04-09-07

Categorie Relaties:2hadith met uitleg

Je bevind je in de categorie Relaties. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie.

 

1. De band met famieleden
Naar inhoudsopgave

In een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn,zegt hij: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten'." [overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Een goede band met familieleden leidt uiteraard tot de tevredenheid van Allah. Hij beloont hen in het hiernamaals en in het tegenwoordige leven door te voorzien in de levensbehoeften. In deze hadith raadt de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ons aan om een goede band te houden met familieleden wanneer we graag in onze levensbehoeften worden voorzien en lang wensen te leven. Tot deze familieleden worden ook naasten zoals de schoonfamilie en zwagers gerekend, men hoort deze te eerbiedigen en menslievend jegens hen te zijn, de armen onder hen te ondersteunen en de relatie met hen niet te verbreken want een gift aan de arme familieleden is niet alleen een aalmoes maar ook een versterking van de band met hen.


2. Ongehoorzaamheid aan ouders en valse getuigenverklaringen
Naar inhoudsopgave

Abu Bakr, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' Wij zeiden: O, jawel Gezant van Allah. Hij zei: 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders'. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei: 'en zeker het vertellen van een onwaarheid, onwaarheid bij een getuigenverklaring' en bleef dat herhalen totdat wij hoopten dat hij zou stoppen." [Uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:Er zijn veel grote zonden maar de ergste zijn: de veelgodendienst, het geloven in de goddelijkheid van iemand anders dan Allah en het aanbidden van of geloven in de volmaaktheid van de namen en de eigenschappen van een ander.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft dit als eerste genoemd omdat het een grote zonde is. Daarna heeft Hij de ongehoorzaamheid aan ouders genoemd als een van de ergste zonden. Allah, de Verhevene, heeft degenen die deze zonden begaan gewaarschuwd dat hen een zware straf te wachten staat.

Vandaar dat de moslim zich tegenover zijn ouders uiterst goed moet gedragen want zij hebben namelijk vanaf de geboorte voor hem gezorgd. Allah heeft ons opgedragen hen goed te behandelen en heeft ons afgeraden hen niet te ongehoorzamen.

Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

'En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders; of nu een van tweeën of allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg dan niet 'Foei' tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen (23) En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk en zeg:'Mijn Heer, erbarm U over hen, zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was.' (Surah 17 : Ayah 23-24)

Ouders verdienen dus bovenal gehoorzaamheid en respect. Het is een plicht hen te gehoorzamen zolang zij niet iets ongeoorloofds van je vragen. Voorbeelden van ongeoorloofde zaken zijn: de onwaarheid vertellen bij een getuigenverklaring, het opzettelijk verdraaien en veranderen van wat is gezegd door een ander.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf veel aandacht aan dit onderwerp tijdens zijn gesprek met Zijn metgezellen. Het is gemakkelijk om de onwaarheid te vertellen bij een getuigen-verklaring en men staat meestal niet stil bij de aanleiding daarvoor zoals haat, vijandigheid enz. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bleef het herhalen totdat de metgezellen hoopten dat hij stopte, uit mededogenheid en omdat zij hem niet in die situatie wilden zien. Wie Allah's genade heeft kunnen bereiken en de Islam als religie omhelst moet voorzichtig zijn deze grote zonden niet te begaan want dat leidt tot ontevredenheid bij Allah, de Verhevene, en vraagt om Zijn bestraffing.

23:16 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.