16-09-07

Wijze woorden

Lofuiting
Wijsheid
Advies
Balans Opmaken
Taqwa
Berouw
Vrees
Daden
De Wereld
De Dood
Hiernamaals

Lofuiting:

Felicitaties voor degene, die alleen omwille van Allah, één goede stap heeft gezet.
-een Salaf-

Gelukwensen voor degenen die de wereld verlaten voordat die hen in de steek laat;
voor degenen, die hun graven bouwen voordat zij ze binnengaan
en voor degenen, die hun Heer genoegdoening geven voordat ze Hem ontmoeten.
-Yahya ibn Mu’ad (ra)-

Felicitaties voor de persoon die zijn zonden heeft weggewassen met berouw;
en die van zijn fouten teruggekeerd is vóór de terugkeer (tot Allah)
en die zich heeft gehaast naar het mogelijke voordat het onmogelijk werd.
-Ibn Jauzi (rh)-

Wijsheid:

Een intelligente persoon zou zich in vier gevallen niet mogen laten afleiden;
wanneer hij smeekbeden verricht tot zijn Heer;
wanneer hij zichzelf aan het controleren is;
wanneer hij door zijn vrienden gewezen wordt op zijn tekortkomingen;
en wanneer hij alleen is.
-Dawud (as)-

Wie kennis zoekt, hem zoekt het Paradijs en wie zonden zoekt, hem zoekt de Hel.
-Ali (ra)-

De intelligentste mens is degene die huilt.
-Hasan al-Basari (ra)-

De mensen die in het Hiernamaals het gelukkigste zullen zijn, zullen degene zijn, die zich in deze wereld het meest bezorgd tonen (om het Hiernamaals).
Degenen die het hardst zullen lachen, zijn degenen die in deze wereld het meest gehuild hebben (uit angst). De oprechtste mensen in Iman zijn degenen die in deze wereld het meeste nadenken.
-Amir ibn Qais (ra)-

Kennis gaat vooraf aan woorden en daden.
-Imaam Boechaari-

Het is de plicht van iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft, dat hij niet vergeet om zichzelf te controleren.
Iedere levensadem is een kostbaar sieraad,
waarmee men eeuwige schatten kan kopen.
Het verspillen van deze adem, of hem gebruiken voor schadelijke doelen is een groot verlies,
wat geen enkel intelligent persoon kan rechtvaardigen.
-Imam Ghazali (rh)-

Een geleerde is iemand die Allah vreest.
-Sha’bi-

Vriendelijk omgaan met mensen is de helft van het verstand, een goede vraag is de helft van de kennis en een goede denkwijze is de helft van het leven.
-Umar ibn al-Khattaab (ra)-

Wie geen goede opvoeding heeft, heeft ook geen kennis;
Wie geen geduld heeft, heeft ook geen geloof;
en wie Allah niet vreest is ver van Allah.
-Al Hasan al-Basri (rh)-

Advies:

Wees oprecht en blijf het, zodat je mag behoren tot degenen die dat (oprecht) zijn.
Dit zal je redden van de vernietiging en uitwegen bieden in jouw bezigheden.
-Ibn Katir (ra)-

Ik adviseer jullie Allah te vrezen en je goed te gedragen, want Hij is met degenen, die Hem vrezen en goede werken doen.
-Umar (ra)-

Ik adviseer je Allah te vrezen,
want het is de beste wat je kunt verbergen,
het mooiste wat je kunt bekend maken
en het waardevolste wat je kunt koesteren.
Moge Allah ons beide helpen het in acht te nemen en moge Hij ons beiden de beloning ervan geven.
-een Salaf-

Ik adviseer jullie om Taqwa te hebben,
want het is Allah’s Recht over Zijn dienaar;
en dat jullie Zijn Hulp moeten zoeken door middel van Taqwa,
omdat Taqwa vandaag als een schild fungeert en jou morgen naar het Paradijs zal leiden.
-Ali (ra)-

O kind van Adam! Talm niet, want je leeft bij vandaag en niet bij morgen. Ik heb mensen ontmoet die meer verknocht waren aan hun leven dan aan hun geld.
-Hasan (rh)-

Verwacht ’s morgens niet de avond, of ’s avonds de ochtend. Maak gebruik van je gezondheid, voordat ziekte komt, en van je leven, vóór de dood komt.
-Umar (ra)-

Balans Opmaken:

Maak je eigen balans op voordat je (door iemand anders) beoordeeld wordt.
Weeg je daden, voordat ze (door iemand anders) gewogen worden.
-Umar (ra)-

