19-08-07

Nobele Gedragscodes

Geduld

Bismillah ar-Rahmaan ar-Raheem
Assalatoe wa salam 3ala sayidina Mohamed wa 3ala alayhi as7abihi al ajma3een.

Lof zij Allah, die Zijn gezant zond met leidraad en het geloof van de waarheid, opdat deze het gehele geloof uit de doeken zou doen.
Hij, de Verhevene, stelde hem aan als goed voorbeeld voor degene die op Allah hoopt en op de Laatste dag.
Ik prijs Hem ontelbare keren vanwege Zijn goedheid en Zijn zegeningen, zolang de aarde onder Zijn hemel blijft bestaan.
Allah's zegeningen met onze boodschapper Mohamed en met zijn volgelingen, zo vaak als Allah's perfectie en zoals past bij Zijn perfectie.
Insha Allah zal de lezing van vandaag gaan over as-sabr, oftewel geduld.. de sleutel naar het Paradijs.

Want hoe belangrijk zijn goede manieren in het leven van de gelovige mens!
Het belang wordt bevestigd door een uitspraak van onze geliefde uitverkorene:
"Ik ben gezonden om de nobelste der goede manieren te vervolmaken."

Eén van de belangrijkste goede manieren
Eén van de basiseigenschappen van ons nobele geloof, één van de belangrijkste goede manieren die diep verankerd zijn in het leven van de gehele mensheid, dat is de eigenschap geduld.
Iemand stelt de vraag:
"Ik heb de neiging me in te laten met die en die ongehoorzaamheid, wat moet ik daaraan doen?"
Wat je daarop kunt antwoorden is:
"Heb geduld."
De ander zegt:
"Ik probeer 's ochtends vroeg op te staan om het ochtendgebed te verrichten maar het lukt me steeds niet, wat moet ik nu doen?"
Zeg dan:
"Heb geduld"
De werkelijke betekenis van geduld is verloren gegaan en het woord geduld is bij velen van ons verworden tot iets theoretisch
Wie van ons ziet het nog als een praktisch methode om er ieder mogelijke probleem mee te lijf te gaan en er ieder mogelijk doel mee te bereiken?

Geduld is de sleutel van het bestaan
Denk met me mee over Allah's schepselen.
Kijk naar de foetus in het binnenste van zijn moeder en kijk naar de fases die het doorloopt.
Hij is niet plotseling root geworden.
En kijk eens naar de gewassen op het veld, die stapsgewijs groeien.
Kijk dan hoe stapsgewijs de zon ondergaat en hoe hij weer opkomt.
Voor jullie heb ik de volgende vraag:
Hebben jullie gezien dat Allah swt de hemelen en de aarde schiep in 6 dagen?
Beschikte Hij dat dit plaats zou vinden in één dag of dat het in een oogwenk zou gebeuren?
Allah swt wilde met het scheppen van de aarde in 6 dagen duidelijk maken dat ieder onderdeel uit dit bestaan berust op ontwikkeling.
Geduld is meer dan een menselijke eigenschap: het is de sleutel van het bestaan.
Geprezen zij Allah!
Het hele bestaan draait om geduld en ontwikkeling
Alles in ons leven heeft behoefte aan de eigenschap geduld
Wanneer je succes wilt hebben met je carrière, dan moet je het geduld kunnen opbrengen om jaren te studeren.
Wanneer je Allah wilt gehoorzamen, dan moet je geduldig volharden in het navolgen van Zijn geboden.
Als jij je ongehoorzaamheden achter je wilt laten, dan moet je wel geduldig zijn en over een sterk doorzettingsvermogen beschikken.
En als je iets wilt bereiken, dan moet je geduld hebben.
Zien jullie hoezeer geduld betrekking heeft op ons?
Daarom zeggen de geschriftgeleerden (oelamaa):
"De vervolmaking van het wereldse leven en de religie hangt af van geduld."
Geprezen zij Allah!
Bestaat er moed zonder geduld?
Is het mogelijk om een land op te bouwen en er kanalen en dijken aan te leggen zonder dat men beschikt over geduld?
Is er vroomheid en religie mogelijk zonder geduld?
Is er economische groei mogelijk zonder geduld?
Zijn jullie in staat naar deze lezing te luisteren, met de wens het op je eigen leven toe te passen, zonder dat je beschikt over geduld?

