19-08-07

Het bezoeken van de zieken

Bron: www.islamqa.com
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk


Het bezoeken van de zieken wordt in het Arabisch 'iyaadah genoemd, wat van een wortel komt die terugkeer betekent, omdat mensen keer op keer terugkomen.


Oordeel over het bezoeken van de zieken

Een aantal van de geleerden is van mening dat het een bevestigde Sunnah (Sunnah mu'akkadah) is. Shaykh al-Islam (Ibn Taymiyah) gaf voorkeur aan de mening dat het een gemeenschappelijke verplichting (fard kifaayah) is, zoals vermeld in al-Ikhtiyaaraat (blz. 85), en dit is de correcte mening. In al-Sahihayn is bewezen dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Er zijn vijf plichten die de moslim aan zijn moslimbroeder verschuldigd is," waarvan er één het bezoeken van de zieken is. Een andere versie luidt: "De rechten van een moslim over een andere moslim zijn..." Al-Bukhaari heeft in het hoofdstuk over de verplichting van het bezoeken van de zieken de volgende woorden overgeleverd van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam): "Voed de hongerigen, bezoek de zieken en bevrijd de gevangenen."

Deze hadith geeft aan dat het verplicht is en er kan uit opgemaakt worden dat het betekent dat het een gemeenschappelijke verplichting is zoals het voeden van de hongerigen en het bevrijden van de gevangenen. Al-Nawawi heeft overgeleverd dat er consensus onder de geleerden is over het feit dat het niet waajib (verplicht) is. Al-Haafiz heeft in al-Fath (10/117) gezegd: het is dus niet verplicht voor individuen.

Shaykh Ibn 'Uthaymin (rahimahullah) heeft in al-Sharh al-Mumti' (5/173) gezegd: "De correcte mening is dat het een gemeenschappelijke verplichting is en de moslims zijn verplicht om hun zieken te bezoeken."


De deugdzaamheid van het bezoeken van de zieken

Er zijn vele ahadith die hierover spreken, zoals de woorden van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam): "Wanneer de moslim zijn (zieke) moslimbroeder bezoekt, oogst hij de vruchten van het Paradijs totdat hij terugkeert." Overgeleverd door Muslim, 2568.

De beloning van degene die de zieke bezoekt, wordt vergeleken met de oogst van degene die vruchten verzameld.

Volgens al-Tirmidhi (2008) heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd: "Wanneer iemand een zieke persoon bezoekt of een broeder in de islam bezoekt, wordt er tot hem uitgeroepen: 'Moge u gelukkig zijn, moge uw lopen gezegd zijn en moge u een waardige positie bezetten in het Paradijs.'" Geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

Imam Ahmad heeft overgeleverd dat Jaabir (radiAllahu 'anhu) gezegd heeft: "De Boodschapper van Allah zei: 'Degene die een zieke persoon bezoekt, duikt in genade totdat hij gaat zitten en wanneer hij zit, is hij erin ondergedompeld." Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in al-Silsilah al-Sahihah, 2504.

Al-Tirmidhi (969) heeft overgeleverd dat 'Ali (radiAllahu 'anhu) gezegd heeft: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zeggen: 'Wanneer een moslim vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de avond komt en wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de ochtend komt, en hij zal een tuin in het Paradijs hebben.'" Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Tirmidhi.

Het bezoeken van de zieken heeft niet alleen betrekking op degenen die je kent, maar het is voorgeschreven voor degenen die je kent en degenen die je niet kent. Dit werd verklaard door al-Nawawi in Sharh Muslim.


Definitie van de zieke persoon voor wie het verplicht is om bezocht te worden

Het gaat om de zieke persoon wiens ziekte hem ervan weerhoudt om andere mensen te zien. Als hij ziek is maar nog steeds naar buiten gaat en onder de mensen komt, dan is het niet verplicht om hem te bezoeken.

Al-Sharh al-Mumti', 5/171


Het bezoeken van een niet-mahram

Er rust geen zonde op een man die een niet-mahram vrouw bezoekt of op een vrouw die een niet-mahram man bezoekt, zolang er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: gepaste bedekking, geen risico voor fitnah en niet alleen zijn met elkaar.

Imam al-Bukhaari heeft gezegd in het hoofdstuk over vrouwen die (zieke) mannen bezoeken: "Umm al-Darda' bezocht één van de Ansaari-mannen van de moskee." Daarna vertelt hij een hadith van 'Aisha (radiAllahu 'anha), die gezegd heeft dat zij Abu Bakr en Bilal (radiAllahu 'anhum) bezocht toen zij ziek werden toen ze voor de eerste keer naar Medina kwamen.

Muslim heeft overgeleverd van Anas dat Abu Bakr tegen 'Umar (radiAllahu 'anhum) zei, nadat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) overleden was: "Laten we naar Umm Ayman gaan en haar bezoeken zoals de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) haar altijd bezocht," dus gingen ze naar haar toe.

Ibn al-Jawzi heeft gezegd: "Dit moet geïnterpreteerd worden als verwijzing naar iemand van wie er geen vrees voor fitnah is, zoals een oude vrouw."

Het bezoeken van een kaafir

Het is geen zonde om een kaafir te bezoeken die ziek is, als dat een belang dient. De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) bezocht een joodse jongen en nodigde hem uit tot de islam en hij werd moslim. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 1356). En de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) was aanwezig toen zijn oom Abu Taalib op sterven lag en hij nodigde hem uit tot de islam maar hij weigerde. (Overeengekomen).

