06-09-07

Categorie Relaties:volgende 2Hadith met uitleg

5. De invloed van vrienden
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een deugdzame vriend en een ondeugdzame vriend zijn te vergelijken met een drager van muskus en een smid. Bij de koopman die muskus draagt koop je wat; zo niet dan heb je tenminste van zijn heerlijke geur genoten, maar een smid kan je kleren verbranden of een verschrikkelijke geur veroorzaken'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart het goede effect op iemands leven door omgang met deugdzame mensen en hen die goede karaktertrekken hebben, want men volgt in het algemeen gemakkelijk zijn vrienden. De omgang met ondeugdzame en kwaadaardige mensen daarentegen leidt tot tegenspoed. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gaf deze twee duidelijke voorbeelden.


6. Het goed behandelen van je ouders
Naar inhoudsopgave

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'Een man kwam naar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei: 'O gezant van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?'. Hij zei: 'Je moeder'. De man zei: 'En wie daarna?'. Hij zei: 'Je moeder'. De man zei: 'En wie daarna?'. Hij zei: 'Je moeder' De man zei: 'En daarna?'. Hij zei: 'Daarna je vader'.[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith:De hadith verklaart dat men zijn ouders tevreden moet stellen en dat de moeder meer liefde toekomt dan de vader. Zij krijgt drie keer zoveel aandacht als de vader vanwege de zwangerschap, de moeizame bevalling voor haar en de borstvoeding. Allah, de Verhevene, heeft hierop gewezen in Zijn verklaring:

'En Wij hebben de mens opgedragen zijn ouders goed te behandelen, zijn moeder heeft hem immers moeizaam gedragen en moeizaam gebaard.' (Surah 31 : Ayah 14)

Allah, de Verhevene, heeft ook gezegd:

'Zijn moeder heeft hem immers in grote zwakheid gedragen.' (Surah 46 : Ayah 15)

Alqadi Iyaadh heeft gezegd: de meeste geleerden zijn het er over eens dat de moeder voor de vader gaat, vooral als ze oud zijn geworden.

10:34 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

mohamed heeft alleen getuigenis over zichzelf afgelegd.
over Christus werd getuigenis afgelegd.
de voorstelling van het paradijs laat ons bij mohamed zien hoe absurd dit is .
en als CHRISTUS vervult betekent dat niet dat het vervult is ,en men geen andere schijnprofeet meer nodig heeft.die alleen maar op eigen eer uit was .
wij komen hem in Dantes Comedia dan ook tegen in de hel bij de scheurmakers van het geloof

Gepost door: eric | 07-09-07

Reageren op dit commentaar

Beste Eric Ik ben als moslim verplicht elke profeet te respecteren en te eren,en zelfs meer als jij het u kunt voorstellen beste Eric,
Ik weet 200procent zeker dat Jezus(a.s) een van de grootste profeten is die Allah(swt) gestuurd heeft,
En zo geloof ik ook dat Jezus(a.s)met zijn woorden zoals in de bijbel bekend is,verkondigde de komst van de grootste profeet,het Licht der werelden,het Zegel der profeten,Mohammed(Ahmed)(S.a.s),

Lees deze tekst eens goed,en als je het verwerpt,dan verwerp je ook duidelijk de bijbel,

Jezus beschouwde zichzelf als een voorbode van een grote profeet, die nog zou komen. Aldus lezen wij in Johannes 16:12-13 Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Bij deze tekst kan de vraag gesteld worden wie de 'Geest der waarheid' is. Veel Christenen beweren dat hiermee de heilige geest wordt bedoeld. Is dit werkelijk zo? Volgens Johannes 14:16 spreekt Jezus over een andere: En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u enen andere Trooster geven. Op de vraag wie deze trooster is, moeten we naar Johannes 14:26, waarin wordt gezegd dat de trooster de heilige geest is. Maar de trooster de heilige geest welken de vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Als met deze tekst daadwerkelijk de heilige geest bedoeld wordt, dan ontstaat de vraag: " Was er in de tijd van Jezus geen heilige geest, waarom bad Jezus om de heilige geest? De Christelijk leer onderwijst dat de heilige geest vanaf de geboorte van Jezus aldoor bij hem aanwezig was. Hij kan het dus niet zijn! Wat wordt dan bedoeld met 'andere'? Als Christenen in één heilige geest geloven dan spreken deze teksten de Christelijke leer tegen. Volgens deze tekst moeten zij dan in twee heilige geesten geloven. Naar onze mening doelt Jezus hiermee op een andere Profeet, want in de Griekse Bijbel betekent het woord 'Periclytos' de 'prijzenswaardige'. Men heeft het woord 'Periclytos' echter veranderd in 'Parecletos' wat betekent 'de trooster'. Als in de bovenstaande teksten toch de Heilige Geest wordt bedoeld, dan klopt het ook niet met het Griekse woord voor 'geest'. Want het Griekse woord voor geest is 'Pneuma' en dit lijkt niet op het woord wat gebruikt wordt in de Griekse Bijbel. Jezus heeft nooit 'andere Pneuma' gezegd. Jezus heeft het woord 'Fhiriclit' gezegd. Het woord 'Fhericlit' komt oorspronkelijk uit het Aramees, de taal die Jezus heeft gesproken. Fhericlit betekent 'de prijzenswaardige'. Het Arabische woord hiervoor is Ahmed, één van de namen van profeet Mohammed. Wij zijn van mening dat Jezus Ahmed heeft gezegd. Omdat de mensen vragen erover stelden, heeft Jezus waarschijnlijk ook de betekenis van deze naam gegeven, dat uiteindelijk in het Evangelie werd opgenomen. De eerste brief van Johannes 4:1-2-3 legt de betekenis van het woord 'geest' uit. Hierin wordt verklaard dat dit woord 'profeet' betekent: Geliefden gelooft niet enen in elke geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is die is uit God niet; maar dit is de geest van den Anti Christ, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al rede in de wereld. Hieruit blijkt dat trooster/geest toch profeet betekent. Bovendien wordt in deze tekst een komende profeet aangekondigd. De tekst spoort de mensen aan om diegene die beweert dat hij een profeet is uit te testen, om te zien of de persoon een ware of een valse profeet is. Het is ons nu duidelijk geworden dat de trooster niet de heilige geest is. In de volgende teksten wordt over een 'komende' gesproken. Dit kan niet op de Heilige Geest slaan, want die was er toen al. Wanneer de trooster gekomen is, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat zal die getuigenis over mij afleggen. (Johannes 15:26) Toch zeg ik u de waarheid; het is in uw belang dat ik heenga. Want als ik niet heenga zal de trooster geenzins tot u komen. ..... (Johannes 16:7) Hieraan kent gij den geest Gods: alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; De zin '...dat Jezus Christus in het vlees gekomen is...' legt volgens ons de nadruk op het feit dat hij een mens was zoals wij, een mens van vlees en bloed. Wij menen dat hij niet de zoon van God is maar een gezant van Allah. Het afleggen van de getuigenis (Johannes 15:26) is de bevestiging dat Profeet Mohammed zou getuigen wie Jezus werkelijk is. God openbaarde in de Koran: De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beide voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen(de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden. (Koran 5:75)

