04-10-07

enkele overleveringen

Degene die naar het Paradijs verlangt zal zich haasten naar goede daden,
Degene die de Hel vreest zal verleidingen weerstaan,
Degene die zeker is van de dood zal ophouden met het zoeken naar
plezierigheden,
En degene die de wereld begrijpt, zal moeilijkheden met gemak dragen

Uitspraak van Ali Radia Allahu 3anhu


Ibn Hibbaan heeft gezegd:

"Het is voor de intelligente persoon verplicht om zijn oren twee keer zo vaak te gebruiken als zijn tong en zich te realiseren dat hij twee oren gekregen heeft en slechts één mond zodat hij meer gaat luisteren dan hij spreekt''

Ibn al-Qayyim (rahiemahoe Allaah):

"Als de doenya uit tijdelijk aanwezig goud zou bestaan en het hiernamaals uit eeuwig aanwezig zand zou bestaan, dan zou een slim persoon voor het eeuwig blijvende zand kiezen en het tijdelijk bestaande goud links laten liggen!!! Welnu, de doenya is tijdelijk bestaand zand en het hiernamaals eeuwig blijvend goud.
Hoe kun je dan voor het tijdelijke kiezen???"

"Miftah Daar es-Sa'ada"

Ibnoel-Qayyim, Waabil [p. 69]

De perfectie van Tawhied wordt gevonden als er niets overblijft in het hart
behalve Allah. De dienaar houdt van degenen die Hij liefheeft en [datgene]
wat Hij liefheeft, haat degenen die Hij haat en [datgene] wat Hij haat,
toont loyaliteit aan degenen waar Hij loyaal aan is, toont vijandschap aan
degenen waaraan Hij vijandschap toont, gebiedt wat Hij gebiedt, en verbiedt
wat Hij verbiedt."

Ibnoel-Qayyim, al-Madaaridj [3/485]

De Profeet (VZMH) zei: "Een onderdeel van het zijn van een goede Moslim is dat hij datgeen met rust laat wat hem niet aangaat."

"Miftah Daar es-Sa'ada"

Uitspraak van Soefyaan ibnoe 'Oeyaynah:
"Omar ibnoe Al-khattaab (radiya-allahoe’anhoe)heeft gezegd: Het is mij eender of ik wakker wordt in een situatie die ik liefheb of haat, want ik weet niet of het goede verschuilt gaat achter de zaken die ik liefheb of achter de zaken die ik haat!" [Hilyatoel-Awliyaa 4/252]

En hij heeft gezegd: "De dragers van de kennis, zijn zij die met hun kennis te werk gaan!" [Al-Hilyah]

Al-Hasan Al-Basrie heeft gezegd: "Allah vergeeft zeventig zonden van de onwetende, vooraleer hij één enkele zonde van de geleerde vergeeft!" [Al-Hilyah]


En hij heeft ook gezegd:

"O Zoon van Adam! Je zult geen ware imaan bereiken totdat je niet meer let op fouten van anderen die je zelf ook hebt, en totdat je die fout van jezelf corrigeert. En als je dat gedaan hebt, zul je weer een andere fout vinden die je nog niet gecorrigeerd hebt. Als je dat doet zul je het erg druk metjezelf hebben. En de meest geliefde dienaar van Allaah is degene

die zoals deze persoon is."


'Alle mensen zijn dood, behalve degenen die kennis hebben; en al degenen die kennis hebben slapen, behalve degenen die goede daden verrichten; en zij die goede daden verrichten zijn bedrogen, behalve degenen die oprecht zijn; en degenen die oprecht zijn, zijn altijd in een staat van bezorgdheid.' [Imaam as-Shaafi’ie rahimahoellaah]

07:18 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.