21-10-07

De Angst van de Engelen, voor Allah.

Het volgende komt uit het boek mukhtasar minhajul qaasideen van Al Imam Ibn Qudamah (Moge Allah Barmhartig met hem zijn), pagina 319-329


De Angst van de Engelen, voor Allah.

Allaah de Verhevene beschrijft hen in zijn Quran, zeggende:

Zij vrezen hun Heer boven hen en doen wat hun bevolen wordt.

[ Surat An-Nahl: 50 ]

1 - De Profeet vrede zij met hem zei: "Waarlijk, Allah heeft Engelen die beven uit angst voor Hem."

[al-Bayhaqi in al-Shu'ab #914, al-Khateeb in Taareekh Baghdad 12/307]


2 - Het is ons overgeleverd dat de dragers van de Troon [engelen] zijn wiens tranen stromen als rivieren. Als een van hen zijn hoofd opheft zegt hij: "Alle Glorie is aan U, U word niet gevreesd zoals U gevreesd zou moeten worden." Allah Zegt dan: "Maar degenen die zweren bij Mijn Naam, zijn leugenaars en weten het niet."


3 - Op gezag van Jaabir dat de Boodschapper van Allah zei: "Op de nacht van de Nachtelijke Reis (al Israa Wal Miraaj), zag ik Jibreel (aleihi salaam). Hij zag eruit als een te vaak gedragen vod, uit angst voor Allah."

[Ahmad in al-Musnad 4/25-26]


4 - Het is overgeleverd dat Jibreel naar de Profeet toe kwam terwijl hij huilde. De Profeet vroeg hem: "Wat doet jou huilen?" Dus zegt hij: "Mijn ogen zijn niet droog geweest sinds Allah Jahannam(de Hel) geschapen heeft, uit angst dat ik Hem ongehoorzaam zal zijn en Hij mij erin gooit."

[al-Bayhaqi in al-Shu'ab #915]


5 - Yazeed al-Ruqaashi zei: "Allah heeft Engelen rondom de Troon, hun ogen huilen [tranen] als rivieren tot de Dag der Opstanding. Zij slingeren alsof de wind hen schudt, uit angst voor Allah Ta'ala. Dus zegt Allah ,de Machtige en Verhevene, tegen hen: 'O Mijn engelen, wat maakt jullie bang als jullie met Mij zijn?' Zij zullen zeggen: 'O Heer, als de mensen van aarde wisten van U Eer en Glorie zoals wij dat weten, dan zouden zij geen eten of drinken kunnen doorslikken, noch zullen zij in hun bedden kunnen liggen."


6 - Muhammad bin al-Munkadir zei: "Toen het Vuur geschapen was, vlogen de harten van de engelen weg van hun plek, toen Adam geschapen was keerden ze terug."

Vertaald door Abu Baseer

11:49 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.