01-10-07

de weg naar het paradijs

De Profeet heeft gezegd:
"Niemand van jullie bezit geloof, totdat hij voor zijn broeder (of zuster) wenst wat hij (of zij) voor zichzelf wenst." (Boechari en Moeslim)

Hij zei ook:"De moslims met hun wederzijdse liefde, vriendelijkheid en mededogen zijn zoals het menselijk lichaam. Als één van de lichaamsdelen pijn lijdt, voelt het hele lichaam de pijn en lijdt aan slapeloosheid en koorts." (Boechari en Moeslim)

Ik hou van jou omwille van Allah …
Allah´s Boodschapper(saws) heeft gezegd:
"Op de Dag des Oordeels zal Allah, de Verhevene, verkondigen: "Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Genoegen? Deze dag zal Ik hen beschermen in de schaduw die Ik schenk. Vandaag is er geen andere schaduw dan de Mijne." (Moeslim)

Ik zal je vertellen over mijn liefde, InshAllah …
De Profeet heeft gezegd:
"Als iemand van zijn broeder houdt, moet hij hem dat vertellen." (Aboe Dawoed en At-Tirmidhi)

Ik zal Barmhartigheid en mededogen tonen, InshAllah.
Allah zegt:
Mohammed is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegen de ongelovigen, maar onderling Barmhartig … (Al-Fath 48:29)

De Profeet heeft gezegd:
"Wees niet afgunstig op andere Moslims, bied bij een verkoop niet hoger dan een andere Moslim, voel geen wrok jegens een andere Moslim, wees niet tegen een andere Moslim en laat hem niet in de steek, doe geen bod terwijl een transactie al gaande is. O, dienaren van Allah, wees als broeders (of zusters) voor elkaar. Een Moslim is de broeder (of zuster) van een andere Moslim, doe hem (of haar) geen kwaad, kijk niet neer op hem (of haar) of breng geen schande over hem (of haar). Vroomheid is een zaak van het hart (en de Profeet r zei dit drie maal). Het is slecht genoeg voor iemand om neer te kijken op zijn Moslimbroeder (of –zuster). Bloed, eigendom en eer van een Moslim zijn onschendbaar voor een Moslim." (Moeslim)

Ik zal je gezelschap houden, InshAllah …
De Profeet zei:
"Neem alleen een gelovige als gezelschap en laat jouw voedsel alleen door de rechtgeaarden gegeten worden." (Aboe Dawoed en Tirmidhi)
Hij zei ook:
"Iemand zal zeer waarschijnlijk het geloof van zijn vriend volgen, dus kijk wie je als vrienden neemt." (Aboe Dawoed en Tirmidhi)

Ik zal je helpen als dat nodig is en ik zal je tekortkomingen bedekken, InshAllah
De Profeet heeft gezegd:
"Voor degene die zijn medemoslim helpt door zijn (of haar) probleem te verwijderen in deze wereld, zal Allah op de Dag des Oordeels zijn (of haar) problemen verwijderen. Degene die helpt een moeilijkheid voor een ander te verwijderen, van hem (of haar) zal Allah de moeilijkheden verwijderen in deze wereld en in het Hiernamaals. Degene die de tekortkomingen van een andere Moslim bedekt, van hem (of haar) zullen de fouten door Allah bedekt worden in deze wereld en in de volgende. Allah gaat door met het helpen van een dienaar, zolang deze doorgaat met het helpen van zijn broeder (of zuster)." (Moeslim)

Ik zal je aanmoedigen het goede te doen, InshAllah …
Allah zegt in de Qor´aan:
« En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden het gebed en geven de zakaah en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die Allah zal begenadigen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.» (Soerah At-Taubah 9:71)

Toen de Profeet opdroeg: "Help je (Moslim)broeder (of zuster) wanneer hij onrecht begaat, en wanneer hem onrecht wordt aangedaan", vroeg iemand hem: "O Boodschapper van Allah, ik begrijp hoe ik hem kan helpen als hem onrecht wordt aangedaan, maar hoe kan ik hem helpen als hij zelf onrecht begaat?" Daarop antwoordde de Profeet :
"Hem tegenhouden het slechte te doen, is hem helpen." (Boechari)

