12-08-07

De eigenschappen van de Profeet(vzmh)

8. Fatih (Degene die open maakt, De veroveraar, De overwinnaar)
Naar boven

In de Qoer'aan wordt in soera fath gesproken over een 'klaar blijkelijke overwinning' die aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is geschonken. Hij is een veroveraar en zijn grootste verovering is het invoeren van de geboden van Allah. De eigenschap Fatih houdt in dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam degene is die de poorten van de genade en zegen voor zijn gemeenschap open maakt. Hij is het die hun ogen opent voor de kennis van Allah. Voor hem werden de poort van de kennis, de poort van de wijsheid, de poort van de bemiddeling, de poort van de 'maqaam al-mahmoed' en de poort van het goddelijke geheim geopend. Hij maakte de poort van het licht, de poort van de innerlijke verlichting en de poort van de zelfkennis open. Hij is een veroveraar, want zijn vijanden in Mekka werden vernederd en konden niet verhinderen dat hij de boodschap van de islam verkondigde. Hij veroverde de harten van de mensen. Hij volbracht zijn taak. Dit was een geweldige overwinning. Hij behaalde de overwinning over slechte sociale gewoonten en normen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je tot Allah te wenden om hulp en leiding te krijgen. Verlies nooit de hoop. Wees vastbesloten om hindernissen, die in het leven van alle dag voorkomen, de baas te worden. Aldus word je zelf een veroveraar.

[Qoer'aan 48:1 Voorwaar, Wij hebben je een klaarblijkelijke overwinning verleend.]


9. Chatim (De beëindiger, Het zegel)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is het zegel der profeten. Dat hij de laatste Profeet is en dat er geen Profeet na hem zal komen, blijkt uit het onder staande vers van de Qoer'aan. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft zelf gezegd: "Ik ben degene die na alle profeten komt en na mij zal er geen andere Profeet zijn". Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je je vast te houden aan de waarheid dat er geen Profeet meer zal komen na de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam .

[Qoeraan 33:40 Mohammed is niet de vader van één van uw mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten.]


10. Da'i (De uitnodiger)
Naar boven

Deze naam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam houdt in dat hij zich het welzijn van de mensheid voor ogen hield, dat hij het beste voor hen wenste en dat hij ze uitnodigde om goede werken te verrichten en vroom te zijn. Allah maakte hem duidelijk dat hij de mensen op een zeer zorgvuldige en voorzichtige wijze tot het pad der waarheid moest uitnodigen. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de boodschap van de waarheid uit te dragen. Je moet proberen de mensen er toe te brengen een levenspatroon te aanvaarden, waarin waarheid, deugdzaamheid en vroomheid centraal staan. Verder moet je iemand zijn die hen het beste toewenst.

[Qoer'aan 33:46 - En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming...]


11. Rasjied (De rechtgeleide, De op de goede weg geleide)
Naar boven

Dit is één van de namen van Allah en het is ook een eigenschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Allah gaf Zijn naam aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is degene die de goede weg toonde en de mensen vroeg dit pad te betreden. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen te leiden op de goede weg en hen ervan te weerhouden een verkeerd leven te leiden. Vraag hen om zich te houden aan de geboden en de verboden.

[Qoer'aan 11:87 Waarlijk, jij bent verdraagzaam en rechtgeleid.]


12. Siraadj (De lamp, De zon, De kaars)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is de zon van de geestelijke leiding. De zon is hoger dan de sterren. De zon is van niets afhankelijk om licht te krijgen en ook de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is, voor wat licht betreft, van niemand afhankelijk behalve van Allah. De wereld heeft zijn licht nodig en hij is weer afhankelijk van Allah om dit licht te verkrijgen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:' "De eerste zaak die Allah schiep, was mijn licht". Een brandende lamp laat duisternis verdwijnen. Zo liet het licht van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de duisternis van het aanbidden van afgoden verdwijnen. Met de hulp van een lamp of kaars kan je de weg vinden: de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam toont je de weg. Een lamp geeft bescherming, maar voor een dief is een lamp gevaarlijk. Zo beschermt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het geloof en word je tegen de satan geholpen. Met één kaars kan je vele kaarsen aansteken, terwijl het licht van de eerste kaars niet minder wordt. Van het leiding gevende licht van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam krijgen velen licht en toch is dat licht niet in het minst verzwakt. Een lamp wordt van de ene naar de andere plaats verzet, al naar gelang de behoefte aan licht. Dit is te vergelijken met de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , die eerst in Mekka en later in Medina licht verspreidde. Het kousje van een lamp wordt wel eens naar boven geschoven, terwijl de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in de mi'raadj (Hemelvaart) naar boven werd opgeheven. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een gids en een vriend voor anderen te zijn. Help de mensen om hun leven te verbeteren.

[Qoer'aan 33:45-46 0, Profeet! Wij hebben je als getuige, drager van goede berichten en waarschuwer gezonden. En als een uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming en als een lamp die licht verspreidt.]


13. Moenir (De verlichter, Lichtgevend, Stralend, Schitterend)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kent niet de beperkingen van een lamp. Hij geeft al tijd licht. Een lamp geeft niet naar alle kanten licht, maar dat doet de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam , gezien zijn naam Moenier, wel. De lamp geeft licht aan uiterlijke zaken, maar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geeft licht aan zowel uiterlijke als innerlijke zaken. Het licht van een lamp is nutteloos gedurende de dag, maar het licht van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam brandt dag en nacht. Het licht van een olielamp kan door een windvlaag gedoofd worden, maar niets of niemand kan het licht van de lamp van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam uit laten gaan. Hoe krachtig de 'wind' van zijn tegenstanders ook was, de lamp bleef branden. Allah heeft in de Qoer'aan beloofd, dat zijn licht altijd zal blijven branden. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je een deugdzaam leven te leiden en onverschrokken het licht van geestelijke leiding aan anderen te schenken.

[Qoer'aan 33: 46 En als een lamp die licht verspreidt.]


14. Basjier (De boodschapper met goed nieuws)
Naar boven

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is een boodschapper met goed nieuws. Allah gaf hem de opdracht om goede berichten aan de gelovigen te geven. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was vastbesloten om de mensen naar hoge waarden te leiden, waardoor hun leven edel en verheven zou worden. Als je deze eigenschap wil navolgen, dan dien je de mensen op te roepen een goed en deugdzaam leven te leiden. Help die mensen die hun geloof verloren hebben.

[Qoer'aan 33:47 Breng derhalve aan de gelovigen het goede nieuws dat zij van Allah grote zegeningen zullen ontvangen.]

01:41 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.