29-09-07

Hij kwam om jullie over jullie geloof te leren

عOmar[ra] verhaalt: "Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde z’n handen op zijn dijen en zei: ,,O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam." De Profeet antwoordde: ,,De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakaath (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: ,,Je hebt juist gesproken." Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Imaan." Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte." Hij zei: "Je hebt juist gesproken." Hij zei (vervolgens): ,,Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan." Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’ Hij (de man) zei: ,,Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager." Toen zei hij: ,,Vertel mij (dan) over haar tekenen." Hij antwoordde: ,,Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen." Hierna ging hij (de man) weg en ik (cOmar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): ,,O cOmar, weet jij wie die vrager was?" Ik antwoordde: ,,Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste." Hij zei: ,,Dat was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren." (Moeslim)Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr.8, Ahmed 8/27-51, Aboe Dawoed nr.4695, at-Tirmidhie nr 2610, an-Nesaa’ie 8/97, Ibn Maadjah nr. 63, Ibn Mandah in al-Iemaan nr. 1, at-Tayjaalasie blz. 24, Ibn Hibbaan nr. 168, al-Aadjoerrie in ash-Sharie’ah nr. 188, Aboe J’ala nr. 242, Al-Bayhaqie in Dalaa-il an-Noeboewa 7/69, Al-Baghawie in Sharh as-Soennah nr. 2, en Al-Albaanie heeft hem authentiek verklaard in Sahieh Soenan Ibn Maadjah (63).

06:44 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.