08-10-07

De hoogstaand positie van de moeders

Onze moeders en wij

We vergeten vaak dat ongehoorzaamheid tegenover onze ouders, en in het bijzonder tegenover onze moeders, één van de grootste zonden in de ogen van Allah de Verhevene is. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de moeders drie keer voorrang gegeven ten opzichte van de vaders.

We zijn onze moeders toch vaak ongehoorzaam, we zijn brutaal en we doen ze veel pijn, zonder dat we er echt bij stilstaan over wat we ze precies aandoen.

Keer op keer zegt Allah de Verhevene in de Qor-aan hoe belangrijk onze ouders zijn in ons dagelijks leven. Hij heeft gezegd: '' En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met pijn.'' (46:15).

We kunnen de pijnen die onze moeders hebben doorstaan nooit goedmaken. In een Hadith (waarvan ik me de exacte woorden niet meer herinner), kwam er een man naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De man vertelde dat hij zijn moeder op zijn rug had gedragen tijdens de Hadji. De man vroeg daarna of dat zou compenseren voor de zorg die zijn moeder hem gegeven had tijdens zijn jeugd. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei dat zelfs dat niet genoeg was. Stel je eens voor hoe zwaar en pijnlijk het is om een oud grijs vrouwtje op je rug te dragen tijdens de Tawaf om de Ka'bah heen en wanneer je moet sprinten tussen de heuvels van Safa en Marwa. En toch zei de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dat zelfs dat niet genoeg was om goed te maken wat onze moeders voor ons hadden opgegeven.

Bovendien heeft Allah de Verhevene gezegd: ''Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: Aanbidt niemand anders dan Mij en toont vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één van hen bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen "oeff" noch stoot hen af, spreek juist tot hen een goed woord. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: "Mijn Heer, ontferm u over hen omdat zij mij hebben opgevoed toen ik jong was." (17:23-24)

Allah de Verhevene heeft ons in de Qor-aan speciaal gewezen op het woordje ''oeff''.

Wie van ons zegt er echter meer dan alleen het woordje oeff? Wie van ons zijn brutaal tegen onze moeders? Wie van ons zijn hen ongehoorzaam? En wie van ons praten tegen onze moeders op een minachtende toon?

In Sahih Boekharie en Moesliem, verhaalt Abdullah ibn Amr dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: Tot de grote zondes behoren: deelgenoten toekennen aan Allah, ongehoorzaam zijn tegen de ouders, het plegen van moord en een valse getuigenis afleggen.

Hieruit kunnen we opmaken dat ongehoorzaamheid tegenover onze ouders op hetzelfde niveau staat als het plegen van moord en het afleggen van een valse getuigenis. Waarom schrikken we ons dan toch rot als we horen dat er een moord heeft plaatsgevonden, maar toch zijn we onze ouders dagelijks ongehoorzaam?

In een andere hadith, was één van de metgezellen (moge Allah tevreden over hem zijn) op de rand van de dood. De metgezel (moge Allah tevreden over hem zijn) had ongelooflijk veel pijn, maar hij was toch niet in staat om de Kalimah te zeggen, en de dood bleef uit. De andere metgezellen (moge Allah tevreden over hem zijn) wisten niet wat ze moesten doen en ze gingen daarom naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) om hem om advies te vragen. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg aan hen of de moeder van de desbetreffende metgezel nog in leven was. De metgezellen antwoordden dat, dat wel het geval was. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ging naar haar toe (of zij werd naar hem gebracht), en hij vroeg haar over haar zoon. Ze antwoordde dat hij een vrome gelovige was maar dat hij haar vaak ongehoorzaam was en hij zijn vrouw voorrang gaf boven zijn moeder. Daarom was ze kwaad op hem en ontevreden over hem. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg haar of ze hem wilde vergeven en ze antwoordde dat ze dat niet wilde . Op dat moment zei hij (vrede en zegeningen zij met hem) dat de enige manier dat de metgezel (moge Allah tevreden over hem zijn) uit zijn pijn verlost zou kunnen worden en zou sterven was door hem te verbranden. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) gaf daarom de opdracht om een vuur te stoken. Toen de moeder dit hoorde riep ze, uit liefde en medelijden voor haar zoon, dat ze hem liever zou vergeven dan toestaan dat haar zoon levend zou worden verbrand. Op het moment dat ze hem vergaf zagen de metgezellen (moge Allah tevreden over hem zijn) die bij hem waren dat zijn ziel het lichaam verliet. Deze hadith is echt angstaanjagend omdat het ons duidelijk maakt wat voor effect een kwade en ontevreden moeder op ons kan hebben. Maar zelfs na alles wat haar zoon haar had aangedaan vergaf de moeder hem, omdat ze van hem hield. En dit laat ons zien hoe een moeder is.

We moeten echt een keer rustig gaan overpeinzen waar we nou precies mee bezig zijn. Stel je eens voor, op de Dag des Oordeels, wanneer onze moeders al onze goede daden zullen afpakken, en ons naakt zullen achterlaten. We zullen dan nog dichterbij het Hellevuur zijn. Hoe zullen we daarover verantwoording af kunnen leggen tegenover Allah de Verhevene? Hij de Verhevene heeft ons in de Qor-aan al bevolen om geen oeff te zeggen, en we weten dat er niets is wat we kunnen doen om de last en pijn die we veroorzaakt hebben bij hen te compenseren. Dus wat kunnen we dan nog tegen Allah de Verhevene zeggen?

Zelfs degenen onder ons, die veel kennis hebben over de Deen, kunnen dit gebod van Allah de Verhevene vaak niet nakomen. Toch zal degene die overlijdt terwijl zijn moeder ontevreden over hem is, ook Allah's ontevredenheid en toorn ondervinden wanneer hij zijn Heer ontmoet. Maar er is nog tijd om het goed te maken, en Tawbah (oprecht berouw) te tonen. Tijdens het maken van Tawbah moeten we oprecht zijn. We moeten ons voornemen om deze zonde nooit meer te begaan en na elke zonde een goede daad verrichten.

Moge Allah ons vergeven en ons laten behoren bij de oprechte gelovigen die zich zullen bevinden in de Eeuwige Tuinen. Ameen

Bron: al-islam.com

03:32 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

dank u wel hallo ja ik wou effe zeggen dat jullie hartelijk bedankt zijn want ik had deze tekst nodig voor mijn spreekbeurt. en het is erg de laatste tijd en bij deze verhaal is het oprecht om eens stil te staan bij deze punt want wij doen onze ouders veel pijn zonder dat wij dat beseffen.

Gepost door: samira | 25-04-08

Reageren op dit commentaar

censuur heet dat+vraag dat is wel niet zo mooi hé. ik had hier gisteren een post gemaakt en dan wordt dat gecensureerd,ik zou graag willen weten waarom er op een forum zou gecensureerd wordt ik heb geen schuttende taal gebruikt, ik wilde gewoon duidelijk maken dat mohammed en jesus niet onaantastbaar zijn.(je mag het wel geloven) maar ik mag toch ook mijn mening verkondigen.

hier volgt de tekst van gisteren:ik wil gewoonweg zeggen dat ik deze site zeer fijn vind om info te vinden over de islam(opde censuur na dan) maar er stoorde me wat, ik vraag me af waarom die mohammed zo als volmaakt wordt gezien, als mohammed dan al heeft bestaan, waarom is die dan perfect??
(persoonlijk heb ik een hele andere mening over mohammed moest die bestaan hebben, maar ik zal het niet erg vinden moet iemand er anders over denken)geloof en vrije meningsuiting kunnen hand in hand gaan het enigste wat er in de weg ligt zijn dogma's.

Gepost door: vrijdenker | 15-05-08

Reageren op dit commentaar

Beste vrijdenker deze reactie is heel wat anders als die van gisteren,
ik heb ook niets tegen vrije meningsuiting,maar de vrije meningsuiting stopt daar waar je een ander schendt of krenkt en afbreekt,
vervolgens wil ik wel weten of je in een schepper gelooft,die de hemelen en de aarde creeerde,en Hij(swt) de mensheid boodschappers en profeten stuurde om de mensheid te onderwijzen om wat zei niet wisten en beelden aanbaden of de Schepper een zoon toeschreven,Zoals Jezus(vzmh) een van de grote profeten is,en niet zoon noch godzelf,maar een mens die sliep en at zoals u en mij,
zie de vraagstelling van de Schepper,denken zei dan dat ze hun eigen scheppers zijn?zie dat de creatie van de hemelen en de aarde veel ingewikkelder is als de creatie van de mens,

en Mohammad(vzmh) die als laatste van de boodschappers de mensheid kwam leiden,niet zoals de voorgaande die naar een volk kwamen maar voor de hele mensheid tot de eind der tijden,Hij(vzmh) die gestuurd werd met de grootste mirakel namelijk de Koran die al 1400jaar geen letter gewijzigd is,en niet zal wijzigen,en dit koran die werd geopenbaard aan een ongeletterde profeet wat door de bijbel bevestigt wordt,

