14-09-07

Kleine adviezen van onze profeet

Bismillah Ar-Rahmân Ar-Rahiem
(In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle)

"Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zet je vertrouwen op Allah."

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken."

"Als je nooit schaamte voelt, doe dan maar wat je wil."

"Zorg dat jouw broodwinning halal (toegestaan) is en je zult van degenen zijn waar Allah de smeekbeden (doe'a) van aanvaardt"

"Vrees Allah (wees Godvruchtig) waar je ook bent."

"Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen"

"Meng je tussen de mensen die goed gedrag vertonen."

"Blijf weg van verboden dingen en je zult de beste dienaar zijn"

"Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn."

"Gun anderen wat je jezelf gunt."

"Slechte daden zijn de verveelvoudiging van duisternis op de dag des oordeels"

"Vrees Allah en behandel je kinderen gelijkwaardig."

"Vrees de hel, zelfs met het uitgeven van een halve dadel (voor liefdadigheid) "

"Vrees de smeekbeden van de onderdrukten."

"Hetgeen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag."

"Goede overwegingen komen van Allah en haastige spoed van Shaytaan."

"Hoe minder je kapitaal is hoe minder je erover berecht zult worden."

"Word niet snel boos en het Paradijs zal tot jou behoren."

"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die voortduurt al is het een kleine daad."

"De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën."

"De meest gehate plaatsen bij Allah zijn de marktplaatsen."

"Het meest geliefde voedsel bij Allah is het voedsel dat aangeraakt is door vele handen (verdeeld over veel mensen)"

"Het meest geliefde zeggen bij Allah is wanneer iemand zegt: "Soebhaanallahi wa bi hamdihi" (Heilig, zonder tekortkomingen is Allah, alle lof komt hem toe)"

"De meest geliefde van de mensen bij Allah is de meest behulpzame"

"De meest geliefde daad bij Allah is een moslim gelukkig maken."

"Hij die zijn woede kan onderdrukken, Allah zal zijn zonden wegschrijven."

"Een slechte houding (gedrag) doet een goede daad bederven net als azijn honing doet bederven."

"Mensen van wie Allah het meest houdt zijn mensen met goed gedrag."

"Wees op je hoede voor deze wereld, omdat het zoet en verleidend is."

"Beheers je tong"

"Geef de dingen terug die je toevertrouwd zijn aan degene die ze jou toevertrouwde."

"Verraad degene die jou verraden heeft niet."

"Bid tot Allah en wees verzekerd van Zijn antwoord."

"Vrolijk de mensen op en ontmoedig ze niet."

"Maak dingen makkelijk voor mensen niet moeilijk."

"Eet met je rechter hand en eet van wat voor jou ligt."

"Als Allah jou welvaart geeft laat dan Allah's zegeningen op jou zichtbaar zijn (merkbaar)."

"Als iemand die voornaam en gezag onder zijn mensen geniet bij jou komt, eer hem dan."

"Als iemand waarvan bekend is dat zijn karakter en religie goed zijn naar je toe komt (om je dochters hand te vragen), trouwt hem (je dochter). "

"Als je geen goed gevoel hebt over een zaak, laat het dan voor wat het is."

"Als je tussen mensen moet oordelen, oordeel dan eerlijk."

"Als je een huis betreedt, groet de mensen dan met salaam."

"Als je aan Allah wordt herinnerd, stop dan met wat je bezig bent (zondigen)."

"Als Allah jou bevoorraadt met iets waar je niet naar uit had gekeken of aan iemand hebt gevraagd, neem het dan aan."

"Als je Allah om iets vraagt, vraag hem dan om Al-Firdaws (het hoogste niveau in Paradijs)."

"Als goede daden je behagen en slechte daden je verstoren dan ben je een moe'mien (gelovige)."

"Als je het roepen (adhaan) om het gebed hoort, gehoorzaam dan degene die je roept te komen tot Allah."


"Als je het roepen om het gebed hoort, zegt dan hetzelfde na als de moe'adhin (gebedsoproeper)"

"Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen."

"Als iemand boos wordt en hij zegt: "A'oedzoe Billah" (Ik zoek toevlucht bij Allah), dan zal zijn woede weggaan."

"Als iemand 'Ya siedi' (mijn heer) tegen een moenafiq (hypocriet, huichelaar) zegt, dan roept hij Allah's Toorn (woede) over zich."

