28-09-07

ISLAMITISCHE UITDRUKKINGEN


De profeet (vzmh) heeft gezegd:
"Houdt u niet bezig met veel gepraat zonder Allaah te gedenken, want veel
praten zonder de herinnering aan Allah verhardt het hart en de persoon die
zich het verst van Allaah bevindt, is degene met een hart van steen."

Abdallaah bin Basr heeft overgeleverd:
Een van de metgezellen zei tot de profeet: "Er zijn erg veel voorschriften
met betrekking tot het geloof, vertel mij aan welke ik mij moet houden." De
profeet (vzmh) zei: "Laat je tong vochtig blijven door dhikrAllaah*."
(Verzameld door Tirmidzie)

DzikrAllaah = het gedenken van Allaah, door bijvoorbeeld het uitspreken van
Zijn naam, en het prijzen van Zijn eigenschappen en daden.
Enkele van de meest gehoorde islamitische-uitdrukkingen zijn:

--------------------------------------------------------------------------------

Al hamdoe liellaah = Alle lof en dank is voor Allaah.
Dit zegt men i.p.v.: "Te gek!"; "Goed zo"; "Wat fijn"; "Gefeliciteerd".. "Al
hamdoe liellaah" zegt men o.a. wanneer men een complimentje krijgt of geeft
en i.p.v. te applaudiseren! Men moet zich voor alle handelingen tot Allaah
(SWT) wenden, en geen enkel goed werk aan zichzelf toeschrijven. Het is
achteloos genoeg om een beloning te vragen voor een handeling die je niet
verricht hebt. Allaah (SWT) is immers de Schepper van jou en je acties. En
dat is de betekenis van: De goede werken van de plichtsgetrouwen zijn de
tekortkomingen van hen die Allaah (SWT) na staan.

Tevens zegt men dit als anderen bepaalde lichamelijke ‘gebreken' van je
benadrukken. Niemand vindt het leuk om tot vervelends toe op die manier
onder de aandacht gebracht te worden. Op opmerkingen als: "Wat ben je toch
klein van stuk"; "Wat ben je toch lang" kan men reageren met: "Al hamdoe
liellaah". Allaah (SWT) heeft ieder mens perfekt geschapen. Kent gij Zijn
gelijke?


--------------------------------------------------------------------------------

Allahoe-akbar = Allaah is de Allergrootste..


--------------------------------------------------------------------------------

Allahoe-a'alem = Allaah is de Alwetende, Allaah weet het het best..
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Ik weet het niet"; of bij een discussie waar men
niet uit komt; of als iemand je een vraag stelt en je wilt geen antwoord
geven omdat je in verlegenheid gebracht bent of omdat het iets
vertrouwelijks betreft En bedenkt: Mensen kunnen onbeleefde vragen stellen,
maar of jij als ondervraagde dit ook wil beantwoorden, is wat anders! (Alim
= geleerde in de Islaam).

"...Boven elke wetende, staat de Alwetende."
(Heilige Qor'aan 12:76 ; Joesof)

--------------------------------------------------------------------------------

Amien = Het woord "amien" is op zichzelf een gebed wat betekent: "O Heer,
beantwoord mijn gebed"..
Dit zegt men o.a. aan het einde van een doe'aa (smeekbede).


--------------------------------------------------------------------------------

Aoedzoe-billaah (ie-mie nasj-sjaitaanir-radjiem) = Ik zoek mijn toevlucht
bij Allaah (tegen Satan, de verworpene)..
Dit zegt men als men verleid wordt door de Sjaitaan (de duivel).
Bijvoorbeeld :als je woede voelt opkomen; als je de neiging krijgt om te
roddelen of als je slechte jaloezie voelt opkomen. We zoeken dus bescherming
bij Allaah (SWT) tegen onze slechte eigenschappen.


--------------------------------------------------------------------------------

As-salamoe ‘aleikoem = Vrede zij met jou...
Dit is de vredesgroet die men geeft aan een moslim..

"En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven, tot u komen, zeg dan:
‘As-salamoe ‘aleikoem' (Vrede zij met jou). (Heilige Qor'aan 6:54; Al-An
‘aam)

"Het is aanbevolen iedere geloofsgenoot te groeten, bekend of onbekend."
(Verzameld door Boecharie en Moslim)

--------------------------------------------------------------------------------

wa ‘aleikoem as-salaam (wa rahmatullaahi wa barakaatoehoe)= En met jou zij
de vrede (en Allaah's barmhartigheid en Zijn zegeningen)..
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een moslim!!

"En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere
groet, of geeft deze althans terug." (Heilige Qor'aan 4:86; An-Nisa)


--------------------------------------------------------------------------------

wa ‘aleikoem = Ook zo, Voor u hetzelfde..
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een niet-moslim!!


