30-09-07

Tien dingen die Allah niet zal vragen…

Tien dingen die Allah niet zal vragen…

1. Allah zal niet vragen wat voor auto je had;
Hij zal je vragen hoeveel mensen je vervoerde die geen vervoer hadden.

2. Allah zal niet vragen naar de oppervlakte van je huis;
Hij zal je vragen hoeveel mensen je in je huis uitnodigde.

3. Allah zal niet vragen naar de kleding die in je kast hing;
Hij zal je vragen hoeveel mensen je kleedde.

4. Allah zal niet vragen wat je hoogste salaris was;
Hij zal vragen of je je ziel hebt verkocht om het te verkrijgen.

5. Allah zal niet vragen welke titel je had;
Hij zal je vragen of je je werk naar je beste vermogen hebt gedaan.

6. Allah zal niet vragen hoeveel vrienden je had;
Hij zal vragen voor hoeveel mensen JIJ een vriend was.

7. Allah zal je niet vragen in welke buurt je woonde;
Hij zal vragen hoe je je buren behandelde.

8. Allah zal niet naar de kleur van je huid vragen;
Hij zal naar de inhoud van je karakter vragen.

9. Allah zal je niet vragen waarom het zo lang duurde voor je naar Verlossing zocht;
Hij zal je liefdevol naar je woning in de hemel begeleiden, en niet naar de poorten van de Hel.

10. Allah zal niet vragen met hoeveel mensen je dit gedeeld hebt;
Hij zal je vragen of je je schaamde het te delen met je vriendenGelukkige momenten, prijs Allah (SWT)
Moeilijke momenten, zoek Allah (swt)
Stille momenten, aanbid Allah (swt)
Pijnlijke momenten, vertrouw op Allah (swt)
Ieder moment, dank Allah swt)

08:01 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-07

25 Tips Om Dichter Bij Allah Te Komen:


1. Word elke ochtend wakker met het besef dat je Allah, geprezen en verheven is Hij, moet bedanken voor alles.

2. Stel Allah, geprezen en verheven is Hij, boven alles.

3. Verbreed je Kennis, door verzen uit de Heilige Koran te lezen(5 per dag), naar de moskee te gaan om tot Allah te bidden, en lees over Islam.

4. Bid het gebed Dhuha, na zonsopgang.

5. Als iemand iets kwaads bij je doet, reageer dan terug op een vriendelijke manier, en vraag Allah om hem te vergeven. De profeet Mohammed, Allah's vrede en zegen zij met zei: "Doe geen kwaad en
vergeld geen kwaad met kwaad" Laat goed gedrag zien opdat je diegene tot Islam kunt uitnodigen.

6. Wanneer je boos bent, gedenk Allah, Geprezen en Verheven is Hij, en bedenk je dat het leven te kort is om boos te worden.

7. Bedenk je dat je nooit te veel vrienden kan hebben, maar neem een paar vrienden die hetzelfde geloof hebben, overgeleverd is dat de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem zei: Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen. Een ieder van jullie moet dus uitkijken wie hij bevriend. (Aboe Dawoud)

8. Wanneer je gelukkig bent / voelt, deel je geluk met anderen en prijs Allah, Geprezen en Verheven is Hij.

9. Wanneer je iets slechts of beschamend overkomt, bedenk je dat het altijd erger had kunnen zijn, bedenk je de zegeningen van geduld in. Bedank Allah, Geprezen en Verheven is Hij dat het niet erger is geworden.

10. Doe iets goeds voor andere, één keer in de zoveel tijd, bijvoorbeeld het voeden van de armen: De profeet (sallallahoe alaihi wasalaam) zei: 'Er is geen goedheid in een persoon die niet vriendelijk of aardig is'

11. Blijf geloven dat je Allah's liefde voor jou kan winnen door er voor te werken ( Bidden, Vasten, Zakaat geven, andere goede daden verrichten etc. ) en zo win je ook de liefde van zijn dienaars.

12. Bedenk hoe Almachtig Allah is door alles wat hij heeft geschapen. Kijk om je heen en besef dat Hij de Grootste is.

13. Houd van mensen die van Allah, Geprezen en Verheven is Hij, houden, houd van ze omwille van Allah, zo ben je er zeker van dat je voor Allah leeft, voor hem lief hebt, en zijn vijanden veracht.

14. Zoek de juiste manier om jezelf te uitten, en als je denkt dat wat je wilt gaan zeggen kwaad kan doen aan iemand, zwijg dan.

15. Wanneer je wat tijd voor je zelf neemt blijf Allah, Geprezen en Verheven is Hij, gedenken bij alles wat je doet.

16. Vraag Allah, Geprezen en Verheven is Hij, om de dwalenden te
zegenen en te leiden naar het rechte pad. ( Siraat Al Moestaqiem )

17. Heb je ouders lief, bedien ze als hoogheden en luister naar ze, volg op wat ze je bevelen, maar wanneer ze je belemmeren in jouw geloof in Allah luister dan niet.