"Wanneer jij je opmaakt voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is."

"Wanneer jij je aankleedt en wanneer je woedoe (rituele wassing) doet, begin dan met rechts."

"Wanneer iemand van jullie zijn broeder tegenkomt, groet hem dan met de salaam (vredesgroet)."

"Herinner jezelf aan de dood wanneer je aan het bidden bent."

"Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat Degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn."

"Doe afstand van wereldlijk plezier en Allah zal van je houden."

"Laat geen interesse merken op bezittingen van mensen en mensen zullen van je houden."

"Voel je beschaamd en bescheiden tegenover Allah."

"Bescherm het hoofd en alles wat erin komt (gedachten en ideeën)."

"Bescherm de maag en alles wat erin komt (hoeveelheid en halal of haram)."

"Zoek hulp in alles wat je doet door voorzichtig en discreet te zijn."

"Iedereen die zegeningen heeft gekregen zal benijd worden."

"De ergste dief tussen de mensen is degene die steelt van zijn gebed door zijn roekoe en soedjoed (knieling en neer werping) niet goed uit te voeren."

"Bemiddel tussen mensen (met een goed woordje) en je zult beloond worden."

"De meest dankbare mensen aan Allah zijn degenen die het meest dankbaar zijn aan andere mensen."

"Het slechte dat met schoonheid komt is het gevoel van superioriteit."

"Het slechte dat met gulheid komt is verkwisting."

"Het slechte dat met nobele afkomst komt is hoogmoed."

"Het slechte dat met kennis komt is vergeetachtigheid."

"Geef aan degene die jou heeft ontkent."

"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."

"Vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan."

"Moge Allah genade hebben met degene die iets goeds zei en daarvoor beloond werd of die zweeg en veilig bleef."

"Drank is de sleutel tot al het kwade."

"Houd van de armen en meng je met ze."

"Het is beter je te vergissen in vergeving dan in afstraffing."

"Oordeel niet tussen mensen als je boos bent."

"Voordat je andermans fouten gaat tellen, tel dan je eigen fouten."

"Als je een zonde begaat, zeg dan "As-taghfiroellah" (ik vraag Allah om vergeving)."

"Als je gezegend wordt zeg dan, "Al-hamdoelillah" (Alle lof zij Allah)."

"Als je getroffen wordt door een ramp zeg dan "Inna Lillahi wa inna Ilayhi radji'oen" (Voorzeker, wij behoren Allah toe en tot Hem is onze terugkeer)"

"Zoek rizq (provisie, voorziening) door weldadigheid."

"Geef voedsel en anderen en spreek goed."

"Maak smeekbeden wanneer iqaamah (gebedsroep) is gedaan en wanneer het regent."

"De mensen met de langste nekken (teken van trots) op de dag des oordeels zullen de gebedsomroepers zijn."

"Aanbid Allah of je Hem ziet."

"De meeste hopeloze mensen zijn degenen die geen doe'a (smeekbeden) kunnen maken."

"De meest ellendige mensen zijn degenen die vrekkig zijn met hun salaam's (weinig groeten)."

"Betaal de gehuurde werker zijn geld voordat zijn zweet droogt."

"Maak het beste van je leven vóór je dood gaat."

"Maak het beste van je gezondheid vóór je ziek wordt."

"Maak het beste van je vrije tijd vóór je het druk krijgt."

"Maak het beste van je welvaart vóór je arm wordt."

"Maak het beste van je jeugd vóór je oud wordt."

"Het best van Dhikr (gedenken van Allah) is "La Illaha ill-Allah" (Er is geen god dan Allah)."

"Het beste van de sadaqah (liefdadigheid) is het geven door iemand die weinig heeft."

"De hogere hand (degene die geeft) is beter dan de lagere hand (degene die neemt)."

"De beste van de moehadjirien (verlaters) is degene die alles verlaat wat Allah verboden heeft."

"De beste Djihaad is de Djihaad van iemand tegen zichzelf (ego) omwille van Allah."

"Lees de Koran gedurende de hele maand."

"Lees de Koran omdat de Koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor zijn lezers."

"Bidden voor Allah om jou veilig en gezond te houden."

"De meeste zonden begaan door de zonen van Adam zijn de zonden van de tong."

