22-10-07

De overleveringsmethode

 

De overleveringsmethode is de manier waarop kennis wordt doorgegeven d.m.v. overlevering. Er

zijn mensen die zeggen, dat geloof niet verstandelijk of wetenschappelijk etc. bewijsbaar is. Volgens

hen is geloof een betrouwbaar kennis, die men moet accepteren en aannemen zoals het door hun

vaderen overgeleverd is.

Deze methode, die de meerderheid van de mensen hanteert is een onjuiste methode.

Waarom is het een onjuiste methode? Het antwoord luidt als volgt:

1. Niet alle vergaarde kennis is betrouwbaar en zodoende juist. Alleen de kennis die gebaseerd is op een

bewijs, die iedereen kan overtuigen is een betrouwbare kennis. En wat geloof betreft, het moet

bewijsbaar zijn, omdat de levensvisie wordt bepaald door het aangenomen geloof. Zoals het niet

mogelijk is om een gebouw te bouwen zonder een stevige fundament, is het ook niet mogelijk om een

levensvisie aan te nemen zonder een betrouwbaar, overtuigend, concreet en vaststaand bewijs.

2. Om iets als bron van waarheid aan te nemen, moet men eerst de betrouwbaarheid en de

geloofswaardigheid van deze bron bewijzen. Bijvoorbeeld de Koran of de Bijbel kan slechts

aangenomen en gepraktiseerd worden, als men met zekerheid kan vaststellen dat het van de Schepper

afkomt.

3. In tegenstelling tot andere religies vinden wij in de Koran, teksten (ayaats) die het blindelings volgen

van iemand of iets afkeurt, en de mensheid aanzet en roept tot denken. Bijvoorbeeld;

a. "En als tot hen gezegd wordt: <volgt wat Allah

heeft neergezonden na> Zeggen zij: <welnee, wij

volgen dat na waarvan wij merken dat onze

vaderen er zich aan hielden. > Ook dan soms als

hun vaderen helemaal niet verstandig waren en

zich niet de goede richting hadden laten wijzen?

Zij die ongelovig zijn lijken bijvoorbeeld op

iemand die schreeuwt tot iets wat alleen maar de

roep en de kreet hoort. Doof, stom, en blind zijn

zij. Zij worden dan ook niet verstandig.

(Uit de Koran; soerat Al-Bakara: 169-170)

b. "Welnee, maar zij zeggen: <Wij hebben

gemerkt dat onze vaderen tot een [geloofs]

gemeenschap behoorden en in hun spoor gaan

wij in de goede richting.>

En zo hebben wij vóór jouw tijd geen

waarschuwer naar een stad gezonden zonder dat

haar inwoners die een luxeleven leidden zeiden: <

Wij hebben gemerkt dat onze vaderen tot een

[geloofs] gemeenschap behoorden en in hun

spoor gaan wij verder.> Hij zei: <En als ik dan

tot jullie kom met een betere leidraad dan die

waarvan jullie gemerkt hebben dat jullie vaderen

zich eraan hielden?> Zij zeiden: < waarmee jullie

gezonden zijn, daaraan hechten wij geen geloof.>

 

 

Als we ons in de ontwikkeling van de kennisgeschiedenis verdiepen

vinden we de uitgestorven en kortstondige ideeën en concepten. Hier

tegenoverstaand vinden we ook ideeën en concepten die tot heden

gecontinueerd zijn en nog voortduren. Een van de ideeën en concepten is

het geloof. Ongeacht de tijd en plaats waar de mens zich bevind heeft hij

altijd ergens in gelooft: in de Zon, dieren, in zichzelf, etc...

21:14 Gepost door Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.