18. Glimlach naar iedereen, want dat gebaar kan veel betekenen voor iemand, en zelfs een glimlach is een goede daad.

19. Vergeef, vergeet en lach. ( Vergeef iemand die je onrecht heeft aangedaan, vergeet wat hij heeft aangedaan en lach met hem en beschouw hem als je vriend / vriendin )

20. Huilen is niet alleen iets voor vrouwen, huilen is menselijk, en laat je tranen gaan wanneer je Allah, Geprezen en Verheven is Hij, gedenkt.

21. Wanneer mensen kritiek op je hebben omdat je iets doet, kijk of datgene wat je doet Allah's welbehagen krijgt, als dat zo is, laat die mensen die kritiek geven en bedenk je dat de Profeet, Allah's vrede en zegen zij met Hem, en zijn metgezellen ook kritiek kregen, bespot werden en zelfs lichamelijk aangevallen werden. Dus heb geduld.

22. Probeer zoveel mogelijk Koran te lezen, en probeer ook zoveel
mogelijk te lezen. Als je leest, probeer te begrijpen wat er staat lees niet alleen met je ogen, maar met je hart.

23. Laat populariteit, rijkdom of macht je niet doen dwalen, want het is niet voor altijd.

24. Kijk niet neer op anderen, want misschien beschouwt Allah, Geprezen en Verheven is Hij, ze wel hoger dan jij zelf.

25. Deel dit alle broeders en zusters met de intentie dat wij ( Moslims ) een gezonde samenleving blijven en Allah puur aanbidden. laten we kennis met elkaar delen insha Allah

Yaa Ayyuha Allatheena Amanu
Isbiroe WaSabiroe WaRabitoe Wa Ittaqoe
Allaaha La3alakum Tuflie7oen
(3:200)

23:59 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hij kwam om jullie over jullie geloof te leren

عOmar[ra] verhaalt: "Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde z’n handen op zijn dijen en zei: ,,O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam." De Profeet antwoordde: ,,De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakaath (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kabah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: ,,Je hebt juist gesproken." Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Imaan." Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte." Hij zei: "Je hebt juist gesproken." Hij zei (vervolgens): ,,Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan." Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’ Hij (de man) zei: ,,Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager." Toen zei hij: ,,Vertel mij (dan) over haar tekenen." Hij antwoordde: ,,Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen." Hierna ging hij (de man) weg en ik (cOmar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): ,,O cOmar, weet jij wie die vrager was?" Ik antwoordde: ,,Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste." Hij zei: ,,Dat was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren." (Moeslim)Authentiek: Overgeleverd door Moslim nr.8, Ahmed 8/27-51, Aboe Dawoed nr.4695, at-Tirmidhie nr 2610, an-Nesaa’ie 8/97, Ibn Maadjah nr. 63, Ibn Mandah in al-Iemaan nr. 1, at-Tayjaalasie blz. 24, Ibn Hibbaan nr. 168, al-Aadjoerrie in ash-Sharie’ah nr. 188, Aboe J’ala nr. 242, Al-Bayhaqie in Dalaa-il an-Noeboewa 7/69, Al-Baghawie in Sharh as-Soennah nr. 2, en Al-Albaanie heeft hem authentiek verklaard in Sahieh Soenan Ibn Maadjah (63).

06:44 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-07

ISLAMITISCHE UITDRUKKINGEN


De profeet (vzmh) heeft gezegd:
"Houdt u niet bezig met veel gepraat zonder Allaah te gedenken, want veel
praten zonder de herinnering aan Allah verhardt het hart en de persoon die
zich het verst van Allaah bevindt, is degene met een hart van steen."

Abdallaah bin Basr heeft overgeleverd:
Een van de metgezellen zei tot de profeet: "Er zijn erg veel voorschriften
met betrekking tot het geloof, vertel mij aan welke ik mij moet houden." De
profeet (vzmh) zei: "Laat je tong vochtig blijven door dhikrAllaah*."
(Verzameld door Tirmidzie)

DzikrAllaah = het gedenken van Allaah, door bijvoorbeeld het uitspreken van
Zijn naam, en het prijzen van Zijn eigenschappen en daden.
Enkele van de meest gehoorde islamitische-uitdrukkingen zijn:

--------------------------------------------------------------------------------

Al hamdoe liellaah = Alle lof en dank is voor Allaah.
Dit zegt men i.p.v.: "Te gek!"; "Goed zo"; "Wat fijn"; "Gefeliciteerd".. "Al
hamdoe liellaah" zegt men o.a. wanneer men een complimentje krijgt of geeft
en i.p.v. te applaudiseren! Men moet zich voor alle handelingen tot Allaah
(SWT) wenden, en geen enkel goed werk aan zichzelf toeschrijven. Het is
achteloos genoeg om een beloning te vragen voor een handeling die je niet
verricht hebt. Allaah (SWT) is immers de Schepper van jou en je acties. En
dat is de betekenis van: De goede werken van de plichtsgetrouwen zijn de
tekortkomingen van hen die Allaah (SWT) na staan.