"Herhaal vaak "La Haula wa la qoewwata illa billah" (er is geen macht en geen kracht buiten Allah), omdat het tot de schatten van het Paradijs behoort."

"Denk altijd aan de vernietiger van vreugde (fysieke vreugde): "De dood."

"Sla je ogen neer en bewaar je kuisheid."

"Er is niets goed aan iemand die niet vriendelijk is of sympathiek."

"Verlaat je moeder niet, opdat het paradijs onder haar voeten ligt."

"Elke innovatie (bi'dah) is een afdwaling en elke afdwaling behoort tot de Hel."

"Voed de armen en veeg over het hoofd van een weeskind (laat medeleven zien)."

"Degene die de weg wijst naar een goede daad is net als degene die de goede daad verricht (doet)."

17:06 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

en nu ernstig. Graag Uw mening over dit; Een man, een islamitsche Pakistanees, weigert zijn vrouw te laten bijstaan door een mannelijke gynaecoloog. Het is tegen zijn geloof, de islam.
Het ging om een risicobevalling want de vrouw was al 2 maal bevallen van een doodgeboren baby.
Wat is ju mening hierover en hoe lossen we dit op ?

Gepost door: Duvel | 14-09-07

Reageren op dit commentaar

we zullen doorgaan wat vind jij van het initiatief om een betoging te organiseren tegen de islamisering van Europa en hebben de aanslagen van 11 spetember iets te maken met de islam religie ?

Gepost door: Duvel | 14-09-07

Reageren op dit commentaar

duvel ten eerste ,jij zei dat je een christen was,en ik vroeg je jouw verhaal en ineens spoorloos op mijn blog,maar ok,ik zal niet zoals jij doen,

het is beter voor een vrouw bij een vrouwelijke gynaecoloog,maar als er geen uitweg is,dan naar een mannelijke tegaan,dan moet ze dit doen,
islam sluit dit niet uit.maar er zijn mensen die uit onwetendheid handelen,en anderen gebruiken dat om de islam aantevallen,

wat betreft over uw tweede vraag;

ten eerste;islam verplicht niemand de religie aantenemen,ieder is vrij inde keuzes die men maakt,en hoedanook is het wel de snelstgroeiende religie,zonder iemand onder druktezetten,

en hebben we ook gezien op nieuws hoe er een paar clowns zich aanstelden,in feite om wat reklame te maken,wat harder roepen op de grond en goed cinema spelen voor de kamera,ik vond het goed gespeeld,

11/09;als je wat meer las op m`n blog,had je wellicht gezien dat islam de terreur uiterst verbiedt,dat lost niets op.er zijn een groep mensen die terreur gebruiken en er de naam islam op plakken,wat uiterst verkeerd is,

en mijn mening;11/09;gebeurtenis,veel tegenstrijdigheden te vinden,fahrenheit9/11 aangeraden te zien.

en nog iets;11/9,zagenwe op sommige westerse zenders nieuwe beelden van`binladen`
ik heb uit nieuwschierigheid oude beelden van zogezegd een paar jaar terug gedownload,langseen gelegd,amai;2 totaal verschillende personen,zelfs de kleine kind ziet het verschil,
dat doen ze volgens mij om de mensen angst aan te doen,
hoewel hij in2001 beweerde er niets mee te maken te hebben,was hij volgens usa big chief dadelijk, zonder enig analyse de zondebok,hoewel ze eerder goede familievrienden waren,interessant toch he,maarja als zondebok gebruiken ze islam,omdat er veel de islam niet kennen,wat respect,liefde,vertrouwen,steun,zich niet boven een ander houden,elkaar niet bekritiseren op minpunten,maar over de positieve kanten praten,zelfs als het achter de rug is,een ander oprecht behandelen,een ander niets aandoen wat je zelf ook niet zou willen,een arme de hand toereiken,een wees goed behandelen,jezelf mengen bij de minderbedeelden en proberen voor een moment hun positie aantenemen,meeleven met hun;
kun je bv doen door een dagje te vasten gelijk wij een heel maand doen,

zijn dat geen prachige daden van de islam;

en jij als `overtuigde' christen,waar ik nogaltijd op je verhaal wacht waar jij dan in gelooft;

laat maar komen,
grtz,...

Gepost door: islam is de waarheid | 15-09-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.