Zonder geduld gaat de mensheid ten onder!
Stel je voor wat er allemaal zou gebeuren zonder geduld als eigenschap...
Want wat heeft de losbandige aangezet tot het begaan van zijn zonde?
Hij had geen geduld te wachten tot zijn trouwdag.
En een drugsverslaafde, wat spoorde hem aan om te gebruiken?
Tja... hij kon de beproeving die hem overkwam niet dragen en kon niet geduldig afwachten in de tijd waarin hij niets om handen had.
Werkelijk, iedere vervulling van het religieuze en het wereldlijke hangt samen met geduld en iedere tekortkoming daarin ook.
Laten we ervoor zorgen dat dit tot ons doordringt en zeg dan in alle oprechtheid:
"Ik zal deze ongehoorzaamheid vanaf nu laten en ik zal geduldig zij, want Allah swt is bij me en Hij zal me bijstaan."
De geleerden (oelamaa) zeggen:
"de ziel (nafs) bestuurt de dienaar en leidt hem naar het paradijs of naar het hellevuur.
Geduld is zijn teugels."
Wanneer jij nu de tegels in handen neemt en ze laat vieren, dan voert je ziel je naar waar hij maar wilt.. toch?
Wat zou je doen als je in je auto stapte en deze vanzelf startte en met 100 km per uur wegreed,
waarna je erachter zou komen dat de remmen het niet meer deden?
En wat zou er door je heen gaan wanneer je wist dat de eindbestemming ofwel het Paradijs zou zijn ofwel het Hellevuur..?
Jouw remmen zijn het geduld, kun jij rijden zonder remmen???

Taalkundige betekenis van geduld (sabr):
Geduld betekend taalkundig: Tegen gehouden worden of geblokkeerd zijn.
Ik ben geduldig, betekend: ik kan mezelf beheersen, ik kan mezelf in bedwang houden.
Dit betekend dat ik me ertoe kan zetten vast te houden aan de religieuze plichten en dat ik de deur die leidt tot overtredingen gesloten kan laten.
Lijkt jullie dat niet fantastisch om dat van jezelf te kunnen zeggen??
Masha Allah...

Stel je voor sub7anallah... 90 keer!
In de Koran wordt het woord geduld (sabr) op 90 plaatsen ter sprake gebracht.
Dit is meer dan welke goede eigenschap dan ook!
Mijn God! Het wordt vaker vermeld dan oprechtheid (sidq) en vaker dan betrouwbaarheid (amaanah). Welke uitzonderlijke waarde moet deze eigenschap dan wel niet hebben!
Jij die begiftigd bent met de eigenschap oprechtheid, moge Allah je goede beloningen geven, jij die begiftigd bent met betrouwbaarheid, moge Allah je een goede beloning geven, jij die begiftigd bent met goedheid en bescheidenheid, moge Allah je een goede beloning geven.
Wordt het geen tijd om de eigenschap geduld eigen te maken?
Is het niet meer dan passen om het je eigen te maken?

Zou je graag in de nabijheid van Allah swt willen zijn?
En nu vraag ik jullie om Allah's woorden te overdenken en ze te lezen alsof ze op jou persoonlijk zijn neergedaald.
Creëer voor jou zelf een speciale religieuze sfeer, zodat je de vruchten kunt plukken van deze religieuze overvloed.
Mijn advies aan jullie is als jullie koran verzen lezen, is dat je ze leest terwijl je tong stil is, maar terwijl je hart schreeuwt, wa Allahu Akbar!
Allah swt zegt:
"O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en de salaat (gebed). Voorwaar, Allah is met de geduldigen." {surat al Baqarah 2 - 153}
Heb geduld en gehoorzaam Allah, want wie heb je uiteindelijk, behalve Allah?
Heb geduld en je zult de zoetheid ontdekken. Zou je niet graag in Allah's nabijheid willen zijn?
"Allah is met de geduldigen." {surat al-Anfaal 8 - 46}

Verheug je oh geduldige!
En Allah swt zegt:
"En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geef verheugde tijdingen aan de geduldigen."
{surat al Baqarah 2 - 155}
Wie is die verheugde tijdingen aankondigt aan de geduldigen?
Dat is Allah swt.
Kun jij je daar een voorstelling van maken? Wat Allah met je zal doen???
Let goed op wat ik eerst zei, 'lees de koran alsof hij op jou persoonlijk is neergedaald.'
Sub7anallah!!!
Je moet dus geduld hebben en er zullen je verheugde tijdingen worden verkondigt.