Tevens zegt men dit als anderen bepaalde lichamelijke ‘gebreken' van je
benadrukken. Niemand vindt het leuk om tot vervelends toe op die manier
onder de aandacht gebracht te worden. Op opmerkingen als: "Wat ben je toch
klein van stuk"; "Wat ben je toch lang" kan men reageren met: "Al hamdoe
liellaah". Allaah (SWT) heeft ieder mens perfekt geschapen. Kent gij Zijn
gelijke?


--------------------------------------------------------------------------------

Allahoe-akbar = Allaah is de Allergrootste..


--------------------------------------------------------------------------------

Allahoe-a'alem = Allaah is de Alwetende, Allaah weet het het best..
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Ik weet het niet"; of bij een discussie waar men
niet uit komt; of als iemand je een vraag stelt en je wilt geen antwoord
geven omdat je in verlegenheid gebracht bent of omdat het iets
vertrouwelijks betreft En bedenkt: Mensen kunnen onbeleefde vragen stellen,
maar of jij als ondervraagde dit ook wil beantwoorden, is wat anders! (Alim
= geleerde in de Islaam).

"...Boven elke wetende, staat de Alwetende."
(Heilige Qor'aan 12:76 ; Joesof)

--------------------------------------------------------------------------------

Amien = Het woord "amien" is op zichzelf een gebed wat betekent: "O Heer,
beantwoord mijn gebed"..
Dit zegt men o.a. aan het einde van een doe'aa (smeekbede).


--------------------------------------------------------------------------------

Aoedzoe-billaah (ie-mie nasj-sjaitaanir-radjiem) = Ik zoek mijn toevlucht
bij Allaah (tegen Satan, de verworpene)..
Dit zegt men als men verleid wordt door de Sjaitaan (de duivel).
Bijvoorbeeld :als je woede voelt opkomen; als je de neiging krijgt om te
roddelen of als je slechte jaloezie voelt opkomen. We zoeken dus bescherming
bij Allaah (SWT) tegen onze slechte eigenschappen.


--------------------------------------------------------------------------------

As-salamoe ‘aleikoem = Vrede zij met jou...
Dit is de vredesgroet die men geeft aan een moslim..

"En wanneer degenen die in Onze tekenen geloven, tot u komen, zeg dan:
‘As-salamoe ‘aleikoem' (Vrede zij met jou). (Heilige Qor'aan 6:54; Al-An
‘aam)

"Het is aanbevolen iedere geloofsgenoot te groeten, bekend of onbekend."
(Verzameld door Boecharie en Moslim)

--------------------------------------------------------------------------------

wa ‘aleikoem as-salaam (wa rahmatullaahi wa barakaatoehoe)= En met jou zij
de vrede (en Allaah's barmhartigheid en Zijn zegeningen)..
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een moslim!!

"En wanneer gij met een groet wordt begroet, groet dan terug met een betere
groet, of geeft deze althans terug." (Heilige Qor'aan 4:86; An-Nisa)


--------------------------------------------------------------------------------

wa ‘aleikoem = Ook zo, Voor u hetzelfde..
Dit is het antwoord op de vredesgroet van een niet-moslim!!


--------------------------------------------------------------------------------

Astagfir-allaah = Moge Allaah het vergeven..
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Shit!"; "O wat stom zeg" , " Oeps!" , " O jee!"


--------------------------------------------------------------------------------

Bismillaah = In naam van Allaah..
Dit wordt gezegd als een moslim een bepaald werk begint, bijvoorbeeld als
men samen begint te eten. Men eindigt de maaltijd met "Al hamdoe lillaah".
Ook zegt men "Bismillaah" i.p.v. "alsjeblieft" en wanneer men gaat zitten..


--------------------------------------------------------------------------------

Barak Allaah = Moge Allaah je zegenen..
Als moslims, na bij iemand gegeten te hebben, het huis verlaten, of als zij
zich verontschuldigen niet aan de maaltijd deel te kunnen nemen.


--------------------------------------------------------------------------------

DjazakAllaah = Moge Allaah je belonen..
Dit zegt men bijv. i.p.v. "dankjewel". Djazakallaah zegt men tegen een
man/jongen..
Djazakiellaah zegt men tegen een vrouw/meisje..


