26-08-07

Islam is de boodschap voor heel de mensheid

Islam is de boodschap voor heel de mensheid

De Profeet
(s.a.s) gebruikt in de preek niet één

maal "O gelovigen" of "O moslims", maar

altijd "O mensen" en één keer "O mannen".

Dit is om aan te geven dan de door hem (s.a.s)

gebrachte boodschap een boodschap is voor

heel de mensheid. En dit is tevens om aan te

geven dat voor wat betreft rechtvaardigheid en

gelijkheid als mens, er geen verschil bestaat

tussen moslim en niet-moslim: allen hebben

als mens recht op rechtvaardigheid en een

gelijke, respectvolle behandeling.

Het leven en het bezit van ieder mens is heilig

Het was voor al de mensen welbekend dat

maand, dag en plaats van verblijven alle

drie heilig waren volgens Islam. De Profeet

(s.a.s) gebruikt deze vanzelfsprekende feiten

als voorbeelden om de mensen de heiligheid

van het leven en het bezit correct te laten

begrijpen, oftewel om het verbod op moord en

diefstal te benadrukken door dezen van gelijke

vanzelfsprekendheid te maken.

Niemand staat boven de wet

Om aan te geven dat niemand boven de wet

staat benadrukt de Profeet
(s.a.s) dat ook zijn

eigen oom Abbas ibn ‘Abd al Moettalib afstand

moest nemen van de riba die mensen hem

verschuldigd waren ten gevolge van eerdere

afspraken.

Enkel de Wet van Allah

De Profeet
(s.a.s) benadrukt dat de wetten en

tradities uit de pre-Islamitische periodes

afgeschaft zijn sinds Islam is gekomen met de

wetten van Allah ter oplossing van de problemen

van de mens. Hij deed dit door als leider zelf

het goede voorbeeld te geven, door afstand te

nemen van de rechten uit pre-Islamitische

wetten en tradities die waren geresulteerd uit

de moord op één van zijn eigen familieleden,

Rabia ibn al Haritha.

Behandel elkander goed

De Profeet
(s.a.s) benadrukt dat de mannen

hun echtgenotes als partners moeten zien,

en dat zij hen met tederheid zachtaardig

moeten behandelen.De Profeet
(s.a.s) benadrukte

tegelijkertijd dat beiden rechten en plichten

kennen tegenover Allah (swt), die, indien zij

nagekomen worden door beiden, zullen leiden

tot een huwelijk zoals het bedoeld is door Allah:

een plaats van rustgevendheid en liefde.

Geen nationalisme, geen racisme

De Profeet
(s.a.s) benadrukt hoe de mensen van

Islam tegenover elkaar moeten staan in het

leven. Geen volk of ras is beter dan het andere,

allen zijn gelijk behalve op basis van taqwa

(vrees en liefde voor Allah
(swt), maar de mate

van taqwa van het individu is enkel bij Allah

(swt) bekend. Niemand mag derhalve opkijken

tegen of neerkijken op anderen.

Enkel Islam is rechtvaardigheid

De Profeet
(s.a.s) herinnert de mensen aan het

feit dat rechtvaardigheid enkel door de Wet

van Allah
(swt) gerealiseerd kan worden, en aan

de plicht om rechtvaardigheid te laten heersen

tussen de mensen.

21:54 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Dit moet elke moslim lieren,
Voor dat hij of zij koran lezen.
(De Profeet (s.a.s) gebruikt in de preek niet één
maal "O gelovigen" of "O moslims", maar
altijd "O mensen" en één keer "O mannen".
Dit is om aan te geven dan de door hem (s.a.s)
gebrachte boodschap een boodschap is voor
heel de mensheid. En dit is tevens om aan te
geven dat voor wat betreft rechtvaardigheid en
gelijkheid als mens, er geen verschil bestaat
tussen moslim en niet-moslim: )

Gepost door: THOR | 11-01-10

Reageren op dit commentaar

Beste Beste,Het is echter dat de mensen wel de Koraan moeten lezen en bestuderen,de Profeet(sas) zijn leven is echter een verduidelijking van de Koraan,wel moet de onderstaande tekst goed begrepen worden,

Geen volk of ras is beter dan het andere,

allen zijn gelijk behalve op basis van taqwa

(vrees en liefde voor Allah (swt)het goede verrichten en wegblijven van het verdorvene), maar de mate
van taqwa van het individu is enkel bij Allah

(swt) bekend. Niemand mag derhalve opkijken
tegen of neerkijken op anderen.

Enkel Islam is rechtvaardigheid

De Profeet (s.a.s) herinnert de mensen aan het
feit dat rechtvaardigheid enkel door de Wet

van Allah (swt) gerealiseerd kan worden, en aan
de plicht om rechtvaardigheid te laten heersen

tussen de mensen.

inderdaad is Profeet Muhammad(sas) naar de hele mensheid gekomen en zo ook de Koraan een boodschap is voor de hele mensheid,de Islam is de enige weg dat hulp biedt voor de mensheid in alle aspecten,

mvg,...

Gepost door: Islam is de Waarheid | 11-01-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.