Een gelovige is zijn eigen bewaker; hij controleert zichzelf voor Allah.
Degenen, die hun eigen balans opmaken in deze wereld zullen in het Hiernamaals licht worden beoordeeld.
Degenen, die deze zaak licht opnemen, zullen zien, dat ze zwaar worden beoordeeld.
-Hasan basri (rh)-

Het zichzelf veroordelen is een gewoonte van de oprechten.
Een dienaar komt op dat moment (wanneer hij zichzelf oprecht veroordeeld) dichter bij Allah dan dat hij zou komen door middel van handelingen.
-Ibn Qayyim (rh)-

Het is de plicht van iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft, dat hij niet vergeet om zichzelf te controleren.
Iedere levensadem is een kostbaar sieraad,
waarmee men eeuwige schatten kan kopen.
Het verspillen van deze adem, of hem gebruiken voor schadelijke doelen is een groot verlies,
wat geen enkel intelligent persoon kan rechtvaardigen.
-Imam Ghazali (rh)-

Als je niet van de Rechtschapenen bent,
doe dan tenminste wat de Rechtschapenen doen,
en je zult één van hen worden.
-onbekend-

Taqwa:

Grote en kleine zonden achterwegen laten, dat is Taqwa.
Wees als degene, die op doornen loopt, vrezend wat hij ziet.
Onderschat het kleine niet, want bergen zijn gemaakt van kleine steentjes.
-de dichter Ibn Mu’taz-

Er is geen helper buiten Allah en er is geen leider buiten de Boodschapper van Allah.
Er is geen voorziening buiten Taqwa en er is geen handeling behalve standvastig Taqwa blijven gebruiken.
Wie ernaar verlangt zijn Taqwa te verbeteren moet zich afzijdig houden van alle zonden.
-Sahl ibn Abdullah-

Wie zich stevig aan Taqwa vasthoudt zal onvermijdelijk uitkijken naar het moment dat hij de wereld verlaat.
-Nasrabadi-

De dood is als een zee wier golven
Alle bewegingen van de zwemmer begeren en verslinden,
O nafs! Ik spreek tot jou, dus luister
Naar het advies van een bezorgde vriend.
Niemand zal een man in zijn graf vergezellen
Behalve Taqwa en goede daden.
-een dichter-

Ik adviseer jullie om Taqwa te hebben,
want het is Allah’s Recht over Zijn dienaar;
en dat jullie Zijn Hulp moeten zoeken door middel van Taqwa,
omdat Taqwa vandaag als een schild fungeert en jou morgen naar het Paradijs zal leiden.
-Ali (ra)-

Berouw:

Houdt stevig vast aan berouw, want het zal jullie beschermen tegen hetgeen waartegen jullie zwaarden jullie niet zullen beschermen.
-Fudail ibn Ayadh-

Felicitaties voor de persoon die zijn zonden heeft weggewassen met berouw; en die van zijn fouten teruggekeerd is vóór de terugkeer (tot Allah) en die zich heeft gehaast naar het mogelijke voordat het onmogelijk werd.
-Ibn Jauzi (rh)-

Het is berouw waarmee men zichzelf raad geeft.
-Saeed ibn Musaiyib (rh)-

Het is veel makkelijker om niet te zondigen, dan om berouw te hebben.
-Hasan al-Basri (rh)-

Vrees:

Ik adviseer jullie Allah te vrezen en je goed te gedragen, want Hij is met degenen, die Hem vrezen en goede werken doen.
-Umar (ra)-

Vrees Allah, want wie Hem vreest zal zich nooit alleen voelen.
-Umar (ra)-

Grote en kleine zonden achterwegen laten, dat is Taqwa.
Wees als degene, die op doornen loopt, vrezend wat hij ziet.
Onderschat het kleine niet, want bergen zijn gemaakt van kleine steentjes.
-de dichter Ibn Mu’taz-

De mens wenst dat hij krijgt wat hij verlangt;
Terwijl Allah alles tegenhoudt, behalve wat Hij heeft voorbestemd.
De mens zegt: Mijn voordeel en mijn rijkdom.
Terwijl het vrezen van Allah de beste vorm van voordeel is.
-Abu Darda (ra)-

Wie ergens bang voor is, rent er van weg, en wie bang is voor Allah, rent naar Hem toe.
-Aboe Qasim (ra)-