--------------------------------------------------------------------------------

Fi amanillaah = Moge Allaah je beschermen (afscheidsgroet)..
Dit zegt men bijv. i.p.v.: "Pas goed op jezelf", "Wees
voorzichtig".(afscheidsgroet)


--------------------------------------------------------------------------------

Fiej hief'z Allaah = Allaah zij met je. (Afscheidsgroet)


--------------------------------------------------------------------------------

Fi sabilillaah = Op Allaah's weg, voor de zaak van Allaah..
Iets doen op Allaah's weg zonder er iets materieels voor terug te
verwachten.


--------------------------------------------------------------------------------

Inna-lillaahi wa inna ilahi radji-oen = We behoren tot Allaah en tot Hem
zullen we terugkeren..
Dit zegt men zodra men hoort dat een moslimbroeder of -zuster overleden is.


--------------------------------------------------------------------------------

InshAllaah = Alleen als Allaah het wil, met Allaah's welbehagen..

"En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen doen, zonder (erbij te zeggen):
'Inshallaah'
( ‘Indien het Allaah behaagt'). En wanneer gij het vergeet gedenk dan uw
Heer en zeg: ‘Ik hoop dat mijn Heer mij nog dichter dan thans naar de rechte
weg zal leiden."
(Heilige Qor'aan 17:23; Banie-Israa'iel)


--------------------------------------------------------------------------------

Laa-ilaa-ha il-lal-laah = Er is geen andere god dan Allaah, Er is geen
godheid waard aanbeden te worden dan Allaah..--------------------------------------------------------------------------------

Laa hawla wa laa qoew-wata iellaa biellaah = Er is geen macht en geen kracht
buiten dat van Allaah..
Dit zegt een moslim bij een gevoel van wrevel of verontwaardiging.


--------------------------------------------------------------------------------

Marhaban = Welkom. Maak het je gemakkelijk.--------------------------------------------------------------------------------

SjafakAllaah = Moge Allaah je gezondheid schenken..
Dit zegt men bijv. i.p.v. "Beterschap". Sjafakallaah zegt men tegen een
man/jongen.
Sjafakiellaah zegt men tegen een vrouw/meisje--------------------------------------------------------------------------------

SoebhanAllaah = Heilig, zonder tekortkomingen is Allaah!.
Uitdrukking van verbazing of verwondering, bij het zien van iets ongewoons.


--------------------------------------------------------------------------------

Qadr-Allaah = het lot van Allaah, het heeft zo moeten zijn (Al-Qadr =
voorbestemming).

Aboe Hoeraira (ra) vertelde dat Allaah's boodschapper (saw) zei: "...als
iets (in de vorm van problemen) je overkomt, zeg dan niet: "Als ik dat niet
had gedaan, was dat en dat niet gebeurd', maar zeg: " Qadr-Allaah " (Allaah
deed wat hij had bepaald om te doen)... (Gedeelte van een hadith (=
overlevering) sahih Moslim)Men kan ook uitgebreider en intensiever Allaah (SWT) gedenken. Dit doet men
na elk gebed en men telt deze lofprijzingen met de vingers of met een
tasbieh. Zo'n tasbieh is een "rozenkrans" die is onderverdeeld in drie maal
drieendertig kralen. Na het gebed zegt men in zichzelf :


33 maal "SoebhanAllaah" (Heilig zonder tekortkomingen is Allaah);
33 maal "Al hamdoe liellaah" (Alle lof en dank is voor Allaah) en
33 maal "Allaa hoe akbar" (Allaah is de Allergrootste).

Het aantal kralen van de tasbieh is in totaal negenennegentig, het aantal
van Allaah (SWT's) schone namen in de Heilige Qor'aan.

18:13 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

27-09-07

een verhaal met vele lessen om te leren.

Hierbij een verhaal met vele lessen om te leren. Ik weet niet of het waargebeurd is (ik weet ook niet wie Khalid Arashed is) Het verhaal is best lang, maar zeker de moeite waard.

Dit verhaal werd door sheikh Khalid Arashed vaak verteld.. men zegt dat het zijn persoonlijke verhaal is (wa Allahoe a3lam):

Ik was de 30 jaar nog niet gepasseerd toen mijn vrouw in haar buik de eerste van mijn zonen ter wereld zou brengen..Ik kan mij die nacht nog goed herinneren. Ik bleef tot het einde van de nacht met een groep vrienden in een uitgaansgelegenheid. Het was een avond vol lege woorden. Een avond vol met roddels en haram commentaar op mensen. Ik was degene die de vaakst het gelach van de mensen veroorzaakte. Ik roddelen over mensen en zij lachen. Die avond maakte ik ze erg aan het lachen. Ik had het bijzondere "talent" dat ik mensen goed kon imiteren. Met het veranderen van mijn stem kon ik heel dicht bij de stem komen van de persoon die ik belachelijk maakte. Ja, ik maakte allerlei mensen belachelijk. Niemand kon aan mij ontsnappen zelfs niet mijn vrienden. Sommige mensen gingen mij vermijden om zo aan mijn tong te kunnen ontsnappen. Die nacht maakte ik een blinde man belachelijk die ik bedelend op de markt gezien had. Ik had hem met mijn voet laten struikelen en vallen. Hij draaide zijn hoofd en wist niet wat te zeggen. De lachende echo’s van mijn "grap" vulden de markt.

