02-09-07

Categorie Overige:2volgende Hadith met uitleg

5. Het recht van andere op de weg
Naar inhoudsopgave

Abu Said, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Zorg dat jullie niet in de weg zitten' Zij zeiden: 'O gezant van Allah, wij kunnen niet anders. Wij praten met elkaar tijdens onze bijeenkomsten'. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Als jullie niets anders willen dan moeten jullie rekening houden met de rechten van anderen'. Zij zeiden: 'Wat zijn dan de rechten op de weg?. Hij zei: 'Je ogen neerslaan, anderen niet lastigvallen, het beantwoorden van de begroeting, anderen aan te moedigen tot het verrichten van het goede en hen af te raden ondeugdzame daden te verrichten.'[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:In de hadith wordt men afgeraden op straat rond te hangen. Als er bijvoorbeeld vrouwen langskomen dan kan men in de verleiding komen en zijn lustgevoelens niet langer beheersen. Het kan voorkomen dat men naar hen kijkt, ook al probeert men zich daartegen te verzetten. Deze hadith behandelt de rechten van Allah, de Verhevene, en de rechten van de moslims. Als men thuis was gebleven dan was men er niet achter gekomen wat deze rechten zijn en had men ze misschien nagelaten. Daarom vroegen de metgezellen om buiten te gaan zitten tijdens hun bijeenkomsten.


6. Het inspannen op Allah's weg tijdens de Jihad
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie strijd heeft gevoerd om het woord van Allah verheven te houden, is op Allah's weg'." [uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De Jihad voeren in de naam van Allah is een van de welgezinde daden. Het behelst elke zware taak die men voor het algemeen belang verricht en de samenleving vooruit helpt, op voorwaarde dat het wordt verricht om de tevredenheid van Allah te verkrijgen.

Degene die de Jihad voert om het woord van Allah verheven te houden wordt door Allah beloond. Maar wie de jihad voert omwille van de buit of om beroemd te worden door zijn dapperheid, die handelt in strijd met de opdracht van Allah, de Verhevene. Dat is ook het geval met degene die geld geeft met de bedoeling iets ervoor terug te krijgen, zoals het verschijnen van zijn naam op de lijst van de donateurs in de kranten. Men zal niet door Allah beloond worden, want Hij, de Verhevene, accepteert alleen de daden die zuiver zijn zonder daarmee eigen aanzien te beogen, maar uitsluitend bedoeld zijn voor Hem, de Verhevene.

20:15 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.