Je krijgt het één voor het andere in de plaats; "zonder berekeningen".
Allah swt zegt:
"Voorwaar, het zijnde geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven." {surat al Baqarah - 155}
Hebben je wel eens gezien hoe een land eruit ziet dat op sterven na dood is door gebrek aan water en wat ermee gebeurt wanneer Allah swt het zegent door er water op te laten neerdalen?
Je hart is in dit geval het land en dit vers het water...
Men legt dit vers als volgt uit:
Degenen die geduld hebben zullen rijkelijk beloond worden, zonder berekeningen.
Waarom geldt dit slechts voor geduldigen?
Omdat ze geduldig blijven ondanks de beproevingen van Allah swt in deze wereld, want ze geven geen enkele blijk van irritatie, vermoeidheid of ontevredenheid.
Ze berusten in wat Hij beschikt en bepaald voor deze wereld en daarom Allah swt hen in het Hiernamaals niets aanrekenen. En daarom is de enige verdienste waarvan de beloning niet bekend is geduld.
Wij weten bijvoorbeeld dat we voor goede daden met een tienvoud ervan beloond worden. En voor de uitgaven die we doen aan de armen 700 berekeningen. Maar voor geduld is de beloning zonder berekening (ontelbaar dus) wa Allahu Akbar.

Ben je geduldig, zodat Allah van je zal houden?
Allah swt zegt:
"...en Allah houdt van de geduldigen." {surat al Imraan 3 - 146}
Wanneer je de dit vers hoort, krijg je dan geduld of niet?
Heb geduld en stop met roken, zodat Allah van je zal houden, of doe je dat niet?
Heb geduld en stop met flirten, zodat Allah van je zal houden, of doe je dat niet?
Heb geduld en ga de strijd aan met het verbodene zodat Allah van je zal houden, of doe je dat niet?
Heb geduld en behandel je ouders met respect, zodat Allah van je zal houden, of doe je dat niet?
Heb geduld en doe je best op school, zodat Allah van je zal houden, of doe je dat niet?
Allah swt zegt:
"Maar wie geduldig was en vergaf; voorwaar, dat behoort zeker tot de aanbevolen daden." {surat as Shoeraa 42 - 43}

Moge Allah ons behoeden voor het volgende
Eén van de dingen die binnen de islam niet gewaardeerd wordt en waarover Allah ontevreden zal zijn, is een gebrek aan doorzettingsvermogen en geduld.
Je hoort vaak een zuster zeggen: "Ik draag een hoofddoek, maar ik weet dat ik hem over een poosje af ga doen." ("oftewel, mijn geduld is gebrekkig")

Weet dat de overwinning met geduld komt
Kom en laten we onze dorst lessen met deze mooie betekenis...
Allah swt leert ons dat er geen overwinning voor het religieuze mogelijk is en geen succes voor moslims, behalve door geduld uit te oefenen.
Hij leert ons datgene die het geduld kan opbrengen om te volharden in de waarheid, die zal overwinnen.

Allah swt zegt in de beschrijving van de ontmoeting tussen Taloet en Djaloet (David en Goliath) in surat al Baqarah, dat het gaat om een confrontatie tussen 2 legers: Een leger van de gelovigen onder leiding van Taloet, en een leger van ongelovigen onder leiding van Djaloet.
Aan het einde van het verhaal zegt Allah swt:
"Degene die overtuigd waren dat zij Allah zeker zouden ontmoeten, zeiden: "hoeveel kleine troepen hebben niet grotere troepen overwonnen, met het verlof van Allah. En Allah is met de geduldigen. En toen zij optrokken tegen Djaloet en zijn legers, zeiden zei: "Onze heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk. "Toen versloegen zij hem net verlof van Allah."
{surat al Baqarah 2 - 249/251}
Allahu Akbar!!!
Zeg deze smeekbede oneindig vaak: Onze heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk.

