02-10-07

enkele overleveringen

Abu Mousa, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:
De Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, heeft gezegd: "De gelovige vormt samen met een andere gelovige een soort bouwwerk, het ene deel steunt op het andere. Hij maakte een gebaar door zijn vingers in elkaar te schuiven".

[overgeleverd door Bouchari en Moesliem]

'Abdoellah ibn Mad'oed verhaalt dat de Profeet zei:

"Oprechtheid leidt tot deugd en deugd leidt tot het paradijs.
Een man volhardt in het vertellen van de waarheid, totdat hij bij Allah opgeschreven is als een waarheidsgetrouw man.
Leugenachtigheid leidt tot zonde en zonde leidt tot het vuur en een man gaat door met het vertellen van leugens, tot hij bij Allah opgeschreven is als een leugenaar.

(Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet (sallal-Laahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd: "Het gezicht, dat nat wordt van zelfs maar de kleinste traan uit vrees voor Allah (Subhana wa ta'ala) is veilig voor het vuur van de hel."

Ook heeft hij (sallal-Laahu 'alayhi wa sallam) gezegd: "Als een moslim rilt uit vrees voor Allah (Subhana wa ta'ala) vallen zijn zonden van hem af, zoals in de herfst de bladeren van de bomen."

En: "Een mens die huilt uit vrees voor Allah (Subhana wa ta'ala) kan niet naar de hel gaan, totdat de moedermelk weer terug in de borst gaat (hetgeen onmogelijk is)."

Aishah vertelde dat de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallem) werd getroffen door erge pijn waardoor hij erg leed en heen en weer woelde in zijn bed. Ze zei: "Als één van ons dat had gedaan, zou je hem verwijten hebben gemaakt." Hij (sallallahoe aleihi wa sallem) antwoordde: "Een aandoening wordt verergerd voor de rechtschapenen. Wanneer een gelovige getroffen wordt door moeilijkheden, of het nu een doorn is of meer, wordt een zonde daardoor van hem weggenomen en wordt hij één rang verheven (in Jennah)."

(Ahmed)

18:46 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.