--------------------------------------------------------------------------------

Astagfir-allaah = Moge Allaah het vergeven..
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Shit!"; "O wat stom zeg" , " Oeps!" , " O jee!"


--------------------------------------------------------------------------------

Bismillaah = In naam van Allaah..
Dit wordt gezegd als een moslim een bepaald werk begint, bijvoorbeeld als
men samen begint te eten. Men eindigt de maaltijd met "Al hamdoe lillaah".
Ook zegt men "Bismillaah" i.p.v. "alsjeblieft" en wanneer men gaat zitten..


--------------------------------------------------------------------------------

Barak Allaah = Moge Allaah je zegenen..
Als moslims, na bij iemand gegeten te hebben, het huis verlaten, of als zij
zich verontschuldigen niet aan de maaltijd deel te kunnen nemen.


--------------------------------------------------------------------------------

DjazakAllaah = Moge Allaah je belonen..
Dit zegt men bijv. i.p.v. "dankjewel". Djazakallaah zegt men tegen een
man/jongen..
Djazakiellaah zegt men tegen een vrouw/meisje..


--------------------------------------------------------------------------------

Fi amanillaah = Moge Allaah je beschermen (afscheidsgroet)..
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Pas goed op jezelf", "Wees
voorzichtig".(afscheidsgroet)


--------------------------------------------------------------------------------

Fiej hief'z Allaah = Allaah zij met je. (Afscheidsgroet)


--------------------------------------------------------------------------------

Fi sabilillaah = Op Allaah's weg, voor de zaak van Allaah..
Iets doen op Allaah's weg zonder er iets materieels voor terug te
verwachten.


--------------------------------------------------------------------------------

Inna-lillaahi wa inna ilahi radji-oen = We behoren tot Allaah en tot Hem
zullen we terugkeren..
Dit zegt men zodra men hoort dat een moslimbroeder of -zuster overleden is.


--------------------------------------------------------------------------------

InshAllaah = Alleen als Allaah het wil, met Allaah's welbehagen..

"En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen doen, zonder (erbij te zeggen):
'Inshallaah'
( ‘Indien het Allaah behaagt'). En wanneer gij het vergeet gedenk dan uw
Heer en zeg: ‘Ik hoop dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte
weg zal leiden."
(Heilige Qor'aan 17:23; Banie-Israa'iel)


--------------------------------------------------------------------------------

Laa-ilaa-ha il-lal-laah = Er is geen andere god dan Allaah, Er is geen
godheid waard aanbeden te worden dan Allaah..--------------------------------------------------------------------------------

Laa hawla wa laa qoew-wata iellaa biellaah = Er is geen macht en geen kracht
buiten dat van Allaah..
Dit zegt een moslim bij een gevoel van wrevel of verontwaardiging.


--------------------------------------------------------------------------------

Marhaban = Welkom. Maak het je gemakkelijk.--------------------------------------------------------------------------------

SjafakAllaah = Moge Allaah je gezondheid schenken..
Dit zegt men bijv. i.p.v. "Beterschap". Sjafakallaah zegt men tegen een
man/jongen.
Sjafakiellaah zegt men tegen een vrouw/meisje--------------------------------------------------------------------------------

SoebhanAllaah = Heilig, zonder tekortkomingen is Allaah!.
Uitdrukking van verbazing of verwondering, bij het zien van iets ongewoons.


--------------------------------------------------------------------------------

Qadr-Allaah = het lot van Allaah, het heeft zo moeten zijn (Al-Qadr =
voorbestemming).

Aboe Hoeraira (ra) vertelde dat Allaah's boodschapper (saw) zei: "...als
iets (in de vorm van problemen) je overkomt, zeg dan niet: "Als ik dat niet
had gedaan, was dat en dat niet gebeurd', maar zeg: " Qadr-Allaah " (Allaah
deed wat hij had bepaald om te doen)... (Gedeelte van een hadith (=
overlevering) sahih Moslim)Men kan ook uitgebreider en intensiever Allaah (SWT) gedenken. Dit doet men
na elk gebed en men telt deze lofprijzingen met de vingers of met een
tasbieh. Zo'n tasbieh is een "rozenkrans" die is onderverdeeld in drie maal
drieendertig kralen. Na het gebed zegt men in zichzelf :


33 maal "SoebhanAllaah" (Heilig zonder tekortkomingen is Allaah);
33 maal "Al hamdoe liellaah" (Alle lof en dank is voor Allaah) en
33 maal "Allaa hoe akbar" (Allaah is de Allergrootste).

Het aantal kralen van de tasbieh is in totaal negenennegentig, het aantal
van Allaah (SWT's) schone namen in de Heilige Qor'aan.

18:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

DjazakAllaah

Gepost door: idris | 03-05-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.