Ik adviseer je Allah te vrezen,
want het is de beste wat je kunt verbergen,
het mooiste wat je kunt bekend maken
en het waardevolste wat je kunt koesteren.
Moge Allah ons beide helpen het in acht te nemen en moge Hij ons beiden de beloning ervan geven.
-een Salaf-

Er is geen beter metgezel voor een mens dan verdriet en angst; verdriet om de begane zonden en angst voor wat de toekomst kan brengen.
-Shaqiq ibn Ibrahiem (ra)-

Hij die Allah vreest, laat Allah die vrees bij de hele schepping inboezemen. Hij die Allah niet vreest, laat Allah in zijn hart vrees voor alles inboezemen.
-een geleerde-

Vrees Allah en hoop op al het goede van Hem;
Volg niet je onverbiddelijke zelfzucht, opdat je het niet zult berouwen;
Verblijf tussen hoop en vrees
En je zult in de Genade van Allah verheugen, als je je onderwerpt.
-Hasan ibn Hani (ra)-

Verdriet verhindert je te eten en angst weerhoudt je te zondigen.
-iemand-

Een geleerde is iemand die Allah vreest.
-Sha’bi-

Wanneer er vrees in een hart leeft, brandt die verleidingen uit die plek weg.
-Ibrahiem ibn Soefiyan (ra)-

Daden:

De dag en de nacht zijn schatkamers. Wees erg oplettend wat je erin opslaat. Handel ’s nachts op passende wijze en handel overdag op passende wijze.
-Isa (as)-

Grote en kleine zonden achterwegen laten, dat is Taqwa.
Wees als degene, die op doornen loopt, vrezend wat hij ziet.
Onderschat het kleine niet, want bergen zijn gemaakt van kleine steentjes.
-de dichter Ibn Mu’taz-

Bescherm jezelf door middel van jullie daden en bescherm jullie familieleden door hen te adviseren.
-Ali (ra)-

Wie het Paradijs wil zal zich haasten naar goede daden;
wie de Hel vreest zal verleidingen weerstaan;
wie zeker is van de dood zal ophouden met het zoeken van pleziertjes
en wie de wereld herkent (lees: op de juiste waarde weet te schatten) zal moeilijkheden met gemak dragen.
-Ali (ra)-

De dood is als een zee wier golven
Alle bewegingen van de zwemmer begeren en verslinden,
O nafs! Ik spreek tot jou, dus luister
Naar het advies van een bezorgde vriend.
Niemand zal een man in zijn graf vergezellen
Behalve Taqwa en goede daden.
-een dichter-

Wie zijn graf zonder voorzieningen binnengaat is als degene, die de zee opgaat zonder schip.
-Abu Bakr as-Siddiq (ra)-

Het is de plicht van iedereen die in Allah en de Laatste Dag gelooft, dat hij niet vergeet om zichzelf te controleren.
Iedere levensadem is een kostbaar sieraad,
waarmee men eeuwige schatten kan kopen.
Het verspillen van deze adem, of hem gebruiken voor schadelijke doelen is een groot verlies,
wat geen enkel intelligent persoon kan rechtvaardigen.
-Imam Ghazali (rh)-

Wat we nu doen echoot door tot in de eeuwigheid.
-onbekend-

Als iemand voor iedere zonde, die hij gemaakt had, een kiezelsteentje in zijn huis zou gooien, dan zou zijn huis binnen de kortste keren vol zijn.
-onbekend-

Kijk niet naar hoe klein de zonde is, kijk liever naar Degene tegen Wie je hebt gezondigd.
-een Salaf-

Van alle dingen in de wereld die je kunt krijgen is de Islam het beste, van alle dagelijkse bezigheden die jouw tijd vergen is Ibadat (Allah gehoorzamen) het beste en van alle lessen die je kunt leren is de dood het beste.
-Ali ibn Abi Taalib (ra)-

Als je niet van de Rechtschapenen bent,
doe dan tenminste wat de Rechtschapenen doen,
en je zult één van hen worden.
-onbekend-

De rechtschapen salaf waren vol angst dat hun goede daden verspilling waren, of niet zouden worden geaccepteerd, wat de huidige generatie betreft, die is er zeker van dat hun verwaarlozing vergeven zal worden...
-Hasan al-Basri (rh)-

De Wereld:

Van alle dingen in de wereld die je kunt krijgen is de Islam het beste, van alle dagelijkse bezigheden die jouw tijd vergen is Ibadat (Allah gehoorzamen) het beste en van alle lessen die je kunt leren is de dood het beste.
-Ali ibn Abi Taalib (ra)-


