26-08-07

Wat is Hadith?

De kennis van de "Hadith" heeft de daden, woorden en levenshouding van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam van de Islam tot onderwerp. Onder Hadith verstaan we dus het verslag over datgene wat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam deed, zei en wat hij zijn Metgezellen zag doen en stilzwijgend toestond.

De Hadith is na de heilige Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim(a). In de Koran staan de woorden van Allah, Subhana wa ta'ala, die aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geopenbaard werden.

"En hij (de Boodschapper) spreekt niet naar eigen begeerte." (Surah 53 : Ayah 3).

Terwijl de Hadith de eigen woorden van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bevatten, die hij onder de inspirerende leiding van Allah (swt) zelf heeft uitgesproken.

De Hadith verduidelijk wat er in de Koran geopenbaard is. Zo staat er herhaaldelijk in dat er gebeden moet worden en dat de Zakaat (armenbelasting) een verplichting is, maar pas in de Hadith kan er gevonden worden hoe, wanneer en door wie dit dient te geschieden. In de Hadith kunnen dan ook aanwijzingen gevonden worden over onderwerpen die het gehele praktische leven van een moslim(a) betreffen, zoals: gebed, reiniging, vasten, wetenschap, kennis, huwelijk, geboorte, dood, handel, eten en drinken, halal en haram etc.

De Koran geeft duidelijk aan welke waarde aan de woorden van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam toegekend dient te worden:

"Zeg: Als u Allah liefheeft, volgt mij dan en Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol." (Surah 3 : Ayah 31)

"En wat de Boodschapper u ook geeft, neemt het (aan), en wat hij verbiedt, weerhoudt u daarvan en vreest Allah. Zeker, Allah is streng in het straffen. " (Surah 59 : Ayah 7)

In de Afscheidsbedevaart heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd:

"O mensen! Geen enkele Profeet of Boodschapper zal meer na mij komen en geen enkel nieuw geloof zal meer worden geboren. Ik laat twee dingen voor jullie achter: de Koran en mijn Sunnah (Zijn (v.z.m.h.) eigen voorbeeld: Hadith). Als je deze beiden volgt, zul je nooit op het verkeerde pad terechtkomen"

Diverse malen heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het belang van de Hadith benadrukt. Zo stelde hij eens, aldus zijn geliefde vrouw Aisja (r.a), in een Khutbah (verhandeling) deze retorische vraag: "Wat zal de toestand zijn van die mensen, die zich afzijdig houden van iets wat ik zelf doe?" [Overgeleverd door Bukhari]

Het levende voorbeeld van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft alles vervangen wat Allah (swt) voordien aan de mensheid had geopenbaard.


22:43 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.