Ik zal op z´n minst mijn verplichtingen vervullen, en meer dan dat, InshAllah…
De Profeet heeft gezegd:
"Een Moslim heeft zes verplichtingen tegenover een andere Moslim: Wanneer je hem (of haar) ontmoet, groet hem (of haar) dan met Assalamoe ´aleikoem; wanneer hij (of zij) je uitnodigt, accepteer dan zijn (of haar) uitnodiging; wanneer hij (of zij) om jouw advies vraagt, geef hem (of haar) dan oprecht advies; wanneer hij (of zij) niest en Allah prijst, antwoord dan met de smeekbede Yarhamoek Allah (moge Allah genade met je hebben); wanneer hij (of zij) ziek is, bezoek hem (of haar) dan; wanneer hij (of zij) overlijdt, woon dan zijn (of haar) begrafenis bij." (Moeslim)
Hij zei ook:
"Wanneer een Moslim zijn (of haar) Moslimbroeder (of –zuster) bezoekt als deze ziek is, verzamelt Hij (of zij) zeker de vruchten van het Paradijs totdat hij (of zij) terugkeert (van het bezoek)." (Moeslim)


Jullie moeten weten beste broeder/zuster, dat dit slechts enkele van de beloften zijn die ik jullie en Allah(swt) heb gedaan. Ik zal proberen om elk hiervan te vervullen, zo ver als in mijn vermogen ligt, InshAllah.
InshAllah zul jij hetzelfde doen voor al jouw zusters/broeders in Islaam.
Dit zal niet alleen de banden van zuster-broederschap sterken, maar ook de fundamenten van de Moslim Oemmah verstevigen, (want samen staan we sterk) terwijl we de wijsheid van Islaam verkrijgen en toepassen, InshAllah.
Ons hoogste doel is het Genoegen van Allah te verkrijgen, en Zijn Genade en Zegeningen, InshAllah.
Moge we beiden de ware vrede van het Moslim-zijn vinden en de hoogste beloning bereiken: Al-Djennat Al-Firdauws,het Paradijs, InshAllah.
Amien Ya Rabie Al-3alamien!!!!!

07:02 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

geloof Selam ailakmoe wa salam. lieve broeders en zusters mocht Allah ons zegenen en overvloeden met zijn barmhartigheid en genade

ik zit ergens mee ik ben bezig het echte te doen ik
bid 5keer en ik doe de andere verplichte dingen maar ik heb 3 dagen geleden rare gedachtes van satan influsiteringen dnek ik dat ik dnek god bestaat niet astagfiroe allah maar ik houdt me gwn aan me verplichtigenen ik ben je echt dankbaar als je me help!

ik ben 13 maar weet de consequensies van het geloof ik ga binnekort inshahalah een hijaab dragen en meedragen met de zakaat want algemeen vind ik de zakaat geen probleem. Ik doe het ook uit genade want ik heb gewoon medelijde met die mensen en stel je voor dat ik als hun was. subhana allah.

alle lof aan allah de heer der werelden ja, verheerlijk hem jegens grootheid en glorie.

amien.

Gepost door: anissa | 17-10-09

Reageren op dit commentaar

geloof Selam ailakmoe wa salam. lieve broeders en zusters mocht Allah ons zegenen en overvloeden met zijn barmhartigheid en genade

ik zit ergens mee ik ben bezig het echte te doen ik
bid 5keer en ik doe de andere verplichte dingen maar ik heb 3 dagen geleden rare gedachtes van satan influsiteringen dnek ik dat ik dnek god bestaat niet astagfiroe allah maar ik houdt me gwn aan me verplichtigenen ik ben je echt dankbaar als je me help!

ik ben 13 maar weet de consequensies van het geloof ik ga binnekort inshahalah een hijaab dragen en meedragen met de zakaat want algemeen vind ik de zakaat geen probleem. Ik doe het ook uit genade want ik heb gewoon medelijde met die mensen en stel je voor dat ik als hun was. subhana allah.

alle lof aan allah de heer der werelden ja, verheerlijk hem jegens grootheid en glorie.

amien.

Gepost door: anissa | 17-10-09

Reageren op dit commentaar

Zuster,... Ten eerste ben ik zeer blij om te horen dat je de 5 verplichte gebeden verricht en dat je de Hijaab wilt dragen,MashaAllah!!!
de vervloekte shaytaan zal influisteringen geven,zal je proberen af te houden van je Aanbidding,je moet hierbij je toevlucht zoeken bij Allah(swt),weet dat de shaytaan beter als ons weet over het bestaan van Allah(swt),en dat de shaytaan Allah(swt) vreest,maar uit zijn hoogmoed is de shaytaan vervloekt en verdreven van zijn hoge positie,

