14-08-07

Wonder

Wonder: wat een synoniem is aan bovennatuurlijk, betekent een uitzondering op de natuurwetten welke dient

als uitsluitend bewijs voor het profeetschap van de des betreffende Boodschapper die het wonder verricht.

Oftewel, is het een gebeurtenis die waarneembaar en tastbaar is, die de wetten van de natuur overstijgt om het

verstand te overtuigen van de juistheid van de verrichter en van zijn boodschap.

Wonderen kunnen niet vergeleken worden met trucs van een goochelaars, want een goochelaar gebruikt het vermogen

tot manipulatie van de geconditioneerde verwachtingen van de toeschouwers door afleiding en de juiste

timing door snelle handtechniek en door veel oefening.

Hiertegen is een wonder geen herhaalbare truc en schijnvertoon dat door iedereen te leren is, maar een bovennatuurlijke

gebeurtenis zoals men het kan waarnemen. Ter verduidelijk is hier een passage uit de Heilige Koran:

Zij zeiden (de tovenaars): "O Mozes (Musa), werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen (het werpen

van een stok dat zou moeten veranderen in een slang?" Hij zei: "Neen, werpt gij." Dan ziet, het scheen

hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen. En Mozes sloeg de angst om

het hart. Wij zeiden: "Vrees niet, want gij zijt de overwinnaar. "Werp hetgeen in uw rechterhand is; het zal

wat zij hebben voortgebracht verslinden, want hetgeen zij hebben gemaakt is slechts toverkunst. En een tovenaar

slaagt nooit waar hij ook moge komen."En de tovenaars werden plat ter aarde geworpen, zich neerbuigend.

Zij zeiden: "Wij geloven in de Heer van Aäron (Haroen) en Mozes."

Hier is duidelijk het verschil te zien tussen truc en wonder. Toen de beste tovenaars (illusionisten) het wonder

zagen, wisten ze met zekerheid dat het geen truc kon zijn. Op het moment dat zij beseften dat het een wonder

was gaven zij zich over aan hetgeen waarmee de Boodschappers mee kwamen, wetende hierdoor hun leven in

gevaar zou komen.

Degene die beweerd een boodschapper van de Schepper te zijn dient dat ook te bewijzen. Anders zou iedereen

kunnen beweren dat hij of zij een profeet is, zonder een maatstaf te hebben waarmee men de waarheid op kan

toetsen. Dit zou leiden tot verwarring en chaos tussen mensen. Ook zou dit betekenen dat de waarheid ontoegankelijk

zou zijn terwijl de waarheid nooit bedekt of ontoegankelijk is. Om het kaft van het koren te scheiden

heeft De Schepper (SWT) Zijn afgezanten ondersteund met het verrichten van wonderen. M.a.w. om de waarheid

van leugen te scheiden.

Aangezien wonderen dienen als bewijs voor het profeetschap van de boodschapper, is het niet mogelijk voor de

"normale" mens wonderen te verrichten. Niemand buiten profeten kan een wonder verrichten.

11:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.