Ik keerde zoals gewoonlijk laat terug naar mijn huis. Mijn vrouw zat op mij te wachten. Ze was in een treurige stemming. Ze zei met trillende stem: "Rashed, waar was je?" Ik zei met spot: "op mars.. bij mijn vrienden natuurlijk!" Het was duidelijk aan mijn vrouw te zien dat zij moe was. Ze zei, terwijl mijn opmerking haar verstikte: "Rashed, ik ben erg moe. Ik kan op elk moment nu gaan bevallen!" Een stille traan rolde over haar wang. Ik merkte dat ik mijn vrouw verwaarloosd had. Ik had haar aandacht moeten schenken en mijn avond uit minder lang moeten maken vooral omdat ze in haar negende maand zat.

Snel bracht ik haar naar het ziekenhuis en ging de verloskundekamer binnen. Zij had vele lange uren pijn. Ik wachtte met weinig geduld haar bevalling af. Het verliep allemaal moeizaam. Ik wachtte lang totdat ik moe werd. Ik ging terug naar huis en liet mijn telefoonnummer achter zodat ik gebeld kon worden als er nieuws was.

Na een uur werd ik gebeld door het ziekenhuis waarbij ze mij berichtten over de komst van Salem (mijn zoon). Meteen ging ik naar het ziekenhuis. Ik vroeg naar de kamer van mijn vrouw maar de mensen van het ziekenhuis vroegen mij om eerst bij de dokter langs te gaan die de bevalling van mijn vrouw had begeleid.

Schreeuwend zei ik: "Wat voor dokter? ik wil mijn zoon Salem zien!" Ze zeiden: "Ga eerst langs de arts". Ik stapte bij de arts naar binnen. Ze vertelde mij dat onprettige dingen kunnen gebeuren en dat men dat soort dingen moet accepteren. Toen zei ze: "Uw zoon heeft ernstige misvormingen in zijn oog en het lijkt erop dat hij niet zal kunnen zien.(!)"

Ik liet mijn hoofd hangen en kropte mijn gevoel op. Toen herinnerde ik mij de blinde bedelaar die ik op de markt liet struikelen en waar ik de mensen om liet lachen. Sub7ana Allah. "Wat je met anderen doet zal er met jou worden gedaan!". Ik bleef verstomd. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Toen dacht ik aan mijn vrouw en zoon en bedankte de dokter voor haar vriendelijkheid en ging mijn vrouw bezoeken. Mijn vrouw was helemaal niet bedroefd. Zij geloofde geheel in dat Allah de dingen al voorbestemd heeft. Zij was tevreden. Zij heeft mij altijd vermaand om mensen niet belachelijk te maken zeggende: "Spot niet met mensen!"

We verlieten het ziekenhuis samen met Salem. Eerlijk gezegd gaf ik hem niet veel aandacht. Ik beschouwde hem als niet aanwezig in het huis. Wanneer zijn gehuil te hard werd vluchtte ik naar de woonkamer om daar te slapen. Mijn vrouw gaf hem heel veel aandacht. Zij hield erg van hem. Zelf haatte ik hem niet maar ik kon ook niet van hem houden!

Salem groeide en begon te kruipen. Hij had een merkwaardige manier van kruipen. Toen hij bijna 1 jaar oud was probeerde hij te lopen. Toen ontdekten we dat hij mank liep. Hij werd op mij een grotere last dan hij al voor mij was. Na Salem beviel mijn vrouw van Omar en Khalid.

De jaren gingen voorbij en Salem en zijn broers groeiden op. In die tijd hield ik er niet van om thuis te blijven. Altijd was ik bij mijn vrienden. Eigenlijk was ik een soort speeltje in hun handen. Mijn vrouw verloor echter nooit de hoop dat ik mijn leven zou beteren. Zij deed altijd du3a voor mij dat ik het juiste pad zou volgen. Ze werd niet boos vanwege mijn wilde gedrag. Ze werd echter wel erg bedroefd als zij zag dat ik Salem negeerde en wel aandacht schonk aan zijn broertjes. Salem werd groter en met hem mijn zorgen. Ik vond het best toen mijn vrouw Salem wilde inschrijven in een speciale school voor gehandicapte kinderen.