je hoeft eigenlijk geen bewijzen voor het bestaan van Allah(swt),maar alleen al als je savonds uit het venster omhoog kijkt,de sterren,de maan enz... of overdag naar de zon,hoe alles in een mooi ritme beweegt,hoe alles in een perfectie is geschapen,moest de zon enkele meters korter staan bij ons,zou er op aarde niets overleven,een perfectie van schepping dat ons naar de meest Verhevene leidt,
of laten we gewoon naar onszelf kijken,laten we naar de vingers kijken,elke vinger heeft zijn plooien,moesten die er niet zijn,zou de mens niet meer in staat zijn om te werken of hetgeen te verrichten wat we dagelijks doe,was maar een simpel voorbeeld,en uit het niets,iets scheppen is enkel Allah(swt),niemand anders is hiervoor in staat,

beste zuster,indien je wenst,kun je gratis islamboeken aanvragen op de mail adres,

islam-waarheid@hotmail.com

zo kun je je kennis verbreden wat je sterker zal zetten tegen de influisteringen van de shaytaan,


moge Allah(swt) je standvastiger maken,je belonen met het beste in doenya en Aghirah inshaAllah,


Gepost door: Islam is de Waarheid | 17-10-09

Reageren op dit commentaar

shukran gtih.

dank je ik zie nu pas een reactie mocht allah e hiervoor een hassana voor schrijven.

ik draag alhumdulilah een hoofddoek al een maand en het volgt helemaal niet eng geloof me de eerste dag had ik van ik ben het zat weg ermee. maar de volgende dag was het de normaalste zaak van de wereld. het is gwn zenuwachtigheid en soort angst (soort wennen) maar nogmaals bedankt ik denk er wel over na over de boeken ook daarvoor bedankt. maar ik heb al 2 boeken vol islamdingen en een anderboek dus ik ga dat allemaal even uit het hoofd leren en noteren. en een stap verder zetten want helaas kan ik niet alles gelijk :)

ik sla je email 100%wel op dat zeker en mocht je daar ook hassanaat mee verdienen wat ik ook denk wat ik trouwens heb gelezen is dat wanneer je andere moslim sinformeert met het goede en wnnr je wat goeds weggeeft je hassanaat weggeeft ik zal zeggen: ga zo door want je bent zeker niet verkeerd bezig. ik dank echt altijd allah want sinds deze ramadan ben ik echt begonnen met vasten en halverwege want je hebt genade-verwijdering van het vuur en nog iets. maar dus halverwege(genade) ben ik dus gezegent heeft allah me opgedragen tebidden en ook de hoofdoek wou ik maar d8 wat zullen ze wel allemaal van me afvragen nu al ect. en opeens kwam erin me op zeg ik ga ene hoofddoek kopen en probleme opgelost zo snel wordt je subbhanallah geholpen. want ik heb altijd allah in me gedachten alhumudulilah.

TIP: JE MOET ZOVEEL KENNES ZOEKEN DAT JE HOOFD ERVAN GAAT BARTSEN (FIGUURLIJK) :)
WANT WANNEER JE ZOVEEL KENNIS HEBT EN GWN IN JE HOOFD HEBT O DAT VAN DE DUA VAN HET TOILET EN DAT VAN DAT. JE OP EEN GEGEVEN MOMENT OOK DENKT AAN ALLAH WANT CONCLUSIE:HET GAAT OM ALLAH. ZO IS HET BIJ MIJ DUS DAAR HEB JE ECHT VEEL AAN.

DE DUA VAN DE HET TOILET (BRON SMEEKBEDE HET SCHILD VAN DE GELOVIGE)

O,ALLAH IK ZOEK BIJ U MIJN TOEVLUCHT TEGEN DEMONEN,MANNELIJKE EN VROUWELIJKE.

UITGANG

O,HEER IK ZOEK UW VERGEVING.

OOK AL LIJKT HET NIET TE HELPEN HET IS ALS HET MAAR OP DE CORRECTE MANIER IS WANT WEET:

ALS HET JE NIET IN DIT LEVEN WORDT GEGEVEN,WORDT HET IN HET PARADIJS KLAARGEMAAKT.

kOOP ECHT HET BOEK SMEEKBEDE,HET SCHILD VAN HET GELOVIGE ER ZIT ZOWEL DUAT ALS TIPS EN MEER. DAAR HEB IK BIJNA AL MIJN DINGEN UIT.

SELAMA HLIKOEN WA SELAM,

Gepost door: ANISSA | 01-12-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.