26-08-07

Hadith-Categorie:Islam, dagelijks-5 hadith met uitleg

Je bevind je in de categorie Islam. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.
1. De Islam verbiedt steekpenningen
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vervloekte de steekpenninggever en -nemer'. [uiteindelijke overlevering door Ahmad]

De uitleg van de hadith: In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, verteld hij dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Allah heeft verzocht Zijn genade te ontzeggen aan de steekpenninggever. Deze geeft geld aan een ander met een bijbedoeling, namelijk om een onrechtmatig doel te bereiken. Bovendien wordt hierdoor een derde partij onrecht aangedaan. De uitsluiting van Allah's genade geldt ook voor de steekpenningnemer omdat deze het geld op een oneerlijke wijze aanneemt en anderen onrecht doet door hun geld af te nemen. De moslim wordt opgedragen zulke verdachte situaties te vermijden zodat men niet de ontevredenheid en de straf van Allah oproept.


2. De zuilen van Islam
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'De Islam is gebaseerd op vijf zuilen: 1] Het verklaren dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, 2] het verrichten van gebed "as-salaat", 3] het geven aan de armen "az-zakaat", 4] op bedevaart gaan naar Mekka en 5] het vasten tijdens de maand Ramadan'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De Islam is gebaseerd op vijf hoekstenen. Dat is de "shahada", d.w.z. het geloven in de boodschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het regelmatig verrichten van het gebed, "as-salaat", het geven aan de armen door een deel van het eigen geld te reserveren voor dit doel, "az-zakaat", opbedevaart naar Mekka gaan als men in staat is de kosten daarvoor op te brengen en de plechtigheden te verrichten en het vasten tijdens de maand Ramadan.


3. De aandacht van de Islam voor de moskeeën
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd dat een zwarte man of vrouw, die de moskee veegde, overleden was. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam had naar hem gevraagd. Zij vertelden hem dat hij was overleden. Toen zei Hij: "Hadden jullie dat maar eerder aan mij verteld. Kunnen jullie zijn graf aanwijzen?". Hij kwam bij zijn of haar graf en verrichtte een gebed. [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith legt het belang uit dat de Islam hecht aan het schoonhouden van moskeeën. Ook toont het aan dat het is toegestaan om het overledensgebed te verrichten nadat de overledene is begraven, afgezien van het feit of het gebed al dan niet is verricht voor de begrafenis. Het wordt duidelijk naar voren gebracht dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam veel aandacht schonk aan de uitvoering van de plechtigheden.

 
4. Het standpunt van de Islam over het vragen van aalmoezen
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie in overvloed de mensen vraagt, vraagt om vurige steenkool. Hij moet dan of afstand nemen of veel meer vragen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: Volgens Ibn Al'arabi betekent de uitspraak 'dan vraagt hij om vurige kolen', dat degene bestraft zal worden met het vuur. Daarnaast kan het ook een letterlijke betekenis hebben, namelijk; wat hij krijgt in vurige kolen zal hetzelfde zijn als waarmee hij verbrand zal worden, zoals het geval is bij wie de "az-zakaat" weigert te geven.

De uitspraak '… dan moet hij afstand nemen' en wat erop volgt is ironisch bedoeld. Het is tegelijkertijd ook een waarschuwing tegen 'doe maar wat jullie willen'; at houdt dus in dat het overvloedig vragen om aalmoezen ongeoorloofd is.


5. Tot de Islam behoort ook reinheid
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Mas'ud, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie ook maar een druppeltje arrogantie in zijn hart heeft treedt het paradijs niet binnen'."

Een man zei tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Een man draagt toch graag goede kleding en schoenen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Allah is mooi en houdt van schoonheid, maar arrogantie leidt tot afwijzing van rechtvaardigheid en minachting voor mensen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: In deze hadith wordt men aangemoedigd mooi te zijn, verder wordt duidelijk gemaakt dat arrogantie ongeoorloofd gedrag is, wanneer men zich boven anderen verheven voelt en hen gaat minachten.

Ook wijst men de rechtvaardigheid af omdat men zichzelf beter acht dan anderen. Arrogantie kan innerlijk zijn en dan wordt het "kibr" genoemd, maar het kan uiterlijk zijn, dan handelt men ook naar de innerlijke verborgen eigenschap. Als dit in handelingen zichtbaar wordt spreekt men van "takabbor", anders van "kibr". Degene die beide eigenschappen bezit, is hevig gewaarschuwd.

 

 

23:05 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.