07-09-07

Categorie Relaties:volgende 2Hadith

7. De mond en de hand bedwingen tegen benadelen van anderen
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: Ik zei: 'O gezant van Allah, wie is de beste onder de moslims? Hij zei: Wie andere moslims geen last bezorgt met zijn mond of zijn hand.'[De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith:In de hadith komt het duidelijk naar voren dat een moslim zijn mond moet bedwingen, zeker als het om zaken gaat die een moslimbroeder kunnen benadelen. De mond werd genoemd omdat men daarmee zijn gevoelens uitdrukt.

De hadith wijst er ook op dat men zijn hand moet bedwingen omdat daarmee de meeste daden worden verricht. Andere lichaamsdelen dan de hand zijn buiten beschouwing gelaten, omdat voornamelijk met de hand de rechten van anderen worden onderdrukt.


8. Barmhartigheid voor de mensen
Naar inhoudsopgave

Jareer Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]

De uitleg van de hadith: De hadith verklaart dat men barmhartig moet zijn voor alle schepselen, hieronder vallen de gelovigen en alle dieren, met of zonder eigenaar. De barmhartigheid voor dieren bestaat uit het geven van voedsel, van drinkwater, niet te veel bagage laten dragen en ze zeker niet te mishandelen. Wie de opdrachten van Allah niet opvolgt en wat Hij heeft afgeraden niet vermijdt, is niet barmhartig. Daardoor toont Allah, de Verhevene, ook geen barmhartigheid voor hem. Hij mist de belofte daarvoor bij Hem, de Verhevene.

Met de eerstgenoemde barmhartigheid worden de daden tegenover anderen bedoeld en met de daarna genoemde barmhartigheid wordt de beoordeling van Allah bedoeld. Dit is een bevestiging van het feit dat slechts zij die deugdzaam hebben gehandeld de barmhartigheid van Allah, de Verhevene, ontvangen.

19:51 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.