Een voorwaarde in ruil voor een voorwaarde
Allah swt zegt in surat al Anfaal:
"En als er onder jullie 20 zijn die geduldig zijn, dan zullen zij er 200 verslaan."
Waarom koos de profeet saws, deze woorden?
Allah zij geprezen!
Indien jullie voorwaarde de overwinning is, dan is de voorwaarde van Allah geduld.
Kun je weerstand bieden tegen ongehoorzaamheid?
Kun je geduldig je plichten blijven uitoefenen?
Beschik je over het geduld je studie af te maken?
Kun je het geduld opbrengen om je ouders met respect te behandelen.
Je zult merken dat wanneer je één voorwaarde stelt, er weer een andere aan verbonden zit.
Laten we kijken naar de volgende overlevering van de profeet saws waar hij het volgende over zegt: "geduld is licht"
Waarom koos de profeet saws voor het woord 'licht'?
Wat als het was geweest 'geduld is een kracht' of 'geduld is een bewijs' of 'geduld is een overtuiging'?
De profeet saws koos voor het woord 'licht' omdat de moeilijkheden van het wereldse leven lijken op de duisternis, zoals het verliezen van een dierbare, verliezen van een ledemaat etc...
Al deze dingen verduisteren de blikken van de mens, waardoor het niet meer kan zien.
het verdriet dat de mens met duisternis omhult, ook ongehoorzaamheden voeren de mens naar deze duisternis
Maar wat leidt de mens weer uit het donker?
Dat is het licht!!!
Verder heb ik nog een mooi uitleg.
Dat is dat één van de schone namen van Allah *as-Saboer*, oftewel, 'de Geduldige'.
Want as-Saboer is degene die eeuwig geduldig is.
Zijn geduld is niet zoals het geduld van een mens, het gaat om de glorie van de Geprezene, de Verhevene.
"Niets is aan Hem gelijk." {surat asj Sjoeraa 42 - 11}

U zij geprezen o Allah!
Er gaat geen dag voorbij of de zee vraagt toestemming aan zijn Heer: "oh Heer, sta me toe de zonnen van Adam te verdrinken, want ze eten van wat U ze geschonken heeft, maar ze dienen iets anders dan U."
En de bergen zeggen: "oh Heer, sta me toe de zonen van Adam in te sluiten, want ze eten van wat U ze geschonken heeft, maar ze dienen iets anders dan U."
En de aarde zegt: " oh Heer, sta me toe om de zonen van Adam in te slikken, want ze eten van wat U ze geschonken heeft, maar ze dienen iets anders dan U."
En Allah swt zegt: "Laat ze! Als jullie ze geschapen hadden, dan zouden jullie genade met ze hebben."

De schriftgeleerden zeggen: "geduld is de helft van imaan (geloof)."
Geprezen zij Allah! Hoe is het mogelijk? De oorzaak ervan is het volgende:
Imaan zit in het nakomen van de plichten en het nalaten van de ongehoorzaamheden.
Het leven dat je leidt is ofwel een zegening die je verkomt ofwel een ramspoed die over je is afgeroepen.
Wanneer het een zegening is, dan dank je Allah hiervoor, en wanneer het een ramspoed is die over is afgeroepen, dan oefen je geduld uit.
Werkelijk waar, geduld is de helft van de imaan. De eerste helft is dankbaarheid en de tweede helft is geduld.
Daarom moet een gelovige onderdanigheid tonen in goede tijden, dat uit zich in dankbaar zij.
En hij moet onderdanigheid tonen in slechte tijden, dat is geduld
Allah swt zegt daarover in surat Loeqmaan 31 - ayaah 31:
"Voorwaar, daarin zijn zeker tekenen voor iedere geduldige en dankbare."
Allah swt zegt ook in surat al Ma3aaridj 70 - ayaah 5:
"Volhard dus maar mooi geduldig en volhardend"
En onze heer Ya'qoeb zei in surat Yoesoef 12 - ayaah 18:
"Gedraag je dus maar mooi geduldig."
Maar wat wordt er nou bedoeld met 'mooi'?
En waarom wordt het woord 'mooi' gekoppeld aan het woord 'geduld'
Mooi geduld is geduld zonder ontevredenheid, zonder onrust, zonder benauwdheid, zonder weerstand.
Het is geduld met de tong en vanuit het hart tegelijk en niet zoals wij het vaak aantreffen! Je hoort vaak uit iemands mond woorden van tevredenheid, maar het hart zegt in feite: 'waarom, o Heer'?

Soorten van geduld
Je hebt 3 soorten geduld en dat zijn:
-geduld om geen zonden te begaan
-geduld bij beproevingen
-geduld om de plichten na te komen
De beste persoon is degene van wie de volgende 3 eigenschappen verenigd zijn:
*bij moeilijke tijden oefent hij geduld uit
*Hij houdt zich geduldig aan Allah's geboden
*Hij gaat ongehoorzaamheden uit de web en blijft hoe dan ook geduldig.
En wanneer geduld vervolmaakt is, dan is dus de helft van het geloof vervuld.

Een paar vragen voor jullie
Ik heb voor jullie een aantal niet al te moeilijk vragen, en denk goed na voor je een antwoord geeft
(wie het antwoord denkt te weten, graag de hand opsteken)
Vraag 1: Wat is verdienstelijker?
Geduld hebben bij beproevingen of geduldig je verplichtingen nakomen en laten wat niet mag?
antwoord: geduldig je verplichtingen nakomen en laten wat niet mag is het verdienstelijke van de twee. Het ligt namelijk zo, geduld uitoefenen bij een beproeving is immers al een gigantische opgave, beproevingen kunnen heel zwaar zijn!
Maar geduldig zijn bij beproevingen is een verplichte vorm van geduld. Men heeft hier geen keus.
Geduldig je plichten nakomen en het laten van wat verboden is, dat is geduld waar men uit vrije wil voor kiest.
Vraag 2: wat is perfecter:
Het geduld van Yoesoef as, toen hij beproefd werd in de gevangenis en met de vrouw van Aziez, of het geduld van Ayyoeb as, die zowel lichamelijk beproefd werd als financieel als via zijn kinderen?
Antwoord: het geduld van Yoesoef natuurlijk, omdat Yoesoef de gevangenis inging op eigen verzoek, (omdat hij geen overspel wou plegen met de vrouw van Aziez, en vrijwillig koos voor de gevangenis, waar de vrouw hem mee bedreigde.
Vraag 3, tevens ook de laatste: welke van de 2 is het verdienstelijkst en het meest compleet?
het geduld van Yoesoef as, bij de fitnah (verleiding, chaos) van de put, of zijn geduld bij de fitnah van de gevangenis?
Antwoord: zijn geduld bij de fitnah van de gevangenis. Ondanks het feit dat er in de gevangenis andere mensen waren, maar hij ging er in vrije wil naartoe.
In de put daarentegen, daar was hij zonder dat hij erom gevraagd had en ook al leed hij in de put en moest hij vreselijke pijnen doorstaan, toch was zijn positie in de gevangenis hoger dan in de put.
Hij had immers geweigerd zich over te geven aan overtredingen en ging liever naar de gevangenis, waar hij geduldig bleef.

Voor wie is het Paradijs?
De profeet saws heeft gezegd:
"er is voor Mijn (Allah) gelovige dienaar geen andere beloning wanneer ik zijn naaste familielid bij Me neem, indien hij dan het oordeel aan Mij overlaat, dan het Paradijs."
Sub7anallaah!!!
Het woord 'naaste' slaat op ieder mens waar je dol op bent in deze wereld, of het nu je moeder is, je vader, broer, zus en noem maar op. Wanneer deze sterft en je het oordeel vervolgens overlaat aan Allah en zelf geduld blijft uitoefenen dan zal het Paradijs voor jou zijn.
"O Allah, laat me behoren tot diegene die geduldig zijn" ameen
Dus JOUW geduld bij het overlijden van je geliefde zal je het paradijs doen binnen gaan...
Heb je dan geduld of niet???

Sta op, mensen van het goede...!
De profeet saws zei: "Wanneer Allah de schepselen op de Dag des Oordeels bijeenbrengt, dan roept de oproeper: "Sta op, mensen van het goede." Ze staan dan op, maar ze zijn gering in aantal. Ze lopen in draf naar het Paradijs, dan houden de engelen hen en zeggen tegen heb: "Wie zijn jullie? Ze zeggen dan: "Wij zijn de mensen van het goede."
Dan vragen de engelen: "Wat is er dan zo goed aan jullie?" ze antwoorden: "Wanneer ons onrecht aan gedaan werd, bleven we geduldig. Wanneer we slecht behandeld werden, vergaven we.
Wanneer we niet serieus genomen werden, dan verdroegen we dit."
De engelen zeggen dan tegen hen: "Ga het Paradijs binnen en verheug je op de beloning voor degenen die goede daden verrichten."
Profeet Mohammed saws heeft gezegd:
"er overkomt de moslim niets aan 'nasab' of 'wasab' of 'hamm' of pijn of verdriet, zelfs de prik van een doorn, of Allah wist daarmee wat van zijn zonden uit."
((an-nasab betekend moeilijkheden, wasab duidt op lichamelijke pijn, zo ook an-nasab, hamm duidt op geestelijke pijn.))

Welke mensen worden beproefd?
De profeet Mohamed saws werd gevraagd: "welke mensen worden het meest beproefd?"
De profeet antwoordde: "Het meest beproefd zijn de profeten. Vervolgens de uitmuntenden en vervolgens degenen die daarop volgen in goedheid. Men wordt beproefd al naar gelang zijn dien, wanneer zijn dien sterk is, dan zal Allah hem meer beproeven en wanneer er in zijn dien iets van zachtheid zit, wordt hij beproefd al naar gelang zijn dien."
Niet alleen jij en ik worden beproefd, de profeten werden zelfs beproefd en zij waren de genen die het meest beproefd werden, en toch bleven ze geduldig.

Welke wijsheid schuilt er in beproeving?
Sommigen vragen: 'Waarom worden we door Allah beproefd? En wat zit daar achter?
Ten eerste: het verwerven van een hoger plaats
-Allah beproeft ons zodat wij een hogere plaats kunnen verwerven.
Laten we ons voorstellen dat we Allah zouden ontmoeten op de Dag des Oordeels, zonder dat we moeilijkheden hadden ondervonden en zonder dat we beproefd werden, dan zouden we failliet zijn!!!
Want denk maar niet dat onze goede daden voldoende zijn om ons het Paradijs binnen te loodsen...!
Wanneer een ongeluk je rustige leventje een week lang, of een maand lang verstoord, of het soms een periode van 1 jaar of 2 jaar voortduurt, weet dan dat je een ruime verblijfplaats in het Paradijs hebt, en om dat te bereiken moest je dit ongeluk wel overkomen en moest je deze beproeving wel doorstaan.
Ten tweede: onderscheid moet er wezen
Een andere wijsheid van Allah die schuilt in beproevingen, is dat het mensen onderscheidt.
Allah swt zegt:
"Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden gaan zonder dat Allah degenen die streden van jullie gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?"
{ surat al Imraan 3- 142}
Ook zegt Hij swt:
"Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het goede scheidt, En Allah brengt jullie niet op de hoogte van het onwaarneembare." {surat al Imraan 3 - 179}
ten derde: zodat je niet wordt getroffen door trots of hooghartigheid
Daarin schuilen hele grote wijsheden.
Want stel je voor dat alles maar doorging, onveranderd zou blijven en ons leventje altijd rustig was, wat doet dat met de mens?
Men zal trots worden en hooghartig, nietwaar?
Want in een kalm en rustig leven komen geen elementen voor die de boel op zijn kop zetten.
Geluk en vreugde en voorspoed (dat is wat de onbeduidenden overkomt)
Dan wordt de mens getroffen door trots en hooghartigheid en voelt zich verheven boven Allah en krijgt hij het gevoel Hem niet nodig te hebben.
Maar juist omdat Allah ons genadig is, beproeft hij ons!
Ten vierde: Zodat je verlangt naar het Paradijs
Een ander wijsheid is dat je pas naar het Paradijs gaat verlangen wanneer je de bitterheid van het wereldse leven hebt geproefd.
Hoe zou je naar het Paradijs kunnen verlangen wanneer het leven slechts uit rozengeur en maneschijn bestond?
Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat je een hekel moet hebben aan het wereldse leven, doe daarentegen moeite, bewoon en bouw op (niet bij de pakken neer zitten)
Maar jij verlangt naar het Paradijs.
Dus Allah heeft je de bitterheid van het leven laten proeven waardoor je de zoetheid van het Paradijs wenst.
Ten vijfde: opdat je Allah niet vergeet
Een ander wijsheid is dat ongeluk en beproevingen je doen herinneren aan Allah, de Beheerder van de zegeningen.
Wanneer ongeluk jou treft, dan moet dat voor jou een reden zijn om Allah te danken voor het feit dat Hij jou deze zegen heeft geschonken, Je zult moeten berusten in Zijn beschikking.
Op deze manier vergeet je hem nooit...
Ten zesde: opdat je weet dat Allah de machtigste is
Eén van de wijsheden van Allah bij beproevingen is dat Hij beproeft om Zijn macht te tonen.
Zo wordt de omvang van Zijn kracht en Zijn erbarmen zichtbaar; want Hij is het die je weer van de beproeving verlost.
Allah beproeft je, zoek dus je toevlucht bij Hem, dan zal Hij je bij de hand nemen. Weet dat Allah beschikt en dat Hij machtig is en dat Hij vergevend is.
En tot slot de zevende wijsheid: omdat Allah van je houdt
De profeet saws zei: "Wanneer Allah van een volk houdt, dan beproeft Hij het."
Een wijsheid van Allah bij beproevingen is dat Hij van je houdt, o jij gelovige, reine, schone, godvrezende; jij goede daden verbergende dienaar.
Werkelijk... haar zegel is van muskus.

Zoetheid van de beloning neemt bij mij de bitterheid van de pijn weg!
Bij een vrouw werd de hand afgehakt (mijn God, stel je voor hoe pijn dat doet)
Toen dat gebeurde, moest ze lachen.
Ze vroegen haar toen: "Voel je de pijn niet?"
Ze antwoordde: "de zoetheid van de beloning neemt bij mij de bitterheid van de pijn weg."
Dan heb ik verder voor jullie de beroemde overlevering:
"Zeven mensen zal Allah in Zijn schaduw laten schuilen op een dag waarop geen schaduw zal zijn buiten Zijn schaduw..."
De zeven zijn:
1-Een oprecht leider: want deze had de mensen ook kunnen onderrukken en hen onrecht aankunnen doen, maar hij bleef geduldig en hij weerhield zichzelf ervan zijn volk te tiranniseren.
2-Een jongeman die is opgegroeid met gehoorzaamheid aan Allah: van jongs af aan oprecht is
Deze persoon doet meer dan de verplichte aanbidding, zoals dhikr (herdenken van Allah) en smeekbeden en het vragen om vergiffenis en het lezen van de Koran.

3-Een man die een liefdadigheid schenkt en dit verborgen houdt, zodat de linkerhand niet weet wat de rechterhand heeft gegeven
4-Twee mannen die van elkaar houden vanwege hun liefde voor Allah: elkaar verdragen en houden dat vol, (zonder hun liefde voor Allah zouden ze elkaar in de haren vliegen)
5-Een man die Allah aanroept en dan zijn tranen de vrije loop laat: Niet iedereen kan goed huilen, daarentegen blijft hij geduldig en verbergt het zodat het voor hem opgeschreven wordt op de Dag des Oordeels.
6-Een man die zin gedachten altijd bij de moskee is: hij wacht geduldig tot het tijd is om de verplichte gebeden na te komen
7-Een man die door een mooie en invloedrijke vrouw wordt uitgenodigd en dan zegt:
"Ik vrees Allah" : hij blijft geduldig gehoorzaam aan Allah swt, en hij overschrijdt Allah's grenzen niet en blijft hier geduldig onder.
Insha Allah wil ik afsluiten met een verhaal, wa Allahu Akbar.. ik weet zeker dat dit verhaal ieder bij zal blijven, en moge Allah ons allen standvastig maken om te strijden voor Zijn zaak, ameen

Een verhaal waar het hart van moet huilen
Eén van de grootste voorbeelden van geduld om gehoorzaam te blijven Allah en om te strijden voor Zijn zaak is de geschiedenis van de kamster van de dochter van fir3awn (farao)
Vandaag de dag heet dit beroep kapster.
Op een keer toen ze het haar van de dochter van fir3awn aan jet kammen was, viel de kam op de grond. Toen zei ze: 'bismillah' (ze vergiste zich, ze had haar geloof namelijk verborgen gehouden, maar zo gedraagt een gelovige zich nu eenmaal; we tonen onze goede manieren).
Toen merkte de dochter van fir3awn op: 'Mijn vader is toch God?'
De kamster zei: 'Mijn Heer en jouw Heer en de Heer van jouw vader is Allah'
Het meisje zei: 'dus jij hebt een god buiten mijn vader om?'
De kamster zei toen: 'Mijn Heer en jouw Heer en de Heer van jouw vader is Allah'
Toen zei het meisje: 'dat ga ik absoluut aan mijn vader vertellen.'
En dat deed ze.
Fir3awn vroeg de kamster toen: ' heb jij dan nog een Heer die gelijk aan mij is?'
Ze antwoordde: 'mijn Heer en jouw Heer is Allah.'
Toen vroeg hij aan zijn bedienden: 'heeft ze kinderen?'
Ze zeiden: 'ja, 4 kinderen, waaronder een baby.'
Toen zei hij: ' breng ze bij mij en breng een koperen koe en steek deze aan met vuur zodat het smelt...'
((probeer je nu voor te stellen wat er zou gaan gebeuren. Probeer eens in de schoenen te staan van de kamster))
Eerst nam fir3awn de oudste zoon en zei toen tegen haar: 'Heb jij dan nog een heer die gelijk aan mij is?' ze antwoordde: 'Mijn Heer en jouw Heer is Allah'
Toen pakten ze de jongenbeet en smeten hem voor haar ogen in de vlammenzee.
De jongen zette het op een schreeuwen, totdat hij verkoolde en verdween.
Toen nam hij de 2e en de 3e, maar haar antwoord was eensluidend:
'Mijn Heer en jouw Heer is Allah'
En met hen gebeurde precies hetzelfde als wat er met hun broer gebeurd was en dat allemaal voor haar ogen.
Daarna was het de beurt van de zuigeling en de moeder was hevig overstuur.
Ze hield de baby stevig ast maar toen sprak de baby, hij zei: 'heb geduld mama, want jij hebt gelijk.' Toen werden moeder en kind samen in het vuur geworpen.
Allahu Akbar wa Allahu Akbar wa la ilaha ila Llah!!!!!!!!
De profeet Mohamed saws zei tijdens de reis van al-Israae wa al-Mi3raadj (de hemelse nachtreis waarin Mohamed saws vanuit Jeruzalem de 7 hemelen bezocht) :
"Toen ik opsteeg naar de hemel, rook ik een aangename geur die ik nooit eerder geroken had. Ik vroeg toen: Jibriel, wat is dat voor een geur?" Jibriel antwoordde: "Dat is de geur van de kamster van de dochter van fir3awn en haar 4 kinderen."
Hier laat je tranen van verdriet, maar van vreugde tegelijk!
Ik hoop dat je hier je lering uit kunt trekken en het vervolgens ook daadwerkelijk toepast in jouw leven, want geduld is immers de sleutel van het bestaan.
Moge Allah mij vergeven voor mijn fouten
Al het goede komt van Hem en het slechte van mijn nafs.
Onze Heer, giet geduld over ons uit, ameen
O Allah, schenk ons het oprechte berouw en accepteer het van ons, voorzeker U bent de
Al-Horende, de Alwetende, ameen
Soebhaanaka Allaahoemma wa biehamdieka, ash-hadoe allaa ilaha ila anta, astaghfieroeka wa atoeboe ilayk.

15:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

selam geduld is beste wens van de islam je zal zeggen rustig en kalmeren bijvoorbeeld je doet examen en je hebt gezakt en je wil geen anders de doen dan moet u beetje wachten tot dat je alles weer goed komt je hebt geen haast alles tegelijk de doen

dank je dit zijn de goede voorbeelden van islam

Gepost door: resul_aski nihat | 25-06-09

Reageren op dit commentaar

tbarkelllah , echt prachtige woorden en laat je oook echt aan het denken zetten....

Gepost door: rachid | 23-11-09

Reageren op dit commentaar

Dit iss heel erg leerzaam! De eigenschap Geduld is heel erg belangrijk, je hebt altijd en overal te maken met geduld, ook als je je examens niet hebt gehaald jaa,

Masha Allahh

Gepost door: Fatiimaa | 29-11-09

Reageren op dit commentaar

PS: het zou handiger zijn als je een kleinere lettergrootte had gebruikt ! xD

Gepost door: Fatiimaa | 29-11-09

Reageren op dit commentaar

Mashallah prachtig! 'Wie geduldig is in plaats van tekeer gaat is altijd de sterkste' mashallah.
Alhamdoellilah dat Allah ons heeft geleid naar deze mooi dien!

Gepost door: Inssaf | 07-04-10

Reageren op dit commentaar

salaam aleykoum w arahmet Allah wa barakatou

wie heeft er deze lezing gegeven ????? MashAllah het is goed maar wil heel graag weten van wie ?

Djazaikoum Allah ghayran

Gepost door: Zuster | 16-03-11

Reageren op dit commentaar

salaam aleykoum

wie heeft deze lezing geschreven of gegeven?

Djazaikoum Allah ghayran

Gepost door: Zuster | 16-03-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.