25-08-07

Maalik b. Dienaar (127H)

1 Het zoetste in dit leven


Soelaimaan Al-Chawwaas zegt dat hij Maalik b. Dienaar hoorde zeggen:

"De mensen die achter dit leven streven hebben het meest zoete dat zich op deze wereld bevindt niet eens geproefd alvorens zij dit leven verlieten!" Zij zeiden: En wat is dan, o Aboe Yahyaa? Hij antwoordde: "De kennis over Allah!"

Ik zeg: inderdaad, wij lopen allen achter het leven van deze wereld aan, en toch voelen wij steeds dat wij in iets tekort komen. De reden hiervoor is dat - zoals Ibnoel-Qayyim - moge Allah hem genadig zijn, zegt - er een leegte in de harten is, die door niets anders kan opgevuld worden dan door de liefde voor Allah. Zo lang deze plaats leeg blijft zal men steeds een tekortkoming voelen.

2 De herdenking van Allah

Dja'far - moge Allah hem genadig zijn - zegt dat hij Maalik b. Dienaar het volgende hoorde zeggen:

"Mensen die graag genieten, vinden hun genot in niets zo goed als in de herdenking van Allah!"

Ik zeg: en dit werd ervaren door degenen die Allah veel gedenken, want wij leven in een tijd dat wij onze lichamen voeden en te drinken geven, maar wij zijn vergeten om onze harten te verzachten. En Allah zegt ons in de Koran:

"Degenen  die geloven en wiens harten zacht worden door Allah te gedenken, en is het niet zo dat de harten rust kunnen vinden door de herdenking van Allah!" (Al-Anfaal)

3 De oprechten en de Koran


Hij zegt ook dat hij hem hoorde zeggen:


"Wanneer de oprechte gelovigen de Koran horen, dan beginnen hun harten naar het hiernamaals te verlangen!"

4 Liefde voor deze wereld

En hij zegt ook dat Maalik b. Dienaar gezegd heeft:


"Sommige geleerden zijn van de opinie dat elke zonde voortkomt uit liefde voor geld. Zorg er dus voor dat je de liefde voor geld achter jou gooit, en je zal tot rust komen."

5 Een hart zonder triestheid


Ibnoe Soelaimaan zegt dat hij Maalik b. Dienaar hoorde zeggen:

"Wanneer er geen triestheid in het hart huist zal dit ten onder gaan, net zoals een huis ten onder gaat wanneer er niemand in woont!"

6 Strijden op de weg van Allah

Ibnoe Shoewdhab heeft gezegd dat men "Strijden, strijden" zei, waarop hij antwoordde:

"Ik moet al een grote strijd tegen mezelf voeren!"          

7 Mezelf scheiden

Men vroeg aan Maalik b. Dienaar waarom hij niet trouwde. Hij antwoordde:


"Als het zou kunnen dan had ik mezelf gescheiden!"

8 Als ik kon, dan zou ik ...


Op een dag zei hij tegen zijn metgezellen:


"Als ik kon, dan zou ik nooit slapen, omdat ik angst heb dat de straf mij zal vinden terwijl ik slaap. En als ik kon dan zou ik helpers nemen, en hen de wereld insturen, en hen overal laten uitroepen: Mensen, het Vuur, het Vuur!"


22:25 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.