27-08-07

Categorie Islam:5Hadith

6. Meerdere wegen die tot het verrichten van het goede leiden
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een ieder is verplicht tot het geven van een aalmoes. Elke dag dat de zon opgaat en je treft een rechtvaardig oordeel tussen twee mensen dan is dat een aalmoes. Het helpen van een man bij het bestijgen van zijn beest of zijn goederen helpen daarop neer te leggen, een vriendelijk woord uiten, elke stap die wordt gezet in de richting van de moskee om het gebed te verrichten en het vuil opruimen van de weg; al deze daden zijn een aalmoes'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het geven van een aalmoes zich niet beperkt tot het vrijwillig afstaan van een deel van het eigen geld. De aalmoes is dus niet uitsluitend opgedragen aan rijke mensen want iedereen is in feite in staat het te verrichten, vaker en zonder moeite. Alles wat men dan aan goede daden verricht of uitspreekt, wordt als een aalmoes beschouwt.


7. Het geloof en oprechtheid
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Sufian Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn: zei hij tegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: 'Vertel mij iets over de Islam wat ik een ander niet zou vragen.' Hij zei: 'Zeg dat je in Allah, de Verhevene, gelooft en wees oprecht.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat het verplicht is Allah, de Verhevene, te gehoorzamen en oprecht te handelen. Dit is de basis van het geloof. Dit is een alomvattende uitspraak, waarin met weinig woorden veel wordt gezegd. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ziet af van overdrijvingen of allerlei fraaie woorden omdat hij van nature slechts in de waarheid en de zuiverheid is geïnteresseerd. Dit blijkt uit het gemak in woordgebruik en uit het feit dat het ook tot iedereen is gericht, rekeninghoudend met de individuele situatie van degene die wordt toegesproken.


8. Degene die het gebed, "as-salaat", niet verricht is ongelovig
Naar inhoudsopgave

Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt. Er zijn talloze uitspraken van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam die het verrichten van het gebed in gezelschap en in moskeeën als een verplichting naar voren brengen.

Allah, de Verhevene, heeft namelijk toegestemd dat deze moskeeën werden opgericht en dat Zijn naam daar wordt genoemd. Het is de plicht van elke moslim hiervoor zorg te dragen en het initiatief daarvoor te nemen en dit over te dragen aan zijn kinderen, familie en broeders.


9. De Islam draagt op tot het ontwikkelen van kracht
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:'Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah, de Verhevene, dan een zwakke gelovige, maar beiden zijn rechtschapen. Zorg voor wat je voordeel geeft, vraag om Allah's hulp en wees niet zwak. Als je iets aantreft zeg dan niet: als ik maar zus en zo had gedaan, maar zeg: Allah heeft voorbeschikt wat Hij wil. Anders geef je Satan de kans bezig te zijn'.[De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat een gelovige die krachtig is in zijn daden, die gericht zijn op het hiernamaals, beter is dan een zwakke gelovige.

Degene die morele kracht bezit, heeft meer moed bij het voeren van de Jihad, het afkeuren van ondeugdzaamheid en in het volharden tegen de overlast hiervan, Hij zal het langer volhouden op Allah's pad en verrichten van wat hem is opgedragen waaronder het gebed, het vasten enzovoorts.

Een zwakke gelovige daarentegen is hiertoe niet in staat maar dat betekent niet dat deze geen goede gelovige is, omdat deze immers ook gelovig is. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft ook opgedragen Allah te gehoorzamen, zijn barmhartigheid en hulp te vragen. Men heeft geen voordeel bij elke stap die men neemt, als men ook niet op Allah steunt.


10. De heerlijkheid van het geloof
Naar inhoudsopgave

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Met drie eigenschappen vindt men de heerlijkheid van het geloof; als men Allah en Zijn Gezant meer bemint dan alle anderen, als men een ander alleen bemint om Allah en wanneer men een afkeer heeft om ongelovig te worden, nadat Allah hem al heeft bevrijd, net als zijn afkeer om in het vuur gegooid te worden'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: In de hadith wordt de wil van een gelovige om gelovig te zijn vergeleken met iets zoets en hoe dichter men bij het geloof komt hoe zoeter de smaak. Dit brengt ons bij het verhaal van de zieke en de gezonde. De zieke vindt de honing bitter smaken maar voor de gezonde smaakt het gewoonlijk zoet. Echter elke keer dat zijn gezondheid achteruit gaat, wordt ook zijn smaak minder.

Het geloof wordt vergeleken met iets zoets omdat Allah, de Verhevene, het geloof met een boom heeft vergeleken. Hij heeft gezegd:

Allah vergelijkt een goed woord met een goede boom (Surah 14 : Ayah 24)

Het woord is het woord van toewijding en de boom is de oorsprong van het geloof en haar takken zijn het opvolgen van de opdrachten en het nalaten van wat is afgeraden. De bladeren staan voor al het goede waarin de gelovige zich interesseert en de vruchten van de boom zijn het verrichten van deugdzame daden. De heerlijkheid van het geloof is namelijk het plukken van die vruchten. De volmaaktheid van het geloof wordt bereikt als de vruchten rijp zijn en dan is de heerlijkheid ook zichtbaar.

20:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.