19-08-07

Nobele Gedragscodes,Luqman's advies aan zijn zoon

Luqman's advies aan zijn zoon

Bron: islaam.net
Vertaald door AlMutaqqun.tk

De Qurâan bevat tien kostbare adviezen die Luqman aan zijn zoon aanbood.
Hier volgt de lijst van deze adviezen die aan de moslimouders wordt
aangeboden opdat zij het aan hun kinderen, hun familieleden en leden van
de gemeenschap kunnen meedelen zodat dezen het uit kunnen voeren. Als dit
waardevolle advies opgevolgd en uitgevoerd wordt, dan zullen we allemaal
op het Rechte Pad zijn dat naar het Paradijs leidt. Luqman heeft in een
paar woorden de weg naar succes in dit leven en op de Dag des Oordeels
opgesomd.

1. Luqman waarschuwt zijn zoon voor het grootste onrecht dat de mens kan
verrichten. Allah heeft gezegd dat Luqman zei:

O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van
deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht. {Luqman 31:13}

Luqman noemt zijn zoon mijn zoon waardoor hij de aandacht van zijn zoon
trekt zodat hij goed naar zijn vader zal luisteren. Dan vraagt hij de
aandacht van zijn zoon voor Tawheed. Shirk, zo zegt Luqman, is zeker
een geweldig onrecht.

Degene die deelgenoten toekent aan Allah in aanbidding, doet Allah onrecht
aan. Een groot onrecht wordt ook aan de mushrik aangedaan: hij onderwerpt
zich aan Allah's woede en eeuwige bestraffing in de Hel.


2. Luqman herinnert zijn zoon aan de rechten van zijn ouders over hem.

En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg
hem in zwakheid op zwakheid. {Luqman 31:14}

Hij beschrijft ontberingen van moeders die kinderen dragen.

En het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders
dankbaar. Tot Mij is de terugkeer. {Luqman 31:14}

Luqman vermeldt de totale afhankelijkheid van zuigelingen van hun moeders
voor twee jaar. Bedank Allah en dan je ouders. Zoniet, dan is de
uiteindelijke bestemming aan Allah.

En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er
kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet. En vergezel hen vriendelijk op
de wereld. {Luqman 31:15}

Luqman vertelt zijn zoon dat als de ouders mushrikin zijn, hun weg niet
gevolgd mag worden: Allah's recht staat ver bovenaan. Maar behandel je
mushrik-ouders zolang als zij leven toch met vriendelijkheid.


3. Luqman beschrijft iets van Allah's Kracht.

O mijn zoon, ook al is er iets dat slechts het gewicht van een
mosterdzaadje heeft, dat zich in een rots bevindt, of in de hemelen, of in
de aarde: Allah zal het zeker tevoorschijn brengen. Voorwaar, Allah is
Zachtmoedig, Alwetend. {Luqman 31:16}

Allah's Kennis is zo perfect dat het bestaan van alles, groot of klein,
door Hem erkend en beheerst wordt. Luqman probeert indruk op zijn zoon te
maken door hem te herinnen aan Allah's absolute controle over Zijn
koninkrijk. Dergelijke macht en kracht moet door niemand uitgedaagd of
genegeerd worden.


4. Een groot advies aan Luqman's zoon is om regelmatige uitvoering van het
gebed te vestigen, op tijd en met de best mogelijke uitvoering.

O mijn zoon, onderhoud het gebed. {Luqman 31:17}

Het gebed is de directe verbinding tussen een moslim en zijn Schepper.
Ouders moeten veel zorg besteden aan het leren van het gebed aan hun
kinderen en hen op te roepen tot de vestiging van het gebed.


5. Luqman adviseert zijn zoon om mensen op te roepen tot het goede en te
weerhouden van het verwerpelijke.

Beveel het goede aan en verbied het kwade. {Luqman 31:17}

Als elke moslim deze plicht waarneemt, dan zullen kwaad en wangedrag geen
plaats hebben in de moslimsamenleving.


6. Na het nuttige advies dat hij zijn zoon aangeboden heeft, raadt Luqman
geduld aan in het uitvoeren ervan en in alle zaken van het leven.

En verdraag geduldig wat jou ook overkomt. Voorwaar, dat behoort tot de
aanbevolen daden. {Luqman 31:17}

Geduld is een goede daad die door Allah opgedragen en beloond wordt.


7. Arrogantie is een attribuut van Allah alleen en niet voor de mens.

De Schepper en Bezitter van het universum is de Enige die het recht heeft
om Arrogant te zijn. Allah dreigt arrogante mensen met de bestraffing in
het Hellevuur. Luqman heeft gezegd:

En wend jouw gezicht niet af (in verachting) van de mensen.{Luqman 31:18}


8. Bescheiden zijn is een goede houding die iemand kan bezitten.

En loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele
verwaande opschepper. {Luqman 31:18}

Allah houdt er niet van als mensen arrogant zijn en trots op zichzelf.


9. Gematigd zijn in lopen en praten is ook één van Luqmans adviezen aan
zijn zoon.

En wees gematigd in jouw (manier van) lopen. {Luqman 31:19}

De islam biedt een gedragscode in elk aspect van het leven. Zelfs de
manier waarop moslims lopen en praten is geregeld. De islam biedt in dit
verband richtlijnen die het beste gedrag zullen voortbrengen en respect
teweeg zullen brengen.


10. Luqman herinnert zijn zoon dat ruw zijn tijdens het spreken zijn stem
op het gebalk van een ezel zal doen lijken. Schreeuwen wint geen harten,
het zal mensen eerder beledigen en vervreemden.

En Spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de
stemmen is zeker de stem van de ezel. {Luqman 31:19}


Luqman toont grote wijsheid in zijn advies aan zijn zoon. Als moslimouders
een voorbeeld aan hem nemen en hun kinderen deze adviezen uit laten
voeren, dan zal onze Ummah met Allah's toestemming succesvol zijn.

15:17 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.