Bij het voorbijgaan van de jaren werd ik er geen betere persoon van. De dagen waren steeds hetzelfde: werk, slaap, eten en uitgaan. Op een gegeven vrijdag werd ik om 11 uur ’s ochtends wakker. Het was, vond ik nog vroeg. Ik was uitgenodigd voor een bruiloftbanket (walimah). Ik kleedde me aan, deed geurtjes op en was van plan om te vertrekken. Lopend door de woonkamer werd ik gestopt door de aanblik van Salem. Hij huilde hevig. Het was de eerste keer dat ik aandacht schonk aan het huilen van Salem. Tien jaar lang heb ik hem genegeerd. Ik probeerde hem ook nu weer te negeren maar het lukte me niet. Ik hoorde hem zijn moeder roepen terwijl ik zelf in de kamer was. Ik ging naar hem toe en zei: "Salem! Waarom huil je?!". Zodra hij mijn stem hoorde stopte hij met huilen. Toen hij merkte dat ik dichtbij stond, taste hij in het rond met zijn kleine handen. Wat is er met hem? Ik ontdekte dat hij probeerde zich weg van mij te verplaatsen!! Alsof hij zei: "merk je me nu pas op? Waar was je tien jaar lang?" Ik volgde hem zijn kamer in. In het begin wilde hij me niet vertellen waarom hij huilde. Met vriendelijke woorden probeerde ik hem wel te laten vertellen wat er mis was. Salem begon te vertellen waarom hij huilde en ik luisterde verschrikt naar hem. En weten jullie wat nu de reden was?? Dat zijn broertje Omar, die hem altijd hielp om bij de moskee te komen, te laat was. En omdat op die dag het vrijdagsgebed was, was hij bang dat hij geen plek meer zou vinden op de eerste rij. Hij riep Omar en hij riep zijn moeder maar geen antwoord, toen begon hij te huilen.

Ik keek naar de tranen die uit zijn blinde ogen rolden. Ik kon de rest van zijn woorden niet meer aanhoren. Ik legde mijn hand op zijn mond en zei: "Salem, is dit waarom je huilde??" "Ja" zei hij. Ik vergat mijn vrienden en ik vergat het banket en zei: "Wees niet bedroefd Salem. Weet je wie er vandaag met je naar de moskee gaat?" Hij zei: "Omar natuurlijk, maar hij is altijd laat" Ik zei: nee.. Ik zal met je mee gaan". Salem was totaal verrast.. hij geloofde het niet. Hij dacht dat ik met hem spotte en hij begon weer te huilen. Ik veegde zijn tranen weg en nam hem bij de hand. Ik wilde hem met de auto brengen. Hij weigerde en zei: "De moskee is dichtbij.. ik wil lopend naar de moskee." Ja, dit zei hij.

Ik kan mij niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst een moskee binnen ging, maar dit keer was de eerste keer dat ik angst voelde en spijt over wat ik al die jaren heb genegeerd. De moskee was vol met mensen, toch kon ik voor Salem een plek in de eerste rij vinden. We luisterden naar de vrijdagspreek en Salem deed naast mij de salaat.. of eigenlijk was ik de gene die naast hem bad.

Na de salaat vroeg Salem mij om hem een exemplaar van de Quran te geven. Ik was verbaasd!! Hoe kan hij nu lezen als hij blind is? Ik had bijna zijn vraag genegeerd maar ik wilde zijn gevoel niet kwetsen. Ik gaf hem de Quran. Hij vroeg mij toen om Soerah Al Kahf op te zoeken. Ik zocht door de pagina’s en keek in de inhoudsopgave totdat ik de Soerah vond. Hij nam de Quran en legde hem voor zich en hij begon de Soerah te reciteren met zijn ogen gesloten. Sub7ana Allah! Hij kende de Soerah helemaal uit zijn hoofd!

Ik schaamde mij. Ik nam een ander exemplaar van de Quran en voelde een soort kippenvel over mijn ledematen. Ik las en ik las. Ik smeekte Allah om mij te vergeven en mij te leiden. Ik kon het niet meer aan… Ik begon als een kind te huilen. Er waren nog wat mensen in de moskee Soennah gebeden aan het doen. Ik schaamde me tegenover ze en probeerde mijn huilen te bedwingen. Maar mijn gehuil werd steeds hoger en harder. Ik merkte niets meer totdat ik een kleine zoekende hand voelde op mijn gezicht dat daarna mijn tranen wegveegde. Het was Salem!

