31-08-07

Categorie Overige:2Hadiths

Je bevind je in de categorie Overige. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie.

 

1. Het vermijden van verdachte plaatsen
Naar inhoudsopgave

Abu Mohammad Al Hassan Ibn Ali Ibn Abi Taalib, de geliefde kleinzoon van de Profeet, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam geleerd: 'Vermijd wat je verdacht vindt in ruil voor wat niet verdacht is." [Overgeleverd door An-nasa i en At-tirmithi]

De uitleg van de hadith:De moslim moet zijn zaken op zekerheid baseren en moet alert blijven op zijn religie, zodoende voorkomt hij alles wat verdacht is en dus ongeoorloofd is. Deze hadith wijst ons ook op de plicht het onzekere te laten vallen voor het zekere, d.w.z. te kiezen voor wat geoorloofd is, want alleen dat geeft innerlijke rust. Elke moslim moet op zijn hoede zijn niet in de greep te vallen van wat ongeoorloofd is. Als men over een bepaald punt niet zeker is moet men het navragen, maar er niet onwetend in meegaan want dat is in strijd met de voorschriften van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam.


2. Het voltooien van de maat en het gewicht
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abdullah Ibn Abbas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd tegen degenen die met meten en wegen te maken hebben: 'Jullie dragen de verantwoordelijkheid voor twee zaken die de ondergang van vroegere naties hebben veroorzaakt'. [Uiteindelijke overlevering door Termidhi]

De uitleg van de hadith:De verheven voorschriften van de Islam en haar beginselen wijzen op het belang dat men betrouwbaar moet zijn in het meten en wegen, betrouwbaar moet zijn in zijn zakelijke handelingen en dus aan een ieder zijn recht volledig moet toekennen. De Islam raadt ons ook af tekort te doen bij meten, wegen en geen bedrog te plegen bij zakelijke transacties.

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En weegt met de juiste weegschaal en doet de mensen niet tekort in de zaken die van hen zijn en veroorzaakt geen ellende op de aarde door verderf te zaaien.' (Surah 26 : Ayah 181-182)

Naar een hadith die door Jaber, moge Allah met hem tevreden zijn, is overgeleverd: 'De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kocht een kameel van hem en bij het wegen voor de vergoeding heeft hij meer gegeven.'

Allah, de Verhevene, heeft jou de verantwoordelijkheid gegeven om bij het meten en wegen te oordelen, wees daarom rechtvaardig en getrouw. Wees eerlijk in je zakelijke handelingen wanneer je voor een ander meet of weegt en doe een ander zijn rechten niet tekort. Alleen zo verkrijg je "baraka"; d.w.z. de zegenen in het tegen-woordige leven en je beloning in het hiernamaals. Wie te weinig weegt of te weinig meet stelt zich bloot aan de ontevredenheid van Allah, de Verhevene, en aan Zijn straf zoals dat eerder is gebeurd met vroegere volkeren. Deze namen bij ruilhandel volledige hoeveelheden in van anderen en gaven er weinig of niets voor terug.

15:35 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.