24-08-07

De beproevingen van welvaart en welzijn

Lessen uit de Hadith,...

Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper

van Allah (swt) heeft gezegd:

“Voorwaar, Allah (swt) wilde een melaatse, een

kale en een blinde van de kinderen van Israël

beproeven, en daarom stuurde Hij een engel

(in menselijke gedaante). De engel kwam bij

de melaatse en zei: ‘Van wat voor iets houd jij

het meest?’

De melaatse zei: ‘Een mooie (huids)kleur en

een mooie huid. En dat van mij weggaat wat

de mensen haten.’

De engel raakte daarop de melaatse aan en

de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een

mooie kleur. Toen vroeg de engel: ‘Van wat

voor eigendommen houd jij het meest?’

De man zei: ‘Kamelen.’

Daarop werden de man tien zwangere

vrouwtjeskamelen gegeven en werd hem

gezegd: ‘Moge Allah (swt
) er zegeningen voor

je in laten zijn.’

Toen ging de engel naar de kale en zei:

‘Waarvan houdt jij het meest?’

De kale zei: ‘Mooi haar en dat van mij weggaat

wat de mensen haten.’

De engel raakte daarop de kale aan en

zijn ziekte ging van hem weg en hij kreeg

mooi haar. De engel vroeg: ‘Van wat voor

eigendommen houd jij het meest?’

De man zei: ‘Koeien.’

Toen kreeg de man drachtige koeien en zei de

engel: ‘Moge Allah (swt
) er zegeningen voor je

in laten zijn.’

Daarop ging de engel naar de blinde en zei:

‘Van wat voor iets houd jij het meest?’

De blinde zei: ‘Dat Allah (swt
) mijn

gezichtsvermogen herstelde.’

Daarop raakte de engel de man aan, waarop

Allah (swt
) zijn gezichtsvermogen herstelde.

De engel vroeg: ‘Van wat voor eigendommen

houd jij het meest?’

De man zei: ‘Geiten.’

Toen kreeg de man een zwangere geit.

De dieren vermenigvuldigden zich snel,

zodat uiteinelijk de eerste man een vallei vol

kamelen had, de tweede een vallei vol koeien,

en de derde een vallei vol geiten. Na verloop

van tijd bezocht de engel in zijn gedaante

als mens de (voormalige) melaatse, en zei:

‘Ik ben een arm en behoeftig mens. Ik heb

al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn

reis uitgeput en ik heb buiten Allah (swt
) geen

middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag

je, in naam van degene die jou een mooie kleur

en mooie huid heeft gegeven, mij een kameel

te geven om mijn reis te voltooien.’

De man zei: ‘Ik heb veel verplichtingen.’

De engel zei: ‘Het is of ik jou eerder heb gezien,

was jij niet de melaatse die door de mensen

gemeden werd, en die daarop door Allah (swt
)

rijk werd gemaakt?’

De man zei: ‘Ik heb deze eigendommen van

mijn voorvaderen geërfd.’

De engel zei: ‘Als je liegt, moge Allah (swt
) je

dan terugbrengen in de toestand waarin je

was.’

Toen kwam de engel in zijn gedaante als mens

bij de (voormalige) kale man en herhaalde

hetzelfde verzoek aan hem. De engel kreeg

van de man een gelijk antwoord als hij van

de melaatse gekregen had. Tegen hem zei de

engel: ‘Als je liegt, moge Allah (swt
) je dan

terugbrengen in de toestand waarin je was.’

Toen bezocht de engel in zijn menselijke

gedaante de (voormalige) blinde man, en zei:

‘Ik ben een arm en behoeftig mens. Ik heb

al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn

reis uitgeput en ik heb buiten Allah (swt
)

geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik

vraag je, in naam van degene die jou jouw

gezichtsvermogen heeft teruggegeven, geef

mij een geit die mij van nut kan zijn bij het

bereiken van mijn bestemming.’

De man zei: ‘Ik was inderdaad blind,

en inderdaad Allah (swt
) heeft mij mijn

gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag

nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat

je wilt. Bij Allah (swt
), ik zal jou niets weigeren

dat jij in de naam van Allah, de Heer van Eer

en Glorie, wilt nemen.’

De engel zei: ‘Houd alles wat je hebt. Jullie zijn

beproefd. Allah (swt
) is zeker met jou behaagd

en Hij is vertoornd op jouw metgezellen.”

(Boekharie en Moeslim)

Redactie Expliciet Magazine: Allah (swt) heeft

dit leven tot een beproeving heeft gemaakt.

Hij (swt
) is degene die over welvaart (rizq) enwelzijn beschikt, en van Hem (swt) komen zowel

welvaart en welzijn, als het gebrek daaraan. In

welvaart is dus geen bron van trots of een reden

voor hoogmoed van dit is een beschikking van

Allah (swt
), en in armoede is geen bron van

schaamte want ook dit is een beschikking van

Allah (swt
).Sommigen van de mensen zal Allah (swt)

beproeven door middel van welvaart, een toets

om te zien of zij hun welvaart zullen spenderen

in de weg van Allah (swt
) ; fie sabilillah)in plaats

van gierig, en dankbaar zullen zijn aan Hem

(swt
). En sommigen van de mensen zal Hij (swt)

beproeven met armoede, een toets om te zien

of zij geduldig zullen zijn, in plaats van door

haram verlossing van armoede na te jagen, en

dankbaar aan Hem (swt
).Sommigen van de mensen zal Allah (swt)

beproeven door middel van fysiek welzijn,

een toets om te zien of zij hun gezonde geest

en krachtige lijf en leden in zullen zetten voor

de zaak van Islam, het welzijn der mensheid,

en dankbaar zullen zijn aan Hem (swt
). Ensommigen van de mensen zal Hij (swt) beproeven

met onwelzijn. Een toets om te zien of zij hun

fysieke gebreken geduldig zullen ondergaan en

dankbaar zullen zijn aan Hem (swt
); en een toets

om te zien of zij door middel van Islam zullen

werken aan verwijdering van het onwelzijn dat

resulteert uit hun situatie, tot stand gebracht

door kolonialisme en de valse ideologieën van

mensenhanden, en dat zij geduldig zullen zijn

en dankbaar aan Hem (swt
).

Allah (swt) zegt:

الم( ١)أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا

يُفْتَنُونَ( ٢)وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهَُّ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ( ٣)أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ

يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ( ٤)مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهَِّ فَإِنَّ أَجَلَ اللهَِّ

لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ( ٥)وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهََّ

لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ( ٦)وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Menen de mensen soms dat zij vrij worden gelaten

om te zeggen: ‘Wij geloven’, zonder dat zij aan

beproeving zullen worden blootgesteld? Wij hebben

toch hen die voor hen waren aan beproeving

blootgesteld, immers zo zal Allah hen kennen die

oprecht zijn, en zal Hij hen kennen die leugenachtig

zijn. Of menen zij die slechte daden bedrijven dat

zij Ons zullen ontkomen? Kwaad is het oordeel dat

zij vellen. Voor wie hoopt op de ontmoeting van

Allah, de termijn van Allah is komende en Hij is de

Horende, de Wetende. Wie zich beijvert, die beijvert

zich voor zich zelf. Waarlijk, Allah heeft niet de

wereldwezens nodig. En zij die geloven en heilzame

werken bedrijven, van hen zullen Wij de slechtheden

uitwissen, en hen zullen Wij belonen voor het schone

dat zij bedreven.”
(Zie de vertaling van de betekenissen

van de Koran, soerah al Ankaboet, vers 1 - 7

19:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.