, jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld...]


28. Sjafi' (De Bemiddelaar, De Voorspreker)
Naar boven

Op de dag van het laatste oordeel zal de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam voor zijn gemeenschap bemiddelen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:"Mijn bemiddeling geldt voor de hoofdzonden. Door het goede te doen, worden dagelijkse zonden uitgewist". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de eenzamen, de behoeftigen en de hulpelozen te ondersteunen en degenen te helpen die van niemand steun krijgen.

[Qoer'aan 2:255 Wie is het die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn verlof?]

01:44 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.