je kunt het ook lezen op de volledige tekst links v/d pagina,
Laat het een verduidelijking voor je zijn,Mohammed(s.a.s)is er voor de hele mensheid,
Zijn eigen eer?als je Zijn uitspraken wist,dan vertelt Hij mij en elke moslim op het aardbol,elke profeet te eren en respecteren zoals jij zelfs het niet doet,is dat voor Zijn eigen eer ?
Raar want dan had Hij alle voorgaande profeten van de lijst moeten vegen,maar dat deed hij niet,in feite heeft Hij alle voorgaande profeten een plaats in onze harten gegeven wat jij zelfs niet bezit,.

Hij zal de Hemel binnentreden als eerste gevolgd door de rest v/d profeten terwijl alle engelen hun groeten,wat jij waarschijnlijk niet zult zien,omdat degene de laatste profeet niet aanvaardt als de zegel der profeten,wat Jezus ook vermeldde van zijn komst?spijtig voor diegenen zeg ik dan,...

Wat zou jezus dan tegen je zeggen als Hij je zou zien,met deze gedachte van jou?niet veel denk ik.

maarja,Jezus(a.s)zal komen,dat is een een waarheid,...misschien zien we dat moment als Allah(swt) het zo voorgeschreven heeft,maar Hij zal niet als een profeet komen,...

Gepost door: Islam is de waarheid | 07-09-07

Reageren op dit commentaar

beste eric De positie van Jezus(a.s) in de Islaam:De Islamitische visie over Jezus(a.s)ligt tussen twee uitersten:De Joden die Jezus als een profeet van God verwierpen,noemden Hem een bedrieger,
en de Christenen van tegenwoordig noemen Hem zoon van God en aanbidden Hem,alsof Hij de schepper van de hemelen en de aarde is.
Islaam beschouwt Jezus(a.s)als een van de grote profeten van Allah(swt).
Moslims houden Jezus op een hele hoge plaats,samen met alle profeten van Allah(swt) zoals Noeh,Abraham,Mozes,en Mohammed-ik noem slechts een aantal van hen-
Zo is het overeenkomstig de Islamitische visie Allah(swt) 1is,er is 1Goddelijke leiding,en alle profeten zijn gestuurd om de boodschap van Hem(Allah swt) over te brengen.

Gepost door: islam is de waarheid | 07-09-07

Reageren op dit commentaar

geachte broeder
ik was een grote zondaar en ik heb veel een paar keer met meisjes geslapen , en zelfs 1 keer langs achteren en nu wil ik op het rechte pad gaan insh'allah en de vraag is watmoetik doen om voor vergiffenis te krijgen van allah bv(geld uitgeve of sadaka ....) want sommige mensen zeggen datje om dat je langs achteren heb gedaan is dat van de wereld direct naar het vuur ?? ik heb echt groot spijt en ik weet niet wat te doen want ik zit dag en nacht te denken zal allah mij vergeven of niet ? laat me iets weten op mijn msn of op de site jazaka allahu alfa khairin en moge hij u met het goede belonen insh'allah

Gepost door: abdelaziz | 28-01-08

Reageren op dit commentaar

geachte broeder
ik was een grote zondaar en ik heb veel een paar keer met meisjes geslapen , en zelfs 1 keer langs achteren en nu wil ik op het rechte pad gaan insh'allah en de vraag is watmoetik doen om voor vergiffenis te krijgen van allah bv(geld uitgeve of sadaka ....) want sommige mensen zeggen datje om dat je langs achteren heb gedaan is dat van de wereld direct naar het vuur ?? ik heb echt groot spijt en ik weet niet wat te doen want ik zit dag en nacht te denken zal allah mij vergeven of niet ? laat me iets weten op mijn msn of op de site jazaka allahu alfa khairin en moge hij u met het goede belonen insh'allah

Gepost door: abdelaziz | 28-01-08

Reageren op dit commentaar

Ik reageer op mister abdel ik zou heel graag met je online willen praten als vrouw en vriendin van een islamitiche man zit ik met veel vragen hij zit in dezelfde positie als jij, ik hoop dat je me te woord wil staan! Anders iemand anders heel erg bedankt

Gepost door: elenasami | 25-02-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.