Ik omhelsde hem, keek hem daarna aan en zei toen in mijzelf: "Jij bent niet de blinde, ik ben degene die blind is" Omdat ik achter erg slechte mensen aan liep die mij naar het vuur sleurden. We keerden terug naar het huis. Mijn vrouw was zeer ongerust over Salem, maar haar ongerustheid werd omgezet in tranen toen zij wist dat ik het vrijdagsgebed met Salem had gebeden. Vanaf die dag was er geen salaat in de moskee wat ik nog miste. Ik verliet mijn slechte "vrienden" en ik kreeg goede vrienden die ik in de moskee leerde kennen. Ik proefde samen met hen de smaak van Imaan (geloof). Zij leerden mij dingen die het wereldse leven mij van had laten afdwalen. Geen lezing of extra gebed liet ik nog voorbij mij gaan. Ik las de Quran meerdere malen per maand uit. Mijn tong werd zachter met het gedenken van Allah in de hoop dat Hij mijn geroddel en gespot over de mensen zou vergeven. Ik merkte dat ik veel dichter bij mijn gezin stond.

De blikken van angst en medeleven verdwenen uit de ogen van mijn vrouw. Er stond constant een glimlach op het gezicht van mijn zoon Salem. Wie hem zou zien zou denken dat hij in het bezit was van de hele wereld. Ik was Allah erg dankbaar voor zijn gunsten. Op een dag besloten mijn goede vrienden om naar een ver gebied te gaan om daar da3wa (uitnodigen tot het goede) te doen. Ik twijfelde of ik met ze mee zou gaan. Ik vroeg Allah om hulp en ik vroeg mijn vrouw om advies. Ik verwachtte dat zij niet zou instemmen maar het tegenovergestelde gebeurde! Ze was erg blij en ze moedigde mij aan. Vroeger vertrok ik of reisde zonder het met haar te overleggen in mijn verdorven leefstijl. Ik richtte mij tot Salem en meldde hem dat ik op reis zou gaan waarna hij mij met zijn kleine armen in afscheid omhelsde.

Drie en een halve maand duurde mijn afwezigheid. Gedurende die hele periode nam ik elke keer als ik de mogelijkheid had contact op met mijn vrouw en mijn kinderen. Ik miste hen erg. En wat miste ik Salem! Wat wilde ik graag zijn stem horen! Hij was de enige die ik niet aan de telefoon had gehad gedurende mijn hele reis. Hij was of op school of in de moskee wanneer ik belde. Elke keer als ik mijn vrouw vertelde dat ik Salem zo miste moest ze lachen.

Behalve de laatste keer dat ik belde. Ik hoorde haar lach niet die ik verwachte. Haar stem was anders.

Ik zei tegen haar: "Geef aan Salem mijn salaam (groet) door." Insha Allah" antwoordde zij. En ze bleef stil. Eindelijk kwam ik thuis. Ik klopte op de deur hopend dat Salem de deur zou openen. Tot mijn verbazing deed mijn zoontje Khalid open (hij was de 4 jaar nog niet gepasseerd). Ik zette hem op mijn schouders terwijl hij schreeuwde: "Papa..Papa.." Ik weet niet waarom mijn borst benauwd werd toen ik het huis binnenging.. Ik zocht mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte shaytan. Mijn vrouw kwam naar mij toe maar ze was anders dan normaal. Alsof ze deed alsof ze blij was. Ik bekeek haar eens goed en vroeg haar: "Wat is er met je?", "Niets" zei ze.
Toen dacht ik weer aan Salem en vroeg haar: "Waar is Salem?" Haar hoofd boog naar beneden. Ze antwoordde niet. Er rolde brandende tranen over haar wangen. Toen begon ik naar haar te schreeuwen: "Salem! Waar is Salem???"


Ik hoorde toen niets meer behalve de stem van mijn zoontje Khalid die in zijn taaltje zei: "Papa…Thalem is naal Jannah.. Bij Allah..". Mijn vrouw kon de situatie niet meer aan. Ze begon hard te huilen. Ze viel bijna flauw en kon zich nog net uit de kamer verplaatsen. Later begreep ik dat Salem twee weken voor mijn terugkomst een hoge koorts had gekregen. Mijn vrouw had hem naar het ziekenhuis gebracht. De koorts werd steeds heviger en wilde hem maar niet loslaten totdat zijn ziel en zijn lichaam van elkaar gescheiden waren.

Als het je allemaal te benauwd wordt.. Als je ziel het niet meer houdt met wat het moet dragen roep dan: Yaa Allah (Oh Allah)!

Als je geen oplossing meer ziet en alle wegen lijken gesloten en alle hoop is lijkt beëindigd roep dan: Yaa Allah (Oh Allah)!

Er is geen god behalve Allah Heer van de zeven hemelen en van de geweldige troon

19:07 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mijn kennis: Waar zijn de vruchten?Door Ibn al-Qayyim, vertaald door Umm Sayfuddien.

Bismillahi Rahmani Rahim.

