19-08-07

Vriendelijkheid en Zachtaardigheid

Door Shaykh Abd-ul-Muhsin Al-Abbaad uit zijn boek 'Rifqan Ahlus-Sunnah bi Ahlis-Sunnah!'
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk

Allah heeft Zijn Profeet Mohammed (sallAllahu 'alayhi wa salaam) omschreven als iemand met een zeer hoogstaand karakter:

"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." [Surah Al-Qalam 68:4]

Allah heeft de Profeet Mohammed (sallAllahu 'alayhi wa salaam) ook omschreven als vriendelijk en zachtaardig:

"En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteen gegaan." [Surah Al-Imran 3:159]

En Allah heeft de Profeet Mohammed (sallAllahu 'alayhi wa salaam) ook omschreven als barmhartig en medelevend met de gelovigen:

"Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig." [Surah At-Tauba 9:128]

Zo heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) ons ook opgedragen en aangemoedigd om vriendelijk te zijn:

"Vergemakkelijk dingen voor de mensen (behandel de mensen op de meest aangename wijze) en maak het niet moeilijk voor hen en geef hen blije tijdingen en laat hen geen afkeer hebben (van goede daden)..." [1]

En in een andere versie van dezelfde hadith heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"Geef blije tijdingen (aan de mensen); schep (in hun gedachten) geen afkeer (van de religie); toon hen zachtaardigheid en wees niet hard voor hen." [2]

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Al-Bukhaari op gezag van Abu Hurairah dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) in het verhaal van de bedoeïen die in de moskee urineerde, tegen zijn Metgezellen zei:

"Laat hem en gooi een emmer water over de plek waar hij geürineerd heeft. Waarlijk, jullie zijn gezonden om dingen gemakkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken." [3]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Al-Bukhaari op gezag van 'Aisha (radiAllahu 'anha), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"...O 'Aisha! Allah is vriendelijk en Hij houdt ervan dat men vriendelijk en zachtaardig is in alle zaken." [4]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Muslim op gezag van 'Aisha (radiAllahu 'anha), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

" 'Aisha, waarlijk Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid en schenkt aan vriendelijkheid wat Hij niet aan strengheid schenkt en wat Hij aan niets anders dan (vriendelijkheid) schenkt." [5]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Muslim op gezag van 'Aisha (radiAllahu 'anha), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"Vriendelijkheid wordt niet in iets gevonden zonder dat het er schoonheid aan toevoegt en het wordt niet van iets weggenomen zonder dat het datgene gebrekkig maakt." [6]

En in een andere hadith die overgeleverd is door Imam Muslim op gezag van Jarir (radiAllahu 'anhu), heeft de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd:

"Degene die arm is aan vriendelijkheid (liefhebbende gevoelens) is in feite arm aan het goede." [7]

En Allah heeft de twee nobele Profeten Moesa en Haroen ('alayhum salaam) opgedragen om met vriendelijkheid en zachtaardigheid tot Fir'awn te spreken:

"En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden." [Surah Ta-Ha 20:44]

En Allah heeft de Nobele Metgezellen omschreven als medelevend en barmhartig tegenover elkaar:

"Mohammed is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegen de ongelovigen, maar onderling barmhartig." [Surah Al-Fath 48:29]


[1] Sahih Al-Bukhaari en Sahih Muslim van de hadith van Anas.
[2] Sahih Muslim
[3] Sahih Al-Bukhaari
[4] Sahih Al-Bukhaari. De volledige hadith luidt: "Een groep joden kwam langs de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) en zei: 'As-Saamu Alaikum.' (De dood zij met u). Ik begreep wat ze zeiden dus antwoordde ik: 'De dood zij met u en de vloek van Allah!' De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei: 'Wees kalm, O 'Aisha! Allah is vriendelijk en Hij houdt ervan dat men vriendelijk en zachtaardig is in alle zaken.' Ik zei: 'O Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam), heb je dan niet gehoord wat zij zeiden?' De Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) zei: 'Ik heb al tegen hen gezegd: en met jullie!'"
[5] Sahih Muslim
[6] Sahih Muslim
[7] Sahih Muslim

15:24 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.