18-09-07

04. Aansporing tot de Soennah en waarschuwing voor de bid'ah

   


Aansporing tot de Soennah en waarschuwing voor de bid'ah

 

وقد أمرنا بالإقتفاء لآثارهم والإهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

6- We zijn waarlijk bevolen om hun sporen op te volgen en hun licht als leiding te nemen, we zijn gewaarschuwd voor de vernieuwingen en we zijn bericht dat deze tot de dwalingen behoren. De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

"Houd jullie vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtschapen en rechtgeleide kaliefen na mij. Bijt hier stevig in vast met jullie kiezen, en pas op voor de vernieuwde zaken, want waarlijk, elke vernieuwing is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling."

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعو ولا تبتدعوا فقد كفيتم
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول

7- ‘Abdoellah ibn Mas'oed - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd:

اتبعو ولا تبتدعوا فقد كفيتم

"Volg op en innoveer niet, want waarlijk, jullie zijn voldaan."

8- ‘Oemar ibn ‘Abdil-‘Aziez - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft een uitspraak gedaan waarvan de betekenis als volgt is:

قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم

"Stop waar de mensen (de Metgezellen) zijn gestopt, want waarlijk, zij zijn uit kennis gestopt en zij hebben zich met een diep inzicht onthouden. Zij waren vaardiger in het ontdekken hiervan en als er een voordeel in zou zitten, dan waren zij hiermee voor geweest. En als jullie zeggen: het is na hen geïntroduceerd, dan heeft niemand dit geïntroduceerd dan hij die tegenstrijdig is aan hun Leiding en zich afkeert van hun Soennah. Wat zij ervan beschreven hebben, is toereikend en wat zij erover gezegd hebben, is voldoende. Wie hen overschrijdt, is een smachter (naar het valse), en wie hen onderdoet, is een tekortkomer. Er zijn mensen die hen hebben ondergedaan waarop zij nalatig waren, en anderen hebben hen overschreden waarop zij overdreven, en waarlijk, zij bevinden zich hiertussen op een rechte Leiding."

9- Al-Imaam Aboe ‘Amr al-Awzaa'ie - moge Allah tevreden met hem zijn - heeft gezegd:

عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول

"Houd je vast aan de overleveringen van degenen die voor zijn gegaan (selef), al word je geweigerd door de mensen. En wees op je hoede voor de meningen van de mensen, al versieren zij deze voor je met hun woorden."

وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه

10- Mohammad ibn ‘Abdir-Rahmaan al-Adramie zei tegen een man die een innovatie verkondigde en de mensen hiertoe opriep:

هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟

                                                                                               

"Hadden de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, en Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Alie hier kennis van of niet?" Hij zei:

لم يعلموها

"Ze hadden hier geen kennis van." Al-Adramie zei:

فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟

"Iets waarvan zij geen kennis hadden, heb jij daar wel kennis van?" De man zei:

فإني أقول قد علموها

"Dan zeg ik: "Zij hadden hier wel kennis van." Al-Adramie zei:

أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟

"Was het voldoende voor hen om hier niet over te spreken en de mensen hier niet toe op te roepen, of was het niet voldoende voor hen?" Hij zei:

بلى وسعهم

"Welzeker, het was voldoende voor hen." Al-Adramie zei:

فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟

"Iets dat voldoende was voor de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - en zijn kaliefen, is dat niet voldoende voor jou?"

Toen hield de man op, waarop de kalief die aanwezig was, zei:

لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم

"Moge Allah het niet verruimen voor degene die niet voldaan is met hetgeen dat voldoende was voor hen."

11- En zo, moge Allah het niet verruimen voor degene die niet voldaan is met hetgeen dat voldoende was voor de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, zijn Metgezellen, degenen die hen op de beste manier volgden, de Imaams na hen en degenen die stevig in de kennis gegrondvest staan, van het reciteren van de Verzen over de Eigenschappen, het lezen van de berichten hierover en het aannemen hiervan zoals het is gekomen.

20:04 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.