Ik zag mezelf uitblinken in (religieuze) kennis en verkoos het boven al het andere. Kennis met argumenten en bewijs. Ik verkoos het zelfs boven het vrijwillig gebed. Ik keek ook naar degenen die extra gebeden en vasten verkozen boven het streven naar extra kennis en ik achtte hen gebrekkig vanwege hun gebrek aan begrip over fundamenten. Ik voelde me tevreden over mezelf.

Maar toen ging ik nadenken over mijn ziel en mijn toestand en vroeg mij af: waar is dit allemaal voor? Wat is het doel van al dit leren? Waar is de vrees voor Allah? Hoe zit het met paniek en verdriet over zonden? Waar is kennis goed voor als het niet leidt tot vrees en liefde voor Allah (Subhana wa Ta'ala)?

O mijn ziel, het zoeken naar kennis is geen excuus om kort te schieten in aanbidding, overgave en vroomheid. Heb je dan kennis over de besten onder de wijzen, de geleerde voorgangers en hun overminderende liefde voor aanbidding en goede daden? Was de geliefde Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) niet de grootste meester van allemaal en stond hij niet ook in het gebed totdat zijn voeten opgezwollen raakten? Was Abu Bakr (radya Allahu 'anhu) niet iemand die ernaar verlangde om te huilen, een vurige aanbidder? Graveerden de overvloedige tranen van 'Umar (radya Allahu 'anhu) niet een constant spoor op zijn gezicht? Hoe zit het met 'Uthman (radya Allahu 'anhu), die de hele Qur'an in één raka'ah reciteerde? Of 'Ali (radya Allahu 'anhu) die gedurende de nacht huilde waardoor zijn baard doorweekt raakte van de tranen, zeggende: "O wereld, misleid iemand anders."

Heb je dan geen kennis over de vroomheid en aanbidding van de grootste A-immah (meervoud van Imam) van de Oemmah: Abu Hanifa, Maalik, Ash-Shaafi'ie en Ah'med? Dit waren de grootste geleerden van de Oemmah, hoe kan je dan zeggen dat jouw kennis je afhoudt van aanbidding!

O mijn ziel, wees op je hoede voor zelfvoldoeningen en tevredenheid met de oppervlakkige kennis die verstoken is van daden.

04:03 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-07

een verhaal voor ieder ziel

"Papa ik heb gehoord dat de mensen slecht over u praten, waarom doet u er niet wat aan?" De vader zei tegen hem: "Je begrijpt het nog niet, mijn zoon. Je zult het wel leren."


De volgende dag riep de vader zijn zoon en zei tegen hem dat ze even naar de stad gingen. Ze pakten de ezel erbij en liepen naast hem. Al snel zagen ze een groepje mensen, eenmaal langs lopend hoorden de vader en zijn zoon de mensen zeggen: "Wat een idioten zijn die twee, ze lopen met z'n tweeën en hebben een ezel. Waarom stapt één van hen niet op de ezel? Dat bespaart ze energie, en daar is die ezel voor bedoeld." De vader vroeg aan de zoon: "Heb je gehoord wat ze zeiden?" De zoon antwoordde: "Ja," en zei: "Misschien hebben ze gelijk papa?"


Even verderop zagen ze weer wat mensen lopen en de vader zei tegen zijn zoon: "Stap nu maar even op de ezel dan." Eenmaal langs lopend hoorden ze de mensen zeggen: "Wat een onbeschofte jongen is dat toch, zijn vader is oud en zwak en hij is nog jong en sterk en dan gaat hij zelf op de ezel zitten." De vader vroeg de zoon of hij ze had gehoord, de zoon zei: "Ja, misschien hebben ze gelijk papa?"


Even later kwamen ze weer wat mensen tegen en ging de vader op de ezel stappen. Toen het groepje mensen langs liep hoorde ze de mensen zeggen: "Wat een tiran is die vader zeg, hij zit op de ezel en laat zijn zoon er achteraan lopen." De vader vroeg aan de zoon: "Heb je het gehoord?" De zoon zei: "Ja papa, misschien moeten we er beiden op gaan zitten?"

Even later zagen ze een groepje mensen en gingen beiden op de ezel zitten. Eenmaal langs lopend hoorden ze de mensen zeggen: "Wat een kwaadaardige mensen zijn dat zeg, beiden gaan op een weerloze en onschuldige ezel zitten omdat ze macht over hem hebben. Ze schamen zich niet!" De vader vroeg zijn zoon: "Heb je het gehoord?" de zoon zei: "Ja papa."


De vader vroeg zijn zoon: "wat heb je hiervan geleerd?"De zoon antwoordde: "Als je mensen tevreden wil stellen, zal dit je niet lukken. Er zijn altijd mensen die negatief praten over je."


"De mens moet alleen naar de tevredenheid van Allah zoeken."

14:22 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende