22-10-07

De logische methode

De logische methode

Door de jaren heen is de logica een synoniem van rede en redenering geworden,

daarom gebruikt men het woord logica i.p.v. de rede en denken.

Wetenschappelijk en filosofisch gezien is logica een manier van denken die

bepaalde regels hanteert om de juiste denkwijze en resultaten te garanderen.

In het woordenboek filosofie geschreven door Harry Willemsen staat op blz. 253 het

volgende over logica;

Afgeleid van het Griekse "logos" (=woord, rede, begrip) is de logica van oudsher de

kunst, respectievelijk wetenschap van het redeneren. Er zijn verschillende vormen

van logica zoals, formele logica, logica empirische, mathematische, etc... wij zullen

de logica van twee kanten benaderen:

1. Wij gaan de basis waarop logica wordt gebaseerd benaderen en

onderzoeken. De verschillende vormen van logica laten we buiten

beschouwing.

2. Onze onderzoek naar logica heeft betrekking tot het geloof m.a.w.

"is de logica een geschikte weg die naar het geloof kan leiden?"

Het feit van logica is als volgt; redenering waarin de conclusie

noodzakelijk uit de premissen volgt.

Majorpremisse + minorpremisse= conclusie

Dit is het denkproces van de logica, of we kunnen het anders definiëren,

Eerste introductie + tweede introductie = conclusie.

Een voorbeeld:

Alle mensen zijn sterfelijk (major premissie). Sokrates is een mens (minorpremisse).

dus: Sokrates is sterfelijk. Of: Alle mensen zijn sterfelijk. Alle Grieken zijn mensen.

dus: Alle Grieken zijn sterfelijk.
(Zie geschiedenis van de Westerse filosofie; Bertrand

Russell)

Ten eerste:

De conclusies van logica worden op introducties gebaseerd, het geloof – en

ongeloofwaardigheid van deze premissen is niet altijd even makkelijk om het te

achterhalen. Bijvoorbeeld de eerder genoemde stelling dat "de mens een denkende

dier is", was de premissie waarop het onderzoek werd gebaseerd. Als de premissie

twijfelachtig is dan is de conclusie ook twijfelachtig. De vraag is wie kan de

juistheid en de geloofwaardigheid van de introductie garanderen zodat er een

juiste conclusie kan worden getrokken. Deze vraag vormt een complex in de

wetenschap van logica die tot op heden onopgelost is gebleven.

Ten tweede:

De logica: premissie +premissie= conclusie
, volgens de logica is het

vanzelfsprekend dat de conclusie helemaal afhankelijk is van de

premissie.

Het feit van premissie is dat het abstract is en gebaseerd wordt op

veronderstellingen en verbeeldingen die absoluut los staan van de

zintuiglijke waarnemingen, en dit betekent automatisch dat de conclusie

abstract is en los staat van de zintuiglijke waarnemingen, en dit is onjuist.

Ten derde:

De logica is een wetenschap die wetten en denkregels omvat. Het logische

proces als wetenschap is voor de geleerde zelf moeilijk en gecompliceerd,

laat staan diegene die er niet voor hebben geleerd, om deze reden is de

logica een ongeschikte methode om tot geloof te komen.

Het zoeken naar geloof is geen specifieke taak voor intellectuelen en

geleerden maar een zaak die iedere mens zelf kan onderzoeken. Het

hanteren van logica als de meest geschikte methode om tot een waarheid

te komen maakt het zoeken naar geloof die voor iedere mens mogelijk

moet zijn ontoegankelijk.

Slotwoord:

Logica kan tot een juiste conclusie leiden, dit is alleen mogelijk indien de

premissen en de conclusie met het feit passen. Dit houdt in dat het zowel tot

een juist en onjuist conclusie kan leiden. De conclusie van logica is dus niet

waterdicht of uitgesloten van juistheid en geloofwaardigheid. Derhalve mag

de logica niet gehanteerd worden bij essentiële zaken zoals het zoeken naar

een geloof.

Logica kan tot

een juiste conclusie

leiden, dit

is alleen mogelijk

indien de

premissen en de

conclusie met het

feit passen. Dit

houdt in dat het

zowel tot een juist

en onjuist conclusie

kan leiden.

De conclusie van

logica is dus niet

waterdicht of

uitgesloten van

juistheid en

geloofwaardigheid.

Derhalve

mag de logica niet

gehanteerd worden

bij essentiële

zaken
zoals het

zoeken naar

een geloof.

De onjuistheid van de logica

De verstandelijke methode is de enige juiste methode die tot het geloof leidt.

En de resultaten van deze methode zijn uitsluitend juist. Het is

vanzelfsprekend dat iedere mens denkt, hoewel het denkniveau onderling

verschilt van oppervlakkig tot verlicht. En dit verschil in het denkniveau heeft

te maken met de capaciteiten van de mens. Maar wat vast staat is dat iedere

mens denkt en in staat is om tot de waarheid te komen.

De verstandelijke methode is de methode van de Heilige Koran.

Degene die een blik werpt op de Koran vindt dat de Koran de mens oriënteert naar

het denken en het verstand, bijvoorbeeld:

"En tot Zijn tekenen behoort dat Hij

voor jullie echtgenotes uit jullie eigen

midden geschapen heeft om bij haar

rust te vinden. En Hij heeft liefde en

erbarmen tussen jullie gebracht.

Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken"

(Zie vertaling v.d. betekenis van soerat Ar- Roem; 21, Heilige Koran)

" En tot Zijn teken behoort dat Hij

jullie in vrees en begeerte de bliksem

laat zien en dat Hij uit de hemel

water laat neerdalen en dat Hij

daarmee de aarde laat herleven

nadat zij dood was. Daarin zijn

tekenen voor mensen die verstandig zijn."

(Zie vertaling v.d. betekenis van soerat Ar-Roem; 24, HeiligeKoran)

Allah (SWT) heeft duidelijk aangegeven dat het niet gebruiken van het

verstand een reden is tot ongeloof, die tot eeuwige leven in de hel resulteert.

"Dan zeggen zij: <ja zeker er is

een waarschuwer tot ons

gekomen, maar wij hebben (hem)

van leugens beticht en wij zeiden:

‘Allah heeft niets neergezonden ;

Jullie verkeren alleen maar in

grote dwaling.> En zij zeggen:

<hadden wij maar geluisterd of

ons verstand gebruikt, dan waren

wij nu niet bij hen die in de vuurgloed thuis horen.>

Zie vertaling v.d. betekenis van Soerat Al-Moelk; 9-10, Heilige Koran)

21:21 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.