Wie het Paradijs wil zal zich haasten naar goede daden;
wie de Hel vreest zal verleidingen weerstaan;
wie zeker is van de dood zal ophouden met het zoeken van pleziertjes
en wie de wereld herkent (lees: op de juiste waarde weet te schatten) zal moeilijkheden met gemak dragen.
-Ali (ra)-

Degene die eeuwigdurende vrede en geluk wenst zónder problemen, begrijpt niets van Allah's bevelen en heeft ook geen idee wat onderwerping aan Allah betekent.
Elk ziel -gelovig of ongelovig- zal onvermijdelijk in deze wereld ervaren wat het is om te lijden,
want dit leven is gebaseerd op moeilijkheden.
-Ibn al-Jawziyyah (rh)-

Gelukwensen voor degenen die de wereld verlaten voordat die hen in de steek laat;
voor degenen, die hun graven bouwen voordat zij ze binnengaan
en voor degenen, die hun Heer genoegdoening geven voordat ze Hem ontmoeten.
-Yahya ibn Mu’ad (ra)
-

Belang hechten aan de wereld is een duisternis voor het hart en belang hechten aan het hiernamaals is er een licht voor.
-Utman (ra)-


De ware Gelovigen zijn de mensen die door de Qor'aan behoedt zijn van het verzeilt raken in wereldse genoegens;
het komt tussen hen en wat hen zou kunnen verwoesten in.
De ware gelovige is als een gevangene in deze wereld,
die zichzelf probeert te bevrijden van zijn boeien en kettingen,
tot de dag dat hij zijn Schepper ontmoet.
Hij weet heel goed dat hij verantwoordelijk is voor alles wat hij hoort, ziet en zegt voor alles wat hij doet met zijn lichaam.
- Ibn Kathir-

De Dood:

De dood is als een zee wier golven
Alle bewegingen van de zwemmer begeren en verslinden,
O nafs! Ik spreek tot jou, dus luister
Naar het advies van een bezorgde vriend.
Niemand zal een man in zijn graf vergezellen
Behalve Taqwa en goede daden.
-een dichter-

Wie zich stevig aan Taqwa vasthoudt zal onvermijdelijk uitkijken naar het moment dat hij de wereld verlaat.
-Nasrabadi-

Wanneer je reist zonder proviand
En dan, na de dood, iemand ontmoet die dat wel had,
Dan zal het je spijten dat je niet bent als hem
En dat je, je niet hebt voorbereid als hij.
(de dichter Al-Asi)

Wie zijn graf zonder voorzieningen binnengaat is als degene, die de zee opgaat zonder schip.
-Abu Bakr as-Siddiq (ra)-

Gelukwensen voor degenen die de wereld verlaten voordat die hen in de steek laat;
voor degenen, die hun graven bouwen voordat zij ze binnengaan
en voor degenen, die hun Heer genoegdoening geven voordat ze Hem ontmoeten.
-Yahya ibn Mu’ad (ra)-

Ik sta verstomd van het oog dat slaapt, terwijl het weet van de lange rust in het donker van het graf.
-een vrouw die weinig sliep-

Van alle dingen in de wereld die je kunt krijgen is de Islam het beste, van alle dagelijkse bezigheden die jouw tijd vergen is Ibadat (Allah gehoorzamen) het beste en van alle lessen die je kunt leren is de dood het beste.
-Ali ibn Abi Taalib (ra)-

Hiernamaals:

We zochten rijkdom in welvaart en vonden het in tevreden zijn
en we zochten troost in de wereld en vonden het in het Hiernamaals.
-Hamid al-Lafaf (rh)-

Belang hechten aan de wereld is een duisternis voor het hart en belang hechten aan het hiernamaals is er een licht voor.
-Utman (ra)-

Wie kennis zoekt, hem zoekt het Paradijs en wie zonden zoekt, hem zoekt de Hel.
-Ali (ra)-

De mensen die in het Hiernamaals het gelukkigste zullen zijn, zullen degene zijn, die zich in deze wereld het meest bezorgd tonen (om het Hiernamaals).
Degenen die het hardst zullen lachen, zijn degenen die in deze wereld het meest gehuild hebben (uit angst). De oprechtste mensen in Iman zijn degenen die in deze wereld het meeste nadenken.
-Amir ibn Qais (ra)-

Morgen is op handen voor degenen die kijken.
-een Salaaf-

Wat we nu doen echoot door tot in de eeuwigheid.
-onbekend-

16:00 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.