11-09-07

Abu ad-Dardaa'(r.a)over de Dunyaa(wereld)

Abu ad-Dardaa' radhiallahu 'anhu over de Dunyaa

Ik heb gekozen om wat wijsheden van Abu-d-Dardaa', radhiallahu 'anhu, met jullie te delen. En dit om twee simpele redenen: Eén is dat hij een wijze vermaner en ascetisch was, bekend om zijn omvangrijke kennis en toewijding, en het andere is dat we in een materialistisch tijdperk leven waarin we de woorden van Abu-d-Dardaa' en zijn gelijken vaak dienen te horen om onszelf van onachtzaamheid te bevrijden en om onszelf te herinneren aan wat echt waardevol is en wat vergaat en als een luchtspiegeling verdwijnt.

Abu Nu'aim leverde over van Abu Haamid ibn Jabla dat al-Qaasim bin Muhammad,
rahimahumullaah, zei: "Abu-d-Dardaa', radiallaahu 'anhu, was één van Allah's
dienaren wiens deugden in de Qor'aan zijn vermeld, en hij was (Qor'aan
28:80)."

Zoals beschreven staat in al-Hilyah, nestelde Abu-d-Dardaa' zich rustig in zijn nis uit continue toewijding, en hij verliet elk belangstelling voor materialisme. Hij was het meest toegewijd aan zijn spirituele leven, en hij was het meest verlangend om zijn Heer te ontmoeten. Toen hij eenmaal vrij was van wereldlijke zorgen, opende de poort van ware begrip zich voor hem.

Abu-d-Dardaa' stond bekend om zijn wijsheid en kennis die als medicijn beschouwd werden voor het zieke hart, en warmte voor de harten van de rechtvaardigen en de peinzende asceten.

In dit deel zal ik inshaa'Allah vier overleveringen van Abu-d-Dardaa'
behandelen, die door Ahmad ibn Hanbal overgeleverd zijn en door Abu Nu'aim
in al-Hilyah verzameld zijn, en die de losmaking van de dunyaa behandelen.

Imaam Ahmad ibn Hanbal, radhiallahu 'anhu, leverde over dat iemand
Abu-d-Dardaa', radhiallahu 'anhu, om advies vroeg. Hij antwoordde: "Gedenk
Allah wanneer je welgesteld bent en Hij zal je gedenken wanneer je in moeilijkheden verkeert, en wanneer je jouw ogen op iets in deze wereld richt, denk dan ook aan hoe het zal eindigen!"
Imaam Ahmad ibn Hanbal, radhiallaahu 'anhu, leverde over dat Abu-d-Dardaa',
radhiallaahu 'anhu, zei: "Het zou niet mijn grootste plezier zijn om een winkel op de drempel van de moskee te openen, al zou het me 300 honderd dinars netto per dag opleveren, of zelfs als het me zou helpen, door er (in de moskee) aanwezig te zijn, om zo niet één gezamenlijk gebed in de moskee te missen. Ik zeg niet dat Allah, de Heer van de majesteit en glorie, handeldrijven niet toegestaan heeft of dat Hij rente niet verboden heeft, ik verlang slechts om onder deze mensen te zijn:

Mensen die noch door handel noch door zaken achteloos worden om God te gedenken, het gebed te houden en de Zakaat te betalen, zij vrezen de Dag waarop harten en ogen zich zullen afwenden (Oor'aan, 24:37)."

Imaam Ahmad ibn Hanbal, radhiallaahu 'anhu, leverde over dat Abu-d-Dardaa',
radhiallaahu 'anhu, eens zei: "Als je slechts zou weten wat je zeker na je dood zult zien, dan zou je nooit meer een enkele hap uit een hevig verlangend eetlust eten, en je zou nooit meer een extra teugje water voor het genoegen van onlesbaar en onverzadigbaar dorst drinken. Hierdoor zul je altijd in de openlucht blijven, verbijsterd en wachtend op het onverwachtse, en je zult nooit meer comfort in een schuilplaats of een schaduw zoeken. Je zult doelloos rondzwerven en de bergtoppen van elke berg beklimmen, je zult opkijken naar de hemelen en jouw Heer om genade smeken, en je zult in je borst bijten en eindeloos huilen, en je zult wensen dat je een kleine plant was- een plant dat beschermd is om te groeien, en vervolgens geplukt wordt om opgegeten te worden door een hongerig persoon die voorbij komt lopen."

Imaam Ahmad ibn Hanbal, radhiallaahu 'anhu, leverde eveneens over dat
Abu-d-Dardaa', radhiallaahu 'anhu, gewoon was te zeggen, "Wee hij, en wat een foltering staat hem te wachten die alleen om het verzamelen van geld in deze wereld geeft! Wee hij die zijn mond stomverbaasd opent en kwijlt op het horen van het geluid van geld, die verbijsterd kijkt, zoals een idioot wanneer hij eraan denkt, die staart naar wat mensen hebben, en niet kijkt naar wat hij zelf heeft; en als hij zou kunnen, dan zou hij zo'n obsessie dag en nacht achtervolgen. Wee hij! Wat een strenge afrekening en een pijnlijke bestraffing staan hem te wachten!"

 

08:18 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.