17-09-07

Categorie: Allah & De Koran

Je bevind je in de categorie Allah & De Koran. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

Het vrezen van Allah en het goede gedrag
De verdienstelijkheid van het gedenken van Allah
De goedgunstigheid van het leren van de Qur-aan
Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft
De meest geliefde daad bij Allah is een aanhoudend daad
De meest sierbare woorden tot Allah
Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld

1. Het vrezen van Allah en het goede gedrag
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Aboe Dharr Jundub Ibn Junaad en Aboe Abdurrahmaan Mu'ath Ibn Jabal, moge Allah met hen tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: "Vrees Allah waar je ook bent, en reageer op een ondeugdzame handeling met een deugdzame daad want zo neem je het kwaad weg en wees aardig tegen je medemens". [overgeleverd door Termidhi]

De uitleg van de hadith: Deze hadith is een aanbeveling van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aan zijn metgezellen en aan de moslims van alle tijden en plaatsen, zodat zij geluk vinden in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals.

Toen Aboe Dharr zich in Makkah tot de Islam bekeerde, gaf de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hem de opdracht naar zijn mensen toe te gaan zodat Allah met zijn aanwezigheid hen voordeel zou doen.

Maar toen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam merkte dat Aboe Dharr bij de Profeet in Makkah wilde blijven en inzag dat hij dat niet aankon, zei de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam tegen hem: 'Vrees Allah waar je ook bent' want dat is veel belangrijker dan het verblijf in Makkah. Dit is een aanbeveling aan alle moslims, zo ook aan Mu'ath zodat hij de opdrachten van Allah volgt en nalaat wat ongeoorloofd is, want Hij, de Verhevene, is de Alziende en is op de hoogte van zijn daden, waar hij zich ook bevindt. Tevens is het een aanbeveling aan Mu'ath om de mensen te behandelen zoals hij door hen behandeld wil worden, zoals hen niet te benadelen, hen tot het goede aan te zetten en met een vriendelijk gezicht tegemoet te treden zodat de zielen liefdevol dicht bij elkaar komen, want dat is een degelijke samenkomst en houvast.


2. De verdienstelijkheid van het gedenken van Allah
Naar inhoudsopgave

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Wie zijn Heer gedenkt en wie dat niet doet, zijn te vergelijken met een levende en een dode'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: Met het gedenken van Allah wordt bedoeld het gebruiken van uitspraken volgens de voorschriften en waartoe men wordt aangemoedigd om ze zo vaak mogelijk te uiten zoals "albaaqiaatu-ssaalihaat", dat als volgt luidt: 'Verheven is Allah, Lof aan Hem. Er is geen andere God dan Allah, Allah is de Grote'.

Met het gedenken van Allah, de Verhevene, wordt ook bedoeld het verrichten van daden die Hij heeft opgedragen of daden die aanbevelingswaardig zijn zoals het lezen van de Koran en de hadith's, het bestuderen van de religieuze kennis en het gebed.

Het gedenken van Allah, de Verhevene, gebeurt met taal en men wordt daarvoor beloond. Ook behoort het verlangen naar het goede in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals tot het gedenken van Allah.


3. De goedgunstigheid van het leren van de Qur-aan
Naar inhoudsopgave

Othman Ibn Affan, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith bevestigt de goedgunstigheid aan degene die de Koran leert en die kennis onderwijst aan anderen. De goedgunstigheid bestaat enerzijds uit het verwerven van kennis door te leren, anderzijds uit de beloning die men verkrijgt voor het overbrengen van die kennis aan anderen, in tegenstelling tot degene die deze kennis voor zichzelf houdt.

Anderen onderwijzen is een eervolle handeling, maar men moet de kennis ook daadwerkelijk bezitten. Het overdragen daarvan is een daad waarbij men voordeel heeft. Bij het leren van de Koran en het onderwijzen van die kennis vult het ene voordeel het andere voordeel aan; het directe voordeel en het indirecte voordeel gaan samen en stijgen daarom uit boven het verwerven van andere soorten kennis.


4. Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zie: 'Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft, en je zal tot de rijkste der mensen behoren" (Sah'ih')


5. De meest geliefde daad bij Allah is een aanhoudend daad
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'De meest geliefde daad bij Allah is een daad die aanhoudend is, ook al is het maar weinig.' (Sah'ih')


6. De meest sierbare woorden tot Allah
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Samura bin Jumdub dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: De meest sierbare woorden tot Allah zijn; Subhanna Allah, Alhamdoelillah, La ilaha illa Allah, Allahu akbar. (door Moesliem)


7. Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld
Naar inhoudsopgave

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: 'Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld.' (Moesliem)

05:11 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

ben inlichtingen aan het zoeken over dat de profeet vzmh niet van rood hield omdat agresie was heb ik gehoord

Gepost door: fatih | 26-11-07

Reageren op dit commentaar

beste fatig1972 Assalamu Aleykum warahmatullah wabarakatuh,beste broeder,ik heb het een en het ander voor u,ivm uw vraag,
hoewel we zeggen dat een roos zijn schoonheid aanleiding is naar de pracht van de profeet(sas), dat het kleur rood,de kleur van de roos,een gevoel van warmte is en liefde,Gül peygamberi temsil eder,kokusunuda ondan alir,kirmizi renginide sevgisinden alir derler.

ik hoop dat het u iets ofwat zal helpen....


Wat betreft het dragen van rood: ‘Abd-Allaah ibn ‘Amr ibn al-Aas zei: ''Een man liep langs de Profeet (vrede zij met hem) dragend twee rode kleding stukken en groette de Profeet (vrede zij met hem) maar hij groette hem niet terug''. [Overgeleverd in al-Tirmidhi no. 2731 & Abu Dawood, no. 3574]

Er zijn ook andere Hadiths die erop aanduiden dat het niet toegestaan is om kleren te dragen (voor mannen) met het kleuer rood: Saheeh Sunan al-Nasaa’i 1068 & al-Bukhaari, 5390]

Maar er zijn ook Hadiths die erop aanduiden dat het wel toegestaan is om het te dragen:

Al-Baraa’ ibn ‘Aazib zei: ''Ik zag de Profeet (vrede zij met hem) met een rode hullah en ik had nooit iemand anders gezien die beter dan hem uitzag''. [Overgeleverd in Al-Bukhaari no. 5400 & Muslim, 4308. Soortgelijke overleveringen zijn terug te vinden in: Abu Dawood no. 4072 & Ibn Maajah no. 3599, Saheeh Sunan Abi dawood 768, Al-Tirmidhi, no. 1646]

Je zou gelijk denken dat deze ahadith elkaar tegenspreken maar dat is niet het geval, integendeel: ze onderbouwen elkaar. Wat al deze ahadith met elkaar gemeen hebben is dat er geproken word over een rode hullah, en dat is een kleding stuk van Yemen welke twee kleuren bevat: rood met groen of rood met zwart. Omdat het gewaad gemengde kleuren bevat is het volgens de geleerden toegestaan.

Zoals Sheikul Islam al-Haafiz Ibn Hajar in Fath al-Baari Sharh ‘ala Saheeh al-Bukhaari, no. 5400 En door Imaam Ibn al-Qayyim in Zaad al-Ma’aad, 1-137 en anderen.

En Allaah weet het beste


Heb even het één en ander opgezocht; de h'adieth overgeleverd door 'Abdoellaah ibn 'Amr ibnoel 'Aas is idd zwak, zwakverklaard door Sh. Al-Albaani rah'imahoellaah in Da'ief Soenan Abie Dawood en Da'ief Soenan At-Tirmidzi omdat de overleveraarsketen zwak is

Dit onderwerp verschillen de geleerden met elkaar van mening over, de betrouwbaarste opinie is dat het de man toegestaan is de kleur rood te dragen mits de kleur met een andere kleur gecombineerd wordt, het is niet toegestaan enkel rood te dragen -ya'nie dat de kleur rood overheersend is-, omdat de profeet salla llaahoe 'alayhi wasallam dit heeft verboden.

Wallaahoe Ta'aala a'laa wa a'lam


ik had problemen om naar u te mailen,lukte niet,dus heb het hier gezet...

Gepost door: islam is de waarheid | 03-12-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.