rechtsboven vindt je een mailadres voor als je verdere vragen hebt en kan ik je links sturen met de wonderen van de Koran,
wat ik wel wil zeggen nog is dat er voor de komst van Mohammed(vzmh) over de hele wereld de vrouw als lager als een dier behandeld werd,zelfs dat sommigen geen namen kregen,ze thuis als slaven gehouden werden,voor lusten gebruikt en daarna terug verkocht werden,dat pasgeborenen levend begraven werden,dat slaven erger als dieren behandeld werden,en al deze zaken werden uit de wereld verwijderd met zijn komst,en met de openbaring van Allah(swt) de mensheid leerde dat de vrouw gelijk is aan de man en haar rechten heeft over de man zoals de man ook over de vrouw,dat ze voor elkaar als een gewaad dienen te zijn en elkaars fouten zouden bedekken,dat niemand als ras hoger is als een ander,of huidskleur,en nog veel meer,

ik raad je aan om eens goed door deze blog rond te surfen,en als je vragen moest hebben?laat maar horen,ik wil je met alle plezier proberen te beantwoorden,


mvg

Gepost door: islam is de waarheid | 15-05-08

Reageren op dit commentaar

hey,

persoonlijk vond ik mijn eerdere reactie er niet over maar daar kan inderdaad over gediscussieerd worden.
in mijn ogen is kwetsen iets wat je enkel iemand fysiek kunt aandoen, mentale pijn is pijn die je niet kan voorzien(tenzij het de bedoeling is) aangezien je aan woorden negatieve of positieve connotaties geeft, en dat varieert van mens tot mens, de een kan moeilijk weten welke woorden voor de ander een negatieve connotatie hebben verworven en dewelke een positive.
persoonlijk heb ik geen enkel geloof en dus ook niet in een schepper(wat ik wel geloof is dat er over alles maar 99.9999... zekerheid bestaat dus er is altijd wel een kans dat er een schepper bestaat)
mijn intresses in de islam strekken zich tot enkele mooie principes die worden gehandhaafd, die eventueel mooi in mijn wijze van leven kunnen passen.
mijn persoonlijke mening over jezus en mohammed zal er niet voor zorgen dat ik enigszins kwaad zal denken over de islam of over de katholieke kerk.

en moest ik iets niet vinden over de islam op deze site dan zal ik het je vragen via je emailadres (wat ik betwijfel aangezien hier zo goed als alles zeker uitgelegd staat zeker?)

als laatste wil ik zeggen denk eens hier eens over na: woorden kwetsen mensen niet mensen laten zich kwetsen door woorden, wat wil zeggen dat je enkel jezelf kwetst en niet gekwetst wordt door woorden van een ander.

Gepost door: vrijdenker | 15-05-08

Reageren op dit commentaar

Beste vrijdenker Islam is het geloof dat is verkozen door de Schepper boven de andere Religies,een mens neemt deze geloof volledig aan met hart en ziel en brengt het ten uitvoer naar daden door de aanbidding van zijn Heer,heeft een ander lief omwille van zijn Heer,iets dat hij voor een broeder of zuster niet wenst wat hij voor zichzelf wenst is geen ware gelovige,elkaar groeten met " de vrede over u,de barmhartigheid van Allah en Zijn Zegening",elkaar altijd aansporen voor het goede omwille van Allah,
want Hij(swt) is de schepper van de hemelen en de aarde,en de mensen begunstigde En indien u de gunsten Van Allah wilt opsommen, kunt u dat stellig niet doen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol,

weet dat niets uit het niets voortkomt,zelfs niet de kleinste atoomdeeltje,zoals vastgesteld is,breidt het heelal uit en is deze niet een constante,dus moet het een begin hebben,en al wat een begin heeft,heeft een creator nodig,
als sommigen oude beschavingen van onder de grond uithalen,vragen ze zich af,Wie heeft dit gebouwd of gemaakt en niet dat het vanzelf is ontstaan,

zoals de schepper zelf zegt,Denkt de mens dan niet???zoals ons denkvermogen ons scheidt van elk ander wezen,!!!als we het niet gaan gebruiken,wat verschil zouden we dan hebben van een dier?

Moge Allah(swt) u leiden en hart vervullen met dewaarheid,
mvg

Gepost door: islam is de waarheid | 15-05-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.