Het belang in dat geval kan het uitnodigen van een persoon tot de islam zijn, of zijn kwaad beperken, of zijn hart verzachten, enzovoorts.

Zie Fath al-Baari, 10/125


Het bezoek herhalen

Sommige geleerden zijn van mening dat men niet elke dag op bezoek zou moeten gaan, zodat het niet lastig wordt voor de zieke. De correcte mening is dat het afhangt van de situatie. Sommige mensen zijn misschien erg belangrijk voor de zieke en hij zou het moeilijk kunnen hebben als hij hen niet elke dag ziet. In dat geval is het Sunnah om herhaaldelijk op bezoek te gaan, zolang ze weten dat de zieke persoon het niet vervelend vindt.

Haashiyat Ibn Qaasim, 3/12


De duur van het bezoek

De bezoeker zou niet te lang bij de zieke persoon moeten blijven. Het bezoek moet juist kort zijn zodat het geen problemen voor de zieke of zijn familie veroorzaakt. De zieke kan door periodes gaan waarin hij pijn lijdt vanwege zijn ziekte, of hij doet iets waarvan hij niet wil dat iemand het ziet. Als het bezoek dan te lang blijft, zal dit hem in verlegenheid brengen.

Het hangt echter van de situatie af; de zieke persoon kan het fijn vinden als bepaalde personen langer bij hem blijven.

Haashiyat Ibn Qaasim, 3/12; al-Sharh al-Mumti', 5/174


Tijd voor het bezoeken

Er is niets in de Sunnah wat erop wijst dat er een specifieke tijd is voor het bezoeken van de zieken. Ibn al-Qayyim heeft gezegd: "De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft geen specifieke dag of tijd aangegeven voor het bezoeken van de zieken. Hij schreef het aan zijn ummah voor, voor de nacht en de dag, te allen tijde."

Zaad al-Ma'aad, 1/497

Een aantal van de salaf bezocht de zieken aan het begin van de dag of in de vroege avond, zodat de engelen het langst zegeningen over hen zouden zenden, gebaseerd op de hadith die hierboven geciteerd is: "Wanneer een moslim vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de avond komt en wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden zeventigduizend engelen zegeningen over hem neer totdat de ochtend komt, en hij zal een tuin in het Paradijs hebben."
Maar we moeten rekening houden met de toestand van de zieke persoon en wat het gemakkelijkst voor hem is; de bezoeker moet geen tijd kiezen die hemzelf het beste uitkomt, als dat problemen voor de zieke of zijn familie op zal leveren. Dat kan met de zieke of met zijn familie geregeld worden.

Herhaaldelijke visites van mensen die er geen acht op slaan om hun visites kort te houden of het juiste moment te kiezen, zouden de ziekte van de zieke persoon zelfs erger kunnen maken.


Du'a verrichten voor de zieke

Du'a voor de zieke persoon zou verricht moeten worden op de manier die overgeleverd is in de Sunnah:

"La ba's, tuhoer in sha Allah" (Maakt u zich geen zorgen. Het zal een zuivering voor uw zonden zijn, als Allah het wil). Overgeleverd door al-Bukhaari.

Du'a voor genezing moet drie maal gezegd worden. De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) bezocht Sa'd ibn Abi Waqqaas en zei drie maal: "O Allah, genees Sa'd." Overgeleverd door al-Bukhaari 5659 en Muslim 1628.

De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) plaatste zijn rechterhand op de zieke en zei:

"Adhhib al-ba's Rabb an-naas, wa'shfi anta al-Shaafi, laa shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an laa yughaadir saqaman" (Neem de pijn weg, O Heer der mensheid, en schenk genezing want U bent de Genezer en er is geen genezing behalve Uw genezing die geen spoor van ziekte achterlaat). Overgeleverd door Muslim 2191.

Het is overgeleverd door Ahmad en Abu Dawud (3106) dat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Wanneer iemand een zieke persoon bezoekt die nog niet op sterven ligt, en zeven keer in zijn bijzijn zegt:

'As'alu Allaah al-'aziem rabb al-'arsh il-'aziem an yashfiyaka' (Ik vraag Allah, Heer van de machtige Troon, om jou te genezen),

zal Allah hem genezen van die ziekte." Geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih Abi Dawud.

De bezoeker zou aan de zieke moeten vragen hoe het met hem gaat en hoe hij zich voelt, enz. Dit is bewezen van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam), zoals is overgeleverd door al-Tirmidhi (983) en als hasan is geclassificeerd door al-Albaani.

Het is ook overgeleverd in Sahih al-Bukhaari dat 'Aisha dit deed toen zij Abu Bakr en Bilaal (radiAllahu 'anhum) bezocht.


Hem geruststellen en hoop op een lang leven geven

Een hadith hierover is overgeleverd door al-Tirmidhi (2087) maar dit is een zwakker hadith: "Wanneer je bij een zieke persoon langsgaat en hem verzekert dat hij lang zal leven, dan verandert dat niets maar het doet hem opleven." Het is als da'ief (zwak) geclassificeerd door al-Albaani in Da'ief al-Tirmidhi.

Maar de betekenis wordt ondersteund door de woorden van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam): "Maakt u zich geen zorgen. Het zal een zuivering voor uw zonden zijn, als Allah het wil." We moeten dus proberen om hem op te vrolijken en hem blijde tijdingen van genezing te geven in sha Allah, want dat zal de zieke persoon geruststellen.

Zie al-Sharh al-Mumti', 5/171-176

15:26 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.